Paweł

Paweł Radziątkowski właściciel,
Fotografia
Slubne-Paluki.pl -
Paweł Radziątko...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Witam serdecznie,

chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kwestia zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (osoba zarazem nie studiująca ani nie ucząca się) - w temacie poprawności wg przepisów oraz kosztów składek ZUS.

Słyszałem różne opinie w tym temacie - jedni twierdzą, że nie można zatrudnić współmałżonka i może odbywać się to tylko w formie bycia "osobą współpracującą" przy opłaceniu pełnej składki ZUS. - (także tak twierdzę)

Za to drudzy nie widzą w tym problemu - kwestia czym się zajmuje firma i czym miałby się zajmować współmałżonek + wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów do ZUS aby nie było problemu.

Przykład, który znam:

Pani X ma firmę, która produkuje elementy meblowe i zatrudniła na umowę zlecenie swojego męża jako osobę do pomocy przy księgowości. Tutaj wg ZUS wszystko jest ok.

U mnie sytuacja wygląda tak, że zajmuję się fotografią - śluby, sesje reklamowe, fotografia produktowa. Współmałżonka zajmowałaby się wtedy zleceniami od firm na sesje produktowe - od 1 do kilku w miesiącu, głównie przez 6-8 miesięcy w roku.

Czy w tym przypadku pozostaje mi jedynie zatrudnienie jej jako osoby współpracującej ?

Chętnie "usłyszę" Waszego zdania na ten temat,

PozdrawiamTen post został edytowany przez Autora dnia 26.06.13 o godzinie 18:53
26.06.2013, 18:52
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Paweł R.:
chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kwestia zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (osoba zarazem nie studiująca ani nie ucząca się) - w temacie poprawności wg przepisów oraz kosztów składek ZUS.

Można zatrudnić. Tylko to nie ma większego sensu, bo trzeba odprowadzić ZUSy jak od osoby współpracującej a do tego:

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
[...]
10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej — także małżonków i małoletnich dzieci wspólników;
26.06.2013, 20:04
Paweł

Paweł Ziółkowski Wykładowca,
Publicysta,
Właściciel Biura
Doradztwa Gospod...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Mariusz G.:
Paweł R.:
chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kwestia zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (osoba zarazem nie studiująca ani nie ucząca się) - w temacie poprawności wg przepisów oraz kosztów składek ZUS.

Można zatrudnić. Tylko to nie ma większego sensu, bo trzeba odprowadzić ZUSy jak od osoby współpracującej a do tego:

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
[...]
10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej — także małżonków i małoletnich dzieci wspólników;


Od małżonka na zleceniu odprowadza się ZUS jak od zleceniobiorcy - od małżonka na etacie odprowadza się tak, jak od osób współpracujących - polecam lekturę art. 8 ust. 2a i 11 ustawy o syst. ubezp. społ. Ale zgadzam się, że zatrudnianie małżonka jest pozbawione większego sensu - mówiąc żartobliwie, lepiej byłoby najpierw się rozwieźć :). A bez rozwodu, najlepiej założyć jest spółkę.
26.06.2013, 22:11
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Paweł Z.:
Od małżonka na zleceniu odprowadza się ZUS jak od zleceniobiorcy

Masz na myśli II UK 134/08?
są występujące łącznie:
a) istotny ciężar gatunkowy działań współpracownika, które nie mogą mieć charakteru wtórnego,
b) bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej,
c) stabilność i zorganizowanie oraz
d) znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót


+

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.06.13 o godzinie 13:08
27.06.2013, 10:28
Paweł

Paweł Ziółkowski Wykładowca,
Publicysta,
Właściciel Biura
Doradztwa Gospod...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Mariusz G.:

Masz na myśli II UK 134/08?
są występujące łącznie:
a) istotny ciężar gatunkowy działań współpracownika, które nie mogą mieć charakteru wtórnego,
b) bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej,
c) stabilność i zorganizowanie oraz
d) znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót


+

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Jak zwykle można na Ciebie liczyć - jakbym kiedyś chciał znaleźć jakiś wyrok (np. nie na temat) to się zgłoszę. Dzięki także za przytoczenie art. 8 ust. 11. Tylko gdyby to był taki bezwzględny przepis, to art. 8 ust. 2 byłby bezprzedmiotowy. Jak go przeczytasz to zauważysz, że mówi on wyłącznie o pracowniku, a nie o zleceniobiorcy.
27.06.2013, 22:51
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Paweł Z.:
Jak zwykle można na Ciebie liczyć

A mogę liczyć na Ciebie, że podasz podstawę o nieoZUSowaniu jak współpracującego małżonka przy zleceniu?
27.06.2013, 23:54

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Wskazówka interpretacyjna zawarta jest w uzasadnieniu cytowanego orzeczenia II UK 134/08:

"... A zatem współpraca w rozumieniu tego przepisu wchodzi w grę tylko wówczas, gdy zainteresowane
strony pozostają w niesformalizowanym zatrudnieniu. Uwaga ta nie dotyczy jednak
stosunku pracy, z uwagi na treść art. 8 ust. 3 ustawy systemowej. W razie wyraźnego
uregulowania zatrudnienia na podstawie pozapracowniczych stosunków zatrudnienia
realizowana forma pracy decyduje o systemie ubezpieczenia, nawet wówczas, gdy
osoba zatrudniona należy do kręgu podmiotów uprawnionych do legitymowania się
statusem „współpracujacego przy wykonywaniu działalności gospodarczej”Ten post został edytowany przez Autora dnia 28.06.13 o godzinie 18:40
28.06.2013, 18:27
Paweł

Paweł Ziółkowski Wykładowca,
Publicysta,
Właściciel Biura
Doradztwa Gospod...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Mariusz G.:
Paweł Z.:
Jak zwykle można na Ciebie liczyć

A mogę liczyć na Ciebie, że podasz podstawę o nieoZUSowaniu jak współpracującego małżonka przy zleceniu?

art. 8 ust. 2 a contrario
29.06.2013, 07:42
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Paweł Z.:
A mogę liczyć na Ciebie, że podasz podstawę o nieoZUSowaniu jak współpracującego małżonka przy zleceniu?

art. 8 ust. 2 a contrario

Jak z tego wnioskujesz że umowa zlecenie nie jest współpracą nawet, jeżeli są spełnione warunki z przywołanego orzeczenia tudzież z ust. 11?
2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeńspołecznych jest traktowany jako
osoba współpracująca.
[...]
11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;


Hmm. Chyba już to cytowałem. Możesz uzasadnić, gdzie tu widzisz rozróżnienie na formy umowy? Przepisy mówią tylko o tym, kto - a nie jaką umową związany z przedsiębiorcą jest osobą współpracującą.
1.07.2013, 21:22
Paweł

Paweł Ziółkowski Wykładowca,
Publicysta,
Właściciel Biura
Doradztwa Gospod...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Mariusz G.:

Jak z tego wnioskujesz że umowa zlecenie nie jest współpracą nawet, jeżeli są spełnione warunki z przywołanego orzeczenia tudzież z ust. 11?
[i]2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeńspołecznych jest traktowany jako
osoba współpracująca.
Hmm. Chyba już to cytowałem. Możesz uzasadnić, gdzie tu widzisz rozróżnienie na formy umowy? Przepisy mówią tylko o tym, kto - a nie jaką umową związany z przedsiębiorcą jest osobą współpracującą.

Mariusz - sorry, ale to trochę żenujące, jak muszę tłumaczyć podstawowe zasady wykładni prawa....
Jednak dla Ciebie wszystko! Wypunktuję, żeby było łatwiej:
1) 11/8 definiuje osobę współpracującą (OW)
2) 11/8 dotyczy (to chyba nie podlega dyskusji) współpracy bezumownej
3) 11/8 może dotyczyć także współpracy na podstawie umowy (współpraca umowna)
4) 11/2 mówi, że żona na etacie to OW
5) żaden przepis nie mówi, że żona na zleceniu to OW
6) gdyby przyjąć, że 11/8 obligatoryjnie dotyczy także współpracy umownej to 11/2 nie ma sensu
7) nie można przyjąć, że racjonalny ustawodawca tworzy prawo bez sensu (ja wiem, że nasz nie jest racjonalny, ale musimy to założyć)
8) ustawodawca zapisał w 11/2, że żona na etacie to OW, ale nie ma takiego zastrzeżenia przy zleceniu
9) wniosek: żona na zleceniu nie jest OW
2.07.2013, 12:07
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Paweł Z.:
1) 11/8 definiuje osobę współpracującą (OW)

Dokładnie. I chyba oczywiste jest, że nie zapisano tu żadnego kryterium co do formy współpracy?
2) 11/8 dotyczy (to chyba nie podlega dyskusji) współpracy bezumownej

Skąd taka bezdyskusyjność? Jak dla mnie skoro ktoś komuś pomaga, to BEZDYSKUSYJNE JEST, że jakaś umowa ich łączy. Jedna strona udostępnia jakieś informacje, może narzędzia, umożliwia wykonanie czegoś na jej rzecz - druga to coś wykonuje.
2.07.2013, 12:34
Paweł

Paweł Ziółkowski Wykładowca,
Publicysta,
Właściciel Biura
Doradztwa Gospod...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Mariusz G.:
Skąd taka bezdyskusyjność? Jak dla mnie skoro ktoś komuś pomaga, to BEZDYSKUSYJNE JEST, że jakaś umowa ich łączy. Jedna strona udostępnia jakieś informacje, może narzędzia, umożliwia wykonanie czegoś na jej rzecz - druga to coś wykonuje.

To po co 11/2?
2.07.2013, 12:39
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Paweł Z.:
To po co 11/2?

Pytaj ustawodawcy, dlaczego chciał w szczególny sposób rozwiać wątpliwości przy umowie o pracę. Może dlatego, że to jedyna sytuacja, gdy oZUSowanie jak osoby współpracującej jest korzystniejsze (przy wysokim wynagrodzeniu)?
2.07.2013, 12:44
Paweł

Paweł Ziółkowski Wykładowca,
Publicysta,
Właściciel Biura
Doradztwa Gospod...

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Mariusz G.:
Paweł Z.:
To po co 11/2?

Pytaj ustawodawcy, dlaczego chciał w szczególny sposób rozwiać wątpliwości przy umowie o pracę. Może dlatego, że to jedyna sytuacja, gdy oZUSowanie jak osoby współpracującej jest korzystniejsze (przy wysokim wynagrodzeniu)?

A przy zleceniu nie jest korzystniejsze? Nie używaj słów "jedyne" tam, gdzie jest kilka możliwości...
2.07.2013, 13:05
Eliza

Eliza Szeliga-Kraus nauczyciel, Szkoła
Podstawowa

Temat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło

Witam wszystkich,
widzę, że temat już trochę stary, ale może jeszcze ktoś się nim zainteresuje. Mam pytanie. Mój mąż ma firmę, w której zatrudnia mnie na umowie o dzieło z prawami autorskimi (prowadzę szkolenia autorskie).
Wiem, że jako mając wspólnotę majątkową i będąc żoną, moje wynagrodzenie nie stanowi dla niego kosztu. Musi jednak od niego wpłacać do US zaliczkę w oparciu o 50% koszty uzyskania przychodu.
Oprócz tego oczywiście opłacić podatek dochodowy z własnego dochodu.
Nie bardzo mam o tym wszystkim pojęcie, dlatego może ktoś mi podpowie, co bardziej się opłaca podatkowo ogólnie dla nas jako małżeństwa: płacić mi wysokie, czy niskie wynagrodzenie?
Będę wdzięczna (...) Zobacz więcej
wczoraj 21:17Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do