Maciej

Maciej Mikulski właściciel,
EkoDialog -
szkolenia,
konsulting, ochrona
śr...

Temat: NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w...


Obrazek

Witam,

Zapraszam na szkolenie organizowane przez firmę EkoDialog pn.:

"NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 roku"

Szkolenie odbędzie się w kilku terminach i miastach, w styczniu oraz w lutym.

Terminy styczniowe:

Olsztyn, 25 stycznia 2013 r.
Lublin, 29 stycznia 2013 r.
Rzeszów, 30 stycznia 2013 r.
Warszawa, 13 lutego 2013 r.
Katowice, 15 lutego 2013 r.
Białystok, 22 lutego 2013 r.
Wrocław, 26 lutego 2013 r.
Poznań, 27 lutego 2013 r.

Formularze zgłoszeń oraz pełny opis dostępne na: http://ekodialog.pl/szkolenia

Poniżej szczegółowe informacje o szkoleniu:

OPIS SZKOLENIA:

Wchodząca w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza rewolucyjne zmiany w dotychczasowym porządku prawnym dotyczącym postępowania
z odpadami. Zmiany wpływają na funkcjonowanie wszystkich podmiotów, od wytwórców odpadów począwszy, poprzez zbierających i transportujących, dokonujących odzysku, w tym recyklingu, kończąc na organach administracji publicznej odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami. Nowa ustawa uchyla dotychczas wydane wszystkie decyzje administracyjne dając przedsiębiorcom i organom administracji publicznej tylko 24 miesiące na uzyskanie nowych decyzji administracyjnych. Wchodzące w życie przepisy likwidują procesy R14, R15, uchylają programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz programy gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne, także informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami. Te i wiele innych kwestii zostaną omówione na szkoleniu.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami zarówno w firmie, jak i na szczeblu administracyjnym.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Postanowienia dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów: definicje, obowiązki państw i podmiotów gospodarczych, nowa lista procesów R i D, odpowiedzialność finansowa za gospodarowanie odpadami, utrata statusu odpadów, produkty uboczne.

2. Zasadnicze zmiany w gospodarowaniu odpadami :
- ogólne zasady gospodarowania odpadami po uchyleniu ustawy z 2001 r.,
- nowe definicje w gospodarce odpadami – odpady, odzysk, recykling, przygotowanie do ponownego użycia, utrata statusu odpadów, produkt uboczny, dealer odpadów, broker odpadów, itp.,
- gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów,
- rejestr podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałków województw,
- sprawozdawczość i baza danych o odpadach.

3. Konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i recykling odpadów – terminy, zakres.

4. Charakterystyka nowych wymagań dla wniosków o uzyskanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

5. Charakterystyka procesów podlegających obowiązkowemu uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6. Podstawowe zmiany prawne związane z koniecznością wprowadzenia nowych aktów wykonawczych do ustawy.

7. Obciążenia finansowe dla przedsiębiorców - opłaty skarbowe, kary, opłaty za prowadzenie rejestrów.

8. Najczęstsze problemy związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych na gospodarowanie odpadami.

WYKŁADOWCA: ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI

Ekspert w zakresie ogólnie rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami oraz wybranych substancji chemicznych. Z wykształcenia mgr inż. chemii, absolwent Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2006 pracownik Ministerstwa Gospodarki, w latach 2006-2011 pracownik Ministerstwa Środowiska.
Współtwórca szeregu rozwiązań prawnych i systemowych obowiązujących w prawie krajowym. Uczestnik procesu negocjacji o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, delegat krajowy w pracach grup roboczych organów Unii Europejskiej oraz konwencji i porozumień międzynarodowych, a także uczestnik procesu negocjacyjnego dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.
Autor dziesiątek publikacji w czasopismach naukowo-technicznych oraz dwóch poradników dotyczących korzystania z prawa w zakresie ochrony środowiska – substancje zubożające warstwę ozonową, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Od 2012 r. Dyrektor Generalny Ekolevel sp. z o.o., w której wykonuje na rzecz przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej działalność doradczą i konsultingową w obszarze spraw prawnych dotyczący ochrony środowiska.

Więcej na http://ekodialog.pl/szkolenia

Serdecznie zapraszam.Maciej Mikulski edytował(a) ten post dnia 10.01.13 o godzinie 22:38
8.01.2013, 18:29

Następna dyskusja:

NOWA USTAWA O ODPADACH Z DN...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do