Tomasz

Tomasz Karwowski Geodeta uprawniony,
GIS

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witam,
Postanowiłem rozpocząć praktykę geodezyjną (do tej pory zajmowałem się samym GIS-em) niezbędną do zdobycia uprawnień geodezyjnych. Czy ktoś z forumowiczów może ma już takie uprawnienia lub stara się onie?
Interesuje mnie, czy praca w firmie geodezyjnej na zasadzie umowy-zlecenia będzie wliczna do praktyki geodezyjnej.

Pozdrawiam geodetów i (...) Zobacz więcej
26.03.2007, 14:10
Zbigniew

Zbigniew M. Dyrektor Handlowy

Temat: Uprawnienia geodezyjne

jest to dobre pytanie:)

jak już się czegoś dowiesz, czy wystarczy umowa zlecenie/o dzieło,
czy tez raczej musi być to konkretna umowa o pracę to oczywiście
podzielisz się z (...) Zobacz więcej
27.03.2007, 22:53
Marcin

Marcin Kułak Specjalista GIS,
Państwowy Instytut
Geologiczny

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witam serdecznie.

Z szybkiej lektury profili forumowiczów wynika, że byc może kolega Jacek R. mógłby coś nam w tym temacie (...) Zobacz więcej
28.03.2007, 22:05
Jacek

Jacek R. Specjalista

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Haha, zostałem wyrwany do odpowiedzi...
Póki co nie trzeba pracować na etacie. Wazne by brać udział w robotach geodezyjnych, które są z danego zakresu uprawnień, które chce się uzyskać.
Pozdrawiam.

p.s. http://www.sgp.geodezja.org.pl/
1.04.2007, 20:40
Tomasz

Tomasz Karwowski Geodeta uprawniony,
GIS

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witam,
Chciałbym uzyskać uprawnienia z zakresu I i II.
W tej chwili zajmuję się przede wszystkim podziałami nieruchomości i mapami do celów prawnych (wykonuję pomiary w terenie razem ze swoim pracodawcą a następnie samodzielnie wykonuję wszelkie obliczenia, szkice, mapy i kompletuje operaty).
Czyli praca, ktrą wykonuję zawiera się w II zakresie uprawnień (to mogę udowodnić - postaram się poza tym wpleść swoje nazwisko w operaty podziałowe).

Często też zajmuję się tyczeniem budynków, pomiarami do aktualizacji mapy zasadniczej (tych prac nie mam za bardzo jak udowodnić). Jadę w teren z swoim pracodawcą (on ma wcześniej wykonane obliczenia np do tyczenia) - tyczymy i po robocie.

A jak rozumien to wliczyło by się do I zakresu uprawnień.

Czy może prace podczas podziału nieruchomości (pomiar w terenie, operaty) wystarczą jako praktyka do przystąpienia do uprawnień z zakresu I (...) Zobacz więcej
2.04.2007, 08:30
Magdalena

Magdalena
Szyguda-Marczyki
ewicz
I am eager to take
on new challenges

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witam.

No właśnie jak to jest z tymi uprawnieniami? Pracowałam przez rok na umowę-zlecenie w tym przez pare miesięcy jedynie w środę, czwartek, piątek. Może wiecie jak komisja rozpatruje takie przypadki? Jak mam sobie liczyć staż pracy?

Druga sprawa czy praca w trakcie studiów liczy się do stażu? W ustawie prawo gik i w rozporządzeniu w sprawie nadawania uprawnień nie doczytałam się sformułowania, które by wskazywało na to, że tak nie jest. Co wy o (...) Zobacz więcej
2.09.2007, 22:58
Magdalena

Magdalena
Szyguda-Marczyki
ewicz
I am eager to take
on new challenges

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Hmm. Wprawdzie nie kończyłam UW, ale działam w tej samej profesji;)
Może ktoś się jednak orientuje w (...) Zobacz więcej
8.09.2007, 11:20

konto usunięte

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witam,

niedawno ukończyłem trzyletnią praktykę, w kwietniu zamierzam pójść na kurs i następnie podchodzić do egzaminów - najpierw na zakres I, potem na (...) Zobacz więcej
22.02.2008, 22:17

konto usunięte

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witajcie ;)

Jeśli temat jest nadal aktualny, to przesyłam Wam krótki artykuł "Geodezja w praktyce" na temat uprawnień:

Zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
”1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mogą otrzymać osoby, które:

1. posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne,
2. posiadają 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego,
3. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
4. posiadają nienaganną opinię zawodową.

Czy wymieniony okres praktyki zawodowej musi być wykonany w pełnym wymiarze godzin (zatrudnienie na pełny etat)?
Czy zatrudnienie np. na pół etatu uprawnia mnie do przystąpienia do egzaminu? Czy wówczas konieczne jest posiadanie podwojonego okresu praktyki? (6 i 12 lat)
Czy liczy się umowa zlecenia, umowa o dzieło i praktyki?
Czy jest jakieś rozporządzenie, które wprost określa rodzaj i liczbę godzin zatrudnienia niezbędnych do przystąpienia egzaminu?”.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia zawodowe dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub odpowiednim oświadczeniem. We wniosku o nadanie uprawnień wypełnia się tabelkę, podając zwięzłe informacje dotyczące przebiegu praktyki zawodowej (nazwa zakładu pracy, stanowisko i liczba lat praktyki). W przypadku, gdy liczba lat praktyki zawodowej jest bliska okresom ustawowym, istotne jest również wykazanie miesięcy. Prawdziwość danych potwierdza się własnoręcznym podpisem. Te dane i oświadczenie spełniają warunek ustawy o 3 lub 6-letnim okresie praktyki (pracy) w zawodzie - na różnych stanowiskach, w przedsiębiorstwach, firmach, urzędach, uczelniach. O uznaniu praktyki decyduje zespół kwalifikacyjny.

Należy pamiętać, że praca w trakcie trwania nauki nie wlicza się do praktyki zawodowej. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy jesteśmy po technikum i pracując w zawodzie te wspomniane wyżej 6 lat równolegle studiujemy. Jeżeli chodzi o umowę, to jej wymagany rodzaj nie jest ściśle określony. Honorowane są zaświadczenia pracodawców, potwierdzające wykonywanie w danym okresie prac spełniających wymagania do ubiegania się o uprawnienia zawodowe. O uznaniu praktyki decyduje zespół kwalifikacyjny.

Same ww. dane nie dają jednak podstawy do rozpatrzenia przez zespół kwalifikacyjny aspektu dotyczącego praktyki zawodowej niezbędnej do ubiegania się o uprawnienia w konkretnym zakresie. Ważnym dokumentem jest opis prac wykonywanych w ramach praktyki dotyczącej konkretnego zakresu, gdzie należy podać dane dotyczące:

* nazwy jednostki wykonawczej,
* nazwy i położenia obiektu,
* wielkości obiektu,
* czynności wykonywanych przez osobę zainteresowaną,
* okresów poszczególnych prac,
* odpowiednich potwierdzeń, podpisów i dat (w szczególności geodety uprawnionego kierującego pracami).

Mam nadzieję, że zamieszczone informacje komuś (...) Zobacz więcej
4.08.2008, 17:52
Marcin

Marcin Tomczak Student, Uniwersytet
im. Adama
Mickiewicza w
Poznaniu

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Ponieważ, jestem, niestety, wciąż dość zielony w tych tematach, chciałbym się spytać, co mam rozumieć przez pojęcie "wyższe wykształcenie geodezyjne"?

Jakie są możliwości zdobycia uprawnień geodezyjnych po geoinformacji (jako specjalności na (...) Zobacz więcej
9.01.2009, 23:07

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Uprawnienia można zdobyć pracując w administracji http://www.atgeo.republika.pl
2.06.2009, 10:34

konto usunięte

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witam
Czy mogłabym prosić o pomoc w kwestii praktyki.
Jeśli osoba przystępująca do egzaminu prowadzi działalność gospodarczą i została zakwestionowana praktyka geodezyjna. Czy jest to jakoś prawnie uregulowane? Czy spotkaliście się z takim przypadkiem?
Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ egzamin niedługo a sprawa "wypłynęła" w (...) Zobacz więcej
22.06.2009, 13:34
Urszula

Urszula Zając-Pałdyna HR Business Partner,
Trener, Prelegent

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witam serdecznie,

Obecnie szukam geodety i chciałabym się nieco dowiedzieć o uprawnieniach, czy to co wklejam poniżej jest klasyfikacją uprawnień? Czy trzeba na początek zdobyć uprawnienia w I zakresie, potem II, itd?

Z góry dziękuję za odpowiedź:)

ULA

Ostatecznie uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się obecnie w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3) geodezyjne pomiary podstawowe;
4) geodezyjna obsługa inwestycji;
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
6) redakcja map;
7) fotogrametria (...) Zobacz więcej
23.12.2009, 09:59
Patrycja

Patrycja K. GIS, Kartografia,
Geodezja

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Kolejność robienia uprawnień jest dowolna. Zależy od tego co komu potrzebne. Zatem można zacząć od 4 jak i (...) Zobacz więcej
23.12.2009, 15:02

konto usunięte

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Witam,

Nurtuje mnie pytanie dotyczące uprawnień.

Po 6 latach można ubiegać się o kwalifikację na egzaminy jednak czy te 6 lat obowiązuje od ukończenia technikum geodezyjnego - czy zwykła szkoła też się liczy?

Całość wydaje mi się troszke skomplikowana a to dlatego:

Kończąc szkołę i pracując 6 lat można przystępować do egzaminu

Kończąc studia 4 lub 5/6 lat należy przepracować 3 lata (łącznie nawet 9 lat!!!) bo jak rozumiem staż pracy podczas studiowania nie może być zaliczony.

Czy to nie jest niesprawiedliwe?

Nigdzie na zachodzie nie ma uprawnień geodezyjnych liczy się tylko staż pracy! Czy w tym kraju nie można nic zmienić tylko zawsze musi być "pod górkę" ?
Przypuszczam, że znajdą się przeciwnicy mojej wypowiedzi ale Ci co mieli okazję studiować geodezję a następnie uczestniczyć w obsłudze geodezyjnej dużego przedsięwzięcia wiedzą o czym mówię - jedno z drugim nie idzie w parze.
22.01.2010, 14:55

konto usunięte

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Czy ktoś z obecnych zdawał egzamin na uprawnienia z redakcji map? Jak wygląda opis praktyki w takim (...) Zobacz więcej
22.07.2010, 17:35
Zbigniew

Zbigniew M. Dyrektor Handlowy

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Ala, jakby co (...) Zobacz więcej
6.08.2010, 13:12

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Ala Ty w urzędzie pracujesz to powinnaś coś widzieć :).
Ja tez jestem zainteresowany jakby co :))
(...) Zobacz więcej
16.08.2010, 22:59
Andrzej

Andrzej Drupka Student, Akademia
Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława
Staszi...

Temat: Uprawnienia geodezyjne

Czy po studiach rolniczych mgr inż. i podyplomowych na wydziale geodezji mam szanse na zrobienie uprawnienień (...) Zobacz więcej
15.04.2011, 15:35
Adam

Adam J. mierniczy górniczy,
PGNiG

Temat: Uprawnienia geodezyjne

żeby zrobić uprawnienia z zakresu 5 /geodezyjne urządzania rolne i leśne / niestety trzeba miec praktykę w firmach, które tego typu prace wykonują, a są to na dzień dzisiejszy WBGTiL, chyba że ktoś Tobie poświadczy taką praktykę. Prawda jest taka, że nie jest wymagane zatrudnienie, a ważne jest w okresie opisanym ustawowo wykonywać takie prace. Oczywiście jeżeli ktoś posiada wykształcenie pokrewne musi pisać dodatkowo pismo do GGK w celu uznania wykształcenia co nie jest problemem. Na dzień dzisiejszy zawsze mile było widziane jak wykaz prac był podpisany przez geodetę u którego danego rodzaju asortyment prac się wykonywało. Jeżeli chodzi o egzamin to prawda jest taka, że jeżeli się prześlizgniesz przez pierwsze dwa etapy a nie miałeś do czynienia w ogóle z pracami z zakresu 5 to Ciebie wychaczą :) na ustnym :).
W czasie jak ja zdawałem 1 dodatkowa grupa pracowników z WB... podchodziła do uprawnień z zakresu 5 i tak jak nas "trzepano" tak ich przepuszczano, bo w danym momenice potrzeba było osób z 5 a administracja nie zrobi sama sobie krzywdy. Ludzie wychodzili zdając bez znajomości przepisów prawnych nawet podstaw nie rozumiejąc np różnicy pomiędzy postanowieniem a decyzją. . Druga grupa w ktorej ja byłem a byli w niej w większości koledzy zdający 1 i 2 za braki elementarnych wiadomości wylatywali z chukiem z ustnego. Oczywiście mieliśmy lepiej niż ludzie podchodzący do uprawnień a pracujacy po osrodkach. Wiekszość ich wykładało się na praktycznych elementach pracy geodezyjnej.
To by było (...) Zobacz więcej
2.05.2011, 12:21Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do