Karolina

Karolina Kurtek Kierownik, WSEiP

Temat: Zasada efektywnego zarządzania finansami a kadra...

Czy zgodnie ze nowymi wytycznymi Beneficjenci mają obowiązek prowadzenia Rozeznań Rynkowych wobec Kadry zarządzającej projektem? W wytycznych doprecyzowano, że zasada ta dotyczy wszystkich wydatków związanych z zakupem towarów i usług w ramach projektu,
tj. również dotyczących angażowania personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych? Natomiast w Zasadach finansowania (2012) umieszczono zapis, że w sytuacji, kiedy korzystamy z wyłączeń w zastosowaniu zasady konkurencyjności (zatrudniamy personel, z którym prowadzimy wieloletnią, udokumentowaną współpracę), mamy obowiązek przeprowadzenia rozeznania rynkowego ? - przy doborze tej kadry zarządzającej z którą prowadzimy współpracę ?
To nie jest dla mnie do końca zrozumiałe.,,
Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii, bo strasznie zapętliłam się w (...) Zobacz więcej
21.03.2012, 22:12
Tomasz

Tomasz Jędrzejewski projekty społeczne,
NGO, doradztwo
finansowe

Temat: Zasada efektywnego zarządzania finansami a kadra...

Natomiast w Zasadach finansowania
(2012) umieszczono zapis, że w sytuacji, kiedy korzystamy z wyłączeń w zastosowaniu zasady konkurencyjności (zatrudniamy personel, z którym prowadzimy wieloletnią, udokumentowaną współpracę), mamy obowiązek przeprowadzenia rozeznania rynkowego ? - przy doborze tej kadry zarządzającej z którą prowadzimy współpracę ?
To nie jest dla mnie do końca zrozumiałe.,,
Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii, bo strasznie zapętliłam się w tych przepisach.

Tak rozeznanie rynkowe jest obowiązkowe w każdym wypadku. Tamto wyłaczenie obowiązuje tylko do (...) Zobacz więcej
22.03.2012, 11:20
Marek

Marek Bobrowczyk jegudiel.pl - blog o
PO KL

Temat: Zasada efektywnego zarządzania finansami a kadra...

Sprawę komplikuje przy tym jednak kwestia, czy kogoś (np. osoby powiązane osobowo) wykluczać przy przeprowadzaniu rozeznania rynku, tak jak wyklucza się przy zapytaniu ofertowym. Więcej na ten temat w tym artykule na blogu JEGUDIEL.PL

Obrazek

BLOG o PO KL
http://www.jegudiel.pl
1.08.2012, 15:20Zobacz dyskusje w grupie POKL

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do