Temat: Generowanie liczb losowych

Witam, Prawdopodobieństwo wystąpienia liczby 1 wynosi 20 %, liczby 2 60% oraz liczby 3 20%. Jaka komendę należy wpisać w Excelu aby na podstawie powyższych danych generowały mi się liczby losowe (muszą wystąpić jedynie wartości 1,2,3 z o określonym dla (...) Zobacz więcej
7.04.2011, 10:55
Damian

Damian Zieliński Kierownik
Produktu/Aktuariusz

Temat: Generowanie liczb losowych

Musisz najpierw w komórkach a1:b3 (dolne ograniczenia z dystrubuanty dla tego rozkładu)

0 1
0,2 2
0,8 3

a następnie użyć następującej formuły =WYSZUKAJ.PIONOWO(LOS();$a$1:$b$3;2;1).
7.04.2011, 11:38
Artur

Artur T. Tester
oprogramowania,
trener IT, fotograf

Temat: Generowanie liczb losowych

Bez dodatkowych komórek:
=JEŻELI(RANDBETWEEN(1;5)=1;1;JEŻELI(RANDBETWEEN(1;5)<5;2;3))
10.04.2011, 15:21
Bartłomiej

Bartłomiej Dąbrowski
analiza/przetwarzani
e danych

Temat: Generowanie liczb losowych

Dwukrotne użycie funkcji RANDBETWEEN w w/w formule powoduje, że za każdym razem losowana jest inna wartość, a chyba nie taki jest cel ćwiczenia.
Lepeij wstawić RANDBETWEEN do oddzielnej komórki i do tej komórki (jej wartości) odwoływać się (...) Zobacz więcej
10.04.2011, 15:45
Artur

Artur T. Tester
oprogramowania,
trener IT, fotograf

Temat: Generowanie liczb losowych

A tam:)

to niech będzie tak:

=JEŻELI(RANDBETWEEN(1;5)<4;2;JEŻELI(RANDBETWEEN(1;2)=1;1;3))


i wciąż bez komórki.
10.04.2011, 15:56
Bartłomiej

Bartłomiej Dąbrowski
analiza/przetwarzani
e danych

Temat: Generowanie liczb losowych

To ja tam wolę z komórką :)
Nie mam wtedy do czynienia z dwoma (...) Zobacz więcej
10.04.2011, 18:10
Jacek

Jacek U. Kierownik Projektu
(planowanie i
analizy), Polkomtel

Temat: Generowanie liczb losowych

Moja propozycja:

=SUMA((LOS()*{1;1;1}<={0,2;0,8;1})*1)

:-)
(...) Zobacz więcej
10.04.2011, 23:38
Paweł

Paweł Potoczny człowiek z dalekiej
północy

Temat: Generowanie liczb losowych

Przygotowujesz tabelkę:

1 0,2
2 0,6
3 0,2

Następnie wchodzisz w Data->Data Analysis-> Random Numbers Generation. Wybierasz ile chcesz mieć zmiennych, ile wartości każdej zmiennej, rodzaj dystrybuanty (w naszym przypadku dyskretny). I (...) Zobacz więcej
15.04.2011, 06:51

Temat: Generowanie liczb losowych

Jacek U.:
Moja propozycja:

=SUMA((LOS()*{1;1;1}<={0,2;0,8;1})*1)
>
:-)

Pozdrawiam
Jacek

Panie Jacku, mógłby Pan wyjaśnić tę formułę? Pierwszy raz spotykam się z takim użyciem nawiasów klamrowych, a bardzo zaintrygował mnie ten sposób :)
26.04.2011, 20:19
Jacek

Jacek U. Kierownik Projektu
(planowanie i
analizy), Polkomtel

Temat: Generowanie liczb losowych

=SUMA((LOS()*{1;1;1}<={0,2;0,8;1})*1)

{1;1;1} to tablica trzech jedynek

LOS()*{1;1;1} daje nam tablicę 3 wartości tej samej liczby losowej

LOS()*{1;1;1}<={0,2;0,8;1} daje tablicę trzech wartości logicznych PRAWDA/FAŁSZ spełniających kolejno warunki: wylosowana liczba mniejsza od 0,2, wylosowana liczba mniejsza od 0,8, wylosowana liczba mniejsza od 1 (ostatni warunek jest zawsze prawdziwy), czyli dostaniemy np. {FAŁSZ, PRAWDA, PRAWDA} jeśli wylosowała się liczba 0,4353456)

przemnożenie powyższego przez 1 da nam wektor zer i/lub jedynek (0 dla FAŁSZ, 1 dla PRAWDA) które na samym końcu sumujemy otrzymując liczbę 1, 2 lub 3 z określonym w zadaniu prawdopodobieństwem
(...) Zobacz więcej
26.04.2011, 22:36
Michal

Michal Jordanowski Student, Szkoła
Główna Handlowa w
Warszawie

Temat: Generowanie liczb losowych

Możesz też skorzystać z funkcji:

Function losuj_hhhh()
losuj_hhhh = 2
'zwraca losową liczbę (...) Zobacz więcej
27.04.2011, 17:39
Jacek

Jacek U. Kierownik Projektu
(planowanie i
analizy), Polkomtel

Temat: Generowanie liczb losowych

jeszcze raz...

=WYSZUKAJ.PIONOWO (...) Zobacz więcej
27.04.2011, 19:49

Następna dyskusja:

Generowanie liczb pseudolos...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do