Skuteczna rekrutacja
Andrzej K.

Andrzej K. Praca z pasją HR

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Stany Ego

Analiza strukturalna
Jest to oddzielenie od siebie poszczególnych wzorców uczuciowo–zachowaniowych zwane jest analizą strukturalną, które pozawala (E. Berne, Dzień dobry i co dalej.. 1999 s. 31) wyodrębnić trzy stany Ego:
Rodzic – Dorosły – Dziecko

Diagram strukturalny drugiego rzędu:
„Głębsza analiza nie doprowadzi do wyłonienia nowych podstawowych stanów ego, lecz jedynie do pewnych podziałów stanów pierwotnych. Jak można się domyśleć, ujawnia ona w większości wypadków dwie składowe części Rodzica – jedną związaną z postacią ojca, drugą – z postacią matki. Pokaże również, iż w obrębie Dziecka egzystują Rodzic, Dorosły i Dziecko – komponenty które zaistniały tam już w czasie jego kształtowania się, co można zweryfikować, obserwując dzieci” (Berne, 1999, s. 31)


Deskryptywne aspekty osobowości:
Rodzic:
- Rodzic Opiekuńczy (inaczej Naturalny);
- Rodzic Kontrolujący (inaczej Krytyczny),
Dziecko natomiast dzielone jest na:
- Naturalne,
- Przystosowane
- i Zbuntowane. (Berne, 1999, s. 31)

Spotkałem się też z takim podziałem Stanów Ego jak:
Dziecko:
- Elektrody (Electrode),
- Wiedźmy/ Wiedzimina (Bad Witch/ Ogre) lub
- Wrednego Rodzica (Pig Parent).
Dorosły może przejawiać się jako tzw. Mały Profesor (Little Professor).

Dziecko w osobie w wieku dziecięcym czyli Dziecko 1 to tzw. Dziecko Naturalne (Natural Child)


Za wiki:
· Ja-Dziecko Uległe ???? - czy jest to dziecko przystosowane
· Ja-Dziecko Zbuntowane
· Ja-Dziecko Spontaniczne

Jeszcze Inny podział:

Rk – rodzic krytyczny
Rop – Rodzic opiekuńczy
D –Dorosły
DZsp – Dziecko spontaniczne
DZtw – Dziecko twórcze --- Gdzie umieścić to dziecko ?
DZzb – Dziecko zbuntowane
DZpr – Dziecko przystosowane

Czy macie jakieś pomysły odnośnie uporządkowania? A może lepiej źródła gdzie zostało to opublikowane. W różnych publikacjach spotykam różne nazewnictwo (...) Zobacz więcej
6.01.2009, 20:03
Wojtek Laskowski

Wojtek Laskowski wykładowca, trener i
doradca w zakresie
komunikacji

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Kiedyś też próbowałem uporządkować ten bałagan. Pytałem o to również specjalistów. Potem sam szukałem odpowiedzi. Ostatecznie trafiłem na świetne opracowania Tony'ego White (są dostępne w necie). Z jednej strony jego koncepcja namieszała mi w głowie, ale też zdaje się być bardziej precyzyjna niż samego Berne'a. Polecam sprawdzić.
W skrócie: są tylko dwa stany ego: Dziecka i Rodzica [Dorosłego ujmuje się graficznie w granicach Rodzica). Uzasadnienie metodologiczne jest takie (za: Tony White, THE TWO EGO STATE MODEL):

WHY A TWO EGO STATE MODEL?
The two ego state model implies that personality develops in two ways, each one representing an
instinctual impulse in the youngster. Originally the infant is born with certain genetic
predispositions in its personality. After birth the environment takes over and determines how
fulfilled these genetic predispositions will become. The environment works on the youngster in
two ways. First the child will make decisions in response to its interaction with others and
secondly it will imitate those others. The two ego state model thus implies that each human has
an imitative instinct, and a decision (...) Zobacz więcej
5.02.2009, 16:30
Andrzej K.

Andrzej K. Praca z pasją HR

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Dzięki Wojtek za ten link. znam ten artykuł, dzięki temu namiarowi trafiłem na większą ilość artykułów tego autora. Problem jednak polega na tym, że jest nowe podejście do analizy osobowości, trochę inne jednak od szkoły klasycznej (Berna, Harris i in.) choć ciekawe.
W moim pytaniu bardziej chodziło o uporządkowanie pojęć w ujęciu klasycznej szkoły. Już sobie poradziłem. W ciągu m-ca powinienem napisać artykuł porządkujący te pojęcia - wtedy zamieszczę go (...) Zobacz więcej
7.02.2009, 20:34
Wojtek Laskowski

Wojtek Laskowski wykładowca, trener i
doradca w zakresie
komunikacji

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Andrzej K.:
Dzięki Wojtek za ten link. znam ten artykuł, dzięki temu namiarowi trafiłem na większą ilość artykułów tego autora. Problem jednak polega na tym, że jest nowe podejście do analizy osobowości, trochę inne jednak od szkoły klasycznej (Berna, Harris i in.) choć ciekawe.
W moim pytaniu bardziej chodziło o uporządkowanie pojęć w ujęciu klasycznej szkoły. Już sobie poradziłem. W ciągu m-ca powinienem napisać artykuł porządkujący te pojęcia - wtedy zamieszczę go tutaj.
Pozdrawiam

Ciekawe. Już się nie mogę doczekać.
Mam w tej kwestii jeszcze tylko takie intuicje:
1) ze stanami ego-Rodzic nie ma większych problemów - zawsze wymienia się R. Opiekuńczego i R. Krytycznego,
2) problemem jest zrobienie porządku w stanach Dziecka; tutaj może warto odwołać się do jakichś nowych badań z psychologii dziecka lub psychologii rozwoju
3) podejście klasyczne Berne'a jest strasznie dedukcyjne; ja czasem się zastanawiam czy nie lepsze jest dokonanie (w każdym razie na poziomie analizy strukturalnej drugiego rzędu) porządku bardziej fenomenologicznie, na podstawie obserwacji i analizy stanów występujących w danej populacji [zakładam, że może to różnie wyglądać w różnych kulturach - bo różne standardy wychowania, różna mentalność...]

Pozdrawiam
W
8.02.2009, 11:33
Wojtek Laskowski

Wojtek Laskowski wykładowca, trener i
doradca w zakresie
komunikacji

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Spotkałem się też z takim podziałem Stanów Ego jak:
Dziecko:
- Elektrody (Electrode),
- Wiedźmy/ Wiedzimina (Bad Witch/ Ogre) lub
- Wrednego Rodzica (Pig Parent).
Dorosły może przejawiać się jako tzw. Mały Profesor (Little Professor).

Dziecko w osobie w wieku dziecięcym czyli Dziecko 1 to tzw. Dziecko Naturalne (Natural Child)

Za wiki:
· Ja-Dziecko Uległe ???? - czy jest to dziecko przystosowane
· Ja-Dziecko Zbuntowane
· Ja-Dziecko Spontaniczne

Znalzłem taki fragment w moich dokumentach (nie mam niestety źródła):
The Adaptive Child reacts to the world around them, either changing themselves to fit in or rebelling against the forces they feel.
A zatem: Dziecko uległe i Dziecko Zbuntowane należą do kategorii Dziecka Przystosowanego
I jeszcze to:
The cutely-named Little Professor is the curious and exploring Child who is always trying out new stuff (often much to their Controlling Parent's annoyance). Together with the Natural Child they make up the Free Child.
Tyle że z tym mam problem - bo Mały Profesor to wynik kontaminacji stanów ego, prawda?
I jeszcze coś:
Klasyfikacja stanów ego ze względu na ich bycie "OK" lub "Nie-OK":
1) Self-Enhancing Parent (Samo-Wzmacniający Rodzic)
2) Self-Depreciating Parent (Samo-Deprecjonujący Rodzic)
3) Rational Adult (Racjonalny Dorosły)
4) Irrational Adult (Irracjonalny Dorosły)
5) Positive Child (Pozytywne Dziecko)
6) Difficult Child (Trudne Dziecko)
Ukryty link (zaloguj się, żeby zobaczyć)
8.02.2009, 16:15
Andrzej K.

Andrzej K. Praca z pasją HR

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Tak na szybko odnośnie "małego profesora":

„Mały profesor, czyli Dorosły w dziecku” (Berne E. 1999. Dzien dobry i co dalej..., s. 357).

Analogicznie w postaci Dziecka naturalnego (wolnego), charakteryzują te zachowania, których nie blokują wpływy rodzica i dlatego zachowuje się ono spontanicznie wyrażając swą ekspresję w postaci buntu (Dziecko buntownicze) ???? lub twórczości (Mały profesor) (Berne, 2006, s. 19). Przykładami zachowania Dziecka naturalne mogą być spontaniczne reakcje uczuć (radości lub złości), badanie z zainteresowaniem otoczenia, wolna zabawa, czasem bez względu na reakcje otoczenia. Wspomniany Mały Profesor jest to intuicyjno – twórcza cześć stanu Ja Dziecko, która wyzwala w dziecku stawianie naturalnych, prostych pytań typu: „Tatusiu, co to jest seks?”. Jest to jak podaje Tryjarska zapis doświadczeń, które zostały nabyte na podstawie własnych poszukiwań, intuicyjnego rozpoznawania emocjonalnego nastawienia innych ludzi oraz własnej twórczości. (Tryjarska, 1995, s. 20). Małego profesora można ujrzeć także w osobach dorosłych, na przykład w ojcu, który z zapałem przygotowuje swoim dzieciom zamki z piasku lub roboty ręczne (Rogoll, 1989, s. 17).

To takie moje robocze (...) Zobacz więcej
8.02.2009, 17:09
Andrzej K.

Andrzej K. Praca z pasją HR

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Osobowość w AT badana jest przez Analizę Strukturalną – może być na 3 stopniach:
1) wyodrębnienie stanów Ja: Rodzica, Dorosłego i Dziecka (Rys. 1A.), uproszczona forma to.
2) analiza strukturalna stanu Ja-Dziecko i stanu Ja Rodzic - pokazuje struktury tych stanów i często stosowana jest w analizach skryptu.
(Analiza stanu Dziecka uwzględniając jego powstawanie nazywa poszczególne stany (linie podłużne) stan rodzica w Dziecku (tzw. Elektorda), stan Dorosłego – (tzw. Mały Profesor), dziecko w Dziecku (Demon) (zob. Berne, 1999, s.151)
3) Natomiast właściwa analiza strukturalna to oddzielenie od siebie poszczególnych wzorców uczuciowo – behawioralnych(Berne, 1999, s. 30; (...) Zobacz więcej
2.06.2009, 10:13
Andrzej K.

Andrzej K. Praca z pasją HR

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Podsumowując, według literatury, którą znalazłem udało się wyodrębnić następujący podział: (analiza 3 stopnia):

Stan Rodzica:
- Rodzic Opiekuńczy (inaczej Naturalny);
- Rodzica Praktycznego (tylko w jednej pozycji literaturze go spotkałem)
- Rodzic Kontrolujący (inaczej Krytyczny)
Stan Dziecka natomiast dzielony jest na:
- Przystosowane (Rodzic w Dziecku) – w ramach którego występuję Dziecko Zbuntowane,
- Twórcze (Mały Profesor, Dorosły w Dziecku)
- Naturalne (Dziecko w Dziecku)
Stan Dorosłego zazwyczaj jest nie dzielony, jedynie w przypadku jego rozwoju i integracji całej osobowości podawany jest podziałowi na struktury:
- Ethos,
- Komputer,
- PathosAndrzej K. edytował(a) ten post dnia 02.06.09 o godzinie 10:19
2.06.2009, 10:17

konto usunięte

Temat: Stany Ego - porządki pojęciowe

Spotkalam u Bern'a takze okreslenia:
Rodzic autorytarny
Rodzic zywiciel
Dziecko szalone (poza Dzieckiem Zbuntowanym)
Dziecko zlosliwe (...) Zobacz więcej
8.11.2009, 19:59

Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej dyskusji

Zarejestruj się

Następna dyskusja:

Jak odróżnić stany ego?
Załóż profil zawodowy i przeglądaj dyskusje

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Załóż profil zawodowy i odpowiedz w wątku

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Załóż profil zawodowy i przeglądaj dyskusje

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Ty też możesz budować swój wizerunek w sieci

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy
Wyślij zaproszenie do