konto usunięte

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Drodzy Państwo,

mam pytanie dotyczące kuratora procesowego ustanowionego zgodnie z art. 143 i nast. kpc.

Czy kurator ten, podobnie jak kurator prawa materialnego (art. 184 kro) powinien podjąć czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu osoby nieznanej z (...) Zobacz więcej
11.12.2009, 13:43

konto usunięte

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Błażej Sarzalski:
Drodzy Państwo,

mam pytanie dotyczące kuratora procesowego ustanowionego zgodnie z art. 143 i nast. kpc.

Czy kurator ten, podobnie jak kurator prawa materialnego (art. 184 kro) powinien podjąć czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu osoby nieznanej z miejsca pobytu?
W praktyce chyba w większości przypadków nie trzeba poszukiwać takiej osoby, ale zobacz sobie wyrok SN z 26 września 1997 r. II CKU 82/97:
"Kurator, o którym mowa w art. 143-147 k.p.c., nie jest jedynie "kuratorem dla doręczeń". Ma on bowiem podejmować za stronę, której miejsce pobytu nie jest znane, czynności niezbędne dla obrony jej praw. To zaś, jak wypełnia on swe obowiązki, wpływa na ocenę, czy prawa strony były należycie chronione (por. aktualne także tu uwagi zawarte w uzasadnieniu postanowienia SN z dnia 3 marca 1997 r., III CKN 10/96, z glosą W. Broniewicza, OSP 1997, z. 9, poz. 172). Trudno przyjąć, że pozwany miał zapewnioną należytą ochronę swych praw w sytuacji zupełnej bierności ustanowionego dla niego kuratora. Tolerowanie przez sąd tego stanu stanowiło zatem niewątpliwie rażące naruszenie art. 143 k.p.c."
21.12.2009, 13:29

konto usunięte

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Znam ten wyrok - chodziło mi o coś (...) Zobacz więcej
21.12.2009, 14:18

konto usunięte

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Acha, no chciałam jakoś pomóc :)
Byłam kuratorką 3 razy i nie poszukiwałam nieobecnego ponieważ sędzia powiedział mi wprost, żebym to olała - ale to były sprawy, w których rzeczywiście to nie miało większego sensu :) I to tyle z moich (...) Zobacz więcej
21.12.2009, 14:39

konto usunięte

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Dzięki za chęci :) Według mnie szukanie osoby reprezentowanej należy do zadań kuratora absentis niezależnie od tego czy jest to kurator procesowy czy kurator prawa materialnego. W obu przypadkach bowiem zadbanie o ochronę praw danej osoby wyraża się najlepiej w tym, że znajdzie się tą osobę i powiadomi ją o stanie sprawy, tak by mogła sama podjąć niezbędne czynności.

Problem w tym, że nikt o tym nie pisze :) A może pisze, a ja (...) Zobacz więcej
21.12.2009, 22:11
Mikołaj

Mikołaj Skajewski radca prawny,
mediator Legalis
Kancelaria Radców
Prawnych...

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

witam,
Pozwolę sobie zabrać głos w dyskusji. Moim zdaniem instytucja kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu została stworzona właśnie po to, aby - mimo braku informacji nt. miejsca pobytu strony przeciwnej, można było dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Co więcej, aby Sąd ustanowił kuratora, wnioskodawca w sposób należyty musi wykazać, iż nie jest on w stanie ustalić miejsca zamieszkania przeciwnika. Zazwyczaj wystarczająca jest odpowiedź z MSWiA. Niemniej w swej praktyce spotkałem się z sytuacją, w której informacja z ministerstwa nie była wystarczająca. Sąd "zażyczył" sobie udokumentowania, iż pozwany "nie figuruje w bazach telefoniczno-informatycznych" (cokolwiek by to nie znaczyło) oraz zobowiązał do nadesłania odpowiedzi z zagranicznych (!!!) biur teleadresowych!

Biorąc to pod uwagę, trudno oczekiwać, iż obowiązkiem kuratora jest poszukiwanie strony, którą reprezentuje. Tym bardziej, iż - aby go ustanowić, należy wykazać, iż nie ma możliwości ustalenia adresu zamieszkania strony. Moim zdaniem należyte reprezentowanie osoby nie obejmuje poszukiwania jej miejsca zamieszkania. Gdyby przyjąć, iż jest to obowiązek kuratora, to w mojej ocenie, istnienie omawianej instytucji zupełnie pozbawione byłoby sensu i powodowałoby tylko i wyłącznie niepotrzebne (...) Zobacz więcej
22.12.2009, 17:49

konto usunięte

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Witam, czy można ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z nazwiska? lub czy w jakiś inny sposób można prosić sąd o ustalenie nazwiska pozwanego (chodzi o pozew o ustalenie ojcostwa), dodam że brak wspólnych znajomych uniemożliwia samodzielne ustalenie - jedynie znana jest nazwa działalności, którą prowadzi, adres oraz telefon. proszę o pomoc, z góry (...) Zobacz więcej
21.08.2011, 20:58
Paweł

Paweł K. radca prawny,

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

jesli znasz nazwę działalności i adres to wystąp do ewidencji działalności gospodarczej w tej gminie, gdzie ja prowadzi i dostaniesz wszystkie dane, imię, nazwisko, (...) Zobacz więcej
21.08.2011, 21:29

konto usunięte

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Generalnie to na powodzie ciąży obowiązek wskazania przeciwnika procesowego. Jeżeli znasz dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, to wystarczy zadzwonić do właściwego urzędu gminy i wszystkie informacje podadzą przez telefon:). Wówczas ustanowienie kuratora będzie bezcelowe.

Joanna Kowalska:
Witam, czy można ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z nazwiska? lub czy w jakiś inny sposób można prosić sąd o ustalenie nazwiska pozwanego (chodzi o pozew o ustalenie ojcostwa), dodam że brak wspólnych znajomych uniemożliwia samodzielne ustalenie - jedynie znana jest nazwa działalności, którą prowadzi, adres oraz telefon. proszę o pomoc, z góry bardzo dziękuję.
23.08.2011, 08:29
Iwona

Iwona Tomica Radca prawny

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Czy osoba wskazana przeze mnie jako kurator może odmówić podjęcia się wykonywania takiej czynności? Uczono mnie, aby wskazywać osoby bliskie dla osoby nieobecnej, gdyż w praktyce wydaje się to być skuteczniejsze. Myślałam o wspólniku mojego dłużnika, ale nie chcę ryzykować jego odmowy i przeciągać tym samym postępowania. Po drugie, czy wniosek (złożony w pozwie) podlega opłacie? Jedyne orzeczenie, które znalazłam, dotyczy ustanowienia takiego kuratora na podstawie wniosku organu administracji i w tej sytuacji opłata nie była należna.Iwona Tomica edytował(a) ten post dnia 15.06.12 o godzinie 19:07
15.06.2012, 18:46
Piotr

Piotr Orlik radca prawny

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Kto Panią (...) Zobacz więcej
18.06.2012, 15:43
Iwona

Iwona Tomica Radca prawny

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Panie Piotrze, a ca co za różnica, czy powiem SSO czy SSA? Z pewnością sędzia praktyk. Byłabym wdzięczna za podpowiedź, a nie za zadawanie pytań nic nie wnoszących (...) Zobacz więcej
18.06.2012, 19:38
Piotr

Piotr Orlik radca prawny

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Ach, pani Iwono, widzę, że tylko dobre wychowanie powstrzymało Panią od określenia mojego pytania jako głupie:) A ja pytałem z czystej ciekawości, komu coś takiego przyszło do głowy. Skoro jednak będzie Pani wdzięczna, chętnie podzielę się spostrzeżeniami co do meritum:) Tak więc najpierw co do kwestii, czy osoba wskazana przez Panią jako kurator dla nieobecnego (w procesie, jak rozumiem) może odmówić pełnienia tej funkcji. Trudno mi nawet założyć, że mogłoby być inaczej. Wszak nikogo do niczego zmusić nie można, a nie ma - o ile mi wiadomo - zawodowych kuratorów w ww. rozumieniu. Chyba że osoba przez Panią wskazana miałaby taki prawny obowiązek, ale to wymagałoby ustalenia jego podstawy prawnej. Wydaje się, że takiej ogólnej podstawy nie ma. Niemniej jeżeli Pani reprezentuje powoda i chce wytoczyć proces komuś, kto nie przebywa pod znanym formalnie adresem (nieobecność w rozpatrywanym rozumieniu zakłada, że przeciwnikowi nie można doręczyć pozwu wzgl. innego pisma procesowego wywołującego po jego stronie potrzebę obrony, bo nie wiadomo, gdzie przebywa, a nie to, że jego adres jest Pani nieznany; nieobecność w ww. rozumieniu w zasadzie nie ma znaczenia, gdy przeciwnik jest przedsiębiorcą bądź innym podmiotem, którego adres jest ujawniony w odpowiednim publicznym rejestrze - por. art. 139 par. 3 kpc) nie musi Pani w mojej ocenie wskazywać konkretnej osoby jako kuratora. Bo i po co? Byłoby to nawet moim skromnym zdaniem niewskazane. Skoro bowiem kurator ma chronić interesy nieobecnego (zastępuje go i powinien na jego rachunek podjąć obronę przed Pani akcją), to ustanowienie osoby wskazanej imiennie przez przeciwnika mogłoby budzić wątpliwości co do rzetelności takiego kuratora. Przecież mogłaby Pani "podstawić" kogoś, kto działałby pod Pani dyktando, na niekorzyść nieobecnego przeciwnika, prawda? W Pani przypadku wystarczy zatem (tak to widzę), że złoży Pani w pozwie wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej w celu doręczenia mu np. pozwu uprawdopodabniając, że pozwany przebywa w miejscu nieznanym. I tyle. A kto tym kuratorem zostanie, to już problem sądu. Lata temu wytoczyłem proces w im. klienta z art. 299 ksh. Odebrała matka pozwanego, która odesłała pozew do sądu z wyjaśnieniem, że nie wie, gdzie syn przebywa. W odpowiedzi złożyłem wniosek o ustanowienie kuratora, albowiem skoro matka nie wie, gdzie syn przebywa, to jak ja mogę wiedzieć:) Sąd argumentację "kupił", kuratora ustanowił, została nim bardzo sympatyczna, ale i wielce bojowa pani aplikantka adwokacka. Po jakimś czasie facet się zgłosił i kurator, jako niepotrzebny, został zwolniony (żałowałem:)). W naszej izbie radcowskiej jest wedle mojej wiedzy sporo spraw kuratorskich - każdy radca prawny może się zgłosić do pełnienia takiej funkcji. Ale w sądach często jako takich ustanawia się pracowników sądu, co może jednak - jak sądzę - budzić wątpliwości.
Co się tyczy opłaty od wniosku jw. w pozwie, to o ile wiem, takowej nie ma. Może się jednak zdarzyć, że Pani klient będzie musiał wpłacić zaliczkę na koszty związane z ustanowieniem kuratora (na wydatki - por. art. 5 i art. 96 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Specjalnie dla Pani:) Mam nadzieję, że jest Pani tym razem zadowolona:) (...) Zobacz więcej
19.06.2012, 00:35
Iwona

Iwona Tomica Radca prawny

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Aż takiej wyczerpującej odpowiedzi nie oczekiwałam :) Bardzo dziękuję :)
Dane dot. adresu zamieszkania przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji (CEIDG) po 1 stycznia są danymi tzw. wrażliwymi. I niestety nie ma żadnej fikcji doręczenia, bo ustawodawca się nie postarał i nie sprawił, aby adres do doręczeń wskazany w CEIDG był także adresem do doręczeń w rozumieniu kpc. Więc jak się dłużnik celowo wymelduje (a tak się stało), to się zaczyna zabawa, to jest legalne przyzwolenie ustawodawcy na danie dłużnikowi czasu na pozbycie się majątku. I jaka ochrona przedsiębiorców nawet w stosunkach z konsumentami! (z uzasadnienia sądu: wniosek o kuratora - bo już 1 złożyłam - byłby przedwczesny, gdyż pozbawiałby dłużnika możności obrony swych praw).
Wniosek o zabezpieczenie przez zajęcie rachunków bankowych też mi szanowny sąd zwrócił z powodu braku adresu, pomimo że sąd takiego postanowienia nie doręcza dłużnikowi, a liczyłam, jak widać błędnie, że do czasu działań komornika adres się ustali/ będzie wyznaczony kurator.

Ostatecznie na wszelki wypadek uiściłam opłatę podstawową, (...) Zobacz więcej
19.06.2012, 08:06

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Byłem ustanawiany kilka razy przez sądy kuratorem procesowym dla osób nieznanych z miejsca pobytu. Wniosek o ustanowienie kuratora procesowego nie podlega opłacie sadowej. Wnioskodawca na zarządzenie sądu uiszcza jednak zaliczkę na poczet wynagrodzenia kuratora, która co do zasady wynosi połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w danej sprawie.

W razie dalszych pytań (...) Zobacz więcej
19.06.2012, 21:29
Iwona

Iwona Tomica Radca prawny

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Dziękuję!
20.06.2012, 07:20

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

witam, a czy kurator moze wniesc o oddalenie powodztwa z powodu wyczerpania mozliwosci ustalenia pobytu? bo skad wiedziec czy pozew jest zasadny a pozwany nie zaspokoil wierzytelnosci ? skoro brak z nim kontaktu?
z gory dziekuje (...) Zobacz więcej
5.07.2012, 21:55

konto usunięte

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Wniesc mozna o wszystko ;-) tyle, ze akurat nie ma to wiekszego sensu. Kurator najczesciej nie wie takich rzeczy i... musi z tym żyć ;-) Sad na takiej podstawie na pewno powodztwa (...) Zobacz więcej
31.07.2012, 12:02

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

dziekuje :)
7.08.2012, 11:10

Temat: Kurator procesowy - prawa i obowiązki

Witam!
Zostałem wyznaczony na kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu w kilku sprawach. (w kilku nawet dal osoby nieznanej)
Jakie de facto czynności mogę podjąć? - Czytałem gdzieś na formu ze sąd powinien wskazać na zakres dopuszczalnych czynnosci ale w żadnej ze spraw taki zakres czynności nie zosatł mi wyznaczony.
Jak mam (i czy w ogóle mam) poszukiwać tej osoby nieznanej? skoro do pozwów dołączono zaświadczenie z MSWiA co mogę wiecej zrobić i czy wogóle warto.
co do wynagrodzenia za byciem takim kuratorem. czy sąd z urzędu orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie przyzna mi wynagrodzenie wg norm przepisanych czy mam złozyć o to wniosek. (jestem aplikantem radcowskim a nie radcą prawnym)
Będę wdzieczny za odpowiedź na pytania które mi (...) Zobacz więcej
27.08.2012, 11:11

Następna dyskusja:

rusza rekrutacja na studium...
Zobacz dyskusje w grupie Radcy prawni

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do