Marcin

Marcin Szpak Trener Biznesu,
Konsultant, Coach

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Witam!

Czy jak prowadzę firmę szkoleniową to mogę na powyższej podstawie wystawić fakturę zw?!

Firma dla której aktualnie realizuje 40h kurs szkoleniowy była bardzo zdziwiona, że chce im wystawić fakturę z 23% VAT-em i podali mi podstawę prawną, która uprawnia mnie do wystawienia faktury ZW (art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535)

Czytając ustawę widzę faktycznie, że zwolnione są usługi w zakresie edukacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy. Jednak czy dobrze to wszystko interpretuje?

Proszę (...) Zobacz więcej
12.09.2011, 08:11
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Marcin Szpak:
Witam!

Czy jak prowadzę firmę szkoleniową to mogę na powyższej podstawie wystawić fakturę zw?!

Firma dla której aktualnie realizuje 40h kurs szkoleniowy była bardzo zdziwiona, że chce im wystawić fakturę z 23% VAT-em i podali mi podstawę prawną, która uprawnia mnie do wystawienia faktury ZW (art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535)

Czytając ustawę widzę faktycznie, że zwolnione są usługi w zakresie edukacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy. Jednak czy dobrze to wszystko interpretuje?

Proszę o wyjaśnienie.

Najwidoczniej spojrzałeś w nieaktualną wersję u.p.t.u. Od 1 stycznia 2011 r załącznik numer 4 do ustawy został uchylony. O ile do końca zeszłego roku zwolnione były po prostu usługi edukacyjne (wymienione w zał. nr 4), o tyle od 1 stycznia b.r. zwolnione są wyłącznie usługi edukacyjne wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, 27, 28 i 29 u.p.t.u.:

Zwalnia się od podatku: (...)
26) usługi świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;
29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
Dawid Milczarek edytował(a) ten post dnia 12.09.11 o godzinie 09:33
12.09.2011, 09:31
Marcin

Marcin Szpak Trener Biznesu,
Konsultant, Coach

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

Odwołując się do w/w. Jestem podwykonawcą kursu przekwalifikowującego składającego się z:

1. Kursu obsługi komputera.
2. Kursu na prawo jazdy.
3. Szkolenia miękkiego przygotowującego do pracy w zawodzie Przedstawiciela.

Wszystko organizowane jest w ramach wsparcia dla pracowników, których zakład jest w upadłości. Ja realizuje tylko pkt. 3 jako podwykonawca.

Czy w takim przypadku mogę wystawić (...) Zobacz więcej
12.09.2011, 14:12
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Marcin Szpak:
Czy w takim przypadku mogę wystawić fakturę ZW?

Czy usługa szkoleniowa, którą wykonujesz spełnia który któryś z poniższych warunków?
- są jakieś przepisy regulujące przeprowadzanie tego typu szkoleń? (raczej nie)
- masz akredytację na przeprowadzanie tego typu szkoleń? (raczej nie)
- usługa szkoleniowa, którą wykonasz jest finansowana ze środków publicznych? (raczej nie)

Jeżeli odpowiedź na żadne z powyższych pytań nie jest twierdząca, to powinieneś wystawić fakturę z VAT 23%.Dawid Milczarek edytował(a) ten post dnia 12.09.11 o godzinie 14:19
12.09.2011, 14:19
Marcin

Marcin Szpak Trener Biznesu,
Konsultant, Coach

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Dawid Milczarek:
Marcin Szpak:
Czy w takim przypadku mogę wystawić fakturę ZW?

Czy usługa szkoleniowa, którą wykonujesz spełnia który któryś z poniższych warunków?
- są jakieś przepisy regulujące przeprowadzanie tego typu szkoleń? (raczej nie)
- masz akredytację na przeprowadzanie tego typu szkoleń? (raczej nie)
- usługa szkoleniowa, którą wykonasz jest finansowana ze środków publicznych? (raczej nie)

Jeżeli odpowiedź na żadne z powyższych pytań nie jest twierdząca, to powinieneś wystawić fakturę z VAT 23%.


Pyt. 1 - raczek nie.
Pyt. 2 - na 100% nie
Pyt. 3 - Jest finansowana ze środków UE w ramach projektu „WSPARCIE PRACODAWCÓW PRZECHODZĄCYCH PROCESY ADAPTACYJNE I ICH PRACOWNIKÓW SZANSĄ STABILIZACJI REGIONALNEGO RYNKU PRACY” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ogólnie został zorganizowany ze względu na upadłość zakładu w którym pracują uczestnicy szkolenia. Celem głównym jest ułatwienie im podjęcia nowej pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego.

Mając to na uwadze czy nie kwalifikuje się do pkt.
29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 ?

Podsumowując:
Zbierając to w całość:

1. Projekt ma na celu przekwalifikowanie zawodowe. Bo inaczej się tego ująć nie da. Ułatwi uczestnikom podjęcie pracy w nowym zupełnie innym zawodzie.
2. Jest finansowany ze środków UE.

Czy powyższe założenia uprawniają mnie do wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT? Jeżeli nie to jakie jeszcze warunki musza być spełnione? Kiedy szkolenia uznaje się za zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe tak aby umożliwiało zwolnienie z VAT?Marcin Szpak edytował(a) ten post dnia 14.09.11 o godzinie 12:19
14.09.2011, 12:08

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Marcin Szpak:

Projekt ogólnie został zorganizowany ze względu na upadłość zakładu w którym pracują uczestnicy szkolenia. Celem głównym jest ułatwienie im podjęcia nowej pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego.

Mając to na uwadze czy nie kwalifikuje się do pod pkt.
29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 ?

Jeśli organizacja szkolenia jest dla celów ułatwienia podjęcia nowej pracy - i jak rozumiem właśnie podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności dla potrzeb wykonywania tej pracy - to wówczas łapie się to na przekwalifikowanie zawodowe.

Tylko teraz tak - o fakturowanie czego chodzi?
Usług szkoleniowych świadczonych przez firmę zewnętrzną dla organizatora szkolenia (prowadzącego projekt)?
Czy może o fakturowanie zakładu, w którym pracują kursanci, przez organizatora szkolenia (jeśli płaci on część wynagrodzenia, a reszta jest z funduszy).
Ma to istotne znaczenie, gdyż wokół tego, czy wówczas jest zwolnienie, toczy się spór (także i na tym forum, o ile dobrze pamiętam).
14.09.2011, 12:16
Marcin

Marcin Szpak Trener Biznesu,
Konsultant, Coach

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Adam Bartosiewicz:

Tylko teraz tak - o fakturowanie czego chodzi?
Usług szkoleniowych świadczonych przez firmę zewnętrzną dla organizatora szkolenia (prowadzącego projekt)?

Ten przypadek a właściwie z tego co wiem wygląda to tak:

Zakład >> firma organizująca >> firma realizująca w danym mieście >> ja

czyli jestem na końcu łańcucha pokarmowego ;)
14.09.2011, 12:21

konto usunięte

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Zakład kupuje od firmy organizującej usługę szkoleniową. Firma organizująca dysponuje środkami publicznymi (ma dofinansowanie z UE) i wynajmuje podwykonawcę - firmę realizującą w danym mieście. Ty jesteś podwykonawcą firmy realizującej w danym mieście. Dobrze to rozumiem?

Jeżeli tak to:
1) Firma organizująca ma prawo do wystawienia faktury ze stawką zw, jeżeli to jest finansowane środkami publicznymi w co najmniej 70% (nie ma akredytacji, nie ma odrębnych przepisów (...))
2) firma realizująca w danym mieście jako podwykonawca nie ma prawa do stawki zw, chyba że sama działa w oparciu o akredytację albo ma na to środki publiczne. Firma organizująca jako beneficjent środków publicznych płacąc podwykonawcy dysponuje własnymi środkami, a nie z dotacji, mimo że faktycznie może płacić środkami publicznymi. Tak wynika z ostatnich interpretacji.
3) Ty jako podwykonawca nie masz prawa do stawki zw, chyba że masz akredytację albo masz na to szkolenie środki publiczne albo firma realizująca w danym mieście dysponuje (...) Zobacz więcej
14.09.2011, 14:19
Marcin

Marcin Szpak Trener Biznesu,
Konsultant, Coach

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Grzegorz C.:
Zakład kupuje od firmy organizującej usługę szkoleniową. Firma organizująca dysponuje środkami publicznymi (ma dofinansowanie z UE) i wynajmuje podwykonawcę - firmę realizującą w danym mieście. Ty jesteś podwykonawcą firmy realizującej w danym mieście. Dobrze to rozumiem?
>
firma realizująca w danym mieście dysponuje środkami publicznymi.


Czy zakład kupuje od firmy organizującej to nie jestem pewien. Może projekt był pisany specjalnie pod ten zakład we współpracy z firmą organizującą.

Idąc dalej.

Sprawdzę czy dobrze rozumie. Jeżeli firma organizująca w danym mieście dysponuje środkami publicznymi i wynajmuje mnie to mogę jej wystawić fakturę ze zwolnioną z VAT.
14.09.2011, 15:07

konto usunięte

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Jeżeli płaci Ci środkami publicznymi i pokrywają one co najmniej 70% kosztu, to tak, ale to jest bardzo bardzo mało prawdopodobne, bo praktycznie musiałaby być w budżetówce. W innych przypadku znowu będziesz podwykonawcą firmy prywatnej, która jako beneficjent środków publicznych dysponuje dalej już tylko własnymi środkami, więc nie publicznymi, a zatem stawka 23%.

Takie wnioski wynikają z interpretacji, m. in. z tej ILPP2/443-290/1 (...) Zobacz więcej
14.09.2011, 15:33
Marcin

Marcin Szpak Trener Biznesu,
Konsultant, Coach

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Grzegorz C.:
Jeżeli płaci Ci środkami publicznymi i pokrywają one co najmniej 70% kosztu, to tak, ale to jest bardzo bardzo mało prawdopodobne, bo praktycznie musiałaby być w budżetówce. W innych przypadku znowu będziesz podwykonawcą firmy prywatnej, która jako beneficjent środków publicznych dysponuje dalej już tylko własnymi środkami, więc nie publicznymi, a zatem stawka 23%.

Takie wnioski wynikają z interpretacji, m. in. z tej ILPP2/443-290/11-4/MN


Ostatnie pytanie. Zakładamy, że faktycznie jestem podwykonawcą firmy prywatnej i realizuje działania prowadzące do przekwalifikowania zawodowego - bo co do tego nie ma wątpliwości to mogę wystawić fakturę zwolnioną?

W przepisach nigdzie nie dopatruje się informacji związanej z tym, że muszę mieć akredytacje, finansować to ze środków publicznych itp. Natomiast widzę zapis:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26.

więc rodzi mi się dalej pytanie dlaczego nie może być to faktura ZW?
Pokaże jeszcze swoje intencje. Nie podważam wiarygodności żadnej wypowiedzi. Zależy mi jedynie na dobrym zrozumieniu sytuacji.

Wynika to z tego, że kierownik tej firmy dla której teraz pracuje był bardzo zaskoczony, że chce wystawić fakturę z 23% VAT jak mogę wystawić ZW no i podał mi podstawę prawną, którą jego firma sama stosuje. Efektem tego jest cała lista moich pytań. Jednak 23% to sporo.

P.S.
Interpretacja na którą się powołujesz odnosi się wprost do usług firmy szkoleniowej. W moim przypadku mamy do czynienia z ewidentnym przekwalifikowaniem zawodowym. Nie jestem do końca pewien czy warunki:

1. 70% dofinansowania i płacenie bezpośrednio z tych środków
2. Przekwalifikowanie zawodowe

należy rozpatrywać łącznie. Na moje laickie oko powinno się je brać pod uwagę rozdzielnie...

mam racje czy się mylę?Marcin Szpak edytował(a) ten post dnia 14.09.11 o godzinie 16:39
14.09.2011, 16:27
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Marcin Szpak:
Ostatnie pytanie. Zakładamy, że faktycznie jestem podwykonawcą firmy prywatnej i realizuje działania prowadzące do przekwalifikowania zawodowego - bo co do tego nie ma wątpliwości to mogę wystawić fakturę zwolnioną?

W przepisach nigdzie nie dopatruje się informacji związanej z tym, że muszę mieć akredytacje, finansować to ze środków publicznych itp. Natomiast widzę zapis:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26.

więc rodzi mi się dalej pytanie dlaczego nie może być to faktura ZW?
Pokaże jeszcze swoje intencje. Nie podważam wiarygodności żadnej wypowiedzi. Zależy mi jedynie na dobrym zrozumieniu sytuacji.

Wynika to z tego, że kierownik tej firmy dla której teraz pracuje był bardzo zaskoczony, że chce wystawić fakturę z 23% VAT jak mogę wystawić ZW no i podał mi podstawę prawną, którą jego firma sama stosuje. Efektem tego jest cała lista moich pytań. Jednak 23% to sporo.

Przeczytaj dokładnie art. 43 ust. 1 pkt 29 u.p.t.u. Nie jego fragment, tylko cały przepis. Jest skonstruowany tak, że usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z podatku tylko i wyłącznie wówczas, gdy jest spełniony jeden (którykolwiek) z warunków wskazanych w lit. a-c. Proste uzasadnienie - gdyby było tak jak Ty sugerujesz, to po co by ustawodawca dodawał litery a-c? Jedna z podstawowych zasad wykładni prawa - należy jej dokonywać tak, aby nie okazało się, że jakiś fragment przepisu jest zbędny.Dawid Milczarek edytował(a) ten post dnia 14.09.11 o godzinie 16:44
14.09.2011, 16:43
Paweł

Paweł G. radca prawny

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Witam,

Chciałbym zauważyć, że kwestia tego czy usługi szkoleniowe świadczone przez podwykonawcę są objęte zwolnieniem z art. 43 ust. pkt 29 lit c. w przypadku gdy podwykonawca otrzymuje zlecenie od "podmiotu prywatnego" (dysponującego środkami publicznymi, z wydzielonego r-k bankowego, wg planu Projektu UE)jest dość kontrowersyjna. MF wydaje w tym zakresie rozbieżne interpretacje. Oznacza to w rezultacie, iż potencjalnie istnieje pewna szansa, że podwykonawca, który wystąpi z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w "jego sprawie" może uzyskać interpretację (...) Zobacz więcej
29.09.2011, 13:50

konto usunięte

Temat: VAT na usługi szkoleniowe a art. 43 ust. 1 ustawy o...

Możesz przytoczyć rozbieżną interpretację? Chętnie przeczytam, przyda (...) Zobacz więcej
4.10.2011, 08:24Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do