Sławomir

Sławomir Janiak tax manager Biuro
Powierniczo Księgowe
ADIUTOR

Temat: najem i VAT 2014

Ogólna zasada wskazuje w 2014 że obowiązek podatkowy powstaje z datą wykonania usługi.
Co do najmu zasada szczególna stanowi - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności. Nie mają tu zastosowania przepisy o przedpłacie - art. 106b ust 1 pkt 4
Dodatkowo - fakturę należy wystawić do 15 dnia mca po mcu wykonania usługi (art. 106i)
I teraz przypadek następujący:
- umowa najmu wskazuje, że płątności będą następować w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury; nie ma wskazania z jaką częstotliwościę będzie odbywać się fakturowanie.
- Wynajmujący w dniu 21 stycznia otrzymał kwotę czynszu odpowiadającą czynszowi za styczeń.
- Obowiązek podatkowy w VAT nie jest uzależniony od daty otrzymania płatności (w tym i przedpłaty)
- Wynajmujący fakturę wystawił dopiero w maju 2014 (10 maja)
Kiedy powstaje u niego obowiązek podatkowy w VAT
a) dopiero w maju - data wystawienia faktury
b) zasady ogólne (bo faktura nie została wystawiona do 15 dnia mca następnego po wykonaniu usługi) czyli w naszym przypadku w styczniu - data wykonania usługi (przejście na zasady ogólne)
c) zasady ogólne z uwzględnieniem obowiązku wystawienia faktury - tu: do 15 lutego - skoro tak to obowiązek podatkowy skoro uzależniony jest w przepisie szczególnym m.in. od daty wystawienia faktury powstanie w lutym 2014 r.
W umowie mamy wskazanie, że płątność ma następować w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury; a faktura dopiero wystawiona została w maju (10 maja)
Na pierwszy rzut oka dlaczego nie a) - tym bardziej, że wynajmujący wykaże należny w rozliczeniu za maj a najemca dopiero w maju dokona odliczenia VAT ("neutralność" - budżet nic nie traci). Do końca 2013 - obowiązek podatkowy powstałby w styczniu bo wpłynęła płatność.
Jednak moim zdaniem odpowiedź prawidłowa to luty bowiem oderwanie się tu zupełne od daty wystawienia (obowiązku wystawienia) faktury prowadziłoby do "ciekawych" sytuacji tym bardziej, że najemcą jest np podatnik realizujący wyłącznie sprzedaż zwolnioną.
Jak sądzicie - która opcja winna być tu zastosowana? A jeszcze ciekawiej gdyby okazało się, że na chwilę obecną wogólne nie wystawiono faktury (ta chwila obecna to powiedzmy (...) Zobacz więcej
16.09.2013, 18:42
Daniel

Daniel Więckowski doradca podatkowy nr
11861

Temat: najem i VAT 2014

Jak wiesz, mamy świra na punkcie najmu :-D
Polecam lekturę ustawy o zmianie ustawy o vat i innych ustaw tzw. Rura-ustawy.Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.09.13 o godzinie 19:28
16.09.2013, 19:28
Tadeusz

Tadeusz Młochowski radca prawny, Poznań

Temat: najem i VAT 2014

Od 1.10.2013/01.01.2014 :
art. 19 ust. 5 pkt. 4 będzie brzmiał:

4) wystawienia faktury z tytułu:a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego ( odpowienik19. 13.1.a),
b)świadczenia usług:
– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych , (odpowiednik 19.13.1.b),
– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (19.13.1.c),
– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, (19.13.4),
– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, (19.13.4),
– stałej obsługi prawnej i biurowej (odpowiednik 19.13.4),
– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu
Przewodowego.

a ust. 7
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu (...) Zobacz więcej
17.09.2013, 11:18
Sławomir

Sławomir Janiak tax manager Biuro
Powierniczo Księgowe
ADIUTOR

Temat: najem i VAT 2014

Tadeusz M.:
Od 1.10.2013/01.01.2014 :
art. 19 ust. 5 pkt. 4 będzie brzmiał:

4) wystawienia faktury z tytułu:a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego ( odpowienik19. 13.1.a),
b)świadczenia usług:
– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych , (odpowiednik 19.13.1.b),
– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (19.13.1.c),
– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, (19.13.4),
– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, (19.13.4),
– stałej obsługi prawnej i biurowej (odpowiednik 19.13.4),
– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu
Przewodowego.

a ust. 7
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.";
no ale to "wprost" nie rozwiązuje kwestii kiedy umowa zakłąda, że płątność następować będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury". Owszem da się to ostatecznie ustalić ale...
18.09.2013, 18:59
Stella

Stella Brzeszczyńska Doradca podatkowy,
Kancelaria Doradztwa
Prawnego i Podatk...

Temat: najem i VAT 2014

Art. 19a ust. 7 nie zawiera odniesienia do ust. 5 pkt 4 czyli własnie do najmu. Czyli, że jeżeli wynajmujący nie wystawi faktury, a termin płatności jest powiązany z jej wystawieniem, to obowiązek nie powstanie.
Taki wniosek wynika dla mnie z wykładni językowej. Czy ja się mylę?
Wynajmujący powinien wystawić fakturę do 15 następnego np. miesiąca, ale jeśli nie wystawi to nic się nie dzieje z jego obowiązkiem podatkowym - oczywiście tylko w takim szczególnym wypadku, gdy strony w umowie nie określą terminu płatności czynszu.

Niepokoi mnie możliwość wystawienia faktury przed wykonaniem usługi i to znacznie wcześniej niż 30.dnia przed jej wykonaniem (art. 106i ust. 7 i 8 ustawy), pod warunkiem, że nie jest to faktura zaliczkowa, której - jeśli dobrze rozumiem art. 106b ust. 1 pkt 4 - wynajmujący nie może wystawić, nawet jeśli najemca będzie wił mu się u stóp i błagał.
Czy nowy przepis art. 19a ust. 5 pkt 4 dotyczy także faktur wystawianych przed usługą (np. faktura wystawiona w marcu wskazuje, że dotyczy maja - czyli zgodnie z art. 106i ust. 8)? To byłoby bez sensu.
Czy raczej art. 19a ust. 5 pkt 4 należy odczytywać w taki sposób, że podatnik może sobie wybrać moment powstania obowiązku: albo termin wystawienia faktury, albo upływ (...) Zobacz więcej
5.11.2013, 20:42
Daniel

Daniel Więckowski doradca podatkowy nr
11861

Temat: najem i VAT 2014

19a.7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności [pytanie, którego terminu nie określono - tego do wystawienia faktury? ;)]

Natomiast 106i.3.4. określa najpóźniejszy moment powstania OP.
Tak więc, moim zdaniem, podatnik może wystawić fakturę kiedykolwiek, oby nie później niż z upływem terminu płatności. Niemniej, wystawienie faktury przed terminem płatności spowoduje powstanie OP. W rezultacie to wystawienie faktury będzie zawsze powodowało powstanie OP, o ile faktura zostanie wystawiona przed terminem płatności.
Z drugiej strony, taka faktura wystawiona w marcu za czynsz majowy, już w marcu będzie uprawniała do odliczenia naliczonego (pod warunkiem (...) Zobacz więcej
5.11.2013, 23:04
Stella

Stella Brzeszczyńska Doradca podatkowy,
Kancelaria Doradztwa
Prawnego i Podatk...

Temat: najem i VAT 2014

Patrze na Dziennik Ustaw i na tekst ustawy w Lexie i w art. 19a ust. 7 mowa jest tylko o pkt 3. "7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i (...) Zobacz więcej
5.11.2013, 23:17
Daniel

Daniel Więckowski doradca podatkowy nr
11861

Temat: najem i VAT 2014

Dz. U. poz. 1027.
Ciekawe, że ustawodawca zrezygnował z dookreślenia "terminu" - tj. "wynikający z umowy" czy też "umowy lub faktury". Czyli de facto, jeśli strony zrezygnują z ustalenia terminu płatności refaktur za media w umowie, to przesuwać OP mogą w nieskończoność - oby tylko nie wynajmujący nie wystawił faktury.Ten post został edytowany przez Autora dnia 06.11.13 o godzinie 07:48
6.11.2013, 06:43
Stella

Stella Brzeszczyńska Doradca podatkowy,
Kancelaria Doradztwa
Prawnego i Podatk...

Temat: najem i VAT 2014

Uff, dzięki, przeoczyłam (...) Zobacz więcej
6.11.2013, 09:14
Zbigniew

Zbigniew Miernik Kierownik, Rejestr

Temat: najem i VAT 2014

Wpierw trochę historii czyli stan prawny 2013.
Dla mediów mamy 19.13.1 czyli obowiązek podatkowy powstaje z terminem płatności przewidzianej w umowie
Dla szerokiego wachlarza usług mamy 19.13.4 „4) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej;” W tym przepisie ogólnie jest najem, ochrona, pośrednictwo ubezpieczeniowe i stałe obsługi.
W stanie prawnym 2014 dla powyższych czynności (z wyjątkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego, które wylądowało w 19a.5.1.e ) mamy 19a.5.4 przy czym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Przepis ten należy czytać łącznie z 19a.7 który to przepis muszę zacytować
„W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.”

Przepisy o terminie wystawienia faktury -106i wprowadza zasadę ogólną że fakturę wystawia się 15-go następnego miesiąca ale z zastrzeżeniem ust 2-8. Prześledźmy te zastrzeżenia :
ust.2 zaliczka ale poprzez odesłanie do 106b.1.4 nie skutkuje do 19a.5.4,
ust.3 i 4 dot czynności z 19a.5.3,
ust.5 opakowania zwrotne,
ust 6 faktury na żądanie ale poprzez odesłanie do 106b.3 nie skutkuje do 19a.5.4
ust 7 wystawianie faktur przed czynnością (do 30 dni)
ust.8 dla 19a.5.4 jednak nie ma terminu 30 dni przed o ile spełnione są warunki.

I teraz problem – pomijam oczywiście umowy w których określono, że terminem płatności jest 14 dni od dnia otrzymania faktury gdyż praktycznie to nie ma terminu bo wystawiający nie zna daty otrzymania faktury przez nabywcę a termin winien być pewny dla obu stron transakcji – podobny problem jest w uldze za złe długi bo jak wierzyciel ma liczyć 150 dni – od jakiej daty kiedy korektę należnego można dokonać tylko w miesiącu w którym upływa 150 dni i w żadnym innym.

Problem jest następujący – umowa najmu z terminem płatności 30 dni po zakończeniu miesiąca .
Czynsz za miesiąc marzec 2014 nieistotne kiedy otrzymam zapłatę ale kiedy wystawię fakturę.
W marcu nie wystawiam jej (bo nie muszę). Obowiązek podatkowy powstanie mi i tak w kwietniu -19a.7 a kiedy wystawię fakturę? Jak wystawię ją 30 kwietnia to i tak obowiązek kwiecień a jak 15 kwietnia to też kwiecień. Ale czy faktura wystawiona 30 kwietnia jest prawidłowa? No bo przepisy o terminie wystawiania faktury -106i które powyżej poddano analizie nie wprowadzają daty innej niż ogólna (106i.1) dla faktury za najem.
Ale co z obowiązkiem podatkowym za najem w styczniu. . Terminem płatności będzie 2 marzec. A do jakiej daty mogę wystawić fakturę?
Przechodząc do sedna 19a.7 mówi, że „W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.” Czy ostania część zdania „ a w przypadku gdy nie określono takiego terminu” odnosi się do określenia terminu w 106i. 3 i 4 czy też w ogóle do 106i.
W przepisach o terminie wystawienia faktury brak jest, jak dla mnie, zastrzeżenia że dla czynności z 19a.5.4 fakturę wystawia się nie później niż w terminie płatności.

Daniel W.:

Natomiast 106i.3.4. określa najpóźniejszy moment powstania OP.
Tak więc, moim zdaniem, podatnik może wystawić fakturę kiedykolwiek, oby nie później niż z upływem terminu płatności. Niemniej, wystawienie faktury przed terminem płatności spowoduje powstanie OP. W rezultacie to wystawienie faktury będzie zawsze powodowało powstanie OP, o ile faktura zostanie wystawiona przed terminem płatności.
Z drugiej strony, taka faktura wystawiona w marcu za czynsz majowy, już w marcu będzie uprawniała do odliczenia naliczonego (pod warunkiem otrzymania faktury).

Popieram w pełni Twój pogląd tak też odczytywałem przepis tylko jakoś ten 106i psuje mnie zabawę.
Wnioski - należy omijać w umowach terminów płatności przekraczających miesiąc następny po miesiącu w której jest czynność.
7.11.2013, 11:34
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: najem i VAT 2014

Zbigniew M.:
W przepisach o terminie wystawienia faktury brak jest, jak dla mnie, zastrzeżenia że dla czynności z 19a.5.4 fakturę wystawia się nie później niż w terminie płatności.

A art. 106i ust. 3 pkt 4?

Fakturę wystawia się nie później niż:
1) 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a;
2) 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4;
3) 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c;
4) z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.
7.11.2013, 12:23
Zbigniew

Zbigniew Miernik Kierownik, Rejestr

Temat: najem i VAT 2014

Dawid M.:
Zbigniew M.:
W przepisach o terminie wystawienia faktury brak jest, jak dla mnie, zastrzeżenia że dla czynności z 19a.5.4 fakturę wystawia się nie później niż w terminie płatności.

A art. 106i ust. 3 pkt 4?

Fakturę wystawia się nie później niż:
1) 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a;
2) 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4;
3) 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c;
4) z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Sorry przeniosłem wszystkie zmiany z ustawy październikowej bez tej zmiany. ups chyba usunę wcześniejszy post bo jest w tym przypadku idiotyczny, Dzięki
7.11.2013, 12:27
Stella

Stella Brzeszczyńska Doradca podatkowy,
Kancelaria Doradztwa
Prawnego i Podatk...

Temat: najem i VAT 2014

:)) Nie jestem osamotniona w przeoczeniu tej nowelizacji. I co ciekawe czytałam ją, ale jakoś nie dotarło do mnie chyba (...) Zobacz więcej
7.11.2013, 12:42
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: najem i VAT 2014

To podrzucę problem dodatkowy (związany z okresem przejściowym).

Jak rozpoznać obowiązek podatkowy w sytuacjach, gdy:

a)
1. najem jest w styczniu 2014 r.
2. faktura za styczeń jest wystawiona w grudniu 2013 r.
3. termin płatności w umowie / na fakturze to 10 stycznia 2013 r.
4. faktyczna zapłata następuje w grudniu 2013 r.

b)
1. najem jest w styczniu 2014 r.
2. faktura za styczeń jest wystawiona w styczniu 2013 r.
3. termin płatności wynikający z umowy to 31 grudnia 2013 r.
4. faktyczna zapłata następuje w (...) Zobacz więcej
7.11.2013, 13:05
Katarzyna

Katarzyna Stawowa Manager, KPMG Tax
M.Michna sp.k.

Temat: najem i VAT 2014

Dawid M.:
To podrzucę problem dodatkowy (związany z okresem przejściowym).

Jak rozpoznać obowiązek podatkowy w sytuacjach, gdy:

a)
1. najem jest w styczniu 2014 r.
2. faktura za styczeń jest wystawiona w grudniu 2013 r.
3. termin płatności w umowie / na fakturze to 10 stycznia 2013 r.
4. faktyczna zapłata następuje w grudniu 2013 r.

Moim zdaniem zgodnie z obecnymi przepisami. Wprawdzie usługa będzie w całości wykonywana już w czasie obowiązywania przepisów nowych, ale obowiązek powstanie w grudniu - zgodnie z obecnymi przepisami w czasie kiedy będą jeszcze obowiązywały.
b)
1. najem jest w styczniu 2014 r.
2. faktura za styczeń jest wystawiona w styczniu 2013 r.
3. termin płatności wynikający z umowy to 31 grudnia 2013 r.
4. faktyczna zapłata następuje w grudniu 2013 r.

I tu też po staremu, z tych samych powodów
7.11.2013, 18:22
Sławomir

Sławomir Janiak tax manager Biuro
Powierniczo Księgowe
ADIUTOR

Temat: najem i VAT 2014

hm, nie jestem taki pewien - z tego co pamiętam to do czynności wykonanych w 2014 stosujemy nowe przepisy; owszem w myśl starych VAT w dacie zapłaty ale mamy tu usługę za styczeń 2014; czy w przepisach przejściowych jest zapis, że nowych nie stosuje się do sytuacji gdzie obowiązek podatkowy powstal pod starymi zasadami, gdy dotyczy (...) Zobacz więcej
7.11.2013, 18:52
Stella

Stella Brzeszczyńska Doradca podatkowy,
Kancelaria Doradztwa
Prawnego i Podatk...

Temat: najem i VAT 2014

W art. 7 w ogóle nie ma odniesienia do powstania obowiązku podatkowego, tylko do "wykonania" czynności. W przypadku usług ciągłych uznaje się je za wykonane z upływem okresu, do którego odnoszą się rozliczenia (za (...) Zobacz więcej
7.11.2013, 18:56
Tadeusz

Tadeusz Młochowski radca prawny, Poznań

Temat: najem i VAT 2014

Sławomir J.:
hm, nie jestem taki pewien - z tego co pamiętam to do czynności wykonanych w 2014 stosujemy nowe przepisy; owszem w myśl starych VAT w dacie zapłaty ale mamy tu usługę za styczeń 2014; czy w przepisach przejściowych jest zapis, że nowych nie stosuje się do sytuacji gdzie obowiązek podatkowy powstal pod starymi zasadami, gdy dotyczy czynności roku 2014?
Na mój chłopski rozum, skoro OP powstał w 2013 r. , to nie można go rozpoznać po raz drugi w 2014 r.
7.11.2013, 19:34
Stella

Stella Brzeszczyńska Doradca podatkowy,
Kancelaria Doradztwa
Prawnego i Podatk...

Temat: najem i VAT 2014

Dawid M.:
1. najem jest w styczniu 2014 r.
2. faktura za styczeń jest wystawiona w grudniu 2013 r.
3. termin płatności w umowie / na fakturze to 10 stycznia 2013 r.
4. faktyczna zapłata następuje w grudniu 2013 r.
>
1. najem jest w styczniu 2014 r.
2. faktura za styczeń jest wystawiona w styczniu 2013 r.
3. termin płatności wynikający z umowy to 31 grudnia 2013 r.
4. faktyczna zapłata następuje w grudniu 2013 r.

W obu sytuacjach obowiązek powstaje w grudniu 2013 (nawet jeśli uznać płatności za zaliczki na poczet przyszłych usług), i to decyduje, ponieważ art. 7 noweli z 7 grudnia jeszcze nie obowiązuje, więc zasady tam określone nic nie zmieniają w rozliczeniach grudnia.
Ale zastanawiałam się nad innym kazusem:
1. najem w grudniu 2013,
2. termin płatności w styczniu 2014 ,
3. termin zapłaty w styczniu 2014
- zgodnie z art. 7 ust. 2 noweli usługa jest wykonana w grudniu bo do niej odnosi się styczniowy termin płatności (czynność uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności (...) Zobacz więcej
13.11.2013, 00:08
Katarzyna

Katarzyna Stawowa Manager, KPMG Tax
M.Michna sp.k.

Temat: najem i VAT 2014

Stella B.:
Ale zastanawiałam się nad innym kazusem:
1. najem w grudniu 2013,
2. termin płatności w styczniu 2014 ,
3. termin zapłaty w styczniu 2014
- zgodnie z art. 7 ust. 2 noweli usługa jest wykonana w grudniu bo do niej odnosi się styczniowy termin płatności (czynność uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia)
A zgodnie z ust. 1 w takiej sytuscji stosujemy przepisy stare, więc w przypadku najmu patrzymy na termin lub datę płatności. Czyli zasady stare, obowiązek w styczniu 2014.
13.11.2013, 06:25

Następna dyskusja:

ustawa VAT 2014 - czy art. ...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do