Magdalena

Magdalena Krześniak Współwłaściciel, CKB
Premium

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Taryfikacja w ciepłownictwie - wprowadzenie do zagadnienia oraz omówienie podstaw.

5- 6.09.2012 rok, Centrum Konferencyjno – Rekreacyjne PROMENADA, Bałobrzegi ( nad Zalewem Zegrzyńskim), ul. Spacerowa 35

Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” jest organizatorem warsztatu „Taryfikacje w ciepłownictwie – wprowadzenie do zagadnienia oraz omówienie podstaw”. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie, którego celem jest przybliżenie Państwu zagadnienia stanowienia cen w ciepłownictwie od strony praktycznej. W trakcie tego szkolenia zapoznacie się Państwo z podstawowymi wymogami Ustawy Prawo Energetyczne oraz towarzyszących jej rozporządzeń. Omówione zostaną również przykładowe wezwania ze strony Urzędu Regulacji Energetyki.

Najważniejsze zagadnienia:

• Podstawy tworzenia taryf dla ciepła - identyfikacja niezbędnych danych do właściwego opracowania taryfy dla ciepła
• Omówienie przykładowego modelu taryfowego w tym kompletu wzorcowych tabel taryfowych i ich zawartości - praca na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych
• Budowa grupy taryfowej oraz kalkulacja cen i stawek na bazie wybranej grupy (możliwość opracowania kalkulacji cen na bazie danych uczestnika)
• Przedstawienie wzorcowych wezwań ze strony regulatora
• Przygotowanie organizacji do procesu taryfikacji
• Identyfikacja ustaw i rozporządzeń do argumentacji w procesie regulacji

Do udziału zapraszamy:

• Specjalistów ds. taryf
• Kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami ciepłowniczymi
• Dyrektorów finansowych
• Ekonomistów
• Głównych Księgowych

Kontakt:
http://ckbpremium.pl
Magdalena Dymek
m.dymek@ckbpremium.pl
tel. 22 299 02 63
507 237 223
2.08.2012, 11:34
Magdalena

Magdalena Krześniak Współwłaściciel, CKB
Premium

Temat: TARGI, KONFERENCJE

„KREOWANIE POLITYKI CENOWEJ W CIEPŁOWNICTWIE Z PERSPEKTYWY ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA “

WARSZTATY

13-14 WRZEŚNIA 2012r. HOTEL AMBER BALTIC **** W MIĘDZYZDROJACH

Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” jest organizatorem warsztatu na temat kreowania polityki cenowej w ciepłownictwie z perspektywy zarządu przedsiębiorstwa. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które ma na celu omówienie jak zarządzać przedsiębiorstwem ciepłowniczym, aby organizacja i strategia przynosiły wymierne oszczędności i długofalowe korzyści. Zamierzeniem szkolenia jest przekazanie osobom odpowiedzialnym za kluczowe sprawy i podejmującym najważniejsze decyzje w przedsiębiorstwie wskazówek, jak kreować politykę cenową, aby zyskać zadowalającą perspektywę rozwoju

Warsztat ma na celu:
- konsultacje z ekspertem z branży ciepłownictwa
- wymianę doświadczeń między kadrą zarządzającą przedsiębiorstwami
- zdobycie nowych pomysłów mających wpływ na rozwój spółek ciepłowniczych

Najważniejsze zagadnienia:
- Analiza modelu biznesowego w ciepłownictwie
- Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i plany rozwoju na lata 2013-2016 i kolejne
- Kontrolowanie, sprawdzanie i monitorowanie realizacji zatwierdzonej taryfy
- Polityka energetyczna i jej wpływ na strategię spółek ciepłowniczych

Do udziału zapraszamy:
- Prezesów
- Członków Zarządu
- Członków rad nadzorczych
- Wyższą kadrę menedżerską
- Właścicieli prywatnych przedsiębiorstw

KONTAKT:

http://ckbpremium.pl
Joanna Budka
j.budka@ckbpremium.pl
tel.22 299 02 63
kom.507 237 229
2.08.2012, 11:36

konto usunięte

Temat: TARGI, KONFERENCJE

.
2.08.2012, 13:43

konto usunięte

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w (...) Zobacz więcej
2.08.2012, 13:44
Dariusz

Dariusz Gerblich Spawalnik(IWE),
Inspector TUV

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Witam.

Chcialbym Państwa zaprosić na Konferencję Techniczną 2012 "Wyzwania nowoczesnej produkcji" organizowoną przez TUV Nord Polska. Konferencja odbedzie sie w hotelu "Wodnik" w Bełchatowie od 7 - 9 Listopada 2012.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym linku:
http://www.konferencja-techniczna.pl/index.htm
3.08.2012, 10:51
Gabriela Jolanta

Gabriela Jolanta G. Koordynator ds.
targów, Firma
PROARTE

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają ok. 60% unijnego PKB i generują blisko 70% miejsc pracy na rynku europejskim. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z firmą Proarte MEDIA już po raz drugi organizują targi usług i produktów dla MŚP - BIZNES EXPO.

To świetna okazja, aby zaprezentować swoją ofertę z branży energetycznej potencjalnym klientom.

Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 odwiedzających.

Targi są wydarzeniem komplementarnym Europejskiego Kongresu MŚP objętego honorowym patronatem prezydenta RP oraz przewodniczących Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin dostępne są na stronie PROARTE oraz Kongresu.

Zapraszam też do śledzenia informacji o wydarzeniu na stronie Facebooka:
https://www.facebook.com/events/332588223491579/
można potwierdzić chęć udziału w targach oraz zaprosić znajomych lub kontrahentów do odwiedzenia stoiska!


Obrazek
13.08.2012, 22:21
Małgorzata Monika

Małgorzata Monika Modrakowska specjalista ds
rekrutacji i
promocji

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Rynek energii odnawialnej to sektor dynamicznie rozwijający się. W Unii Europejskiej ma potencjał stworzenia 1,5 miliona miejsc pracy do 2020 r. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski a także regulacjami unijnymi, do 2020 roku 15% w finalnym zużyciu energii w Polsce stanowić będzie
energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. Polska jest więc niezwykle atrakcyjnym rynkiem dla firm, chcących realizować inwestycje właśnie w tym sektorze.

W odpowiedzi na tak bezpośrednio wyrażone zapotrzebowanie rynku Uczelnia Łazarskiego wraz z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO) oraz Wojskową Akademią Techniczną (WAT) stworzyła unikatowy program studiów podyplomowych -

INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Umiejętności/korzyści, jakie zdobędzie student/absolwent:
- zapoznanie się z najnowszymi technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, w tym: wiatrowe, biogazowe, fotowoltaiczne, wodne, biomasowe, geotermalne i pomp ciepła.
- nabycie wiedzy o systemie elektroenergetycznym ze szczególnym uwzględnieniem elementów bilansowania
- przygotowanie studium wykonalności, w tym analiza otoczenia projektu z elementami prawa UE oraz krajowego
- zarządzania projektami z uwzględnieniem wykorzystania specjalistycznych narzędzi i analiz projektowania
- nabycie wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej w tym rachunku opłacalności i budżetowanie projektu
- umiejętności planowania ze szczególnym uwzględnieniem sposobu finansowania
- umiejętności negocjacyjne
- umiejętność zarządzania ryzykiem w projektach energetycznych
- zapoznanie z najciekawszymi projektami zrealizowanymi w Polsce, w tym. parki wiatrowe, biogazownie, itp.
- nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu OZE w Polsce i na świecie.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków, przedstawicieli firm działających na rynku energetyki odnawialnej, którzy mają za sobą realizację tego typu inwestycji i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, informując także o ryzykach i barierach występujących na rynku OZE.

Rekrutacja trwa do 30 września!

Po więcej informacji zapraszamy na: http://studiaenergiaodnawialna.pl
31.08.2012, 11:29
Joanna

Joanna H. marketing, PR,
organizacja wydarzeń

Temat: TARGI, KONFERENCJE

17 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Energetycznego - Gaz Łupkowy 2012 organizowany przez Instytut Allerhanda.

Tematem będzie regulacja działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu ze złóż niekonwencjonalnych (koncesjonowanie, nadzór, alokacja kosztów/ryzyka), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-porównawczych, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Wśród zaproszonych Prelegentów znajdą się m.in.
-przedstawiciele Ministerstwa Środowiska,
-przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
-prawnicy z wiodących kancelarii polskich i międzynarodowych,
-przedstawiciele przedsiębiorstw wydobywczych,
-przedstawiciele urzędów marszałkowskich,
-przedstawiciele organizacji CSR,
-politycy, dziennikarze, komentatorzy spraw gospodarczych.

Szczegółowy program Kongresu pod adresem: www.energetyczny.allerhand.pl

Agenda
Formularz rejestracyjny

Instytut Allerhanda
Pion Organizacji Wydarzeń
+48 (12) 341 46 48
energetyczny@allerhand.pl
9.09.2012, 22:10
Beata

Beata D. Dyrektor ds.
konferencji i
szkoleń, Dendros -
konferencje...

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Dendros konferencje i szkolenia oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie zapraszają na warsztaty BHP pt „Bezpieczne użytkowanie maszyn ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki komunalnej i ciepłownictwa” 15-16 października 2012r., Hotel Delicjusz Rosnówko k. Poznania.

Jeżeli w procesach pracy stosowane są maszyny lub inne urządzenia techniczne trzeba zapewnić takie warunki, aby spełniały one wymagania bhp określone w odpowiednich przepisach przez cały okres użytkowania.
Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których przytoczone zostaną przykłady rozwiązań organizacyjnych oraz procedur i dokumentacji dot. organizacji stanowisk pracy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach komunalnych m.in. zakładach gospodarki odpadami, składowisk odpadów, firm recyclingowych, przedsiębiorstw wod-kan, zakładach eksploatujących sieci oraz urządzenia energetyczne (ciepłownicze, biogazu, elektroenergetyczne), oczyszczalnie ścieków, zakładach zieleni miejskiej, firm zajmujących się pielęgnacją i zakładaniem zieleni, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wszystkie zainteresowane tym tematem osoby.
Warsztaty przeznaczone są dla kadry kierowniczej zajmującej się utrzymaniem ruchu, pracodawców, technologów oraz pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami i pracodawców, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Wśród Uczestników warsztatów zostanie rozlosowany voucher o wysokości 1000 zł na wycieczkę (do wyboru Słowenia, Toskania lub Kraje Nadbałtyckie)
w sezonie 2013 z katalogu Biura Podróży Frater.

Podczas spotkania istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami!

Zgłoszenia są przyjmowane max do 26.09

Program i formularz zgłoszenia dostępne są na http://dendros.pl – zakładka aktualne szkolenia.
13.09.2012, 10:36
Beata

Beata D. Dyrektor ds.
konferencji i
szkoleń, Dendros -
konferencje...

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Sieci ciepłownicze - aktualne trendy prowadzące do optymalnego monitoringu i ciepłownictwa

Automatyzacja w branży ciepłowniczej obejmująca wszystkie elementy danych systemów zapewnia optymalna jakość procesu oraz minimalne zużycie energii. Niestety zdarza się , iż układy sterowania lokalnego nie są połączone w siec co nie daje pełnej informacji o stanie i jakości pracy do globalnego systemu wizualizacji oraz kompleksowego monitoringu sieci ciepłowniczej.

Szkolenie ma na celu przedstawienie oraz omówienie wszelkich rozwiązań technicznych do celów identyfikacji danych obwodów regulacji, optymalizacji sterowania oraz możliwości przewodowego i bezprzewodowego podłączenia poszczególnych obiektów węzłów ciepłowniczych w kompleksową sieć informatyczną umożliwiającą pełną wizualizację i monitoring sieci ciepłowniczej.

Obok podstawowych elementów naukowych zaprezentowane zostaną narzędzia symulacyjne umożliwiające modelowanie obiektów oraz optymalizację sterowania, jak również szereg rozwiązań dedykowanych dla sterowania węzłami ciepłowniczymi oraz ich pełnej wizualizacji w systemie nadrzędnym.

Wśród Uczestników szkolenia zostanie rozlosowany voucher o wysokości 1000 zł na wycieczkę (do wyboru Słowenia, Toskania lub Kraje Nadbałtyckie) w sezonie 2013 z katalogu Biura Podróży Frater.

Program i formularz zgłoszenia dostępny na http://dendros.pl - aktualne szkolenia
13.09.2012, 10:54
Krzysztof

Krzysztof Kowalski Rzetelność przede
wszystkim

Temat: TARGI, KONFERENCJE

A ja zapraszam na: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4040728596493...
14.09.2012, 17:05
Anna

Anna S. specjalista ds.
szkoleń, Instytut
Doskonalenia Wiedzy
o R...

Temat: TARGI, KONFERENCJE


Obrazek

Szanowni Państwo,

W związku z zainteresowaniem branży tematyką procesu inwestycyjnego w energetyce, w tym zwłaszcza aspektem traktowania inwestycji energetycznych jako inwestycji celu publicznego, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii zaprasza Państwa na jednodniowe szkolenie p.t.:

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE

Zajęcia poprowadzi doświadczony wykładowca, wieloletni lektor Instytutu – mec. Radosław T. Skowron - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze sektora paliwowo-energetycznego i rynku nieruchomości.

Specjalnie na Państwa życzenie realizację zajęć zaplanowaliśmy na terenie całej Polski:

Gdańsk – 11 października
Katowice – 8 listopada
Olsztyn – 29 listopada
Poznań – 13 grudnia


Tu można pobrać program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych i/lub zaangażowanych w realizację projektów związanych z inwestycjami w energetyce. Zakres tematyczny spotkania to najważniejsze zagadnienia prawne związane z procesem inwestycyjnym w energetyce w Polsce, w tym:

- Środowisko prawne i specyfika oraz etapy procesu inwestycyjnego w energetyce.
- Znaczenie i charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym w energetyce.
- Władztwo planistyczne i samodzielność planistyczna gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności.
- Ochrona interesów inwestora na etapie przygotowywania oraz po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Instrumenty prawne pozwalające inwestorowi na współdecydowanie o treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Miejscowy plan jako instrument realizacji zamierzeń inwestycyjnych w energetyce.
- Inwestycje w energetyce jako inwestycje celu publicznego w miejscowym planie zagospodarow. przestrzennego.
- Interes prywatny inwestora w trakcie tworzenia planu miejscowego.
- Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko orz prognoza oddziaływania na środowisko w procesie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zastępcze przygotowanie planu miejscowego przez wojewodę.
- Nadzór nad polityką przestrzenną gminy – administracyjna i sądowa kontrola legalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- Inwestycje celu publicznego a inwestycje w energetyce.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego a decyzja o warunkach zabudowy.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w energetyce.
- Przesłanki i procedury ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w energetyce w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Planowana nowelizacja przepisów zagospodarowania przestrzennego (Krajowe Przepisy Urbanistyczne, miejscowe plany zabudowy, likwidacja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestycje krytyczne).
- Terminy w postępowaniach administracyjnych/zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w energetyce.
- Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w energetyce na innego inwestora.
- Zmiana treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w energetyce oraz zaskarżanie takich decyzji.
- Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w energetyce.
- Deklaratoryjny charakter decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w energetyce.
- Procedury odwoławcze – zaskarżanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w energetyce:
- Ostateczność a prawomocność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w energetyce.
- Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dla inwestycji w energetyce.
- Zaskarżanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w energetyce.
- Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w energetyce na innego inwestora.
- Nowelizacja i liberalizacja przepisów prawa budowlanego (zniesienie pozwoleń na budowę, roboty budowlane mogące znacząco oddziaływać na środowisko, zgoda urbanistyczna, rejestracja budowy).

Tych z Państwa, którzy patrzą na proces inwestycyjny także ze środowiskowego punktu widzenia serdecznie zapraszamy na zajęcia z „Etapu środowiskowego w inwestycjach energetycznych”.

Serdecznie zapraszam do udziału!Anna S. edytował(a) ten post dnia 25.09.12 o godzinie 09:54
25.09.2012, 09:51
Katarzyna

Katarzyna Gościańska Specjalista ds.
Marketingu,
easyFairs Polska Sp.
z o.o.

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Targi SyMas/Maintenance

Zapraszam do udziału w III edycji Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji - Maintenance oraz IV edycji Targów Obróbki, Magazynowania, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych - SyMas. Targi odbędą się 3-4 października 2012r. w Hali Targów w Krakowie.

Podczas targów odbędzie się "Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu". To szereg szkoleń prowadzonych przez ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i organizacji działów Utrzymania Ruchu. Szkolenia przygotowane zostały z myślą o wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce, a spektrum tematyczne obejmować będzie wszystkie zagadnienia związane z Utrzymaniem Ruchu w zakładzie przemysłowym. Szczegóły na temat Jesiennej Szkoły Ruchu znajdą Państwo na http://www.easyfairs.com/pl/events_216/symasmaintenanc...

Podczas targów odbęda się również bezpłatne seminaria learnShops™ Szczegółowy harmonogram szkoleń można znaleźć odwiedzając naszą stronę http://www.easyfairs.com/pl/events_216/symasmaintenanc...
/seminaria-learnshops_28152/
27.09.2012, 12:10
Zbigniew

Zbigniew Fałek Dyrektor
Zarządzający, Falcom
Doradztwo
Gospodarcze

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Zapraszam członków zarządów spółek kapitałowych, dyrektorów wykonawczych przedsiębiorstw oraz pozostałe osoby zainteresowane tematem inwestycji na certyfikowane szkolenie: "Zarządzanie inwestycjami".

Najbliższy termin: 29-30 listopada 2012
Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott


Obrazek


Obrazek
12.10.2012, 08:53
Radosław

Radosław Hoffman specjalista ds.
rozwoju

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Serdecznie zapraszam na III FORUM NOWEJ GOSPODARKI, które odbędzie się 18 i 19 października w Krakowie.

W programie panele dyskusyjne na tematy związane z inteligentnymi specjalizacjami, m.in.:
- inteligentny ekosystem energetyczny
- inteligentna gospodarka wodna
- innowacyjna medycyna
- nowe technologie w "starych" przemysłach.

Wielu znakomitych gości i specjalistów z poszczególnych dziedzin.

Rejestracja jest bezpłatna, jednak liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://forumng.pl oraz na profilu na Facebooku: http://facebook.com/ForumNowejGospodarki
12.10.2012, 14:57
Marta

Marta Roszak Starszy Specjalista
ds. PR

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Już w najbliższą środę i czwartek w Warszawie odbędą się 2-gie Targi Energii Odnawialnej!

http://www.pressinfo.pl --> jest jednym z patronów tego wydarzenia -- udział jest bezpłatny - wystarczy się tylko zarejestrować na stronie www.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszam do uczestnictwa.

szczegóły:
http://www.renexpo-warsaw.com/233.html

Pozdrawiam
Marta Roszak
Starszy Specjalista ds. PR
mroszak@tai.plMarta Roszak edytował(a) ten post dnia 15.10.12 o godzinie 21:33
15.10.2012, 21:31
Beata

Beata D. Dyrektor ds.
konferencji i
szkoleń, Dendros -
konferencje...

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Szkolenie
Skuteczna lokalizacja uzbrojenia podziemnego dla uniknięcia kolizji przy prowadzeniu prac wykopowych
11 grudnia 2012r., Łódź

Organizator: Dendros – konferencje i szkolenia
Szkolenie ma na celu przedstawienie różnych aspektów i procedur bezpieczeństwa stosowanych przy prowadzeniu prac wykopowych sprzętem mechanicznym w kontekście możliwości wystąpienia kolizji z różnymi elementami uzbrojenia podziemnego w obszarze prowadzenia prac. Omówione zostaną stosowane obecnie technologie lokalizacyjne oraz dostępny na rynku sprzęt. Szczegółowo zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem prostych lokalizatorów elektromagnetycznych.
Ważnym elementem szkolenia będą praktyczne warsztaty z zakresu lokalizacji różnych elementów uzbrojenia podziemnego, w trakcie których będzie można sprawdzić skuteczność nabytej wcześniej wiedzy teoretycznej pod okiem instruktora.

Szkolenie poprowadzi: Jerzy Kozłowski od ponad 20 lat aktywnie związany z branżą producentów sprzętu do lokalizacji uzbrojenia podziemnego oraz inspekcji TV sieci podziemnych; nadzorował m.in. wprowadzanie na rynek polski nowoczesnych rozwiązań technologicznych czołowych światowych producentów sprzętu lokalizacyjnego; doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno aspekty teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne w użytkowaniu sprzętu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.11 – liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie dwóch lub więcej osób premiowane niższą ceną!

Program oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie organizatora: http://dendros.pl – zakładka aktualne szkolenia. Więcej informacji pod numerem tel. 613074053 lub adresem mailowym: szkolenia@dendros.pl
24.10.2012, 09:11
Marta

Marta Massalska Nocuń Trener - specjalista
ds. szkoleń,
tel.531840115

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie:
Wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji elektro-energetycznych PV
informacje o szkoleniu
Juz teraz wypełnij i wyślij Formularz zgłoszeniowy
Zapoznaj się również ze szczegułową ofertą: szkolenie z PV
Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2012 w Katowicach
Więcej szczegułów pod nr tel. 668894576
30.11.2012, 10:54
Marta

Marta Roszak Starszy Specjalista
ds. PR

Temat: TARGI, KONFERENCJE

Pod Patronatem: http://pressinfo.pl

„Fotowoltaika – przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE”
13 grudnia 2012; Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa


więcej:

http://pressinfo.pl/patronaty/fotowoltaika-przyszlosc-...
12.12.2012, 21:31
Zbigniew

Zbigniew Fałek Dyrektor
Zarządzający, Falcom
Doradztwo
Gospodarcze

Temat: TARGI, KONFERENCJE

FALCOM Dordztwo Gospodarcze zaprasza kadrę sektora energetycznego na kolejna edycję certyfikowanego szkolenia Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się tutaj: http://www.falcom.pl/zarzadzanie_ryzykiem_w_przedsiebi...

Najbliższy termin: 21-22 marca 2013, Warszawa.


Obrazek
21.12.2012, 11:24

Następna dyskusja:

Targi COAL-GEN Europe: Ziel...
Zobacz dyskusje w grupie Energetyka

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do