Grzegorz Stanek

Grzegorz Stanek

Asystent Projektanta, Inżynier, Kierownik Robót, Branża wod-kan gaz co

Tarnów, małopolskie

Podsumowanie

  • AutoCAD
  • Civil Engineering
  • FIDIC
  • Budownictwo ekologiczne
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Office
  • Project Management
  • Visual Basic
  • język angielski
  • instalacje CO i WOD-KAN
Nie przyjmuję zaproszeń do kontaktów od Headhunterów - jak macie konkretne propozycje - piszcie.

Aktualnie współpraca z OHL ŻS a.s. Odział w Polsce. Firma ta jest Liderem Konsorcjum które realizuje kontrakt: "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów,etap III". Kontrakt na Żółtym FIDIC-u. Zakres prac: Roszczenia, Zmiany, Doradztwo Techniczne.

SETAR Grzegorz Stanek
działalność gospodarcza związana z szeroko pojętą inżynierią środowiska.

Projekty sieci, przyłączy i instalacji wod-kan-gaz-co
Charakterystyki energetyczne budynków (projektowane oraz świadectwa)
Analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są
dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - obowiązuje przy pozwoleniach na budowę od października 2013r.

Doradztwo związane z budownictwem niskoenergetycznym.

Zapraszam.P.W. ELTAR Sp. z o.o.

Prace przy realizacji projektów kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej.

Firma ConneR:
Projektowanie w zakresie: wod-kan gaz, co, modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja oczyszczalni ścieków.
Nadzory nad inwestycjami branżowymi. Inżynier Kontraktu. Inwestycje oparte o FIDIC.

Pomimo zatrudnienia jako asystent projektanta jednak duża część moich obowiązków dotyczy spraw związanych z budową:
- asystent Inżyniera Kontraktu – na budowach: Kanalizacji sanitarnej dla Tuchowa (kontrakt nr III), Kanalizacji sanitarnej dla Ryglic (kontrakt nr X), Kanalizacji sanitarnej dla Kąśnej Dolnej (kontrakt nr XVI), realizowanych w ramach kontaktu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w programie „Czysty Dunajec” – sprawowanie bieżącej kontroli nad Wykonawcami, realizowanymi pracami, sprawdzanie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, weryfikacja obmiarów i raportów, rozwiązywanie występujących problemów z zachowaniem procedur FIDIC’a

- asystent Inspektora Nadzoru – sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonywanymi pracami, sprawdzanie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, weryfikacja obmiarów i raportów, rozwiązywanie występujących problemów


Instalbud:
Na stanowisku Kierownika Robót w firmie INSTALBUD uczestniczyłem w pracach związanych z branżą wod-kan-gaz-co m.in. podczas inwestycji:

- Przebudowa węzła "Murckowska" wraz z budową dróg dojazdowych (węzeł autostrady A4 z DK-86);
- Przebudowa Drogi Krajowej nr DK-81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice od km 53+300 do km 63+788
- Budowa obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków – Rzeszów km 499+006,50 – 502+751,79
- Wymiana sieci wodociągowej z rur stalowych fi600mm na rury z żeliwa sferoidalnego fi600mm w ul.Starodąbrowskiej w Tarnowie
- Wymiana sieci wodociągowej z rur żeliwnych fi400mm na wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego fi600mm, ul.Chyszowska w Tarnowie
- Budowa Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
- Wykonanie budynków wielorodzinnych nr 5/TBS 6/TBS etap I przy ul. Abp Ablewicza w Tarnowie z infrastrukturą techniczną

Podczas pracy miałem możliwość...
właściciel

SETAR Grzegorz Stanek

od listopada 2011 (od 3 lat i 2 miesięcy)
Rozliczanie kontraktów FIDIC (żółty i czerwony).

Roszczenia FIDIC.

Przygotowanie plików EXCEL do rozliczeń FIDIC.

Projekty sieci i instalacji wod-kan, gaz, co i wentylacji.

Świadectwa charakterystyki energetycznej.

Projektowane charakterystyki energetyczne budynków.

Analizy optymalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Rysunki w programie AUTOCAD.
Inżynier budowy / Kierownik robót

P.W. Eltar sp. z o.o.

wrzesień 2010 - październik 2011 (przez 1 rok i 2 miesiące)
Kierowanie pracami związanymi z budową kanalizacji podciśnieniowej, ciśnieniowej i grawitacyjnej.
Asystent Projektanta / Członek zespołu Inżyniera Kontraktu / Członek zespołu Inspektora Nadzoru

Conner Projektowanie i Usługi Techniczne

październik 2008 - sierpień 2010 (przez 1 rok i 11 miesięcy)
- projektowanie sieci i instalacji w zakresie wodociągów, kanalizacji, gazu, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania
- rozliczanie inwestycji z ramienia Inżyniera Kontraktu
- nadzór nad robotami branżowymi
- wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
- obliczenia cieplne budynków
Inżynier Budowy p.o. Kierownik Robót

"INSTALBUD TARNÓW" Sp. z o.o.

grudzień 2005 - październik 2008 (przez 2 lata i 11 miesięcy)
Branża wod-kan-gaz-co

Obowiązki:
- nadzór i kontrola nad pracami na poszczególnych odcinkach robót
- prowadzenie i rozliczanie kontraktów na FIDIC'u
- szeroko pojęta logistyka
- kosztorysy
- opracowanie dokumentów do przetargów

od 01.03.2007 p.o. Kierownik Robót

Edukacja

Inżynieria Środowiska, magisterskie

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

od marzec 2008 (od 6 lat i 10 miesięcy)
Inżynieria Środowiska, inżynierskie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

październik 1998 - kwiecień 2007 (przez 8 lat i 7 miesięcy)

Specjalizacje

Budownictwo » Instalacje

Języki

Angielski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Certyfikat AutoCAD 2013 Certified Professional - listopad 2012r.

Certyfikat AutoCAD 2012 Certified Professional - styczeń 2012r.

Certyfikat AutoCAD 2012 Certified Associate - październik 2011r.

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna, uczestnik. 13-15.X.2010r. Ciechocinek.

Inżynier CAD 3D – Civil 3d w szkolenie w ramach „aCADemia3d” czerwiec/lipiec 2010r.

„AutoCAD Civil 3D – Pipe Network Module” – 2010r.

"Cyfrowe przedmiarowanie" Tarnów IV.2010r.

FIDIC - Praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów. Kraków 8-9.X.2009r.

„Certyfikator w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków” VII-VIII.2009r.

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie - Szkoła menadżera - szkolenie z zakresu zarządzania projektami.

Kurs kosztorysowania dla zaawansowanych.

Organizacje

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Hobby

W wolnym czasie zakłócam ciszę gitarą oraz ukulele.
Gdy muzyka wychodzi mi już bokiem siadam do komputera i próbuje gimnastykować wykończone muzyką zwoje ćwicząc pętle i algorytmy w VisualBasic lub C++
Posiadam patenty: jachtowy sternik morski, motorowodny sternik morski, stermotorzysta.

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 4

Zobacz szczegóły »