Temat: wniosek o uzupełnienie decyzji / pozostawienie bez...

1) Decyzja

2) w terminie 14.dni złożony wniosek o uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia

2a) pismo organu o uzupełnienie braków formalnych wniosku (poprzez wskazanie o jakie elementy należy uzupełnić decyzję)

2b) uzupełnienie przez podatnika braków formalnych + wskazanie w piśmie nowych elementów, o które należy uzupełnić decyzję

2c) pismo organu o pozostawieniu wniosku o uzupełnienie odwołania bez rozpatrzenia (z powodu nie uzupełnienia – w ocenie organu - braków formalnych wniosku)

2d) zażalenie w terminie 7.dni od otrzymania ww. pisma

3) odwołanie w terminie 14.dni od dnia otrzymania ww. pisma

3a) stanowisko organu pierwszej instancji, że odwołanie jest przedwczesne

spotkał się ktoś kiedyś z praktyką organów opisaną w 2c?

Pytanie – od kiedy liczyć termin odwołania:
A) 14.dni od decyzji
B) 14.dni od wydania postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia?
C) 14.dni od „uprawomocnienia się” postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia?

Wydaje mi się, że C
jako że dopiero wtedy sprawa w pierwszej instancji się kończy
zaś uzupełnienie decyzji było dla strony niezbędne z uwagi na sformułowanie prawidłowego odwołania
z ostrożności procesowej zrobiliśmy BTen post został edytowany przez Autora dnia 19.07.13 o godzinie 12:24
19.07.2013, 09:59
Jan

Jan Leuenberger Prawnik, "nie ma
sprawiedliwości,
jestem tylko ja"

Temat: wniosek o uzupełnienie decyzji / pozostawienie bez...

Też C.
19.07.2013, 11:46
Grzegorz

Grzegorz S. Poznań;
"TAX"
Podatki, Finanse,
Księgowość

Temat: wniosek o uzupełnienie decyzji / pozostawienie bez...

C
19.07.2013, 12:09
Tomasz

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: wniosek o uzupełnienie decyzji / pozostawienie bez...

Zróbmy quiz :-)

C jest jedynym sensownym rozwiązaniem mając na uwadze cel regulacji.

Skoro bieg terminu na złożenie odwołania zaczyna się od doręczenia postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji ewentualnie decyzji uzupełniającej decyzję, to postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o uzupełnienie, na które zostało złożone zażalenie, nie kończy pobocznej sprawy dotyczącej uzupełnienia.

Wszak jeżeli zażalenie zostanie uwzględnione, to zostanie wydane właściwe postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji lub decyzja o uzupełnieniu decyzji. Wówczas dopiero będzie biegł termin na złożenie odwołania.

Wprawdzie ustawa o tym nie mówi, ale jeżeli postanowienie o pozostawieniu wniosku o uzupełnienie bez rozpatrzenia zostanie podtrzymane, to dzień jego doręczenia powinien zostać uznany za początek biegu terminu na wniesienie odwołania. Moim zdaniem aż się prosi zastosowanie tutaj analogii z par. 5.

Alternatywą byłoby bowiem tylko przywrócenie terminu na (...) Zobacz więcej
19.07.2013, 14:31

Temat: wniosek o uzupełnienie decyzji / pozostawienie bez...

też uważam, że C

aczkolwiek, tak jak pisałem, z ostrożności procesowej wybraliśmy opcję B

ale ponawiam pytanie - czy kiedykolwiek spotkaliście się z tym, że:

a) organ wzywa do uzupełnienia braków formalnych podania
b) braki formalne są uzupełniane
c) organ pozostawia podanie bez rozpatrzenia, uznając, że braki nie zostały uzupełnione (przy czym de facto argumentacja zawarta łącznie w a i c wskazuje, że organ ocenił merytorycznie podanie i załatwił (...) Zobacz więcej
19.07.2013, 18:37

Następna dyskusja:

Uchylenie decyzji, a wznowi...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do