Michał

Michał Budzyński Rozwijam
mikropomysły;-]

Temat: [Hrubieszów, Zamość, Tomaszów] J.angielski+staże zawodowe

Windwater sp. z o.o. informuje o realizacji projektu „Szkolenie – Praca – Sukces”. W projekcie uczestniczyć mogą osoby pozostające bez zatrudnienia (tj. nieaktywne zawodowo lub zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy) z terenu powiatu hrubieszowskiego, tomaszowskiego i m. Zamość.

BEZPŁATNE DORADZTWO, SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE:

-Język angielski w handlu i turystyce (80godz.)
-Nowoczesna obsługa klienta w turystyce (24godz.)
-Negocjacje biznesowe (24godz.)
-Dotacje unijne na rozwój turystyki (24 godz.)
-Warsztaty z doradztwa zawodowego (24godz.)
-Trzymiesięczne staże zawodowe dla 20 osób w organizacjach związanych z turystyką

W ramach projektu oferujemy:
- stypendium szkoleniowe (608 zł brutto)
- dodatek stażowy (1052 zł brutto/m-c)
- poczęstunek
- podręczniki i materiały szkoleniowe
- ubezpieczenie NNW
- profesjonalną kadrę wykładowców
- certyfikat ukończenia szkolenia
- godziny prowadzenia warsztatów dostosowane do grupy szkoleniowejSzczegółowe informacje:
Widwater sp. z o.o., 20-081 Lublin, ul. Staszica 5/6, 2 piętro
e-mail: biuro@windwater.net.pl, tel: 725 006 864


Projekt "Szkolenie-praca-sukces" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Windwater sp. z (...) Zobacz więcej
17.03.2010, 11:38Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do