Maciej

Maciej Ambro Specjalista ds. bhp,
Sąd Okręgowy
Warszawa - Praga

Temat: Zwolnienie w okresie ochronnym...

Witam,

czy może mi ktoś podpowiedzieć kiedy można zwolnić pracownika będącego w okresie ochronnym ? (...) Zobacz więcej
5.09.2009, 20:47
Katarzyna

Katarzyna S. specjalista ds.
personalnych

Temat: Zwolnienie w okresie ochronnym...

Przepisy KP ograniczają uprawnienia pracodawcy w zakresie wypowiadania umów o pracę pracownikom, którzy korzystają z ochrony emerytalnej.Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który jest w 4- letnim okresie ochronnym, jest właściwie niemożliwe.
Ochrona przedemerytalna nie działa lub obowiązuje w ograniczonym zakresie w przypadku upadłości lub likwidacji firmy "Art. 41 1.§1.KP W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.", oraz również zgodnie z art. 40 KP "Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.". Ochronie nie podlegają również ci pracownicy, którzy otrzymują emeryturę, lecz pozostają (...) Zobacz więcej
6.09.2009, 09:02
Alina

Alina M.
http://pomocdlapauli
nki.republika.pl

Temat: Zwolnienie w okresie ochronnym...

Katarzyna Sznober-Bruska:
Przepisy KP ograniczają uprawnienia pracodawcy w zakresie wypowiadania umów o pracę pracownikom, którzy korzystają z ochrony emerytalnej.Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który jest w 4- letnim okresie ochronnym, jest właściwie niemożliwe.
Ochrona przedemerytalna nie działa lub obowiązuje w ograniczonym zakresie w przypadku upadłości lub likwidacji firmy "Art. 41 1.§1.KP W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.", oraz również zgodnie z art. 40 KP "Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.". Ochronie nie podlegają również ci pracownicy, którzy otrzymują emeryturę, lecz pozostają aktywni zawodowo.
Proszę o podawanie źródła
6.09.2009, 19:04Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do