Izabela Kubicz

Izabela Kubicz

Dyrektor ds.operacyjnych i marketingu/ Doradca Zarządu, GK Redan S.A. Adesso Sp. z o.o. S.K.A.

Bielsko-Biała, śląskie

Podsumowanie

  • Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej: opracowywaniu i skutecznym wdrażaniu strategii handlowych, operacyjnych i marketingowych.

  • Wiedza i doświadczenie z zakresu: budżetowania, kontroli realizacji planów, sporządzania raportów, kontroli kosztów.

  • Wysoko rozwinięte umiejętności: analitycznego, koncepcyjnego myślenia, planowania oraz komunikacji i zarządzania dużymi zespołami ludzi.

  • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, przywódcze, trenerskie i coachingowe.

  • Ambitna, odpowiedzialna, skoncentrowana na osiągnięciu wyznaczonego celu.
  Dyrektor Operacyjny

  Aranżacja realizacja światła

  od stycznia 2012 (od 2 lat i 4 miesięcy)
  - zarządzanie sprzedażą produktów firmy
  - zarządzenie pracą działu handlowego oraz pracowników terenowych
  - tworzenie nowych oddziałów na terenie kraju
  - realizacja planów sprzedaży
  - analiza konkurencji, trendów na rynku
  - wdrażanie strategii handlowej i marketingowej
  Dyrektor ds.operacyjnych i marketingu

  GK Redan S.A. Adesso Sp. z o.o. S.K.A.

  czerwiec 2009 - styczeń 2012 (przez 2 lata i 8 miesięcy)
  -zarządzanie sklepami z terenu PL (210) z zespołem: kierowników projektu, kierowników regionalnych( zespół 900 osób)
  -zarządzanie działami: operacyjny, marketingowy, analiz, nowych inwestycji
  -koordynowanie i rozliczanie bieżących działań pracowników terenowych
  -planowanie i realizacja budżetów sprzedaży i kosztowych
  -kontrola rentowności sieci
  -optymalizacja zatrudnienia
  -przygotowanie i wdrożenie procedur : operacyjnych, marketingowych, VM
  -optymalizacja procesów operacyjnych
  -opiniowanie nowo pozyskiwanych lokalizacji
  -nadzór i koordynacja działań związanych z otwarciami nowych sklepów -analiza potencjału sprzedażowego poszczególnych lokalizacji
  -wdrażanie planów naprawczych dla poszczególnych jednostek
  -analiza działań konkurencji, w tym poziomu cenowego, akcji marketingowych
  -planowanie akcji handlowych na dany sezon, wspólnie z działem marketingu
  -kontrola zapasu
  -nadzór nad inwentaryzacjami
  -udział w rekrutacjach, szkoleniu pracowników
  Regionalny Dyrektor Sprzedaży - Polska Południowa

  Sephora Polska sp. z o.o.

  sierpień 2007 - maj 2008 (przez 10 miesięcy)
  - zarządzanie operacyjne sklepami w regionie południowej polski,
  - zapewnienie jak najlepszej pozycji rynkowej sklepów w regionie,
  - opracowywanie oraz realizacja budżetów sprzedaży, kosztowych,
  - inicjowanie i wdrażanie pro – sprzedażowych projektów,
  - analiza ekonomiczna wyników handlowych regionu / jednostki,
  - rekrutacja ,szkolenie i motywowanie podległego zespołu,
  - tworzenie i kontrola realizacji procedur operacyjnych, marketingowych, finansowych,
  -podnoszenie jakości obsługi Klienta,
  - wdrażanie nowych projektów promocyjnych , marketingowych,
  - analiza rynku, monitoring konkurencji,
  -nadzór nad otwarciami nowych perfumerii,
  Dyrektor Galerii / Pełnomocnik Zarządu ds.handlu detalicznego

  Galeria Centrum sp z o.o.

  październik 2002 - sierpień 2007 (przez 4 lata i 11 miesięcy)
  -zarządzanie potencjałem pracowniczym,
  -opracowanie i nadzór nad realizacją budżetu sprzedaży.
  - przygotowanie i nadzór nad inwentaryzacjami cząstkowymi i pełnymi towarów,
  -opracowywanie i doradztwo w realizacji planów sprzedaży,
  -kontrola obrotu towaru i gotówką,
  -kontrola wartości zapasu,
  - kontrola przepływu dokumentów księgowo – finansowych do Centrali,
  -doradztwo kadrze kierowniczej w zakresie kierowania zespołami pracowniczymi
  w tym; przeprowadzanie systematycznych szkoleń podległych pracowników celem szybszego osiągnięcia wyższego poziomu sprzedaży,
  -opracowywanie i nadzór nad realizacją procedur operacyjnych,
  -doradztwo w zakresie przeprowadzania lokalnych akcji promocyjnych i marketingowych

  Edukacja

  MBA, studia podyplomowe

  Politechnika Krakowska, Institute of Business Studies

  wrzesień 2012 - czerwiec 2013 (przez 10 miesięcy)
  Reklama, magisterskie

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  październik 1996 - lipiec 2001 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Efektywne wykorzystanie technik perswazyjnych i negocjacyjnych w kontaktach handlowych
  Organizator:
  Binsztok&partnerzy

  Analiza SWOT - praktyczne wykorzystania w projekcie
  Organizator:
  Delikat trainings

  Przywództwo
  Organizator:
  FPL

  Techniki sprzedaży
  Organizator:
  PDC consensus

  Rozmowa Ewaluacyjna
  Organizator:
  PDC consensus

  Hobby

  moda, malarstwo,sztuka, fotografia, podróże.

  Grupy

  Zobacz szczegóły »