Temat: wypowiedzenie umowy na kontrakcie

Witam

Mam podpisaną umowę z firmą XX. Jest tam informacja " Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez obie strony z jednomiesięcznym

terminem wypowiedzenia. Z końcem okresu obowiązywania Umowa podlega
automatycznemu rozwiązaniu z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.2 powyżej."

Czyli aby móc zacząć pracę 1 listopada musiałbym dać wypowiedzenie 30go września?
Czy miesiąć liczy się rowno od dnia, czy od chwili początku miesiąca jak w przypadku umów o pracę?
Powiedzmy jakbym dzisiaj dał wypowiedzenie od kiedy móglbym podjąc nową pracę?

Z góry (...) Zobacz więcej
7.09.2011, 20:49
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: wypowiedzenie umowy na kontrakcie

według mnie okres wypowiedzenia takiej umowy liczy się podobnie jak umów o pracę, czyli jak dziś złożysz wypowiedzenie, to do nowej pracy możesz iść od 1 listopada.Małgorzata Zawadzka edytował(a) ten post dnia 07.09.11 o godzinie 21:13
7.09.2011, 21:09
Aleksandra

Aleksandra S. Specjalistyczne
Usługi
Kadrowo-Płacowe
Aleksandra Szafran

Temat: wypowiedzenie umowy na kontrakcie

Moje pytanie brzmi: co to znaczy umowa na kontrakcie? Zapisy tej umowy mogą sugerować, że jest to umowa o pracę ( okres wypowiedzenia jest wówczas liczony zgodnie z kodeksem pracy) lub umową cywilnoprawną ( okres wypowiedzenia liczony jest zgodnie z kodeksem cywilnym- termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca)
PozdrawiamAleksandra S. edytował(a) ten post dnia 13.09.11 o godzinie 21:05
13.09.2011, 21:00

Temat: wypowiedzenie umowy na kontrakcie

Aleksandra S.:
Moje pytanie brzmi: co to znaczy umowa na kontrakcie? Zapisy tej umowy mogą sugerować, że jest to umowa o pracę ( okres wypowiedzenia jest wówczas liczony zgodnie z kodeksem pracy) lub umową cywilnoprawną ( okres wypowiedzenia liczony jest zgodnie z kodeksem cywilnym- termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca)
Pozdrawiam

Mam własną dzialalnosc gospodarcza, podpisałem umowy z pośrednictwem do końca roku, pracuję u ich klienta.
Czyli dając wypowiedzenie jutro mogę zacząć pracę 1go listopada, czy 14go października?
13.09.2011, 21:21
Aleksandra

Aleksandra S. Specjalistyczne
Usługi
Kadrowo-Płacowe
Aleksandra Szafran

Temat: wypowiedzenie umowy na kontrakcie

Jest to zatem prawdopodobnie umowa cywilnoprawna, aczkolwiek nie wnikam w szczegóły nie znając jej zapisów.
Według mnie zapis art.112 kodeksu cywilnego odnośnie liczenia okresów wypowiedzenia trzeba czytać wprost: składam wypowiedzenie 14.09 to miesięczny okres upływa z dniem 14.10 (termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu). Zatem 14.10 jest ostatnim dniem (...) Zobacz więcej
14.09.2011, 12:12

Następna dyskusja:

Pilna sytuacja - wypowiedze...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do