Paweł

Paweł Bartnik Owner/CEO Indo
Explorer Int. Bali.
Holliday,events
& ...

Temat: Piotr Mędoń i Paweł Nadybal - nasze kondolencje dla...

Nie da się żadnymi słowami ukoić bólu najbliższych po takiej stracie. Zginęli ratując. Byli ratownikami TOPR, nie zawahali się i zapłacili najwyższą cenę. Wszystkich ich bliskich prosimy o przyjęcie naszych wyrazów współczucia.
Chętnych do jakiejkolwiek pomocy rodzinom Piotra i Pawła kierujemy pod poniższy link. Tam jest kontakt do osoby koordynującej te działania.

http://wspinanie.pl/serwis/201108/11pawel-nadybal-pomo...

26.08.2011, 04:54Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do