Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Jakie jest Wasze zdanie odnośnie zakresu stosowania stawki 8% w budownictwie? Zgadzacie się czy nie z poniższym stanowikiem:


Niestety, ustawodawca nie zdefiniował pojęć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. W mojej ocenie pojęcia te należy rozumieć szeroko i, przykładowo, za budowę uznawać nie tylko kompleksowe usługi budowy obiektów budowlanych, ale również budowę fragmentów tych obiektów, czyli wszelkie roboty budowlane, w tym roboty budowlano-montażowe oraz budowlano-instalacyjne, związane z budową obiektów budowlanych lub ich części (odpowiednio za remonty uznać w mojej ocenie należy wszelkie roboty budowlane związane z remontami obiektów budowlanych lub ich (...) Zobacz więcej
9.02.2011, 13:20
Małgorzata

Małgorzata Chojnowska doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

yyyyyyyyy, jak się zgodzę, to zdam egazmin?

bo zgadzam się, tylko zastanawiam sie gdzie ten haczyk, bo musi być. Ale zaryzykuję, w oczekiwaniu na (...) Zobacz więcej
9.02.2011, 19:57
Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Heh, nie ma haczyka:-) Po prostu sonduję Wasze zdanie na temat zakresu stosowania obniżonej stawki 8% w budownictwie.

Adam z Ryszardem w IV wydaniu napisali na ten przykład tak:

Na podstawie przepisów ustawy stawka 7% nie znajduje zastosowania do wszystkich robót budowlanych (budowlano-montażowych), ale tylko do "budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy". W praktyce mógłby powstawać problem, jak kwalifikować znaczną część robót budowlanych składających się na budowę czy też remont obiektu budowlanego, które same w sobie nie stanowią budowy bądź remontu, a wykonywane są przez podwykonawców. Spodziewając się tych problemów, ostatecznie rozszerzono stosowanie 7% stawki podatku na wszystkie roboty budowlane (budowlano-montażowe) dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego. Nastąpiło to poprzez stosowne zmiany w rozporządzeniu wykonawczym VAT.Tomasz Krywan edytował(a) ten post dnia 09.02.11 o godzinie 20:03
9.02.2011, 20:02
Zygmunt

Zygmunt Tabisz Doradca Podatkowy,
Kancelaria Doradztwa
Podatkowego BILANS

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Tomasz Krywan:
Jakie jest Wasze zdanie odnośnie zakresu stosowania stawki 8% w budownictwie? Zgadzacie się czy nie z poniższym stanowikiem:

Niestety, ustawodawca nie zdefiniował pojęć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. W mojej ocenie pojęcia te należy rozumieć szeroko i, przykładowo, za budowę uznawać nie tylko kompleksowe usługi budowy obiektów budowlanych, ale również budowę fragmentów tych obiektów, czyli wszelkie roboty budowlane, w tym roboty budowlano-montażowe oraz budowlano-instalacyjne, związane z budową obiektów budowlanych lub ich części (odpowiednio za remonty uznać w mojej ocenie należy wszelkie roboty budowlane związane z remontami obiektów budowlanych lub ich częściami, itd.).
Ja bym tak tego nie uogólniał. Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie aby zagadnienia te rozpoznać w oparciu o definicje zawarte w ustawie prawo budowlane. Tam jest definicja budowy, obiektu budowlanego i jest definicja remontu. Co do termomodernizacji to spotkałem się kiedyś z ustawą której nazwa brzmiała " O wspieraniu inicjatyw termomodernizacyjnych" - chyba tak i w tej ustawie spotkałem się z definicją termomodernizacji i chyba nic nie stoi na przeszkodzie aby się taką definicją posłużyć, Nie udało mi się natomiast znaleźć w prawie budowlanym pijęcia modernizacja. Kiedyś chyba była tam taka definicja a obecnie została z ustawy wykreślona.
Tyle moich przemyśleń w tej sprawie.
9.02.2011, 20:13

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Myślę, że coś co się składa na proces wznoszenia obiektu budowlanego (objętego społecznym programem budownictwa mieszkaniowego) może być kwalifikowane jako "budowa" tego obiektu (a więc z niższą stawką)

zastanawiam się nad niektórymi pracami (robotami) o charakterze wstępnym i przygotowawczym do budowy (...) Zobacz więcej
9.02.2011, 20:19
Małgorzata

Małgorzata Chojnowska doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Tomasz Krywan:
Heh, nie ma haczyka:-)

Żem tematem żywo zainetresowan to drążę dalej....
Adam z Ryszardem w IV wydaniu napisali na ten przykład tak:

Na podstawie przepisów ustawy stawka 7% nie znajduje zastosowania do wszystkich robót budowlanych (budowlano-montażowych), ale tylko do "budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy". W praktyce mógłby powstawać problem, jak kwalifikować znaczną część robót budowlanych składających się na budowę czy też remont obiektu budowlanego, które same w sobie nie stanowią budowy bądź remontu, a wykonywane są przez podwykonawców.

Być może jako dziecko interpretacji (do czego jednak jako żywo się nie przynaję) nie widzę problemu. Albo na wszelki wypadek nie zauważam. Ale co ma do rzeczy, przez kogo są wykonywane? Akurat to zwolnienie dotyczy usługi - wykonawca nie ma tutaj nic do rzeczy.Albo mnie coś w życiu ominęło. I w tym momencie znajdzie się haczyk.

Spodziewając się tych problemów, ostatecznie
rozszerzono stosowanie 7% stawki podatku na wszystkie roboty budowlane (budowlano-montażowe) dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego.

poniekąd całkiem słusznie, chociaż tu należy uznać, że ktoś dmuchał na zimne

Przyznam, że po dzisiejszym szkoleniu jak dla mnie dużo większym problemem jest, czy usługa budowy budynku mieszkalnego powinna - od strony stawek VAT - pozostać w rozdzieleniu od defincji społecznego programu mieszkaniowego - art.41 ust.12. 12a

ano właśnie......temat jak wyżej na czasie.....Małgorzata Chojnowska edytował(a) ten post dnia 09.02.11 o godzinie 20:26
9.02.2011, 20:25
Tomasz

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

W tym temacie mnie od dłuższego czasu zastanawia, jak należy rozumieć "remont". Pojęcie to ma swoją konotację w podatku dochodowym. Powstaje więc pytanie, czy tzw. "wykończenie" nowego mieszkania nabytego od dewelopera jest remontem, czy (...) Zobacz więcej
9.02.2011, 21:59
Małgorzata

Małgorzata Chojnowska doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Tomasz Siennicki:
W tym temacie mnie od dłuższego czasu zastanawia, jak należy rozumieć "remont". Pojęcie to ma swoją konotację w podatku dochodowym. Powstaje więc pytanie, czy tzw. "wykończenie" nowego mieszkania nabytego od dewelopera jest remontem, czy też nie.

akurat ten temat został dawno przerobiony na gruncie ulgi budowanej - owo wykończenie traktowane bylo na równi z budową. Ale bez wzędu na to co komu pisane (albo chciane), zawsze można próbować - dzisiaj- postarać sie o inną interpretację.
9.02.2011, 22:26

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Tomasz Siennicki:
W tym temacie mnie od dłuższego czasu zastanawia, jak należy rozumieć "remont". Pojęcie to ma swoją konotację w podatku dochodowym. Powstaje więc pytanie, czy tzw. "wykończenie" nowego mieszkania nabytego od dewelopera jest remontem, czy też nie.

tam była quasi definicja legalna
wykaz prac zaliczanych do remontu

tutaj - zostaje chyba tylko wykładnia językowa

wprawdzie jak sobie przypomnieć stare kawały o socjalistycznym budownictwie (że pierwsze piętro jeszcze budują, a na parterze już remont) albo jak zobaczyć tzw. materiały dla developerów w składach budowlanych, to można by mówić, że wykończenie lokalu w dużej mierze polega na "przywróceniu" nieistniejących aczkolwiek zakontraktowanych właściwości tego lokalu :-D
9.02.2011, 23:52
Tomasz

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Małgorzata Chojnowska:

akurat ten temat został dawno przerobiony na gruncie ulgi budowanej - owo wykończenie traktowane bylo na równi z budową. Ale bez wzędu na to co komu pisane (albo chciane), zawsze można próbować - dzisiaj- postarać sie o inną interpretację.

Otóż chyba nie do końca:
DO końca 2001 r. było tak.

Art. 27a. 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik:
f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
g) remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

A potem, tak jak pisał Adam, w ustawie była mowa o remoncie i modernizacji, ale nadal był wykaz prac zaliczanych do remontu i modernizacji, gdzie wskazno m.in. remont, modernizację lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym, wymieniając np. posadzki, ścianki działowe, okładziny wewnątrzne, itd. Tomasz Siennicki edytował(a) ten post dnia 10.02.11 o godzinie 09:18
10.02.2011, 08:50
Małgorzata

Małgorzata Chojnowska doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Wykończenie było faktycznie osobno wymienione w ustawie. Problem pojawił się w momencie, w którym konsekwentnie odmawiano prawa do odliczeń takich wydatków jako praw nabytych. Uznawano, że wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku stanowi odrębny rodzaj ulgi od zakupu, i nie stanowi jednej inwestycji.

Zarówno kiedyś jak i dzisiaj stoję na stanowisku, że mimo osobnego wymienienia tych działań, wykończenie jest nierozerwalnie związane z zakupem takiego lokalu i stanowi niejako przedłużenie budowy. Mimo wielu interpretacji przeciwnych takiemu stanowisku, przeforsowałam kilka <kontynuacji>, stąd moje zdanie się nie zmieniło.

Remont ma przywrócić nam stan istniejący, polegający na wymianie tego, co jest nieprzydatne z różnych powodów do dalszego używania. Trudno mówic w przypadku nowo oddanego lokalu o "przywracaniu", skoro to nigdy nie istniało.
Nawet, jeżeli te prace znajdują się w we wspomnianym wyżej wykazie.

A skoro jestęmy przy budowie, dalej drążę, jaką stawką opodatkowac wybudowanie budynku mieszkalnego, w którym znajdzie się kilka lokali użytkowych i kilka ponadnormatywnych zgodnie z definicją społecznego (...) Zobacz więcej
10.02.2011, 13:44
Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Małgorzata Chojnowska:

A skoro jestęmy przy budowie, dalej drążę, jaką stawką opodatkowac wybudowanie budynku mieszkalnego, w którym znajdzie się kilka lokali użytkowych i kilka ponadnormatywnych zgodnie z definicją społecznego budownictwa mieszkaniowego.

To zależy od przeznaczenia powierzchni użytkowej. Jeżeli co najmniej połowa ałkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych, będzie to budynek mieszkalny, a w konsekwencji obiekt budowlany zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a więc stawka 8%. W przeciwnym razie - stawka 23%.
10.02.2011, 14:44
Tomasz

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Tomasz Krywan:
To zależy od przeznaczenia powierzchni użytkowej. Jeżeli co najmniej połowa ałkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych, będzie to budynek mieszkalny, a w konsekwencji obiekt budowlany zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a więc stawka 8%. W przeciwnym razie - stawka 23%.


Zgadza się, w PKOB jest wyjaśnienie jak liczyć taką powierzchnię.
10.02.2011, 14:54
Tomasz

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Małgorzata Chojnowska:
Zarówno kiedyś jak i dzisiaj stoję na stanowisku, że mimo osobnego wymienienia tych działań, wykończenie jest nierozerwalnie związane z zakupem takiego lokalu i stanowi niejako przedłużenie budowy. Mimo wielu interpretacji przeciwnych takiemu stanowisku, przeforsowałam kilka <kontynuacji>, stąd moje zdanie się nie zmieniło.

Remont ma przywrócić nam stan istniejący, polegający na wymianie tego, co jest nieprzydatne z różnych powodów do dalszego używania. Trudno mówic w przypadku nowo oddanego lokalu o "przywracaniu", skoro to nigdy nie istniało.
Nawet, jeżeli te prace znajdują się w we wspomnianym wyżej wykazie.

Myślałem i o uznaniu takiech usług za budowę. Zastanawiam się jednak czy to możliwe, jeżlei budowa formalnie się zakończyła i jest pozwolenie na użytkowanie obiektu (albo brak sprzeciwu właściwego organu nadozwu).Tomasz Siennicki edytował(a) ten post dnia 10.02.11 o godzinie 15:34
10.02.2011, 14:59
Małgorzata

Małgorzata Chojnowska doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Nie mam wątpliwości, że ponad połowa lokali mieszkalnych stanowi o tym, że budynek jest mieszkalny.Zreszta zaznaczyłam, że o takim budynku mowa. I nie mam wątpliwości, że do końca minionego roku to była stawka 7.

Ale od stycznia obowiązuje już pkt 12 art.41 : stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jeżeli mam potraktować cały budynek jako budynek mieszkalny, to czego dotyczą pkt 12 do 12c?Małgorzata Chojnowska edytował(a) ten post dnia 10.02.11 o godzinie 15:10
10.02.2011, 15:09
Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Obniżona stawka 8% w budownictwie dotyczy budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12)

Definicję takiego budownictwa zawiera art. 41 ust. 12a ustawy o VAT; do budownictwa tego należą, między innymi, obiekty budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy).

Przepisy art. 41 ust. 12b wyłączają z definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym niektóre budynki mieszkalne jednorodzinne (czyli PKOB 111) oraz lokale mieszkalne (z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12c). Przepisy te nie dotyczą budynków mieszlalnych o dwóch mieszkaniach lub więcej (PKOB 112) oraz zbiorowego zamieszkania (PKOB 113).

W konsekwencji roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego o dwóch mieszkaniach lub więcej jako całości opodatkowane (...) Zobacz więcej
10.02.2011, 15:29
Małgorzata

Małgorzata Chojnowska doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

A tak krowie na rowie??

Ja to wszystko rozumiem, tylko rozumiem inaczej. A bardzo chciałabym zrozumieć właśnie tak, że dostawa budynku mieszkalnego będzie w stawce 8, a nie proporcjonalnie do lokali objętych budownictwem społecznym w 8 i 23.

I niekoniecznie dlatego, ze bardzo chcę oddać więcej. Chcę mieć pewność,że to co zostaje jest moje i nikt się o to nie upomni. Jakaś taka profiskalna w tym temacie (...) Zobacz więcej
10.02.2011, 16:34
Małgorzata

Małgorzata Chojnowska doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Tomasz Siennicki:
>>
Myślałem i o uznaniu takiech usług za budowę. Zastanawiam się jednak czy to możliwe, jeżlei budowa formalnie się zakończyła i jest pozwolenie na użytkowanie obiektu (albo brak sprzeciwu właściwego organu nadozwu).

Skoro budynek został uznany, to trudnogo budowac dalej. Skoro mógł funkcjonowac bez postawionej scianki, to znaczy, że już jej nie budujesz. Ale też i nie remontujesz, bo jej nie było. Wtedy chyba ustawodawca przewidział nam modernizację;-).

Tylko tak chyba się zagubiłam - modernizacja jest wymieniona na równi z remontem, więc co za róznica?
10.02.2011, 16:40
Tomasz

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Stawka 8% na roboty budowlane?

Różnica jest.
Jeżlei uznać, że budowa się skończyła, bo było pozwolenie na użytkowanie i wykonywane prace wykończeniowe nie są już budową, to w grę wchodzi remont lub modernizacja. Ale - w pdoatku dochodowym - modernizacja to wzrost wartości użytkowej po oddaniu do używania środka trwałego. A w moim przykładzie lokal nie był oddany do używania. De facto nawet nie był zdatny do używania.

Wydaje mi się jednak, że odejście od wykładni systemowej odwołującej do pojęć podatku dochodowego ma sens. Skoro modernizajca (zgodnie ze znaczeniem językowym tego pojecia) to unowocześnienie lub usprawnienie czegoś, to czy takie prace nie będą może modernizacją? Choć w znaczeniu powszechnym pojęcie remont używa się również na określenie takich robót. Jednak w mojej ocenie nie bardzo prawidłowo (a może to tylko spaczenie podatkowe).

A trochę tytułem żartu: w rozporządzeniu pojawiła się również konserwcaja, zdefiniowana jako prace mające na celu zachowanie sprawności urządzeń technicznych. No to jak się takowe urządzenie zepsuje, to już przecież nie będzie zachowanie sprawności, tylko jej (...) Zobacz więcej
10.02.2011, 18:43Zobacz dyskusje w grupie VAT

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do