Grzegorz Rossa

Grzegorz Rossa

inżynier budowy

Sochaczew, mazowieckie

Podsumowanie

  Inżynier budowy

  Zakladani Staveb

  listopad 2012 - listopad 2013 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  inżynier budowy

  WARBUD S.A.

  październik 2011 - sierpień 2012 (przez 11 miesięcy)
  delegowanie zadań, planowanie ilości prac podległym pracownikom, nadzór nad realizacją procesu budowy, nadzór nad usuwanie wad i usterek, zarządzanie materiałem i sprzętem w procesie budowy obiektów inżynieryjnych (wiadukty i mosty autostradowe, wiadukty drogowe, przejścia dla zwierząt) autostrady A2
  inżynier budowy

  Mosty Łódź S.A.

  lipiec 2010 - październik 2011 (przez 1 rok i 4 miesiące)
  budowa obiektów inżynieryjnych (wiaduktów autostradowych i drogowych) Południowej Obwodnicy Warszawy, węzeł Opacz. Obowiązki: uwzględnianie i przestrzeganie przepisów BHP na budowie, rozdział obowiązków na brygady robocze, egzekwowanie jakości i tempa wykonywanych prac przez brygady robocze, nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie:
  - sprawdzania zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową
  - zgodności ze specyfikacją techniczną
  - normami
  - sztuką inżynierską
  specjalista ds. inwestycji

  Polbita Sp. z o.o.

  październik 2009 - kwiecień 2010 (przez 7 miesięcy)
  Obsługa zgłoszeń awarii i napraw, w tym:
  - Obsługa systemu służącego do zgłaszania awarii i zapotrzebowania na serwis
  - Koordynacja zgłoszeń napraw w sklepach i budynku centrali firmy
  - Koordynacja procesu dokonywanych napraw wynikających z otrzymanych zgłoszeń wraz z oceną zakresu robót oraz wydatków związanych z robotami
  - Zlecanie napraw zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
  - Kontrola budżetu i wydatków dotyczących napraw w sklepach i budynku centrali firmy
  - Nadzór i koordynacja działań w zakresie wykonania remontów i innych prac budowlano-inwestycyjnych w istniejących sklepach oraz budynkach firmy
  - Udział w protokolarnym odbiorze prac wykonanych w sklepach i budynkach firmy
  praktykant

  J.W. Construction Holding S.A.

  lipiec 2007 - wrzesień 2007 (przez 3 miesiące)
  asystowanie przy pracy inspektora budowy, obserwacja procesu budowy na poszczególnych etapach (od wykopów pod fundamenty po przykrycie inwestycji dachem), zapoznawanie się z dokumentacją budowy, inwentaryzacja wykonanych robót, asystowanie przy odbiorach częściowych i końcowych robót

  Edukacja

  Budownictwo, magisterskie

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  październik 2004 - październik 2009 (przez 5 lat i 1 miesiąc)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Niemiecki

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Certyfikat: AutoCAD 2007 PL 1st - podstawowy
  Prawo jazdy: Kategoria B

  Hobby

  Piłka nożna
  Kino
  Muzyka

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 1

  Zobacz szczegóły »