Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

We środę otrzymaliśmy info o wyborze oferty, nasza na drugim miejscu. Dzisiaj sprawdziłam ofertę wybranej firmy. Człowiek nie posiada uprawnień w zakresie wymaganym SIWZ.
1. Czy mogę napisać pismo do Zamawiającego o powtórzenie czynności wyboru oferty z art. 181 PZP?
2. Czy oferent, który wygrał może dać innego człowieka na miejsce tamtego zgłoszonego w ofercie?

Mam 1,5 godziny na zamknięcie tematu, proszę (...) Zobacz więcej
6.07.2012, 12:57
Łukasz

Łukasz P. Zamówienia
Publiczne,
Zarządzanie
Nieruchomościami,
Logis...

Temat: Art. 181 Pzp

Jeżeli to postępowanie poniżej progów unijnych to złóż pismo na podstawie art. 181, jeżeli postępowanie powyżej progów, to pismo ogólne do Zamawiającego i szykuj odwołanie do KIO.
To czy Wykonawca może zmienić osobę, którą wskazał w ofercie powinna określać SIWZ, ale jeżeli osoba wskazana w ofercie nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, to Zamawiający nie powinien wybierać (...) Zobacz więcej
6.07.2012, 15:00
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

Łukasz P.:
Jeżeli to postępowanie poniżej progów unijnych to złóż pismo na podstawie art. 181, jeżeli postępowanie powyżej progów, to pismo ogólne do Zamawiającego i szykuj odwołanie do KIO.
To czy Wykonawca może zmienić osobę, którą wskazał w ofercie powinna określać SIWZ, ale jeżeli osoba wskazana w ofercie nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, to Zamawiający nie powinien wybierać tej oferty.
Postępowanie poniżej progu, złożyłam pismo do Zamawiającego. Sprawdzę jutro w SIWZ czy jest możliwość zmiany osoby. Mam nadzieję, że nie ma takiej możliwości i uda mi się wskoczyć na pierwsze miejsce. Dziękuję :)
8.07.2012, 09:21
Marcin

Marcin Ludziejewski Zamówienia publiczne
- praktyk,
szkoleniowiec i
hobbysta zp

Temat: Art. 181 Pzp

Łukasz P.:
To czy Wykonawca może zmienić osobę, którą wskazał w ofercie powinna określać SIWZ, ale jeżeli osoba wskazana w ofercie nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, to Zamawiający nie powinien wybierać tej oferty.
A 26.3??? To nie Zamawiający określa czy można zmienić czy nie - określa to ustawa Pzp!
PS. Jedyną szansę widziałbym w art. 24.2.3 Pzp.Marcin Ludziejewski edytował(a) ten post dnia 09.07.12 o godzinie 07:29
9.07.2012, 07:28
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

Marcin Ludziejewski:
Łukasz P.:
To czy Wykonawca może zmienić osobę, którą wskazał w ofercie powinna określać SIWZ, ale jeżeli osoba wskazana w ofercie nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, to Zamawiający nie powinien wybierać tej oferty.
A 26.3??? To nie Zamawiający określa czy można zmienić czy nie - określa to ustawa Pzp!
PS. Jedyną szansę widziałbym w art. 24.2.3 Pzp.
Z orzecznictwa KIO wyczytałam wczoraj, że Zamawiający może wezwać oferenta, którego wybrali do uzupełnienia dokumentów, mają prawo dać nowy wykaz osób, ale tylko taki, z treści którego (data wystawienia może być bieżąca) wynikać będzie, że na dzień złożenia ofert (powinna być wskazana dokładna data, w moim przypadku 20.06.2012) dysponował inną osobą. Jeśli nie będzie tego zapisu, powinni go odrzucić, drugi raz wezwać do uzupełnienia tego samego dokumentu nie mogą, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.
Co z tego wyjdzie nie wiem, nie zajmuję się tym na co dzień, a jedynie takimi inwencjami ad hoc. Mam nadzieję, że z pozytywnym dla nas skutkiem.
9.07.2012, 08:39
Marcin

Marcin Ludziejewski Zamówienia publiczne
- praktyk,
szkoleniowiec i
hobbysta zp

Temat: Art. 181 Pzp

Emilia Ignatowicz:
Z orzecznictwa KIO wyczytałam wczoraj, że Zamawiający może wezwać oferenta, którego wybrali do uzupełnienia dokumentów, mają prawo dać nowy wykaz osób, ale tylko taki, z treści którego (data wystawienia może być bieżąca) wynikać będzie, że na dzień złożenia ofert (powinna być wskazana dokładna data, w moim przypadku 20.06.2012) dysponował inną osobą. Jeśli nie będzie tego zapisu, powinni go odrzucić, drugi raz wezwać do uzupełnienia tego samego dokumentu nie mogą, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.
To jest jasne ale nie rozumiem co z tego wynika - uzupełniając Wykonawca może się posłużyć nawet zasobami osób trzecich...
9.07.2012, 08:43
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

Marcin Ludziejewski:
To jest jasne ale nie rozumiem co z tego wynika - uzupełniając Wykonawca może się posłużyć nawet zasobami osób trzecich...
Jasne dla Ciebie, ja musiałam do tego dojść :) nie zajmuję się tym. Wiem, że może się posłużyć zobowiązaniem podmiotu trzeciego, ale wciąż liczę, że uzupełnienie dokumentu będzie zawierało błąd lub nie będzie zawierało tego, co powinno, a więc będzie można to potraktować jakby wcale go nie było, a skoro nie ma, to oferent nie może być wybrany.
Możliwe, że mój tok rozumowania jest całkowicie zakręcony i da się prościej, ale wszystko co proste jest nudne :)
9.07.2012, 09:11
Marcin

Marcin Ludziejewski Zamówienia publiczne
- praktyk,
szkoleniowiec i
hobbysta zp

Temat: Art. 181 Pzp

Rozumowanie jest jak najbardziej prawidłowe. Nie chciałem żeby moja wypowiedź zabrzmiała jak "mądrzenie się". Moją intencją było raczej ostudzenie zapału i wskazanie sytuacji, która byłaby najkorzystniejsza tzn. np. złożenie nieprawdziwej informacji mającej lub mogącej mieć wpływ na wynik postępowania (art. 24.2.3 Pzp) gdyż w takim przypadku Zamawiający nie ma prawa do skorzystania z 26.3 Pzp (jeden z wyjątków). Dlatego (...) Zobacz więcej
9.07.2012, 09:23
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

Uzasadnioną krytykę czy też "mądrzenie się" (a wcale tak nie odbieram wypowiedzi) przyjmuję otwarcie i z wyrazem uznania, zawsze to lepiej uczyć się od mądrzejszych.
W piśmie nie wskazałam art. 24.2.3 ani 26.3, gdyż w piątek nie byłam taka mądra, dopiero dzisiaj, jedynie co podniosłam w piśmie to art. 181 i wniesienie do Zamawiacza o ponowne rozpatrzenie ofert.
Drugi temat, który rodzi się w mojej sytuacji to uprawnienia nabyte w 1990 roku, pod drodze zmiany przepisów, ale też doczytałam się, że uprawnienia budowlane nie podlegają rozszerzeniu obligatoryjnie wraz ze zmieniającym się prawem tylko są takie jak w dacie ich nadania.
Cóż, podjąć walkę warto, najwyżej się nie uda, ale jedno doświadczenie więcej.
Powodzenie się przyda, (...) Zobacz więcej
9.07.2012, 09:28
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

Marcin Ludziejewski:
Otrzymałam odpowiedź. Zamawiający wezwał oferenta do uzupełnienia oferty, uzupełnili prawidłowo niestety. Jedyna pociacha, że miałam rację, iż jest źle.
Szukam dziury w całym dalej. I tak:

czytam wezwanie do uzupełnienia dokumentów od Zamawiającego do oferenta nr 1:
"Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert."

Moje pytanie: czy takie pouczenie co do prawidłowości uzupełnienia oferty jest prawidłowe? Czy Zamawiający może w ten sposób pisać? Czy powinien zachować się obiektywnie bez takiego pouczenia?

Nie twierdzę, że bez tego zdania, nie uzupełniliby tej oferty prawidłowo.
Czy coś jeszcze mogę zrobić?
12.07.2012, 10:29
Marcin

Marcin Ludziejewski Zamówienia publiczne
- praktyk,
szkoleniowiec i
hobbysta zp

Temat: Art. 181 Pzp

Raczej nic - Zamawiający miał prawo tak napisać, bo tako rzecze Zaratustra (czyli Pzp-art. 26.3). Jeśli zmienili osobę, to jeszcze próbowałbym z art. 24.2.3 - złożenie nieprawdziwych informacji, ale byłoby to stąpanie po (...) Zobacz więcej
12.07.2012, 10:49
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

Marcin Ludziejewski:
Raczej nic - Zamawiający miał prawo tak napisać, bo tako rzecze Zaratustra (czyli Pzp-art. 26.3). Jeśli zmienili osobę, to jeszcze próbowałbym z art. 24.2.3 - złożenie nieprawdziwych informacji, ale byłoby to stąpanie po kruchym lodzie...
Masz rację. Złożenie nieprawdziwych informacji na dzień 20.06.2012 (termin składania), ale jeśli nie było wymogiem SIWZ dołączenie uprawnień, a oni dołączyli, to moja wiedza na temat braku stosownych uprawnień pochodzi z dokumentu, który SIWZ nie przewidywał. Czy w tej sytuacji mogę uderzyć z art. 24.2.3?
Uprawnienia nie były sprawdzane, z uwagi na brak wymogu SIWZ.
Idąc dalej moim pokręconym tokiem rozumowania, jeśli byłoby to nieistotne, to dlaczego wezwali do uzupełnienia oferty? Tylko dlatego że wystąpiłam na podstawie art.181?
Mam taką chęć na tą robotę, że aż xxx cenzura :)
12.07.2012, 10:59
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

Czy mogę tak rozumować: Zamawiający wezwał do uzupełniania oferty=przyznanie mi racji=niezgodność oferty z SIWZ w zakresie braku odpowiednich uprawnień=nieprawdziwe oświadczenie na dzień złożenia (...) Zobacz więcej
12.07.2012, 11:01
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

Czy teraz mogę po prostu napisać elaborat z przelaniem moich kosmatych myśli, podeprzeć to art. z Pzp i wysłać do Zamawiającego?

Czy Zamawiający w związku z tym może unieważnić przetarg? Nasza oferta jest niższa niż kosztorys inwestora, więc wg mnie nie ma podstaw do unieważnienia.

Czy może Zamawiający wykluczy ofertę nr 1 na podstawie 24.2.3?

Czy moje pismo (w zw. z art. 24.2.3) może zrodzić dla nas jakieś (...) Zobacz więcej
12.07.2012, 11:04
Emilia

Emilia I. Główny Księgowy,
firma budowlana

Temat: Art. 181 Pzp

A skoro procedura poszła z 26.3 to teraz nie jest za późno na 24.2.3?

Może powinnam od razu pisać z 24.2.3 a nie z 26.3?

Chyba wybiorę się na podyplomówkę (...) Zobacz więcej
12.07.2012, 11:18Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do