konto usunięte

Temat: Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (2010 r.)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Prezydent podpisał 30 sierpnia br. ustawę z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dotychczasowa ustawa z 22 stycznia 1999 r. traci moc obowiązywania. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 131, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

# Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. Nowa ustawa określa w szczególności zasady: klasyfikowania informacji niejawnych;
# organizowania ochrony informacji niejawnych;
# przetwarzania informacji niejawnych;
# postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej
# odpowiednio „postępowaniem sprawdzającym” lub „kontrolnym postępowaniem sprawdzającym”;
# postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej „postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego”;
# organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
# ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
# stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.

--

Krajowe Stowarzyszenie OIN - ustawa -->

http://www.ksoin.pl/cms.php?getfile=1136
1.09.2010, 09:41

konto usunięte

Temat: Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (2010 r.)

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych

--

USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych


http://www.cokprm.gov.pl/files/baza_wydawnictw/dzienni...

Opublikowano:
2010-10-01 15:34:31
1.10.2010, 15:55

konto usunięte

Temat: Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (2010 r.)

Tajne inaczej
2010-11-17

2 stycznia zacznie obowiązywać nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych. Dla samorządów ma to oznaczać niższe koszty i prostsze procedury.

W przepisach uchwalonych przez Sejm w sierpniu, nie ma już dwustopniowego (tajemnica państwowa/ służbowa) systemu dokumentów niejawnych. Zaproponowano także nowe definicje informacji: „ściśle tajnych”, „tajnych”, „poufnych” i „zastrzeżonych”.

Poprawione przepisy mają m.in. pozwolić na obniżenie klauzuli nadawanych dokumentom niejawnym i zapobiec zawyżaniu klasyfikacji bez wyraźnego uzasadnienia. Łatwiejszy będzie także dostęp do informacji „zastrzeżonych”.

Zmiany będą dotyczyć także zabezpieczania dokumentów. Obowiązek organizacji kancelarii tajnej będą miały wyłącznie jednostki dysponujące informacjami oznaczonymi klauzulami „ściśle tajne” lub „tajne”. Obecnie dotyczy to także dokumentów "poufnych". Zdaniem autorów nowej ustawy oznacza to oszczędności dla poszczególnych urzędów rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Ustawa dopuszcza również możliwość zorganizowania kancelarii tajnej obsługującej dwie lub więcej jednostek organizacyjnych.

Przepisy przejściowe nakazują przeprowadzenie przeglądu w ciągu trzech lat wszystkich materiałów wytworzonych pod rządami starej ustawy pod kątem ewentualnej zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

Należy także do końca marca 2011 poinformować ABW o istnieniu w samorządzie kancelarii tajnej wraz z doprecyzowaniem klauzuli tajności posiadanych dokumentów.

Jak podkreśla Łukasz Kister, ekspert w sprawie bezpieczeństwa informacji, biegły sądowy, wiele osób zmiany nazywa rewolucyjnymi, inni ewolucyjnymi, jednak wszyscy są zgodni, że przynoszą zupełną zmianę systemu ochrony tajemnic.

- W szczególności kluczowe zmiany czekają instytucje przetwarzające dotychczas informacje niejawne o najniższych klauzulach tajności, a więc urzędy administracji samorządowej gmin i powiatów – przyznaje.

Na potrzebę nowelizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wskazała w ubiegłym roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zwrócono wówczas uwagę, że zwłaszcza małe samorządy mają problemy z wygospodarowaniem odpowiednich środków na zabezpieczenia dokumentów. Jednocześnie wskazywano na nieadekwatność procedur w odniesieniu do faktycznych potrzeb.

/dp/

http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cm...
17.11.2010, 22:34
Krzysztof

Krzysztof K. Analityk ds spraw
trudnych

Temat: Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (2010 r.)

a jakie zmiany w ustawie dot. (...) Zobacz więcej
19.11.2010, 22:32

Następna dyskusja:

Bomba informacyjna nowa bro...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do