Katarzyna

Katarzyna M. trener,księgowy
właściciel Biura
Usługowo
Szkoleniowego K...

Temat: Kadry i płace! Szkolenia : BYDGOSZCZ-GDAŃSK-TORUŃ-WŁOCŁAWEK

"Kadry i płace dla każdego”


Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających lub pracujących
w dziale personalnym.
Program kursu przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Z uwagi na przewidywany 40 godzinny okres szkolenia, blok tematyczny
został podzielony następująco (przykłady zagadnień):

Kadry:
1) Prawo pracy:
- podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy, rodzaje i charakterystyka
- zasady rozwiązywania stosunku pracy, planowanie i udzielanie urlopów,
- ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
2) Akta osobowe:
- omówienie ustawowej „zawartości” teczek pracowniczych, przechowywanie akt
Płace:
1) Sposoby rozliczeń z pracownikami, listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych.
2) Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, rozliczenia z tyt. ZUS.
3) Ćwiczenia praktyczne.
4) Komputerowy program kadrowo płacowy- ćwiczenia/ program dla uczestnika gratis/
Czas trwania i lokalizacja:
3 DNI / 24 GODZ.
GDAŃSK – termin uzależniony od zgłoszeń/nabór ciągły/
BYDGOSZCZ – termin uzależniony od zgłoszeń/nabór ciągły/
TORUŃ – termin uzależniony od zgłoszeń/ nabór ciągły/
Szkolenia odbywają się już przy zgłoszeniu 3 osób.
KOSZT:
900,00/os obejmuje : kurs, bogate materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat /jesteśmy instytucją szkoleniową/

KONTAKT: biurokancelaria (...) Zobacz więcej
25.08.2010, 21:15Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do