Tag: katolicki

Antyklerykalni Antyklerykalni

Ludzie rozumiejący, czym jest antyklerykalizm...

643 członków

27846 wypowiedzi

Heretycy Heretycy

Grupa dla odważnych osób, które nie boją się powiedzieć prawdy, pomimo istniejącego tabu dotyczącego dogmatów Twojej wiary. Herezja to poglądy jednostek bądź...

94 członków

668 wypowiedzi

Apostaci Apostaci

Grupa dla Tych co chcą lub wystąpili z Kościoła(nie tylko Katolickiego)/Grupy wyznaniowej. Apostazja rozumiana jest jako świadome, dobrowolne i publiczne...

91 członków

647 wypowiedzi

Medytacja chrześcijańska Medytacja chrześcijańska

Grupa dla wszystkich osób zainteresowanych tą formą modlitwy.

91 członków

355 wypowiedzi

KUL Psychologia KUL Psychologia

Absolwenci Psychologii KUL

22 członków

27 wypowiedzi

Wyślij zaproszenie do