Magda

Magda Olszewska Doradca podatkowy

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

Stan faktyczny:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonuje zakupu samochodu osobowego, który ma być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odpowiedniej części. Samochód zostaje umieszczony w ewidencji środków trwałych.

W okresie nie wcześniej niż przed upływem pół roku od oddania samochodu do użytkowania i nie później niż 5 lat od oddania samochodu do użytkowania, zostaje on przekazany na cele osobiste podatnika. Przekazanie samochodu do użytkowania jest zwolnione z VAT (§ 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MF z 4.04.2011 sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług)

Pytania:

Czy podatnik jest zobowiązany do korekty deklaracji VAT?

Jeśli tak, to kiedy jest on zobowiązany dokonać korekty?

Mam z związku z powyższymi pytaniami wątpliwości co do kwestii, czym gruncie art. 91 UVAT jest nieodpłatne przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika. Czy jest to
1. Sprzedaż towaru (art. 91 ust. 4 – 6 UVAT)
czy też
2. Zmiana prawa do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 91 ust. 7 – 7a.) w związku ze zmianą (...) Zobacz więcej
30.04.2011, 01:45
Grzegorz

Grzegorz Pelc radca prawny

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

Magda Olszewska:
Czy podatnik jest zobowiązany do korekty deklaracji VAT?

Tak.
Jeśli tak, to kiedy jest on zobowiązany dokonać korekty?

W rozliczeniu za okres, w którym doszło do przekazania.
Mam z związku z powyższymi pytaniami wątpliwości co do kwestii, czym gruncie art. 91 UVAT jest nieodpłatne przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika.

2. Zmiana prawa do obniżenia kwoty podatku należnego
30.04.2011, 03:32
Magda

Magda Olszewska Doradca podatkowy

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

Grzegorz P.:
Magda Olszewska:
Jeśli tak, to kiedy jest on zobowiązany dokonać korekty?

W rozliczeniu za okres, w którym doszło do przekazania.


Jednorazowej korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 dokonuje się w przypadku sprzedaży w okresie korekty, o której mowa w art. 91 ust. 4. Tutaj mamy do natomiast do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem samochodu na cele osobiste podatnika - mam więc wątpliwości, czy art. 91 ust. 5 znajduje zastosowanie
Mam z związku z powyższymi pytaniami wątpliwości co do kwestii, czym gruncie art. 91 UVAT jest nieodpłatne przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika.

2. Zmiana prawa do obniżenia kwoty podatku należnego


Jeżeli natomiast nieodpłatne przekazanie samochodu na cele osobiste uznajemy za zmianę prawa do obniżenia podatku należnego, o której mowa w art. 91 ust.7 i 7a, to należałoby stosować - jak sugeruje art. 91 ust. 7a - zasady określone w art. 91 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. W tych ustępach mowa jest o rocznej korekcie składanej za pierwszy okres roliczeniowy po roku, za który dokonuje się korekty.

Reasumując, moja interpretacja art. 91 wiedzie mnie w dwóch kierunkach:

1) Albo traktujemy przekazanie jako sprzedaż - i wtedy dokonujemy jednorazowej korekty za okres, w którym przekazanie nastąpiło

2) Albo traktujemy przekazanie jako zmianę prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego - i wtedy składamy corocznie deklarację do końca okresu korekty w pierwszym okresie rozliczeniowym po każdym roku.Magda Olszewska edytował(a) ten post dnia 30.04.11 o godzinie 10:23
30.04.2011, 10:21
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

Można jeszcze rozważać, czy mamy tutaj w ogóle do czynienia z czynnością, która powinna być kwalifikowana na gruncie art. 7 ust. 2 jako dostawa towarów. Wątpliwe jest bowiem czy będziemy tutaj mieli do czynienia z darowizną albo z innym przekazaniem (czy można przekazać towar samemu sobie?), ewentualnie ze zużyciem. Co najwyżej będzie to wykorzystanie towaru. Gdybyśmy kierowali się Dyrektywą, to wszelkie wykorzystanie towaru do celów osobistych podatnika lub jego pracowników podlega opodatkowaniu, a u nas zakres czynności uznawanych za dostawę towarów jest jednak inaczej zakreślony.

Jeżeli jednak uprzemy się i potraktujemy wykorzystanie samochodu na cele osobiste podatnika jako nieodpłatne przekazanie (zużycie) towaru, które podlega opodatkowaniu (chociaż jest jednocześnie zwolnione przedmiotowo), to powinniśmy je traktować jako sprzedaż. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się (m.in.) odpłatną dostawę towarów. A z kolei za odpłatną dostawę towarów rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 2, niektóre nieodpłatne przekazania towarów (takie jak w (...) Zobacz więcej
30.04.2011, 12:51
Magda

Magda Olszewska Doradca podatkowy

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

Dawid Milczarek:
Można jeszcze rozważać, czy mamy tutaj w ogóle do czynienia z czynnością, która powinna być kwalifikowana na gruncie art. 7 ust. 2 jako dostawa towarów.

Literalnie odczytując art. 7 ust. 2, przez podlegającą opodatkowaniu dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne PRZEZ PODATNIKA towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie na cele osobiste PODATNIKA.
Dostawcą i odbiorcą może być więc ten sam podatnik. Sądzę, że dla ustawy VAT tego typu czynność może być uznana za sprzedaż.

ZATEM: uznajemy przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika za sprzedaż i dokonujemy jednorazowej korekty za okres, w którym do tego przekazania doszło.

KOLEJNA WĄTPLIWOŚĆ:
A jeśli podatnik zdecyduje się na powrót użytkować samochód w celach prowadzonej działalności gospodarczej przed końcem okresu korekty? Czy podatnik ma prawo do do kolejnej korekty i odzyskania VAT-u w odniesieniu do pozostałego okresu korekty?
30.04.2011, 13:47
Grzegorz

Grzegorz Pelc radca prawny

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

A dlaczegóż (...) Zobacz więcej
30.04.2011, 13:56
Magda

Magda Olszewska Doradca podatkowy

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

A na jakiej podstawie prawnej mógłby (...) Zobacz więcej
30.04.2011, 14:07
Robert Adam

Robert Adam Okulski proszę o pytania na
"Księgowość.
Podatki-Doradztwo-O.
..

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

1. wg mnie nie ma sprzedaży. sprzedaż to przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel - w tym przypadku - z kogo na kogo ??

2. ponieważ "zanika" związek ze sprzedażą opodatkowaną dokonujemy korekty na skutek zmiany przeznaczenia

3. zgodnie z przywoływanym ust. 7a :

" Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w (...) Zobacz więcej
16.05.2011, 11:02
Tomasz

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika -...

Robert Adam Okulski:
1. wg mnie nie ma sprzedaży. sprzedaż to przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel - w tym przypadku - z kogo na kogo ??

2. ponieważ "zanika" związek ze sprzedażą opodatkowaną dokonujemy korekty na skutek zmiany przeznaczenia

3. zgodnie z przywoływanym ust. 7a :

" Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty. "

Problem jest taki, że art. 7 ust. 2 jest niezależny od 7 ust. 1.
Oba definiują bowiem dostawę z art. 5 ust. 1 pkt 1.

Ale weźmy pod uwagę nie tylko wykorzystanie na cele osobiste, ale inne, o kórym wyraźnie jest mowa w art. 7 ust. 2.

Przykładowo: fundacja wykonuje opodatkowaną działalność gospodarczą. Wykorzystuje w niej środek trwały, od którego odliczyła VAT. Nastepnie zmienia przeznaczenie tegoż środka trwałego i rozpoczyna jego wykorzystywanie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, czyli do działalności niepodlegającej opodatkownaiu (nie będącej działalnością gospodarczą).
Czy mamy art. 7 ust. 2 czy korektę podatku naliczonego? Róznice w skutkach podatkowych - jak wiadomo mogą być znaczące.
Moim zdaniem korektę odliczenia.Tomasz Siennicki edytował(a) ten post dnia 26.05.11 o godzinie 21:33
26.05.2011, 09:30Zobacz dyskusje w grupie VAT

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do