Tomasz

Tomasz M. nauczyciel, trener
IT, Software QA
Manager

Temat: Karta parkingowa a symbol niepełnosprawności

Witam.

sprawa jest dosyć prosta, trywialna rzekłbym . Jak jest w przypadku karty parkingowej gdy posiada się orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania... ale symbol niepełnosprawności nie jest przyczyną stricte ruchową (stopień umiarkowany). U mnie są to przykładowo oczy.

1) czy można ubiegać się o kartę niezależnie od symbolu niepełnosprawności - mam na myśli przepisy ogólne (stopień umiarkowany)
2) czy wewnętrzne zarządzenia powiatu/gminy mogą regulować te (...) Zobacz więcej
20.10.2010, 21:51
Dariusz

Dariusz O. Mazowiecki Urząd
Wojewódzki - Wydział
Polityki
Społecznej...

Temat: Karta parkingowa a symbol niepełnosprawności

Witam.
Karta parkingowa przyznawana jest tylko i wyłącznie przez zespoły orzekające o niepełnosprawności. Na podstawie orzeczenia innego organu urząd starosty nie wyda karty. Aby jednak otrzymać taką kartę osoba legitymująca się orzeczeniem musi mieć w punkcie 9 Wskazań wpisane np.: "TAK", "dotyczy", "wymaga", "spełnia" lub inny jednoznacznie brzmiący zapis mówiący o pozytywnym odniesieniu.
Jeśli chodzi o przyczyny niepełnosprawności uprawniające do ubiegania się o kartę parkingową, to sprawa nie jest tak prosta i trywialna.
Założeniem pomysłodawców wpisania karty parkingowej w ustawę o prawie o ruchu drogowym i ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) oraz rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności było wsparcie osób, których niepełnosprawność powoduje znaczne ograniczenia w poruszaniu się - stąd w zapisie ustawy o prawie o ruchu drogowym w pkt. 8 znalazły się dwie z 12-tu przyczyn niepełnosprawności R i N (obecnie 05-R i 10-N).
W przpyadku osób legitymujących się orzeczeniem z innej przyczyny niż wspomniane wyżej skład orzekający daną osobę musi ustalić, czy biorąc pod uwagę proces leczenia i rehabilitacji oraz ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu wymagają korzystania z samochodu.
W takich komisjach siedzą ludzie i podejmują też różne, czasem i dla mnie dziwne decyzje, ale tak naprawdę, to konia z rzędem temu, kto poda precyzyjnie definicję adresata zapisu pkt. 8 ustawy.
Z mojego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że karta parkingowa przyznawana jest tym osobom, które mają problemy z poruszaniem się, ale wynikającym z problemów narządu ruchu (nawet jeśli są to schorzenia współistniejące ze sobą). W przypadku osób z dysfunkcją wzroku - mają one problemy w poruszaniu się i to bardzo często jest podstawą nie przyznawania tym osobom karty parkingowej.
Przykładów można pokazywać wiele, że ktoś "dostał", a ja nie, ale temat ten jest bardzo szeroko omawiany podczas różnego rodzaju spotkań specjalistów różnych dziedzin.
Ja z całym szacunkiem do osób z różnymi dysfunkcjami uważam, że karta parkingowa powinna być przyznawana osobom tylko z ograniczeniami z poruszaniem się. Niestety, przywilej karty parkingowej zaczął być traktowany jako potrzeba bliższego parkowania przy sklepie itp. przez osoby, które nie muszą korzystać z tego przywileju, ale skoro on jest w przepisach, to dlaczego z niego nie korzystać.
Na koniec powiem tak - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji robi dobrą robotę mówiąc o osobach poruszających się na wózkach i pokazujących bariery architektoniczne konieczne do likwidacji, ale trochę wymknęło im się doprecyzowanie przepisów mówiących o przyznawaniu karty parkingowej na podstawie orzeczenia. Dlatego też jest tka duża dowolność w podejmowaniu decyzji o zapisie 9 punktu Wskazań w orzeczeniu przez Zespoły. Budzi to wiele różnych dyskusji osób, które nie otrzymały tego zapisu w orzeczeniu, a starały się tylko o niego.
Temat jest zarówno tak szeroki jak i delikatny.

Mam nadzieję, że nie rozgorzeje w tym wątku cała seria zarzutów i wylewania żalów na orzeczników, bo ani miejsce ani czas - to też są ludzie, każdą osobę orzeka się indywidualnie biorąc pod uwagę jej stan zdrowia i ograniczenia wynikające z tego stanu, co powoduje niepełnosprawność.
Jeśli ktoś będzie chciał dowiedzieć się więcej jestem do dyspozycji, ale nie odpowiem na pytanie "dlaczego ja nie dostałem, a (...) Zobacz więcej
20.10.2010, 23:41
Tomasz

Tomasz M. nauczyciel, trener
IT, Software QA
Manager

Temat: Karta parkingowa a symbol niepełnosprawności

Dariusz O.:
Witam.
Karta parkingowa przyznawana jest tylko i wyłącznie przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

1) Rozumiem zatem, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności jest władny wydać decyzję w tej materii?

2) Dzieje się to z automatu podczas orzekania, czy dopiero na wyraźny wniosek?

Z mojego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że karta parkingowa przyznawana jest tym osobom, które mają problemy z poruszaniem się, ale wynikającym z problemów narządu ruchu (nawet jeśli są to schorzenia współistniejące ze sobą). W przypadku osób z dysfunkcją wzroku - mają one problemy w poruszaniu się i to bardzo często jest podstawą nie przyznawania tym osobom karty parkingowej.

3) Czegoś tu nie rozumiem. Osoby z dysfunkcją wzroku często mają problemy z poruszaniem się (natura pochodzenia tych problemów nie jest co prawda sensomotoryczna stricte, ale koordynacji wzrokowej, określania odległości itd.) i to jest często PODSTAWĄ NIEPRZYZNAWANIA IM TEJ KARTY?
21.10.2010, 00:22
Dariusz

Dariusz O. Mazowiecki Urząd
Wojewódzki - Wydział
Polityki
Społecznej...

Temat: Karta parkingowa a symbol niepełnosprawności


2) Dzieje się to z automatu podczas orzekania, czy dopiero na wyraźny wniosek?

Z mojego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że karta parkingowa przyznawana jest tym osobom, które mają problemy z poruszaniem się, ale wynikającym z problemów narządu ruchu (nawet jeśli są to schorzenia współistniejące ze sobą). W przypadku osób z dysfunkcją wzroku - mają one problemy w poruszaniu się i to bardzo często jest podstawą nie przyznawania tym osobom karty parkingowej.

3) Czegoś tu nie rozumiem. Osoby z dysfunkcją wzroku często mają problemy z poruszaniem się (natura pochodzenia tych problemów nie jest co prawda sensomotoryczna stricte, ale koordynacji wzrokowej, określania odległości itd.) i to jest często PODSTAWĄ NIEPRZYZNAWANIA IM TEJ KARTY?

2) Punkt Wskazań skład orzekający bierze pod uwagę dla każdej osoby na posiedzeniu po orzekaniu. Osoba może we wniosku o wydanie orzeczenia zaznaczyć, że stara się o kartę parkingową lub go nie zaznaczyć, a w efekcie rozmów i badaniu podczas komisji skład odnosi się do tego wskazania.

3) Jeśli chodzi o ograniczenia w poruszaniu się to jest taka drobna semantyczna różnica pomiędzy problemami "w" i "z" poruszaniem się.
Osoby niewidome lub z dużą dysfunkcją wzrokową mają problem "w" poruszaniu się - narząd ruchu jest sprawny, a perpcepja wzrokowa ogranicza lokalizowanie barier w przestrzeni, więc należy rozumieć to jako problem w poruszaniu się.
W przypadku prpblemów dotyczących kończyn dolnych lub oddziaływania innych schorzeń na te kończyny (np. kręgosłup., choroby neurologiczne) powstaje problem z poruszaniem się - już nie ma znaczenia zdolność do lokalizowania barier architektonicznych.

Temat umiejętności porusznia się i funkcjonowania społeczno-zawodowego osób niewidomych i np. tracących wzrok w wyniku różnych sytuacji losowych to bardzo szeroki temat dla rehabilitantów i specjalistów pracujących z takimi osobami, które np. jeszcze wczpraj świetnie widzieli, a dziś w wielu sprawach zdani są na pomoc innych - choćby podanie herbaty na stół.

To tak w bardzo prostym wyjaśnieniu czym się różni to podejście.
Pozdrawiam.
21.10.2010, 08:45
Tomasz

Tomasz M. nauczyciel, trener
IT, Software QA
Manager

Temat: Karta parkingowa a symbol niepełnosprawności

ok, teraz tą różnicę widzę jasno i wyraźnie. Jedna literka w zasadzie a tyle zmienia :) I tak ostateczny głos w sprawie ma komisja, natomiast dzięki Panu jestem bogatszy o wiedzę, która w dzisiejszych czasach (...) Zobacz więcej
21.10.2010, 10:13Zobacz dyskusje w grupie Niepełnosprawni

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do