Roman

Roman Zawadza Właściciel,
Freelancer, Broker
informacji naukowej

Temat: KONSPEKT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - wzór

4.10.2010, 19:59
Anna Maria

Anna Maria A. W procesie...

Temat: KONSPEKT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - wzór

Roman Zawadza:
KONSPEKT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Z nieba mi spadłeś z tym wzorem... :)
5.10.2010, 21:27
Roman

Roman Zawadza Właściciel,
Freelancer, Broker
informacji naukowej

Temat: KONSPEKT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - wzór

Lub tez:

Wzór konspektu rozprawy doktorskiej

1. Imię i nazwisko autora rozprawy.

2. Tytuł rozprawy doktorskiej.

3. Imię i nazwisko opiekuna naukowego.

4. Cel naukowy rozprawy, zasadnicza teza pracy, hipotezy pomocnicze.

5. Dotychczasowy stan badań związanych z podejmowaną problematyką.

6. Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej.

7. Określenie subdyscypliny oraz perspektywy teoretycznej, w jakiej sytuują się badania podejmowane w pracy.

8. Określenie metodologicznej charakterystyki pracy.

9. Szczegółowa metodologia badań.

10. Wyszczególnienie podstawowych terminów teoretycznych rozprawy.

11. Struktura planowanej rozprawy (wraz ze zwięzłym opisem zawartości poszczególnych rozdziałów).

12. Podstawowa literatura.
6.10.2010, 16:36

Następna dyskusja:

rozprawy
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do