Jolanta

Jolanta S. www.fizjonomika.pl

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Chciałam dowiedzieć się, jak to jest z ubezpieczeniem po wypadku samochodowym, ofiara jest mocno poszkodowana, co trzeba zrobić, żeby uzyskać jak (...) Zobacz więcej
19.04.2010, 08:38
Adam

Adam Pliszka Real Estate Advisor

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Na wstępie powiem, że wyłudzenia ubezpieczeniowe są przestępstwem :)

A jeśli chodzi o pytanie to sprawa jest prosta.

Za wysokość odszkodowania z OC sprawcy za szkody wyrządzone na osobie
odpowiada tzw. procentowy uszczerbek na zdrowiu który orzeka lekarz orzecznik wyznaczony przez Towarzystwo ubezpieczeniowe.

Suma ubezpieczenia z OC na osobie to maksymalnie 2.500.000 EURO!

Oczywiście jeśli dana osoba poniosła... ponosi różnego rodzaju koszta dodatkowe takie jak ;

-koszty rehabilitacji
-opieki medycznej
-leki
-pomoc psychologa

itp itd. Wszystko to ma wpływ na wysokość świadczenia ( odszkodowanie jest za szkody na MIENIU )

haczyk jest w tym, że trzeba udowodnić, że wszystkie poniesione koszta były niezbędne. Czyli najlepiej brać wszystkie papiery i kompletować, niczego się nie pozbywać. Trzymać wszystkie rachunki i skierowania.

Świadczenie nie zostanie wypłacone, aż do momentu zakończenia leczenia i skompletowania wszystkich dokumentów.

Jeśli o czymś zapomniałem, proszę kolegów po fachu o (...) Zobacz więcej
19.04.2010, 14:11

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Adamie, nie obraź się, ale przeskoczyłeś po temacie jak zając przez pole, jak mówił jeden z moich wykładowców. :)

Temat nie jest wcale taki prosty.

Jolanto, rozumiem, że sam fakt odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody nie jest kwestią sporną, bo od tego trzeba tak naprawdę zacząć.

Podstawowym roszczeniem jest to o zadośćuczynienie (art. 445 k.c.), przysługuje ono za doznaną krzywdę związaną z doznanymi obrażeniami ciała. W praktyce rzeczywiście ustala się wysokość zadośćuczynienia w oparciu o wysokość tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu, jednak inne okoliczności sprawy również mogą wpływać na wysokość świadczenia.

Poza tym, poszkodowanemu przysługuje zwrot wszelkich poniesionych kosztów (art. 444 k.c.). Zwrotowi podlegają koszty leczenia, rehabilitacji, opieki, dojazdów na leczenie, zniszczonych rzeczy, utraconych dochodów, itp.

Nie jest prawdą, że "świadczenie nie zostanie wypłacone przed zakończeniem leczenia".

Przygotowując roszczenie należy przede wszystkim złożyć dokumenty potwierdzające winę sprawcy zdarzenia; dokumentację medyczną (w tym z udzielenia pierwszej pomocy - do potwierdzenia faktu doznania obrażeń ciała), dokumenty potwierdzające pozostałe roszczenia (faktury, rachunki, oświadczenia, itp.).

Tyle można napisać na tak ogólnie zadane pytanie.

Polecam stronę Rzecznika Ubezpieczonych:
http://www.rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpiec...

Tutaj znajdziesz na pewno część odpowiedzi. W razie potrzeby tutaj również pytaj.
19.04.2010, 18:40
Jolanta

Jolanta S. www.fizjonomika.pl

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Dziękuję za odpowiedzi. Ale z tym wyłudzeniem tak z grubej rury... Obrażenia niestety (...) Zobacz więcej
19.04.2010, 19:37
Jolanta

Jolanta I. MOIRA - odzież
termoaktywna nie
tylko dlabiegaczy.pl

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Do wypowiedzi przedmówców dodam tylko tyle, że nie trzeba się śpieszyć z tym składaniem dokumentów-o ile mnie pamięć nie myli jest na to 3 lata czasu od wypadku.Jolanta I. edytował(a) ten post dnia 19.04.10 o godzinie 21:39
19.04.2010, 20:26

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Może być nawet 20 lat... tylko co z tego. Skoro obrażenia były poważne, to pieniądze na leczenie się na (...) Zobacz więcej
19.04.2010, 21:24
Adam

Adam Pliszka Real Estate Advisor

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Zdarzają się sytuacje w których roszczenia z umowy ubezpieczenia OC mogą mieć również podstawy w zbrodni lub występku. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech albo karą surowszą natomiast występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc). W takim wypadku zgodnie z brzmieniem § 2 w/w przepisu roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 bez względu na to kiedy poszkodowany, dowiedział się o szkodzie jak i osobie za nią odpowiedzialnej.

Jeśli nie była to zbrodnia lub występek sprawa przedawnia się (...) Zobacz więcej
20.04.2010, 10:51
Adam

Adam Pliszka Real Estate Advisor

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Przykro mi, ale nie zgadzam się z Tobą.
Na jakiej podstawie osoba otrzyma świadczenie jeśli nie było komisji lekarskiej .... oby jednej ... ? Proszę o informację :)

Nie jest prawdą, że "świadczenie nie zostanie wypłacone przed zakończeniem leczenia".
>Adam Pliszka edytował(a) ten post dnia 20.04.10 o godzinie 10:56
20.04.2010, 10:53
Marcin

Marcin Bronicki kierownik, własna

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Adam Pliszka:
Przykro mi, ale nie zgadzam się z Tobą.
Na jakiej podstawie osoba otrzyma świadczenie jeśli nie było komisji lekarskiej .... oby jednej ... ? Proszę o informację :)

To tak samo można powiedzieć że musi być wyrok by wypłacić odszkodowanie.
Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Ustawa nie wymienia oczekiwanie na decyzję komisji lekarskiej jako czynnika wstrzymującego wypłatę. Wiem że można próbować czekanie na decyzję komisji pod "zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności" ale przegrywały i płaciły odszkodowanie jak się tylko tym zasłaniały.
Zawsze są okoliczności które wskazują prawdopodobieństwo wystąpienia tej szkody w konkretnym przypadku. Nie muszą uznać od razu wszystkich roszczeń, ale część na pewno.
20.04.2010, 11:11
Adam

Adam Pliszka Real Estate Advisor

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

To tak samo można powiedzieć że musi być wyrok by wypłacić odszkodowanie.

Widzisz co napisałeś ? Zaprzeczyłeś sam sobie. Oczywiście, że musi być wyrok aby otrzymać odszkodowanie. Czytaj niżej co sam zamieściłeś.

Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub (...) Zobacz więcej
20.04.2010, 11:22
Marcin

Marcin Bronicki kierownik, własna

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Adam Pliszka:
To tak samo można powiedzieć że musi być wyrok by wypłacić odszkodowanie.

Widzisz co napisałeś ? Zaprzeczyłeś sam sobie. Oczywiście, że musi być wyrok aby otrzymać odszkodowanie. Czytaj niżej co sam zamieściłeś.


Ok, czuję się zwolniony z dalszej konwersacji :)
A Tobie radzę sprawdź ile jest wypłacanych odszkodowań a ile procesów.
20.04.2010, 11:24

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Adam Pliszka:
Przykro mi, ale nie zgadzam się z Tobą.
Na jakiej podstawie osoba otrzyma świadczenie jeśli nie było komisji lekarskiej .... oby jednej ... ? Proszę o informację :)

Mylisz szkody OC ze szkodami NNW. Tam rzeczywiście w o.w.u. jest napisane, iż roszczenia należy składać po zakończeniu leczenia.

Przy zgłoszeniu roszczenia z OC sprawcy kwota bezsporna jest z reguły wypłacana na podstawie dokumentacji medycznej. Korzysta się z opinii lekarskich, orzeczeń ZUS, itp. Oczywiście w większości spraw badanie lekarskie się przeprowadza (choć są takie TU, które w ogóle tego nie robią, a tylko uzyskują opinię od lekarza poszkodowanego).

Nie można jednak mylić zakończenia leczenia z ustaleniem trwałego uszczerbku na zdrowiu. W wielu, zwłaszcza skomplikowanych przypadkach, ustala się uszczerbek pomimo trwającego leczenia, bo leczenie nie zmieni już zakresu następstw zdrowotnych (a czasem leczenie trwa do końca życia).

A tak w ogóle, orzeczenie lekarskie nie jest żadną wyrocznią. Na wysokość zadośćuczynienia mają też wpływ inne czynniki (a lekarze też potrafią różne cuda pisać).
Adam Pliszka:
Oczywiście, że musi być wyrok aby otrzymać odszkodowanie.

Na wyrok oczekuje się obecnie wyłącznie w skomplikowanych sprawach, gdzie np. oskarżony się aktywnie broni; okoliczności są niejasne; są sprzeczne opinie biegłych, itp. Oczywiście są TU, które się tym "oczekiwaniem na wyrok" bardzo chętnie zasłaniają, jednak zgodnie z orzecznictwem jest to nieuprawnione.
20.04.2010, 18:36
Kasia

Kasia Zielińska koordynator,
Produkcja,
wzornictwo
przemysłowe: Adeco
Pol...

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Chciałam się dowiedzieć, jakiś czas temu uczestniczyłam w wypadku, podczas jazdy rowerem zostałam potrącona przez kierowcę tira. Zakończyło to się dla mnie pobytem w szpitalu oraz wielką raną szarpaną stopy. Jakiś czas temu się odbyła się sprawa sądowa w której sąd uznał winę kierowcy. Wiem że mogę się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku niemniej jednak nie posiadam żadnych rachunków z leczenia ponieważ nie byłam świadoma. Czy związku z powyższym zmienia to jakoś postać z rzeczy jeśli chodzi o odszkodowanie o które mogę (...) Zobacz więcej
31.01.2012, 18:06
Marcin

Marcin Jezierski Szukam rozwiązań,
sprzedaję,
zarządzam, szkolę

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Kasia Zielińska:
Chciałam się dowiedzieć, jakiś czas temu uczestniczyłam w wypadku, podczas jazdy rowerem zostałam potrącona przez kierowcę tira. Zakończyło to się dla mnie pobytem w szpitalu oraz wielką raną szarpaną stopy. Jakiś czas temu się odbyła się sprawa sądowa w której sąd uznał winę kierowcy. Wiem że mogę się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku niemniej jednak nie posiadam żadnych rachunków z leczenia ponieważ nie byłam świadoma. Czy związku z powyższym zmienia to jakoś postać z rzeczy jeśli chodzi o odszkodowanie o które mogę się ubiegać ?
zmienia ale nie na tyle znacząco aby były to jakieś ogromne różnice w odszkodowaniach, same koszty leczenia to jedno, a utrata zdrowia, utrata możliwości uzyskania korzyści majątkowych czy zarobkowania jakie mogłaś osiągnąć nie będąc na zwolnieniu,
To jest Twoje 5 minut :)
uważaj tylko na firmy odszkodowawcze które zapewne zaraz zaczną Ci wysyłać oferty a później wezmą jak swoje połowę Twoich pieniędzy
1.02.2012, 20:49
Michał

Michał Mickiewicz Koniec świata jest
świętem
ruchomym...;)

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

tyle, że wezmą jak wygrają i zawsze mozna sie z nimi umówic na określony % czy kwotę od której się rozliczamy.
Natomiast walcząc samemu szanse na wygranie spadaja znacznie nie mówiąc juz o wysokosci odszkodowania. Co gorsza prawnik kasuje bez wzgledu na (...) Zobacz więcej
3.02.2012, 00:28
Marcin

Marcin Jezierski Szukam rozwiązań,
sprzedaję,
zarządzam, szkolę

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Dlatego też, napisałem "uważaj" a nie "omijaj z daleka". Porada Michała trafna i bezpłatna :) warunki negocjuj (...) Zobacz więcej
3.02.2012, 20:45

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

mam prośbę i odpowiedź bo nie rozumię tego

cyt.

Jeżeli leczenie trwa krócej niż 7 dni, na zgłoszenie roszczenia mamy 3 lata od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o uszczerbku na zdrowiu.
Gdy dojście do zdrowia zajmuje więcej niż tydzień, na złożenie wniosku o roszczenia mamy aż 20 lat

tz. że leczenie trwające powyżej 7 dni przedawnia się po 20 latach roszczenie - gdzie można dokładnie znaleźć ten przepis =proszę o (...) Zobacz więcej
9.07.2012, 23:54
Marcin

Marcin Jezierski Szukam rozwiązań,
sprzedaję,
zarządzam, szkolę

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Monika Kowalska:
mam prośbę i odpowiedź bo nie rozumię tego

cyt.

Jeżeli leczenie trwa krócej niż 7 dni, na zgłoszenie roszczenia mamy 3 lata od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o uszczerbku na zdrowiu.
Gdy dojście do zdrowia zajmuje więcej niż tydzień, na złożenie wniosku o roszczenia mamy aż 20 lat

tz. że leczenie trwające powyżej 7 dni przedawnia się po 20 latach roszczenie - gdzie można dokładnie znaleźć ten przepis =proszę o odpowiedź -pilne

przepraszam ale mam uczulenie na takie byki - rozumiem
a teraz odpowiedź na Twoje pytanie - w Kodeksie Cywilnym
13.07.2012, 10:21
Krzysztof

Krzysztof Dalasiński Właściciel Allrisks
Insurance Krzysztof
Dalasiński

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Adam Pliszka:

Ręce opadają, a gdybym miał cycki i pończochy, to pewnie też by mi opadły. Dawno w jednym wątku takiej liczby bzdur napisanych przez jednego uczestnika dyskusji nie wyczytałem.

1. Adam: „Za wysokość odszkodowania z OC sprawcy za szkody wyrządzone na osobie
odpowiada tzw. procentowy uszczerbek na zdrowiu który orzeka lekarz orzecznik wyznaczony przez Towarzystwo ubezpieczeniowe.” Dziwne sformułowanie, ale niech tam … Żaden procentowy uszczerbek na zdrowiu nie odpowiada za wysokość odszkodowania. Tzw. stały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jednym z elementów szkody (krzywdy), często nie najważniejszym. Wielu moich klientów uzyskało odszkodowanie i zadośćuczynienie, mimo 0% uszczerbku.

2. Adam: „Świadczenie nie zostanie wypłacone, aż do momentu zakończenia leczenia i skompletowania wszystkich dokumentów.”. Zdanie nieprawdziwe. Zobowiązany do naprawienia szkody ma obowiązek wyłożyć z góry kwotę niezbędną na koszty leczenia, a poszkodowany nie ma obowiązku się leczyć i przedstawiać dowody na wydatki poniesione na leczenie.

3. Adam: „Na jakiej podstawie osoba otrzyma świadczenie jeśli nie było komisji lekarskiej .... oby jednej ... ? Proszę o informację :)” Służę informacją – np. na podstawie ugody.

4. Adam: „Oczywiście, że musi być wyrok aby otrzymać odszkodowanie.”. Następna bzdura – zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub wyroku sądowego.

Adamie – po pierwsze: jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Po drugie: trzymaj się lekarskiej zasady primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić).
10.08.2012, 08:46

Temat: oc po wypadku samochodowym- jakie są zasady uzyskania...

Witam. Ja chcialbym sie dowiedzieć o cos takiego.
Ostatnio stałem sie ofiara wypadku. Jechałem motorem, na przeciwko jechały dwa auta, w pewnym momencie kierowca jednego z nich zaczal wyprzedzać w ogóle mnie nie widząc. Zdążyłem tylko zjechać maksymalnie na prawie i tak mnie trafił. Na szczescie skończyło sie tylko na zlamanej kosci stopy. I teraz tak, motor ubezpieczony i zarejestrowany, tylko ja BRAK UPRAWNIEŃ. Natomiast kierowca auta, prawko zabrane i dany zakaz prowadzenia. Przyjechała policja, ale dogadalismy sie miedzy soba i nie bylo żadnych mandatów. Mam 3 świadków zdarzenia, obcy ludzie którzy wszystko widzieli. Co teraz robic? O odszkodowanie za motor sie nie boje, ale jak mam ściągnąć odszkodowanie za złamana nogę. Czy mimo braku moich uprawnień obowiązują mnie wszystkie odszkodowania? Czy szukać kierowcy, a odszkodowanie zdrowotne ściągać z (...) Zobacz więcej
17.10.2012, 14:12Zobacz dyskusje w grupie Ubezpieczenia

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do