Piotr

Piotr D. System Administrator
/ MCITP / MCTS

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Moje pytanie dotyczy sytuacji: pracownik ma 57 lat, uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Jak zachować się w sytuacji kiedy pracodawca wręcza mu wypowiedzenie z pracy, przyjąć to wypowiedzenie czy odmowić przyjęcia ? W przypadku odmowy jak postępować dalej, biorąc pod uwagę fakt że zgodnie z ustawą o emeryturach pracownik jest w okresie ochronnym.
Z góry dziękuje za (...) Zobacz więcej
29.04.2009, 08:19
Grażyna

Grażyna P. prawnik;
specjalizacja:kadry
i ubezpieczenia
społeczne

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Odpowiadam na pytanie zakładając ,że w opisanej sytuacji nie ma zastosowania ustawa o zwolnieniach grupowych.Podajesz trochę mało danych,ale postaram się odpowiedzieć.

Grupą, której stosunek pracy jest chroniony przez przepisy prawa pracy, są pracownicy w tzw. wieku przedemerytalnym. Zgodnie z art. 39 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
Powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jego osiągnięcie uprawnia pracownika do nabycia prawa do tzw. normalnej emerytury. Jednakże w stosunku do niektórych pracowników obowiązuje niższy od powszechnego wiek emerytalny, w związku z czym korzystają oni z omawianej ochrony w okresie czterech lat przed jego osiągnięciem.

Drugim warunkiem zastosowania ochrony z art. 39 k.p. jest odpowiedni staż pracy. Pracownik musi posiadać okres zatrudnienia umożliwiający mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Nie będzie więc mógł skorzystać z ochrony pracownik, któremu wprawdzie brakuje niespełna cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale wraz z jego osiągnięciem nie będzie legitymował się okresem zatrudnienia uprawniającym do emerytury.
Postępowanie pracodawcy niezgodne z powyższymi zasadami jest naruszeniem obowiązujących przepisów prawa pracy . Pracownik, który nie zgadza się ze złożonym mu wypowiedzeniem umowy o pracę, może odwołać się od niego do sądu pracy. Ma na to siedem dni od otrzymania pisma od pracodawcy. A 14 dni ma na złożenie odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.Należy w odwołaniu jasno określić żądania.

Myślę,że odpowiedziałam na Twoje pytanie w (...) Zobacz więcej
29.04.2009, 08:51
Krystyna

Krystyna K. radca prawny

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Od siebie dodam, że czy przyjmie czy odmówi przyjęcia wypowiedzienia, ono i tak jest skuteczne. Jedyne co pozostanie pracownikowi, to odwołanie do sądu. Dopiero sąd oceni czy pracodawca złamał przepisy czy nie. I jeśli uzna, że złamał, to najprawdopodobniej przywróci go do pracy, choć może zasądzić odszkodowanie.
Słusznie zauważyła moja poprzedniczka, że ochrona ta nie działa przy zwolnieniach grupowych. I ważne jest czy dana osoba spełnia oba warunki do uzyskania emerytury, bo sam wiek nie jest (...) Zobacz więcej
29.04.2009, 09:12
Piotr

Piotr D. System Administrator
/ MCITP / MCTS

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Witam,
Dziękuje Wam serdecznie za odpowiedzi.Pracownik o którym mowa ma ustalone przez ZUS prawo do emerytury i pracuje w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownik otrzymał dziś od pracodawcy wypowiedzenie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu. Podstawą rozwiązania umowy o pracę podaną przez pracodawcę jest art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (DZ.u. Z 2003R NR 90, POZ. 844 Z PÓŹN. ZMIANAMI). Dodatkowe argumenty pracodawcy to: zmiany organizacyjne powodujące konieczność likwidacji stanowisk i reorganizacji pracy oraz zmniejszenie liczby etatów w zakładzie.

Jako że wypowiedzenie stało się w dniu dzisiejszym faktem, chciałem jeszcze zapytać jak to się ma do obowiązujących przepisów prawa? Czy warto skierować sprawę do (...) Zobacz więcej
29.04.2009, 14:58
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Krystyna Kwapisz:
Słusznie zauważyła moja poprzedniczka, że ochrona ta nie działa przy zwolnieniach grupowych.

Możesz podać podstawę?
Myślałem, że ochrona nie działa tylko w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41^1 KP).

Ale ochrona dotyczy pracowników, którym brakuje do emerytury co najwyżej 4 lata pracy. Skoro ma prawo do emerytury (lub renty) to IMO nie ma ochrony.Mariusz G. edytował(a) ten post dnia 29.04.09 o godzinie 15:16
29.04.2009, 15:14
Małgorzata

Małgorzata Podgórska prawnik, specjalista
z zakresu prawa
pracy

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

art. 5 ust. 5 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych mówi wprost, że pracownicy tacy są chronieni w razie zwolnień grupowych, nie mozna wypowiedziec umowy ani rozwiązac. W gre wchodzi jedynie wypowiedzenie zmieniające, ale i tak przy obniżeniu wynagrodzenia dostaną dodatek do końca okresu, w którym z tej ochrony by korzystali.
ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny z ochrony nie korzystaja.Małgorzata Podgórska edytował(a) ten post dnia 29.04.09 o godzinie 15:20
29.04.2009, 15:19

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Art. 5 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:
"W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:
1) o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy;
czyli zaglądamy do art. 39 Kodeksu pracy: "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku."
Zatem podtrzymuję opinię przedmówczyń, co do możliwości zwolnienia pracownika, który spełnia przesłanki art. 39 Kodeksu pracy. Pracodawca może mu jedynie zmienić warunki pracy i płacy.
Pytanie czy wspomniana osoba jest szczególnie chroniona? Ma 57 lat, zatem jeżeli będzie myślał o "normalnej emeryturze", to jest osobą nieobiętą ochroną i w konsekwencji można (...) Zobacz więcej
29.04.2009, 15:22
Małgorzata

Małgorzata Podgórska prawnik, specjalista
z zakresu prawa
pracy

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Moge tylko dodać, że ochrona z art. 39 Kp. dotyczy tylko "normalnej emerytury", w żadnym wypadku nie dotyczy (...) Zobacz więcej
29.04.2009, 15:31
Grażyna

Grażyna P. prawnik;
specjalizacja:kadry
i ubezpieczenia
społeczne

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Piotr D.:
>

Jako że wypowiedzenie stało się w dniu dzisiejszym faktem, chciałem jeszcze zapytać jak to się ma do obowiązujących przepisów prawa? Czy warto skierować sprawę do sądu pracy?

Piotrze w dalszym ciągu nie wyjaśniłeś czy jest to kobieta czy mężczyzna i czy grupa zawodowa do której ta osoba należy ma niższy od powszechnego wiek emerytalny.Ma to istotny wpływ na odpowiedź.
Sądzę,że - mając więcej danych,wszystkie odpowiedzi możesz wyczytać z poprzedniego mego postu.
Jeśli chodzi o odwołanie do Sądu- postępowanie bezpłatne,jeśli istnieją jakieś przesłanki do wygrania sprawy warto składać odwołanie,termin krótki!Jasno należy określić w pozwie żądanie.
30.04.2009, 08:36
Piotr

Piotr D. System Administrator
/ MCITP / MCTS

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Grażyna P.:
Piotr D.:
>

Jako że wypowiedzenie stało się w dniu dzisiejszym faktem, chciałem jeszcze zapytać jak to się ma do obowiązujących przepisów prawa? Czy warto skierować sprawę do sądu pracy?

Piotrze w dalszym ciągu nie wyjaśniłeś czy jest to kobieta czy mężczyzna i czy grupa zawodowa do której ta osoba należy ma niższy od powszechnego wiek emerytalny.Ma to istotny wpływ na odpowiedź.

Witam,
Już spieszę z wyjaśnieniami. Chodzi o kobietę, należącą do grupy zawodowej o powszechnym wieku emerytalnym (60 lat). Obecnie (57 lat) ma ustalone prawo do emerytury i pobiera tzw. wcześniejszą emeryturę. Z poprzednich wypowiedzi wnioskuję że nabycie prawa do emerytury (niezależnie od tego czy jest to wcześniejsza emerytura czy też "normalna") pozbawia prawa do ochrony pracownika przed zwolnieniem? jeśli tak, to moglibyście podać podstawę prawną (czy chodzi tu o art. 39 Kodeksu pracy? )
30.04.2009, 19:48
Arkadiusz

Arkadiusz G. Zrezygnować z marzeń
ze strachu przed
porażką to jak
pope...

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Witam,

To może i ja się dołączę do wątku wypowiedzeń.
Mam mianowicie takie pytanie.
Ile czasu ma pracownik na podpisanie aneksu do umowy (jeśli ma miesięczny okres wypowiedzenia) zmniejszającego jego etat pracy gdy umowa ta ma wejść w życie z pierwszym dniem kolejnego (...) Zobacz więcej
4.05.2009, 12:13

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie musisz sprecyzować czym jest ten aneks? Czy jest to porozumienie zmieniające, czy wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
Zacytuję przepisy art. 42 Kodesku pracy:
"§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków"

Arkadiusz G.:
Witam,

To może i ja się dołączę do wątku wypowiedzeń.
Mam mianowicie takie pytanie.
Ile czasu ma pracownik na podpisanie aneksu do umowy (jeśli ma miesięczny okres wypowiedzenia) zmniejszającego jego etat pracy gdy umowa ta ma wejść w życie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca?

Pozdrawiam
4.05.2009, 12:44
Arkadiusz

Arkadiusz G. Zrezygnować z marzeń
ze strachu przed
porażką to jak
pope...

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Witam,
jest to nazwane jako "porozumienie zmieniające warunki płacy i pracy".
wiec jak to wyglada w takim przypadku??
Andrzej Soliwoda:
Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie musisz sprecyzować czym jest ten aneks? Czy jest to porozumienie zmieniające, czy wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
Zacytuję przepisy art. 42 Kodesku pracy:
"§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków"

Arkadiusz G.:
Witam,

To może i ja się dołączę do wątku wypowiedzeń.
Mam mianowicie takie pytanie.
Ile czasu ma pracownik na podpisanie aneksu do umowy (jeśli ma miesięczny okres wypowiedzenia) zmniejszającego jego etat pracy gdy umowa ta ma wejść w życie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca?

Pozdrawiam
4.05.2009, 15:33

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Jak nie ma na tym piśmie wzmianki do kiedy należy się odnieść do takiej propozycji, do kiedy ta oferta jest ważna to pracownik może złożyć podpis w każdej chwili. Bo składający takie oświadczenie woli pracodawca mógł zakreślić ramy czasowe po których jego oferta będzie już nieważna.
Notabene, jak pracownik nie podpisze takiego dokumentu, to nie zaakceptuje oferty pracodawcy więc nie ma mowy o nowych warunkach z początkiem kolejnego miesiąca.
Można jedynie podejżewać, że kolejnym krokiem w przypadku braku zgody pracownika na porozumienie zmieniające, będzie wręczeniu mu wypowiedzenia zmieniającego. To już jest jednostronna (...) Zobacz więcej
4.05.2009, 15:44
Arkadiusz

Arkadiusz G. Zrezygnować z marzeń
ze strachu przed
porażką to jak
pope...

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Dzięki za pomoc.
Jak pracodawca spostrzeże się ze większość osób nie podpisze takich porozumień to zapewne zmieni porozumienie na wypowiedzenie (...) Zobacz więcej
4.05.2009, 18:40
Krystyna

Krystyna K. radca prawny

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Małgorzata Podgórska:
Moge tylko dodać, że ochrona z art. 39 Kp. dotyczy tylko "normalnej emerytury", w żadnym wypadku nie dotyczy wcześniejszych emerytur.
Z najnowszego orzecznictwa SN wynika, że dotyczy również wcześniejszych emerytur.
5.05.2009, 14:00
Małgorzata

Małgorzata Podgórska prawnik, specjalista
z zakresu prawa
pracy

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Czy możesz podac sygnatury? czy to są orzeczenia 7 sedziów?
Krystyna Kwapisz:
Małgorzata Podgórska:
Moge tylko dodać, że ochrona z art. 39 Kp. dotyczy tylko "normalnej emerytury", w żadnym wypadku nie dotyczy wcześniejszych emerytur.
Z najnowszego orzecznictwa SN wynika, że dotyczy również wcześniejszych emerytur.
7.05.2009, 08:48

konto usunięte

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Witam,
Proszę o pomoc. Potrzebuję informacji na temat możliwości przeniesienia pracownika w okresie ochronnym (kobieta 56 lat)na inne stanowisko, a mianowicie: wcześniej osoba ta pracowała w sekretariacie, jednak po zmianie zarządu została przeniesiona na 3 miesiące (bo na taki okres czasu można chyba przenieść pracownika na inne stanowisko) do kawiarni. Teraz nowy prezes każe jej podpisać oświadczenie, że zgadza się na to przeniesienie.Jednak po pierwsze stanowisko kompletnie jej nie odpowiada, a po drugie obawia się ona, że zostanie jej zmniejszone wynagrodzenie, gdyż osoby zatrudnione w kawiarni zarabiają mniej. Co w takiej sytuacji? Podpisywać ten papier czy nie? Co będzie się działo, gdy pracownik nie zgodzi się na przeniesienie na inne stanowisko?
Z (...) Zobacz więcej
26.10.2010, 23:02
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

nie powinna się zgadzać, a tym bardziej jeżeli to spowoduje obniżenie wynagrodzenia. Pracodawca nie może jej wypowiedzieć warunków pracy i płacy w okresie ochronnym. Wyjątek: jeśli pracownik jest niezdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku lub stracił uprawnienia do pracy na tym stanowisku ze swojej winy, a drugi przypadek - jeśli pracodawca obniża wynagrodzenia wszystkim pracownikom lub grupie pracowników, do której należy (...) Zobacz więcej
27.10.2010, 07:42

konto usunięte

Temat: Wypowiedzenie stosunku pracy w okresie ochronnym

Dziękuję za odpowiedź.
Czyli jeżeli podpisze zgodę na przeniesienie, to pracodawca może jej obniżyć wynagrodzenie? A jeżeli nie podpisze, to czy wtedy musi ją przywrócić na (...) Zobacz więcej
27.10.2010, 19:13

Następna dyskusja:

Umowa o zakazie konkurencji...
Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do