Joanna

Joanna D. Referent księgowości

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Witam,

Mam pytanie odnośnie zwolnienia pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP
Pracownik długo choruje, 182 dni mija 2-go marca a dostarczył kolejne zwolnienie do 8-go marca włącznie. Czy trzeba go zwolnic koniecznie 183 dnia czyli 3 marca czy można np w 188 dniu nieobecności i czy wtedy można również powołać się (...) Zobacz więcej
1.03.2011, 20:22
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

To jakiś felczer a nie lekarz wydał mu następne L-4
Koleś ten po 182 dniach winien wrócić do pracy lub iść na swiadczenie rehabilitacyjne (...) Zobacz więcej
1.03.2011, 20:49
Radosław

Radosław Puła IP to nie wszędzie
oznacza "Internet
Protocol" ;)

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Witam
Art. 53 § 1 czytany literalnie, mówi o tym że pracodawca <u>może</u> rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem. Jak więc widać z samego zapisu ustawodawca dał taką możliwość a nie stworzył obowiązek rozwiązania stosunku pracy po spełnieniu jednego z wyszczególnionych w punktach przypadkach.
Przejdźmy do drugiej części Pani pytania:
Warunek jaki <b>musi</b> być spełniony to niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby, która trawa dłużej niż (pkt. 1b)"łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące."
Istotne w tym miejscu jest słowo "łącznie". Z przepisów o zasiłku chorobowym wynika, że długość pobierania zasiłku chorobowego to 182 dni. Żeby został spełniony warunek zawarty w pkt. 1b należy do tego doliczyć jeszcze 3 miesiące (90 dni) pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego.
Dopiero po spełnieniu tych obydwu warunków, czyli po 272 dniach warunek zawarty w tym punkcie zostaje spełniony.
Zgodzę się z przedmówcą, co do faktu, że po upływie 182 dni pracownik powinien wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Lekarz prowadzący powinien o tym poinformować odpowiednio wcześniej pacjenta, a nie wystawiać mu kolejne zwolnienie.
Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłem (...) Zobacz więcej
1.03.2011, 21:51
Joanna

Joanna D. Referent księgowości

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Dziękuję za odpowiedź :)
Nie wiem , czy dobrze myślę ale to, że lekarz wystawił następne zwolnienie może wynikać z tego, że pracownik wcześniej miał zwolnienie od innego lekarza a obecny lekarz liczy 182 dni od pierwszego zwolnienia wystawionego przez siebie.
A co jeśli pracodawca chce zwolnić pracownika bo często choruje a pracownik poinformował , że nie będzie występować o świadczenie rechabilitacyjne, czy w takim przypadku okres ochronny 272 (...) Zobacz więcej
2.03.2011, 07:48

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Taka informacja od pracownika, że nie będzie występować o świadczenie rehabilitacyjne nie jest wiążąca ani dla pracownika, ani dla pracodawcy. To znaczy, pracownik ma zawsze prawo zmienić zdanie i wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne, a wtedy jeśli zostanie mu przyznane to okaże się, że został zwolniony nieprawidłowo. Pamiętajmy, że świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane wstecz, czyli od dnia następującego po 182 dniu choroby. Sugeruję zatem wstrzymanie się z rozwiązaniem umowy do (...) Zobacz więcej
2.03.2011, 09:14
Joanna

Joanna D. Referent księgowości

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Jednak sie wstrzymamy ze zwolnieniem, bardzo dziękuję (...) Zobacz więcej
2.03.2011, 10:11
Radosław

Radosław Puła IP to nie wszędzie
oznacza "Internet
Protocol" ;)

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Joanna Duda:
Jednak sie wstrzymamy ze zwolnieniem
Powiem tak, że jakoś nie dawało mi spokoju te dodatkowe 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego, w przypadku, gdy jest wiadomym, że pracownik nie będzie się ubiegał. Poszukałem, powęszyłem i oto, co ustaliłem. Może się Pani przyda, a i inni może skorzystają. Ostrzegam, że post będzie trochę długi ;).
Zaczynam:
1. Kodeks pracy w przepisie omawianym mówi i łącznym czasie pobierania zasiłku chorobowego i pierwszych 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego.
2. A jeśli pracownik nie występuje o świadczenie rehabilitacyjne i co ... pracodawca ma czekać?
3. Z pomocą przychodzi ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 267) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 65 poz. 741.) oraz
a. zgodnie z § 6 ust 2 rozporządzenia nie później niż na 60 dni przez zakończeniem okresu zasiłkowego lekarz prowadzący leczeni, przeprowadza badanie i ocenia, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia […] zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
b. następnie, jeśli ocena uzasadnia wystąpienie o świadczenie rehabilitacyjne, lekarz wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, informując ubezpieczonego o potrzebie niezwłocznego zgłoszenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
4. Wniosek, o którym mowa w podpunkcie b to wniosek ZUS Np-7:
a. Po pierwsze wniosek należy złożyć co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego,
b. aby poprawnie go wypełnić, wraz z załącznikami (m.in. ZUS N-10 – wywiadem w miejscu pracy) konieczne jest poinformowanie pracodawcy o zamiarze/potrzebie złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne.
5. Dlatego też przy braku wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, niemożliwości skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie celem ustalenia czy jest zdolny do wykonywania pracy – bo dostarczył kolenie zwolnienie lekarskie, pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z zastosowaniem art. 53 ust. 1 pkt. 1b Kodeksu pracy po upływie okresu zasiłkowego, czyli po 182 dniu usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą.

Przepraszam za dłużyznę, ale czułem się zobowiązany do szczegółowych wyjaśnień w związku ze swoim wcześniejszym postem.

Pozdrawiam
3.03.2011, 18:56
Joanna

Joanna D. Referent księgowości

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Post długi ale przynajmniej zrozumiale i sensownie napisany w przeciwieństwie do niektórych przepisów ;)

Właśnie też mnie to zastanawiało, bo powiedzmy, że pracownik nie będzie starał się o świadczenie rehabilitacyjne, nie będzie zatem tego świadczenia pobierał przez 3 miesiące (w KP jest mowa o "okresie pobierania") a nadal będzie przynosił zwolnienia lekarskie a potem, przed upływem tych 3 miesięcy, stawi się z zaświadczeniem że jest zdolny do pracy - wtedy to już będzie za późno by go zwolnić z art 53 KP.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź (...) Zobacz więcej
4.03.2011, 19:40

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Dzien dobry.Temat podobny do powyższych-art.53.Po zakończeniu 182 dni chorobowego jestem na zasiłku rehabilitacyjnym od 7 miesięcy i mam go jeszcze do konca lipca.11 maja dostałem rozwiazanie umowy bez wypowiedzenia.Czy w zwiazku z tym moge napisać odwołanie do pracodawcy z checia powrotu do pracy od sierpnia i czy jest szansa,aby pracodawca pozytywnie zaopiniował (...) Zobacz więcej
13.05.2011, 09:48
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

to nie jest odwołanie, tylko wniosek o przyjęcie do pracy (oczywiście pod warunkiem że będziesz zdolny do pracy). Pracodawca powienie Cię przyjąć, ale nie (...) Zobacz więcej
13.05.2011, 10:06
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Mariusz
Próbować zawsze należny - a co pracodawca zrobi to tylko (...) Zobacz więcej
13.05.2011, 10:09

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

A jeśli pracodawca tego nie uwzgledni i będę musiał rozstać sie z moim zakładem pracy,to co z urlopem wypoczynkowym?Mam 20 dni z zeszłego roku i 26 z bierzacego roku?I jeszcze jedno pytanie-czy po skończeniu zasiłku rehabilitacyjnego przysługuje mi zasiłek (...) Zobacz więcej
13.05.2011, 11:40
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

skoro rozwiązali z Toba umowę o pracę bez wypowiedzenia, to w dniu rozwiązania powinieneś dostać ekwiwalent za cały niewykorzystany urlop. a o zasiłek najlepiej zapytać bezpośrednio w (...) Zobacz więcej
13.05.2011, 12:02
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

z bieżącego roku nie będzie to 26 dni, gdyż byłeś pracownikiem do 11 maja, czyli urlop należy Ci się za 5 miesięcy (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia) - przy pełnym (...) Zobacz więcej
13.05.2011, 12:21

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

W sumie ekwiwalentu żadnego nie dostałem.Skoro stary urlop trzeba wykorzystać do końca marca to chyba powinni po ukończeniu tego terminu mi to wypłacić.A za rok 2011 wraz z wczorajszym rozwiazaniem umowy za te 11 dni.Dziękuję bardzo za odpowiedzi na moje (...) Zobacz więcej
13.05.2011, 12:59
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

tak, powinni Ci wypłacić ekwiwalent za zaległy 20 dni i bieżący - 11 (...) Zobacz więcej
13.05.2011, 13:02
Anna

Anna P. Sztuka życia - to
cieszyć się małym
szczęściem.

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Pewnie ekwiwalent wypłacą ci z ostatnią pensją. Jesli nie - pisz (...) Zobacz więcej
20.05.2011, 14:43
Przemysław

Przemysław P. Kierownik Biura
Projektów IT

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Może Was zainteresuje ten wątek

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,3672626.html
6.03.2012, 13:08

konto usunięte

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

a potem dziwne, że składki na ZUS są (...) Zobacz więcej
6.03.2012, 13:21
Joanna

Joanna D. Referent księgowości

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP

Przemysław P.:
Może Was zainteresuje ten wątek

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,3672626.html

Jak widać trzeba umieć chorować a wiadomo - Polak potrafi
16.03.2012, 21:05

Następna dyskusja:

ZWOLNIENIE PRACOWNIKA korzy...
Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do