Jacek Drozd

Jacek Drozd

Doktorant na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przeworsk, podkarpackie

Podsumowanie

  OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
  Konferencje (udział - wystąpienie):
  1. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów – referat: Stronnictwo Narodowe w latach 1944-1947- Uniwersytet Gdański - Gdańsk – 2005.
  2. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów – referat: Karol de Peerthes- francuski kartograf na służbie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Uniwersytet Wrocławski - Wrocław - 2006.
  3. Kongres Polsko-Ukraiński. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-Ukraińska „Od Zborowa do NATO. Stosunki polsko-ukraińskie od XVII do XXI wieku” – referat: Stosunek polskich elit do „propolskiej” orientacji w łonie Kozaczyzny za czasów hetmaństwa Pawła Tetery – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Poznań - 16-17 listopada 2009 roku.
  4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 300. rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy – „Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa "Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycja" – referat: Prozachodnia orientacja w łonie Kozaczyzny za czasów hetmaństwa Jana Wychowskiego, Jerzego Chmielnickiego oraz Pawła Tetery – Trybunał Koronny/Instytut Europy Środkowowschodniej w Lublinie - Lublin – 4-5 grudnia 2009 roku.
  5. Konferencja Naukowa poświęcona historii kontra faktycznej – referat: Która droga najlepsza? Czyli rzecz o politycznych wyborach hetmana kozackiego i jego starszyzny – Katolicki Uniwersytet Lubelski - Lublin - 18-19 marca 2010.

  Publikacje: Jacek Drozd, Stosunek polskich elit do „propolskiej” orientacji w łonie Kozaczyzny za czasów hetmaństwa Pawła Tetery, [w:] Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku, t. 1 – Historia, pod red. Macieja Franza, Karola Pietkiewicza, Poznań 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek.

  DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE: 1. Praktyki archiwalne – w wymiarze 20 dni roboczych realizowane w Szkole Podstawowej nr 10 w Przemyślu pod opieką Archiwum Państwowego w Przemyślu, łącznie: 160 godzin roboczych.
  2. Praktyki kancelaryjne – w wymiarze 15 dni roboczych realizowane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, łącznie: 120 godzin roboczych.
  3. Praktyki nauczycielskie – realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku, w wymiarze 3 tygodni roboczych; łącznie: 50 godzin roboczych.
  4. Praktyki nauczycielskie – realizowane w Gimnazjum nr 1 w Przeworsku, w wymiarze 5 tygodni roboczych; łącznie: 100 godzin roboczych.
  5. Praktyki dydaktyczne na UMCS:40 godzin - ćwiczenia z przedmiotu: Historia Polski XVI-XVIII wieku.

  SZKOLENIA: 1. Szkolenie w formule e-learningu z zakresu: Negocjacje, Komunikacja i perswazja, Zarządzanie sobą w czasie, Asertywność, Zarządzanie stresem, Techniki zapamiętywania – 2007, 2. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL – w trakcie. 3. Szkolenie Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości w formule e-learningu z zakresu: Biznesplan, Badanie rynku, Jak założyć własna firmę?, Plan marketingowy w MMŚP – w trakcie.

  UMIEJĘTNOŚCI: język angielski – średniozaawansowany; język ukraiński – początkujący (w trakcie nauki); język rosyjski - początkujący (w trakcie nauki).

  ZAINTERESOWANIA: piłka nożna – jej historia i statystyka, muzyka, nauki polityczne, przedsiębiorczość/inwestycje.


  DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: 1. Sekretarz Koła Naukowego Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu – 2004-2005; Przewodniczący Sekcji Historycznej Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS Lublin – I i II kadencja – 2009 – aktualnie; Członek Zarządu KND WH UMCS Lublin; były członek Redakcji pisma KND WH UMCS Lublin - „History and Language”; Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Lublin; Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu; Członek Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego; Członek Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego; Wykład organizowany (przewodniczący SH KND WH UMCS Lublin): Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – 08.04.2009 – UMCS Lublin; Wykłady współorganizowane: Spotkanie Naukowe z prof. Eriksem Jekabsonsem z Katedry Historii Europy Centralnej i Wschodniej na Wydziale Historii Uniwersytetu Łotwy w Rydze - (UMCS - 26 listopada 2009); Spotkanie Naukowe z dr. hab. Hubertem Łaszkiewiczem (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – (UMCS - 29 kwietnia 2010); Spotkanie Naukowe z dr. hab. Grzegorzem Myśliwskim (Uniwersytet Warszawski) – (UMCS – 05 maja 2010);mgr Grzegorzem Potocznym - Przemyśl 26.06.2010; Start w wyborach do parlamentu (Sejmu RP) w 2007 roku.

  Edukacja

  Historia na UMCS w LUBLINIE (aktualnie), doktoranckie

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  od październik 2008 (od 5 lat i 7 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Rosyjski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Organizacje

  1. Sekretarz Koła Naukowego Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu – 2004-2005; Przewodniczący Sekcji Historycznej Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS Lublin – I i II kadencja – 2009 – aktualnie; Członek Zarządu KND WH UMCS Lublin; były członek Redakcji pisma KND WH UMCS Lublin - „History and Language”; Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Lublin; Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu; Członek Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego; Członek Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego;

  Hobby

  piłka nożna – jej historia i statystyka, muzyka, nauki polityczne, przedsiębiorczość/inwestycje.

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 2

  Zobacz szczegóły »
  • Galicja i Lodomeria

   Grupa dla miłośników historii Polski a szczególnie pasjonatów terenów ...

  • Kozaczyzna

   Ponieważ w ostatnim czasie kontaktowało się ze mną kilka osób (via gol...

  • Skandynawia

   Tematyką grupy jest wszystko co ma związek ze Skandynawią, więc główni...

  • Ukraina

   Zapraszam wszystkich zainteresowanych tym krajem w kazdym jego aspekci...

  • Wschodnie fascynacje...

   Grupa założona została dla wszystkich interesujących się wschodnią czę...