Hubert Kędziora

Hubert Kędziora

Compliance Officer, BRE Ubezpieczenia

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

 • Audyt
 • Analiza finansowa
 • Audyt Wewnętrzny
 • Kontrole wewnętrzne
 • Zarządzanie
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Office
 • Project Management
 • Zarządzanie ryzykiem
Moje zainteresowania ściśle łączą się z wykształceniem kryminologicznym i wykonywanym zawodem audytora wewnętrznego. Interesuje mnie przede wszystkim problematyka przestępstw, w szczególności przestępstw ubezpieczeniowych i sposoby zapobiegania tym przestępstwom poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań funkcjonalnych i systemowych.

Od 2013...
Audytor wewnętrzny

BRE Ubezpieczenia

od listopada 2014 (od 2 miesięcy)
Obecny zakres moich obowiązków obejmuje:
- tworzenie planów audytu: długookresowych i rocznych,
- tworzenie testów kontrolnych,
- testowanie mechanizmów kontrolnych,
- tworzenie raportów wstępnych i końcowych,
- nadzór nad regulacjami wewnętrznymi,
- bieżącą współpracę z Compliance Officerem, Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Biurem Prawnym,
- udział w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym i zarządzania jakością,
- organizację i przeprowadzanie audytów follow-up,
- organizację i przeprowadzanie audytów security-sweep.

W bieżącej pracy wykorzystuję narzędzie informatyczne służące kompleksowemu zarządzaniu ryzykiem operacyjnym - SAS EGRC w zakresie zarządzania planami audytu, zarządzania testami, tworzenia raportów z audytu.
Compliance Officer, Koordynator ds. Zarządzania Ciągłością Działania

BRE Ubezpieczenia

od sierpnia 2013 (od 1 roku i 5 miesięcy)
Zapewnienie zgodnego z prawem, przepisami wewnętrznymi oraz przyjętym ładem korporacyjnym działania władz Towarzystwa,

Koordynacja zarządzania portfelem ryzyk zidentyfikowanych w działalności Towarzystwa, zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej i procesów w celu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka operacyjnego, compliance i innych ryzyk trudnomierzalnych,

Tworzenie standardów, regulacji wewnętrznych i koordynowanie realizacji zadań w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem compliance:
a) opracowanie regulacji wewnętrznych opisujących procesy,
b) monitorowanie działań ograniczających ryzyko,
c) współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikacji i monitorowania ryzyk związanych z ich działalnością
d) ochrony danych osobowych, przy współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
e) identyfikacji, doradztwa oraz formułowania wytycznych w zakresie fraud prevention związanych z działalnością Towarzystwa we współpracy z wyznaczonym pracownikiem Departamentu Likwidacji Szkód,
f) zarządzania ryzykiem braku zgodności regulacji wewnętrznych i umów outsourcingu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi standardami działania,
g) przyjmowania i wręczania prezentów,
h) zarządzania konfliktami interesów w Towarzystwie,
i) procesu odpowiedzi na reklamacje i skargi Klientów,
j) monitorowanie zgodności w zakresie klauzul abuzywnych

Opiniowanie regulacji wewnętrznych, OWU i innych dokumentów produktowych dla Klientów Towarzystwa,

Przygotowywanie, ewidencja i archiwizacja pełnomocnictw,

Koordynowanie procesu obsługi korespondencji z organami nadzoru, kontrolnymi oraz ścigania,

Koordynowanie procesu realizacji zaleceń, rekomendacji organów nadzoru, kontrolnych oraz ścigania,

Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ryzyka operacyjnego i compliance

Nadzór nad tworzeniem i rozwojem systemu zachowania ciągłości działania (BCM)
Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego

BRE Ubezpieczenia

marzec 2010 - sierpień 2013 (przez 3 lata i 6 miesięcy)
Obecny zakres moich obowiązków obejmuje:
- współtworzenie planów audytu: długookresowych i rocznych,
- tworzenie testów kontrolnych,
- testowanie mechanizmów kontrolnych,
- tworzenie raportów wstępnych i końcowych,
- nadzór nad regulacjami wewnętrznymi,
- bieżącą współpracę z Compliance Officerem, Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Biurem Prawnym,
- udział w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym i zarządzania jakością,
- organizację i przeprowadzanie audytów follow-up,
- organizację i przeprowadzanie audytów security-sweep.

W bieżącej pracy wykorzystuję narzędzie informatyczne służące kompleksowemu zarządzaniu ryzykiem operacyjnym - SAS EGRC w zakresie zarządzania planami audytu, zarządzania testami, tworzenia raportów z audytu.
Pracownik administracyjny

BRE Ubezpieczenia

wrzesień 2008 - marzec 2010 (przez 1 rok i 7 miesięcy)

Edukacja

Kryminologia, magisterskie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

październik 2004 - czerwiec 2009 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Specjalizacje

Finanse/Ekonomia » Audyt/Podatki

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia majątkowe

Języki

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Certyfikat auditora Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO9001, ISO14001, PN-N18001 (lipiec 2011)
Certyfikat auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001 (2012)

Szkolenie "Doskonalenie umiejętności menadżerskich" (luty - sierpień 2011)

Organizacje

Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA Polska)

Hobby

Literatura piękna,
literatura faktu,
historia współczesna,
polityka,
muzyka,
podróże

Grupy

Zobacz szczegóły »
 • audyt

  Audyt wewnętrzny i zewnętrzny, audyt wykorzystania środków UE, egzamin...

 • CIA

  Dla osób mających lub chcących uzyskać dyplom CIA. Wymiana materiałów ...

 • Compliance

  Grupa zrzeszająca Compliance Officerow, Konsultantów ds Compliance ora...

 • Darmowe szkolenia

  Po prostu wymiana informacji na temat darmowych szkoleń..

 • Islandia

  Otwarta grupa dla wszystkich pasjonatów Krainy Lodowców i Gejzerów - z...

 • PIKW

  Firma komercyjna organizującą szkolenia