Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Po głowie chodzi mi kilka szczegółowych zagadnień związanych z refakturowaniem, ale zacznijmy od sprawy podstawowej - co uznajemy za datę sprzedaży przy refakturowaniu usług?

Generalnie dominują dwa stanowiska:
1. Na refakturze usługi jako data sprzedaży powinna być podana ta sama data, która powinna być podana w przypadku faktury pierwotnej.
2. Na refakturze usługi jako data sprzedaży powinna być podana data wystawienia refaktury.

Osobiście skłaniam się ku opcji nr 1, przecież faktycznie usługa jest jedna i wykonana w jednym momencie, nie mamy tutaj do czynienia z dwiema w różnym czasie wykonanymi usługami (niezależnie od przyjmowanej na potrzeby VAT fikcji, że występują dwa odrębne świadczenia). Ponadto, w przypadku opcji numer dwa dochodziłoby do uzależnienia momentu wykonania usługi od momentu wystawienia refaktury, a przecież co do zasady jest odwrotnie.

Z drugiej strony opcja numer jeden prowadzi do tego, że refaktura niemal zawsze jest wystawiana po terminie 7 dni od wykonania usługi.Dawid Milczarek edytował(a) ten post dnia 14.04.11 o godzinie 23:02
14.04.2011, 20:47
Grzegorz

Grzegorz Pelc radca prawny

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Datą sprzedaży powinna być data rzeczywistego dokonania sprzedaży (wykonania usługi), oczywiście tej pierwotnej i nie ma powodu oglądać się na to, co napisał poprzednik (...) Zobacz więcej
14.04.2011, 21:10
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Grzegorz P.:
Datą sprzedaży powinna być data rzeczywistego dokonania sprzedaży (wykonania usługi), oczywiście tej pierwotnej i nie ma powodu oglądać się na to, co napisał poprzednik na fakturze.

Może wyraziłem się nieprecyzyjnie, ale nie miałem na myśli tego, co pierwszy sprzedawca faktycznie napisał na pierwotnej fakturze, tylko to, co powinno się tam znaleźć.
14.04.2011, 21:16
Tomasz

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Osobiście jestem wojującym przeciwnikiem poglądu nr 2.
Na potrzeby podatku dochodowego ktoś taki pogląd wymyślił jakiś czas temu. Moim zdaniem nie ma on absolutnie żadnego sensu, jako że nie mamy do czynienia z nowym momentem wykonania usługi (...) Zobacz więcej
14.04.2011, 22:08
Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Co to jest refaktura? Faktura dokumentująca odsprzedaż usługi.
Co to jest data sprzedaży w przypadku usług? Data wykonania usługi.

2 + 2 = 4, czyli na refakturze musi być określana jako data sprzedaży data wykonania odsprzedawanej usługi. To co jest napisane na refakturowanej fakturze jest (...) Zobacz więcej
14.04.2011, 22:52
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Tomasz Krywan:
2 + 2 = 4, czyli na refakturze musi być określana jako data sprzedaży data wykonania odsprzedawanej usługi. To co jest napisane na refakturowanej fakturze jest bez znaczenia.

To co jest na refakturowanej fakturze ma o tyle znaczenie, że jeżeli data sprzedaży na pierwotnej fakturze jest prawidłowa, to powinna również zostać powtórzona na refakturze.
14.04.2011, 23:05
Jan

Jan Leuenberger Prawnik, "nie ma
sprawiedliwości,
jestem tylko ja"

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Dawid Milczarek:
Po głowie chodzi mi kilka szczegółowych zagadnień związanych z refakturowaniem, ale zacznijmy od sprawy podstawowej - co uznajemy za datę sprzedaży przy refakturowaniu usług?

Generalnie dominują dwa stanowiska:
1. Na refakturze usługi jako data sprzedaży powinna być podana ta sama data, która powinna być podana w przypadku faktury pierwotnej.
2. Na refakturze usługi jako data sprzedaży powinna być podana data wystawienia refaktury.

Osobiście skłaniam się ku opcji nr 1, przecież faktycznie usługa jest jedna i wykonana w jednym momencie, nie mamy tutaj do czynienia z dwiema w różnym czasie wykonanymi usługami (niezależnie od przyjmowanej na potrzeby VAT fikcji, że występują dwa odrębne świadczenia). Ponadto, w przypadku opcji numer dwa dochodziłoby do uzależnienia momentu wykonania usługi od momentu wystawienia refaktury, a przecież co do zasady jest odwrotnie.

Owszem, teoretycznie usługa jest jedna, ale usługa jest uznawana za wykonaną, gdy strony ustalą, że jest wykonana (chyba, że z okoliczności wynika co innego). W przypadku refaktury przed momentem wystawienia refaktury trudno twierdzić, że usługa jest wykonana, skoro do momentu jej wystawienia nie wiemy nawet czy kontrahent usługę przyjmie/przyjął, w jakim zakresie, czasami za jaką cenę.

Umowa często mówi, że za jakieś "swoje" świadczenie dostajemy ileś tam, ale poza tym możemy jakieś grupy wydatków refakturować na kontrahenta, o ile zostaną przez niego zaakceptowane. I co jeśli kontrahent np. dopiero po miesiącu zgodzi się, że dana usługa rzeczywiście może być refakturowana?

Gdyby przyjąć, że usługa jest wykonana w momencie wykonania usługi pierwotnej mielibyśmy systemowo wbudowane opóźnienie w wystawianiu faktur i niekiedy rozpoznawaniu obowiązku podatkowego, bo kontrahent refakturującego ma termin zastrzeżony dla niego 7 dni, skorzysta z tego prawa i wystawi 7 dnia, a w efekcie my fakturę dostaniemy np. 10 dnia, a wcześniej nie wiedzieliśmy, ile dokładnie będzie usługa kosztowała, albo nawet wiedzieliśmy, ale okazało się, że kontrahent zasadnie coś tam doliczył, czy udzielił nam rabatu. No i okaże się, że ustawa przewiduje implicite konieczność wystawiania faktur za późno i potencjalnie opóźnienie w rozpoznaniu obowiązku podatkowego.

Taka interpretacja moim zdaniem mija się z logiką, szczególnie w świetle przepisu, że usługa odsprzedana jest moją usługą wobec podmiotu, któremu refakturuje, a nie usługą mojego dostawcy.Jan Leuenberger edytował(a) ten post dnia 15.04.11 o godzinie 08:52
15.04.2011, 08:51
Maciej

Maciej J. Manager,
PricewaterhouseCoope
rs (PwC)

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Opcja 1 wydaje się być bardziej prawidłowa, ale...

Co tak naprawdę sprzedajemy refakturując usługę? Jeśli mówimy tylko o czystym "przerzuceniu" kosztu pierwotnej usługi to trudno bronić nowego, opóźnionego momentu sprzedaży - wykonania usługi.

Tyle, że w praktyce refakturujący często dodaje jakąś czynność od siebie - niech to nawet będzie tylko administracyjna obsługa zakupu i sprzedaży podstawowej usługi. A taki, nawet drobny, dodatkowy element stanowi już jak dla mnie niezły argument aby twierdzić że dokonując refaktury swoją usługę wykonałem później niż fizycznie wykonano usługę podstawową.

Reasumując:
Wg mnie zasadniczo opcja 1, ale łatwo znaleźć dodatkowe elementy świadczenia które uzasadniają opcję 2, co jest zwykle (...) Zobacz więcej
15.04.2011, 23:03
Tomasz

Tomasz Balcerak Doradca Podatkowy,
Kierownik Zespołu
(Teamleiter)

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

A co powiecie jak refakturujemy kilka faktur jaką wtedy podacie datę sprzedaży ????...rzadko spotykam się w praktyce przy refakturach, żeby była jedna faktura dokumentująca (...) Zobacz więcej
15.04.2011, 23:38
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Maciej J.:
Opcja 1 wydaje się być bardziej prawidłowa, ale...

Co tak naprawdę sprzedajemy refakturując usługę? Jeśli mówimy tylko o czystym "przerzuceniu" kosztu pierwotnej usługi to trudno bronić nowego, opóźnionego momentu sprzedaży - wykonania usługi.

Tyle, że w praktyce refakturujący często dodaje jakąś czynność od siebie - niech to nawet będzie tylko administracyjna obsługa zakupu i sprzedaży podstawowej usługi. A taki, nawet drobny, dodatkowy element stanowi już jak dla mnie niezły argument aby twierdzić że dokonując refaktury swoją usługę wykonałem później niż fizycznie wykonano usługę podstawową.

Reasumując:
Wg mnie zasadniczo opcja 1, ale łatwo znaleźć dodatkowe elementy świadczenia które uzasadniają opcję 2, co jest zwykle dużo wygodniejsze.

Generalnie zgadzam się, że w takim przypadku, gdy pojawiają się nowe elementy wzbogacające pierwotną usługę, moment wykonania usługi na rzecz kolejnego klienta może ulec modyfikacji. Zwłaszcza, jeśli de facto będziemy mieli w ramach refakturowania do czynienia z zupełnie nową usługą. Jednak chyba za daleko byłby idący pogląd, że strony mogą ten moment określać dowolnie w umowie. Decydujące powinny być w tym względzie obiektywne okoliczności. Strony mogą mieć natomiast wpływ na ustalanie okresów rozliczeniowych przy świadczeniach ciągłych itd.
16.04.2011, 00:02
Grzegorz

Grzegorz Pelc radca prawny

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Dawid Milczarek:
Jednak
chyba za daleko byłby idący pogląd, że strony mogą ten moment określać dowolnie w umowie. Decydujące powinny być w tym względzie obiektywne okoliczności.

Niestety taki pogląd znajduje zwolenników (I SA/Rz 573/11: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E81C19EDD1) i do tego jeszcze media to rozgłaszają.
18.04.2012, 13:25
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Grzegorz P.:
Niestety taki pogląd znajduje zwolenników (I SA/Rz 573/11: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E81C19EDD1) i do tego jeszcze media to rozgłaszają.

Tak, znam to orzeczenie, nawet je gdzieś komentowałem. Sąd dodatkowo sprawia wrażenie, że zupełnie nie odróżnia daty sprzedaży od daty powstania obowiązku podatkowego. Orzeczenie jest nieprawomocne na dodatek.

BTW: Czy znacie interpretacje organów, w których twierdziłyby, że jeżeli najem jest zwolniony z VAT, to przerzucanie kosztów mediów - w ramach usługi kompleksowej - również powinno być fakturowane ze zwolnieniem? Wszystkie interpretacje, jakie znam, dotyczą najmu na cele komercyjne.Dawid Milczarek edytował(a) ten post dnia 18.04.12 o godzinie 14:09
18.04.2012, 14:07
Adam

Adam Bartosiewicz Tax Adviser ;
Solicitor

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

pisałem kiedyś (jeszcze przed rozpoczęciem tego całego szumu) opinię dla gminy, która chciała "refakturować" ze zwolnieniem media kupione ze zwolnieniem od wspólnoty mieszkaniowej
kierowałem ich właśnie w kierunku usługi kompleksowej

ale interpretacji żadnej (...) Zobacz więcej
18.04.2012, 15:03
Grzegorz

Grzegorz Krukowski Urząd Skarbowy

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Dawid Milczarek:
Grzegorz P.:
Niestety taki pogląd znajduje zwolenników (I SA/Rz 573/11: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E81C19EDD1) i do tego jeszcze media to rozgłaszają.

Tak, znam to orzeczenie, nawet je gdzieś komentowałem. Sąd dodatkowo sprawia wrażenie, że zupełnie nie odróżnia daty sprzedaży od daty powstania obowiązku podatkowego. Orzeczenie jest nieprawomocne na dodatek.

BTW: Czy znacie interpretacje organów, w których twierdziłyby, że jeżeli najem jest zwolniony z VAT, to przerzucanie kosztów mediów - w ramach usługi kompleksowej - również powinno być fakturowane ze zwolnieniem? Wszystkie interpretacje, jakie znam, dotyczą najmu na cele komercyjne.
Bardzo proszę:
nr IPTPP4/443-136/11-4/JM z dnia 22.03.2012 r.
http://sip.mf.gov.pl/sip/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_do...
18.04.2012, 15:47
Grzegorz

Grzegorz S. Poznań;
"TAX"
Podatki, Finanse,
Księgowość

Temat: Data sprzedaży przy refakturowaniu

Jeszcze to:
IPPP2/443-805/11-6/MM, 2011.10.21

Zatem jeżeli przedmiotem najmu są lokale użytkowe Wnioskodawca winien stosować do usług za „media” stawkę podatku VAT właściwą dla usług najmu lokali użytkowych – tj. 23%, natomiast w stosunku do usług najmu lokali mieszkalnych Wnioskodawca winien stosować do usług za „media” stawkę zwolnioną, o ile są spełnione wszystkie warunki przewidziane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki zwolnionej dla usługi najmu (...) Zobacz więcej
19.04.2012, 11:20Zobacz dyskusje w grupie VAT

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do