Piotr

Piotr B. Technik elektronik,
Barman, przerwane na
3 roku studia Fi...

Temat: Siatki bezpieczeństwa T

Witam,

Jakiś czas temu miałem przyjemność pracować przy testach siatek bezpieczeństwa i pomyślałem że podzielę się krótką notką o nich z wami.

Wszyscy pracujący w budownictwie znają zapewne siatki bezpieczeństwa typu S. Które chronią pracowników przed upadkiem podcza prac np na konstrukcji dachów. Mało popularne (ponieważ instytucje za to odpowiedzialne nie egzekwują wymogów) są siatki typu T.


Obrazek


"Informacje ogólne

1. Zasady stosowania
Podstawą prawną stosowania siatek bezpieczeństwa i układów z nimi związanymi są zapisy:
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U.Nr.47 poz.401 z dn.19 marca 2003 §6 pkt. 1, który odnosi się do stosowania środków ochrony zbiorowej w tym siatek bezpieczeństwa,
• orm PN-EN 1263-1 i PN-EN 1263-2.

Proponowany system NetProtect - T to jeden z szeregu oferowanych w systemie NetProtect, firmy Debra Piotr Stanik alternatywnych rozwiązań zbiorowego zabezpieczania osób i przedmiotów przed upadkiem z wysokości w stosunku do innych powszechnie stosowanych na budowach jak np. barierki, rusztowania ochronne, itp. Jednak, każde z typów tego systemu, czasami okazuje się, najlepszym z możliwych rozwiązaniem, skutecznego i prostego zabezpieczenia , zwłaszcza w częstych sytuacjach występujących przy pracach stanu surowego jak np. przy wylewaniu stropów.

System NetProtect - T pozwala zabezpieczać przed skutkami upadku max z wysokości 6 m., dlatego też, aby spełnić ten warunek musi być on w miarę potrzeb przemieszczany, co samo w sobie jest w oferowanym rozwiązaniu, czynnością prostą i szybką

System NetProtect - T może zabezpieczać przed upadkiem tylko osoby i wtedy mają zastosowanie siatki bezpieczeństwa posiadająca oczka o wym. 100x100 mm. lub 45x45 mm. Dla ochrony przed spadającymi przedmiotami można dodatkowo zastosować siatkę 740 -75g/m2 (np. oczka 20x20 mm.).Najbezpieczniejszym jest zastosowanie obu siatek łącznie. W tym przypadku na siatce o wym. oczek 100x100 mm. lub 45x45mm. jest mocowana siatka nr.740 -75 g/m2

System NetProtect – T składa się z:
• siatki bezpieczeństwa z liną krawędziową,
• wsporników do mocowania siatki w poziomie, kotwionych na zewnątrz budynków lub budowli,
• lin wiążąco-łączących.

Układ służy do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości pracowników wykonujących roboty na stropach, dachach płaskich, dachach o maksymalnym pochyleniu do 20% lub poziomach roboczych (piętrach), na których są otwory w ścianach zewnętrznych na wysokości poniżej 1, 1 m nad poziomem roboczym, a otwory nie są zabezpieczone przepisowymi barierkami ochronnymi.
Obecnie w ofercie wyróżniamy dwa rodzaje układów: ochronne (link) i osłonowe (link)

2. Wymagania
W zależności od miejsca kotwienia wymagana jest odpowiednia siła kotwienia:
a) Przy montażu przyściennym (rys.5):
• siła kotwienia - min. 16kN,
• głębokość kotwienia – min. 110 mm.
b) Przy montażu do stropu(rys. 6):
• siła kotwienia -min. 10kN,
• głębokość kotwienia - min. 110mm.

3. Maksymalna wysokość upadku
Maksymalna wysokość upadku dla wszystkich przypadków wynosi - 6 m

4. Minimalna odległość siatki bezpieczeństwa od podłoża
Minimalna odległość siatki bezpieczeństwa od podłoża powinna wynosić min 3,5 m."

więcej o siatkach: http://debra.net.pl/systemy_zabezpieczen.html
16.01.2011, 16:08Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do