Paweł

Paweł Sobaszek adwokat, Kancelaria
Adwokacka w Świdnicy

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Witam.

Krótka sprawa. Proszę o pilną odpowiedź/podpowiedź!!!

Osoba pełnoletnia jest uzależniona od narkotyków. Nie chce poddać się dobrowolnie leczeniu odwykowemu.

Jak można skierować taką osobę do przymusowe leczenie?

Dziękuję (...) Zobacz więcej
15.07.2009, 13:24

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

jeżeli zachowuje pełną zdolność do czynności prawnych, to chyba tylko (...) Zobacz więcej
15.07.2009, 13:31
Paweł

Paweł Sobaszek adwokat, Kancelaria
Adwokacka w Świdnicy

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Tomasz Marek Grabarek:
jeżeli zachowuje pełną zdolność do czynności prawnych, to chyba tylko wyrokiem sądu...

No tak, ale jak jest niepełnoletnia to problemu nie ma. Wniosek np. rodziców do sadu rodzinnego i po kłopocie. Ale jak jest pełnoletnia? W jakim trybie?

Chyba tylko ubezwłasnowolnienie zostaje?
15.07.2009, 13:54

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Jeżeli pełnoletnia osoba nic nie "nabroiła", to tylko przez ubezwłasnowolnienie. Jeżeli coś jednak nabroiła, to można wnosić taki środek karny, jak (...) Zobacz więcej
15.07.2009, 13:58
Paweł

Paweł Sobaszek adwokat, Kancelaria
Adwokacka w Świdnicy

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Tomasz Marek Grabarek:
Jeżeli pełnoletnia osoba nic nie "nabroiła", to tylko przez ubezwłasnowolnienie. Jeżeli coś jednak nabroiła, to można wnosić taki środek karny, jak leczenie przymusowe.

To też wiem, ale nie popełniła żadnych czynów zabronionych. Pewnie poza posiadaniem, ale to osobna kewstia.

Po ubezwłasnowolnieniu całkowity i ustanowieniu opiekunów w osobach rodziców, jaki jest dalszy tryb? Jak fizycznie umieścić taka osobę w zakładzie leczenia odwykowego?

Nigdy nie miałem z taką sprawę do czynienia i teraz się dokształcam...

Dziękuję za odpowiedzi.
15.07.2009, 14:01

konto usunięte

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

.Luiza C. edytował(a) ten post dnia 11.04.10 o godzinie 21:18
15.07.2009, 21:43
Paweł

Paweł Sobaszek adwokat, Kancelaria
Adwokacka w Świdnicy

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Luiza Cierpioł:
Nawet zakładając, że udałoby się taką osobę ubezwłasnowolnić (może ona zaskarżać postanowienie o ubezwłasnowolnieniu) to moim zdaniem nawet jeśli byłaby ubezwłasnowolniona to na podjęcie leczenia też musi wyrazić zgodę (tak wnioskuję z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: "Jeżeli przyjęcie do szpitala dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego tej osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby".

Ale w tym wypadku pwostaje przynajmniej możliwość wystąpienia do sądu rodzinnego o skierowanie takiej osoby na przymuowy odwyk wbrew jej woli.

W przypadku uzależnienia od alkoholu sytuacja jest prosta, ale przy narkotykach jest problem. Chyba powinno zostać to podobnie uregulowane.
15.07.2009, 22:33
Paweł

Paweł Sobaszek adwokat, Kancelaria
Adwokacka w Świdnicy

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Luiza Cierpioł:
http://kurator.webd.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=204

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje kwestie przedłużenie przymusowego leczenia odwykownego po ukończeniu 18 roku życia, ale jedynie w wypadku skierowania przed 18 rokiem życia. Wtedy łączny czas leczenie i tak nie może przekroczyc 2 lat i musi rozpocząć sie przed 18 rokiem życia.

A tu chodzi o to, że chłopak ma 30 lat i co z nim... Żona, dziecko i awantury.

Pozostaje jeszcze możliwość postępwoania karnego, np. w sprawie znęcania się nad rodziną liub prowadzenia samochodu pod wpływem srodków odurzajacych. Wtedy sąd może zobowiazać go do leczenia odwykowego i jak nei wykonuje to może np. odwiesić karę pozbawienia wolności. Wtedy będzie odbywał karę w systemie terapeutycznym i będzie leczony.

Ciężka sprawa...
16.07.2009, 08:47
Paweł

Paweł Sobaszek adwokat, Kancelaria
Adwokacka w Świdnicy

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Luiza Cierpioł:
No rzeczywiście, ciężka sprawa. Może ewentualnie jeszcze ta obserwacja psychiatryczna? Zawsze to coś.

Ale w trakcie sprawy o ubezwłasnowolnienie?

Tylko biegli psychiatrzy muszą w opinii stwierdzieć, iż taka obserwacja jest koneiczna. Ale 6 tygodni w zamkniętym zakłądzie może wiele zmienić, nawet jak nie stwierdzi się konieczniości ubezwłasnowolnienia...
16.07.2009, 09:31
Iza

Iza Karwat kelnerka, Trattoria

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Czy jest możliwe nie odwieszanie przez sąd wyroku w przypadku, popełnienia tego samego czynu 2 raz (posiadania) i hodowli dodatkowo na własny użytek marihuany a zamiast tego skierowanie takiej uzależnionej osoby na leczenie odwykowe zamiast do wiezienia . Chodzi mi o (...) Zobacz więcej
29.05.2010, 18:46

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

A zapadł już (...) Zobacz więcej
29.05.2010, 21:17
Iza

Iza Karwat kelnerka, Trattoria

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

nie. pierwszy jest prawomocny , drugi jeszcze nie zapadł . Czy po przedstawieniu prokuratorowi zaświadczeń o depresji uzależnieniu oraz próbach samobójczych jest możliwe takie skierowanie i przy tym nieodwieszanie pierwszego wyroku (10 mscy) za posiadanie marihuany, teraz 2 sprawa dotyczy posiadania niewielkiej ilości 0,5 g i hodowli (jak zeznał na własny użytek ).Czy obligatoryjnie sąd od razu odwiesza wyrok 10 mscy ? Czy jest szansa zeby tego ne robił ?
I jeszcze jedno czy sąd może umorzyć to 2 postępowanie z podowu niskiej szkodliwości społecznej czynu i (...) Zobacz więcej
30.05.2010, 13:40
Iza

Iza Karwat kelnerka, Trattoria

Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie...

Proszę (...) Zobacz więcej
31.05.2010, 13:33Zobacz dyskusje w grupie Radcy prawni

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do