Ewelina

Ewelina Nowak Specjalista ds.
księgowych

Temat: Grupa kapitałowa -potrzebuję rady fachowców

Witam
Byłabym zobowiązana za wszelaką pomoc- tudzież sugestie mądrzejszych ode mnie w PZP :-)
Zorganizowaliśmy przetarg nieograniczony. Wpłynęły 4 oferty spośrdód których jedna wymagała uzupełnienia (brakowało zaświadczeń ZUS, US, KRS, pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę oraz informacji o tych nieszczęsnych grupach kapitałowych).
Wykonawca wszystko uzupełnił i okazało się że należy do tej samej grupy co inny oferent w tym samym postępowaniu - tylko problem w tym że jeden z uzupełnionych przez niego dokumentów (pełnomocnictwo) jest wadliwy i oferta podlega odrzuceniu.
I teraz tak:
- badając wykonawców w sensie spełniania przesłanek z art. 22 i 24 wiem że dwóch powinno złożyć wyjaśnienia dotyczące wpływu przynależności do jednej grupy kapitałowej na uczciwą konkurencję;
- z drugiej strony wiem że oferta jednego z nich i tak podlega odrzuceniu z uwagi na wadliwe pełnomocnictwo;
- czy powinnam wezwać ich a później wykluczyć obydwóch (jeśl wyjaśnienia będą sugerowały że jednak tzw. uczciwa konkurencja została naruszona);
- czy powinnam od razu odrzucić ofertę- i drugiego wykonawcę z tej grupy kapitałowej zostawić w spokoju (jego oferta (...) Zobacz więcej
9.05.2013, 11:30
Anna

Anna Karczewska Asystentka Zarządu
ds. Marketingu i
Zarządzania
Jakością,...

Temat: Grupa kapitałowa -potrzebuję rady fachowców

witam

wg mnie obu wykonawców powinno się wezwać do wyjaśnień nt wpływu przynależności do jednej grupy kapitałowej na uczciwą konkurencję i jeśli nie wyniknie z nich że nie doszło naruszenia zasad uczciwej konkurencji - obu wykluczyć. Dostarczenie wadliwego pełnomocnictwa mogło być celowym działaniem
a czy ta oferta uzupełniania jest tańsza niż ta kompletna?Ten post został edytowany przez Autora dnia 09.05.13 o godzinie 12:01
9.05.2013, 12:01
Ewelina

Ewelina Nowak Specjalista ds.
księgowych

Temat: Grupa kapitałowa -potrzebuję rady fachowców

Obydwie oferty są na podobnym poziomie jeśli chodzi o ceny. A ponieważ jest to przetarg na umowę ramową prawdopodobnie wszyscy wykonawcy się kwalifikują ponieważ w SIWZ jest zastrzeżenie że zawrzemy umowę z 4 wykonawcami z (...) Zobacz więcej
9.05.2013, 12:11
Bernadeta

Bernadeta Podraska radca prawny,
Kancelaria Radcy
Prawnego Bernadeta
Podraska

Temat: Grupa kapitałowa -potrzebuję rady fachowców

Witam
Przeprowadzenie procedury z art.24b pzp nie zależy od tego czy istnieją przesłanki do odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania jak ma to miejsce w art. 26 ust.3 przy zaniechaniu wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Po wezwaniu wykonawców do wyjaśnień Zamawiający powinien ocenić całość oferty i w pierwszej kolejności rozważyć wykluczenie wykonawcy a potem jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu dokonać oceny czy jest ona zgodna z ustawą, siwz i nie zachodzą przesłanki do jej odrzucenia /art. 89pzp/ . Gdy obaj Wykonawcy zostaną zaproszeni do podpisania umowy ramowej istnieje możliwość porozumienia co do składania ofert szczegółowych. W przypadku odrzucenia oferty jednego z Wykonawców z powodu wad pełnomocnictwa może się on odwołać do KIO i uzyskać wyrok zmieniający. Zatem zasadnym jest wcześniej sprawdzić powiązania.
Pozdrawiam
B.Podraska
autorka bloga :http://zamowienia-publiczne.net
12.05.2013, 18:45
Ewelina

Ewelina Nowak Specjalista ds.
księgowych

Temat: Grupa kapitałowa -potrzebuję rady fachowców

Dziękuję za cenne uwagi.
Jeszcze jedna kwestia dla mnie wątpliwa:
"Gdy obaj Wykonawcy zostaną zaproszeni do podpisania umowy ramowej istnieje możliwość porozumienia co do składania ofert szczegółowych" - czy postępowania "cząstkowe" już po zawarciu umowy ramowej są prowadzone też zgodnie z ustawą pzp z wszystkimi przepisami dot. składania ofert i terminów? czy też są to już zwykłe zapytania ofertowe na podstawie kodeksu cywilnego? (chodzi mi głównie o terminy i zasadę piesmności- czy np: oferty mogą mi składać wykonawcy faksem (...) Zobacz więcej
13.05.2013, 08:17
Bernadeta

Bernadeta Podraska radca prawny,
Kancelaria Radcy
Prawnego Bernadeta
Podraska

Temat: Grupa kapitałowa -potrzebuję rady fachowców

Zgodnie z art.101 pzp . Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; Odpowiednio stosuje się przepisy art. 45 i 46 /wadium/, art. 60 ust. 2/ treść zaproszenia do składania ofert/, art. 64 ust. 1 i 3 / termin składania ofert powinien uwzględniać czas niezbędny na jej złożenie, przekazuje się siwz,bez określania warunków/ oraz art.92/ informacja o wyborze/. Nie stosuje się art. 26 oraz art. 169 ust. 2. Pozostałe przepisy pzp też obowiązują, m.in. dot. formy umowy, umowa musi mieć formę pisemną pod (...) Zobacz więcej
14.05.2013, 19:59Zobacz dyskusje w grupie Zamówienia publiczne

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do