Marta

Marta Podrażka Sales and Marketing
Support Specialist -
Samsung Electron...

Temat: Konferencja „REGIONY EUROPY - UWARUNKOWANIA, WYZWANIA,...

Konferencja Międzynarodowa
„REGIONY EUROPY - UWARUNKOWANIA, WYZWANIA, PERSPEKTYWY ROZWOJU"
Kiedy: 26-27 LISTOPADA 2007 R.
Miejsce: Łódź, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 16/18

Program:

26 listopada (poniedziałek)

10.00 powitanie gości i uczestników (AULA):
Prof. A. Stępień - Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki

otwarcie konferencji: Prof. Wiesław Puś - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
wystąpienia: Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego
Prof. Teresa Sasińska - Klas - Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
Dr Wiktor Kamyshanov - Prezydent Federacji Pokoju i Porozumienia w Moskwie
10.30 - 12.00 obrady plenarne (tłumaczenie symultaniczne j. angielski, j. rosyjski)

prowadzenie: Prof. Robert Łoś, Uniwersytet Łódzki

wystąpienia: Prof. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Regionalizm jako wartość kształtującego się ładu globalnego
Prof. Irina Busygina, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych
Global Trends and New Regional Development in Europe
Prof. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski
Dylematy inżynierii konstytucyjnej w demokracjach pokomunistycznych
12.00 - 12.30 przerwa na kawę, prezentacja multimedialna o Łodzi

12.30 - 14.00 Uroczystość jubileuszowa Profesora Jerzego Kmiecińskiego
Koncert

14.00 - 15.00 przerwa obiadowa, w trakcie przerwy film o Łodzi w auli

15.00 - 17.00 obrady w zespołach problemowych (sale 1-4)

I Regionalizacja- integracja – globalizacja. Zagadnienia teoretyczne (sala nr 2)
Prowadzenie: Prof. Barbara Krauz - Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Sekretarz: Mgr Kinga Wojciechowska

Prof. Lech Zacher, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Drogi integracji: procesy, uwarunkowania i wybory racjonalności
Prof. Irina Koudryashova, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych
Istnienie samostanowiących się państw w przestrzeni europejskiej: problemy i wyzwania (j. rosyjski)
Doc. Elena Ponomarieva, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych
Suwerenność i region – państwo: kategorie konceptualne i praktyka polityczna (j. angielski)
Dr Paweł Dzieciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Regiony jako jednostki geopolityczne w skali świata i Europy
Dr Renata Duda, Uniwersytet Wrocławski
Regionalizm w stosunkach międzynarodowych

dyskusja

II Unia Europejska: wyzwania regionalne (sala nr 3)
Prowadzenie: Prof. Alfred Lutrzykowski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Sekretarz: Joanna Dziuba

Prof. Jerzy Jaskiernia, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
Regionalizm jako wartość w systemach aksjologicznych Rady Europy i Unii Europejskiej
Prof. Jacek Sobczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rada Państw Morza Bałtyckiego jako europejska, regionalna organizacja międzynarodowa
Prof. Jarosław Gryz, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Klastry jako element polityki regionalnej Unii Europejskiej
Dr Aleksandra Kosińska, Uniwersytet Gdański
Polityczne aspekty polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej - kierunek wschodni
Dr Łukasz Donaj, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Międzynarodowa współpraca Ukrainy w ramach euroregionów
dyskusja

III Przemiany systemowe w regionach Europy (sala nr 1)
Prowadzenie: Prof. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Sekretarz: Mgr Michał Pierzgalski
Dr Przemysław Mikiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Europa Środkowa jako region definiowany w kategoriach politologicznych
Dr Marcin Chełminiak, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Region Europy Środkowej i Wschodniej w warunkach przemian międzynarodowego ładu politycznego
Dr Małgorzata Mieczkowska, Uniwersytet Szczeciński
Uwarunkowania procesów instytucjonalizacji partii etnoregionalnych w Europie Środkowej
Prof. Larrisa Titarenko, Państwowy Uniwersytet Białoruski w Mińsku
Post - soviet states in the European political system: a view from Belarusian perspective
Prof. Ryszard Paradowski, Uniwersytet Warszawski
Konstytucja polska - kierunki zmian w systemie

dyskusja

IV Historyczne, społeczne, kulturowe, przemiany w regionach europejskich (sala nr 4)
Prowadzenie: Prof. Edward Olszewski, Uniwersytet im. M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Sekretarz: Mgr Wioletta Bernadzka

Prof. Eugeniusz Ponczek, Uniwersytet Łódzki
Regionalizm i integracjonizm w polskiej myśli politycznej: przeszłość i teraźniejszość
Prof. Andrzej Sepkowski, Uniwersytet Łódzki
Europa drugiej prędkości – kraje postkomunistyczne w realiach XXI w.
Dr Jacek Reginia - Zacharski, Uniwersytet Łódzki
Region Europy Środkowej w głównych koncepcjach geopolitycznych 20-lecia międzywojennego
Prof. Andrzej Stroynowski, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Oblicze polityczne Wielkopolski w epoce stanisławowskiej
Dr Robert Kwapis, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Kwestia morawska po II wojnie światowej

dyskusja

17.00 - 17.30 przerwa na kawę, projekcja prezentacji „Zabytki regionu” (aula)

17.30 - 19.30 obrady w zespołach problemowych

Regiony świata a Europa (sala nr 2)
Prowadzenie: Prof. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki
Sekretarz: Mgr Tomasz Nowakowski

Dr Maria E. Szatlach, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Interregionalizm jako strategia polityczna Unii Europejskiej na przykładzie relacji UE – Ameryka Północna
Prof. Magdalena Śniadecka – Kotarska, Uniwersytet Łódzki
Rola Hiszpanii w relacjach Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską
Dr Stanisław Kosmynka, Uniwersytet Łódzki
Kierunki polityki regionalnej prezydenta Hugo Chaveza na tle doktryny „rewolucji boliwariańskiej”
Dr Radosław Bania, Uniwersytet Łódzki
Subregion Zatoki Perskiej w stosunkach międzynarodowych dyskusja

VI Przemiany systemowe w regionach Europy (kontynuacja) sala nr 1
Prowadzenie: Prof. Tadeusz Godlewski, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sekretarz: Mgr Michał Pierzgalski

Dr Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku
Znaczenie demokracji bezpośredniej w systemach politycznych państw skandynawskich
Dr Adam R. Bartnicki, Uniwersytet w Białymstoku
Mechanizmy władzy i gry politycznej w Rosji po 1991 roku
Dr Bartłomiej H. Toszek, Uniwersytet Szczeciński
Perspektywy dewolucji w Kornwalii
Dr Agnieszka Waldon - Kałuża, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
Regiony w polityce i programach europejskich liberałów
Dr Jacek Wojnicki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
Ewolucja systemów politycznych państw postjugosłowiańskich
dyskusja

VII Historyczne, społeczne, kulturowe, przemiany w regionach europejskich (kontynuacja) sala 4
Prowadzenie: Prof. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz: Mgr Wioletta Bernadzka

Prof. Ilona Skupińska-Løvset, Uniwersytet Łódzki
Imperium Romanum i jego polityka integracyjna. Aspekt kulturowy
Prof. Wiesław Mysłek, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Jan Paweł II o stanowisku Europy wobec kwestii społecznej w Trzecim Świecie
Prof. Wawrzyniec Konarski, Uniwersytet Warszawski
Status quo approval, autonomy or secession? Ethno - regionalistic movements as the form of nationalism in Europe
Prof. Grzegorz Piwnicki, Uniwersytet Gdański
Polityczne i militarne uwarunkowania podziału Zakaukazia w XIX w.
dyskusja

VIII Unia Europejska: wyzwania regionalne (kontynuacja) sala 3
Prowadzenie: Prof. Stanisław Konopacki, Uniwersytet Łódzki
Sekretarz: Mgr Łukasz Błoch

Dr Andrzej Dumała, Uniwersytet im. M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Decydowanie w polityce spójności
Dr Wawrzyniec Rudolf, Uniwersytet Łódzki
Zasada partnerstwa w polityce spójności UE na lata 2007 – 2013 - wyzwania dla polskich regionów związane z jej implementacją
Mgr Dorota Murzyn, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na spójność Europy
Dr Sylwia Mrozowska, Uniwersytet Gdański
Rola regionów w kształtowaniu unijnej polityki regionalnej
dyskusja


27 listopada (wtorek)

9.00 - 10.30 obrady w zespołach problemowych

IX Przemiany gospodarcze w regionach europejskich (sala nr 3)
Prowadzenie: Prof. Tomasz Domański, Uniwersytet Łódzki

Sekretarz: Marta Banachowska

Prof. Anzhelika Kalinichenko, Kijowski Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii
Strategie innowacyjne i rozwój regionalny (j. angielski)
Prof. Ganna Blakyta, Kijowski Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii
Strategie innowacyjne i rozwój regionalny (j. angielski)
Dr Andrzej Grandys, Politechnika Łódzka
Wirtualizacja gospodarki a regionalizm

dyskusja
X Regiony świata a Europa (kontynuacja) sala nr 2
Prowadzenie: Prof. Krystyna Kujawińska - Courtney, Uniwersytet Łódzki
Sekretarz: Mgr Kinga Wojciechowska

Dr Ryszard Niedźwiedzki, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Regionalne środowisko bezpieczeństwa: implikacje dla badań strategicznych
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Regionalizm wschodnioazjatycki – analiza funkcjonalno-strukturalna
Prof. Małgorzata Pietrasiak, Uniwersytet Łódzki
Azja Wschodnia w kierunku pogłębionej integracji

dyskusja

XI Regiony Europy- regiony Polski (sala nr 4)
Prowadzenie: Prof. Marek Barański, Uniwersytet Śląski
Sekretarz: Mgr Łukasz Błoch

Dr Hanna Dumała, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Priorytety geograficzne współpracy polskich regionów
Dr Wojciech Stankiewicz, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Euroregion Bałtyk jako przejaw transgranicznej polityki regionalnej
Dr Wojciech Modzelewski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Priorytety współpracy zagranicznej polskich województw nadmorskich – analiza porównawcza
Prof. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Kontakty zagraniczne regionu Warmińsko- Mazurskiego
Dr Grzegorz Grzelak, Uniwersytet Gdański
Kontakty zagraniczne województwa pomorskiego

dyskusja

XII Region Europy Wschodniej
Prowadzenie: Prof. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz: Mgr Paweł Kowalski

Prof. Irina Wasilienko, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa
Regiony Rosji – regiony Europy, nowe perspektywy współpracy w XXI wieku ( j. rosyjski)
Prof. Ludmiła Pawliutenkowa, Akademia Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie
Współczesne reformy administracyjne w państwach Zachodniej, Wschodniej Europy i Rosji: cele zadania, stan (j. rosyjski)
Prof. Alexander Korh, Customs Academy of Ukraine
Ukraine – European community: achievements and problems of cooperation
Velina Topalova, Bulgarian Academy of Sciences
European identity of a Balkan society in comparative perspective: Bulgaria
Mgr Wojciech Kotowicz, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Współczesne tendencje federalizmu i polityki regionalnej w Rosji

dyskusja

10.30 - 11.00 przerwa na kawę

11.00 - 12.00 obrady w zespołach problemowych

XIII Przemiany gospodarcze w regionach europejskich (sala nr 3)
Prowadzenie: Prof. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa
Sekretarz: Dariusz Tuka
Mgr Kazimierz Kubiak, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI w Łodzi
Klastry jako element wsparcia rozwoju regionów, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego
Dr Paweł Bryła, Uniwersytet Łódzki
Akcentowanie regionalnego pochodzenia produktu żywnościowego jako źródła przewagi konkurencyjnej na jednolitymi Rynku Europejskim
Mgr Rafał Zdrajkowski, Instytut Europejski w Łodzi
Możliwości wsparcia rozwoju społeczno- gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

dyskusja

XIV Regiony Europy – regiony Polski (kontynuacja) sala nr 4
Prowadzenie: Prof. Lucjan Meissner, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Sekretarz: Marta Banachowska
Dr Sławomir Sadowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Województwo Kujawsko - Pomorskie: twór bez przyszłości czy region in spe?
Dr Joanna Rosłon - Żmuda, Uniwersytet Gdański
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w systemie pomocy społecznej w województwie pomorskim
Mgr Urszula Bronisz, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności polskich regionów

dyskusja

XV Region Europy Wschodniej (sala nr 1)
Prowadzenie: Prof. Andrzej Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz: Joanna Dziuba

Prof. Walentyn Michijew, Akademia Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie
Współistnienie organów władzy z organizacjami społecznymi. Realia i perspektywy (j. rosyjski)
Prof. Ludmiła Ilieczewa, Akademia Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie
Rola lobbingu w procesie instytucjonalizacji wzajemnych relacji władza - biznes: polityczne konsekwencje (j. rosyjski)
Prof. Kazimierz Malak, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim
Instytucjonalizacja współpracy wielostronnej na obszarze WNP

Dr Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski
Bezpieczeństwo europejskiej części WNP

dyskusja

XVI Unia Europejska: wyzwania regionalne i perspektywy (sala nr 2)
Prowadzenie: Dr Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz: Katarzyna Denus

Dr Marek Kudła, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych W Łodzi
Wybrane zagadnienia polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej i transgranicznej
Mgr Damian Szacawa, Uniwersytet im. M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Rada Państw Morza Bałtyckiego wobec problemów „miękkiego” bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego
Dr Marek Żurek, Uniwersytet Szczeciński
Projekt Balic+ jako przykład regionalnej współpracy nadbałtyckiej

dyskusja

12.00 - 13.00 Sesja plenarna

Wystąpienie Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Mgr Mariusza Mielczarka pt. Region Łódzki w Unii Europejskiej – perspektywy i wyzwania

Promocja książki „Region Łódzki – europejskie wyzwania”

Podsumowanie obrad, zamknięcie konferencjiMarta Ryniak edytował(a) ten post dnia 21.11.07 o godzinie 16:13
21.11.2007, 16:12

Następna dyskusja:

II Studencka Konferencja Na...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do