Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wyna...

"Pisemna zgoda pracownika na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia przelewem powinna zawierać dane właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer konta. Brak danych dotyczących właściciela i numeru rachunku sprawia, że taka dyspozycja jest nieważna i wymaga uzupełnienia. Należy przy tym pamiętać, że nieprawidłowe jest przekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy, którego pracownik nie jest właścicielem ani współwłaścicielem, nawet jeżeli pracownik wskaże wszelkie niezbędne dane dotyczące tego rachunku, w tym jego właściciela. Przepisy prawa pracy nakazują bowiem pracodawcy wypłacać wynagrodzenie pracownikowi, a nie innej osobie, nawet blisko spokrewnionej z zatrudnionym."

Co myślicie o tym?
28.03.2011, 14:07

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

niestety link mi się (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 16:39

konto usunięte

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Iwona K.:
niestety link mi się nie otwiera


otwiera, otwiera widocznie nie masz jakiejś wtyczki.
Myślę, że jest do dobry przepis, łatwo namierzyć kogoś w działach windykacji u komornika... czasy Jarka się skończyły, gdzie kasę trzymał u mamusi na rachunku... Ty zarabiasz - na Twoje konto wchodzi pensja.Ulencja R. edytował(a) ten post dnia 28.03.11 o godzinie 16:48
28.03.2011, 16:45
Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Jak dla mnie, to autor tej porady (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 16:49

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

wciąz nie widze tej porady :( , ale jeśli pracownik osobiście, potwierdzając własnym podpisem zadysponuje część swojego miesięcznego wynagrodzenia np. na konto dziecka to mam spore wątpliwości, że jest to niedopuszczalne. Jesli zaś napisze do pracodawcy bank lub firma windykacyjna, ze pracownik podpisał umowę na kredyt i jednocześnie dał zgodę/dyspozycję na przelewanie raty na konto to takiej dyspozycji bez jednoznacznego potwierdzenia tego faktu przez pracownika, że ma taką wolę nigdy nie wykonam. Komornik nic do tego nie ma, wszelkie komornicze nalezności potraca (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 17:08
Piotr

Piotr Górny radca prawny -
partner, Kancelaria
CGS Adwokacko
Radcowska

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

"wypłata wynagrodzenia pracownikowi" nie oznacza obowiązku wypłaty wyłącznie na jego osobisty rachunek bankowy. Nie ma "nieważności" wypłaty na obce konto (por. np art. 352 kc, który nie przewiduje takiej sankcji). Pracownik może wskazać dowolny rachunek bankowy (on, jako wierzyciel zobowiązania pieniężnego, określa miejsce spełnienia świadczenia) oczywiste jest, że spełnienie świadczenia na rachunek wskazany stanowi (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 17:36
Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Iwona K.:
wciąz nie widze tej porady :( , ale jeśli pracownik osobiście, potwierdzając własnym podpisem zadysponuje część swojego miesięcznego wynagrodzenia np. na konto dziecka to mam spore wątpliwości, że jest to niedopuszczalne. Jesli zaś napisze do pracodawcy bank lub firma windykacyjna, ze pracownik podpisał umowę na kredyt i jednocześnie dał zgodę/dyspozycję na przelewanie raty na konto to takiej dyspozycji bez jednoznacznego potwierdzenia tego faktu przez pracownika, że ma taką wolę nigdy nie wykonam. Komornik nic do tego nie ma, wszelkie komornicze nalezności potraca się wczesniej.
Piotr Górny:
"wypłata wynagrodzenia pracownikowi" nie oznacza obowiązku wypłaty wyłącznie na jego osobisty rachunek bankowy. Nie ma "nieważności" wypłaty na obce konto (por. np art. 352 kc, który nie przewiduje takiej sankcji). Pracownik może wskazać dowolny rachunek bankowy (on, jako wierzyciel zobowiązania pieniężnego, określa miejsce spełnienia świadczenia) oczywiste jest, że spełnienie świadczenia na rachunek wskazany stanowi wykonanie zobowiązania.


Dokładnie !!! Wynagrodzenie przekazane przez pracodawcę na wniosek pracownika na rachunek bankowy innej osoby, zostało mu postawione do dyspozycji. Infor się nie popisał :(
28.03.2011, 17:43
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Ja mam wątpliwości. Przelewanie pieniędzy na rachunek nie należący do pracownika to w końcu darowizna. A może pożyczka? Czy może wynagrodzenie dla tej trzecie osoby z jakiegoś (jakiego) tytułu? Tylko kto zrobił darowiznę/wypłacił wynagrodzenie trzeciej osobie? Pracownik, czy pracodawca?

Co więcej - czytając art. 86 to pracownik nie może złożyć dyspozycji wypłaty - może tylko wyrazić zgodę (ja bym rozumiał, że może wyrazić zgodę na propozycję pracodawcy wypłaty w inny sposób, niż gotówka do rąk własnych, jak stanowi paragraf 1).Mariusz G. edytował(a) ten post dnia 28.03.11 o godzinie 18:10
28.03.2011, 18:09
Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Mariusz G.:
Ja mam wątpliwości. Przelewanie pieniędzy na rachunek nie należący do pracownika to w końcu darowizna. A może pożyczka? Czy może wynagrodzenie dla tej trzecie osoby z jakiegoś (jakiego) tytułu? Tylko kto zrobił darowiznę/wypłacił wynagrodzenie trzeciej osobie? Pracownik, czy pracodawca?

Ależ dlaczego darowizna? Pracownik nadal pozostaje właścicielem swojego wynagrodzenia i może nim dowolnie rozporządzać, choć jeśli wpłynęło ono na rachunek bankowy osoby trzeciej to mogą z tym rozporządzaniem być problemy techniczne. No ale jeśli taka była wola pracownika, to pracodawca musi ją zrealizować. Z punktu widzenia KP i KC spełnił zobowiązanie wobec pracownika i postawił mu wynagrodzenie do dyspozycji.
28.03.2011, 18:16
Małgośka

Małgośka K. Specjalista ds.
personalnych

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Z punktu widzenia US może to być darowizna:) Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy powinien być na rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest pracownik.

Zgodnie z Kodeksem pracy:
Art. 84.

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 19:35
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Piotr Sobkowiak:
Z punktu widzenia KP i KC spełnił zobowiązanie wobec pracownika i postawił mu wynagrodzenie do dyspozycji.

Nie bardzo widzę ten punkt widzenia KP, który prezentujesz ani wypłacenia wynagrodzenia poprzez postawienie do dyspozycji na cudzym rachunku bankowym.

Art. 86.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy
pracy.
§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Skoro zgoda - to najpierw musi być oferta czy propozycja ze strony pracodawcy.

Art. 84.
Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Skoro więc przelew jest na rachunek, którym pracownik nie ma prawa dysponować - to przeniósł to prawo na rzecz innej osoby, a tego KP zakazuje. Jeżeli więc przyjąć, że to Jan Kowalski odebrał wynagrodzenie i potem zlecił przelanie pieniędzy (co jest IMO mocno naciągane, gdy przelewu dokonuje pracodawca, czytając art. 84) to Kowalski dokonał kolejnej transakcji. Oddał komuś te pieniądze - nie wiemy, w jakim celu. Czy to zapłata za coś, darowizna, pożyczka czy coś innego.

A może to darowizna pracodawcy? Np. pracownik wskazał nr rachunku bankowego schroniska dla psów. To kto jest darczyńcą? Skoro pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia ani przenieść prawa na inną osobę - to dale może go dochodzić, jak nie ma KW z podpisem pracownika ani przelewu na jego rachunek bankowy za jego zgodą.Mariusz G. edytował(a) ten post dnia 28.03.11 o godzinie 20:00
28.03.2011, 19:56
Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

A ja stałbym na stanowisku, że pracodawca otrzymując zgodę od pracownika na przekazanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy, nie musi się zastanawiać czyj to jest rachunek. Dla pracodawcy przekazanie wynagrodzenia na ten rachunek będzie spełnieniem zobowiązania wobec pracownika tytułem zapłaty za pracę przez niego wykonaną. Tak więc od strony pracodawcy nie można mówić o darowiźnie.
Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy to pracownik poprosi pracodawcę o przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy nr 00000000000 i będzie to rachunek bankowy np spółdzielni mieszkaniowej (indywidualny przypisany do mieszkania x) w której pracownik ma dług. Pracodawca zgodnie z dyspozycją przekaże wynagrodzenie na ten rachunek bankowy, przez co wypełni swój obowiązek wobec pracownika, nie wnikając czyj to jest rachunek bankowy, gdyż nie ma przepisu który by mu to nakazywał. Przekaże wynagrodzenie za pracę. Spełni zobowiązanie wobec pracownika. Postąpi zgodnie z jego wolą. Pamiętajmy bowiem, że pracownik składając takie oświadczenie działa w swoim interesie, na swą rzecz i w swoim imieniu. Dla pracodawcy sprawa się kończy. Pracownik natomiast mając świadomość, iż jego wynagrodzenie zostało przekazane na jego prośbę na rachunek bankowy spółdzielni, może napisać do spółdzielni pismo informujące o tym fakcie i tłumaczące fakt pojawienia się na tym rachunków środków pieniężnych. Dla spółdzielni mieszkaniowej te środki będą stanowić w tym momencie, spłatę zobowiązania z tytułu użytkowania mieszkania. Dla pracownika cała operacja będzie oznaczać to, iż zadysponował on swoim wynagrodzeniem w taki sposób, iż pokrył nim dług wobec spółdzielni. Uczynił to na swój wniosek i widocznie w (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 21:04
Alicja

Alicja S. Specjalista ds. kadr
i płac ; Doradca
personalny ;
Konsul...

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Jestem zdziwiona taką interpretacją (jak w artykule). Nie widzę przeszkód w takim rozporządzeniu swoim wynagrodzeniem, aby wpływało ono na inne konto niż pracownika. Pracownik wskazuje na piśmie konto bankowe na które ma być przelane wynagrodzenie i ja tym samym wypłacałam takowe z odpowiednią adnotacją: "Wynagrodzenie pana/pani Uwxyz za miesiąc/rok". W dokumentach jest oświadczenie woli pracownika a w przelewie jest opis z jakiego tytułu jest przelew, kogo i jakiego okresu dotyczy, więc nie ma mowy tu o darowiźnie czy jakimkolwiek innym zobowiązaniu tym bardziej wobec osób trzecich. To chyba jasne, (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 21:21

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Mariusz G.:
§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Skoro zgoda - to najpierw musi być oferta czy propozycja ze strony pracodawcy.
zgoda dotyczy sytuacji wcześniejszej kiedy pracownik decyduje jak chce pieniądze otrzymać, a nie co pózniej zamierza z nimi zrobić - tu pracodawca nic nie proponuje
Art. 84.
Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
czy jesli żona pracownika przyniesie notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do odbioru wynagrodzenia to będzie wg Pana przeniesienie prawa do wynagrodzenia na żonę i zonie wystawimy PIT-a na koniec roku?
Skoro więc przelew jest na rachunek, którym pracownik nie ma prawa dysponować - to przeniósł to prawo na rzecz innej osoby, a tego KP zakazuje.
pracodawca tą czynnością nie przenosi prawa do wynagrodzenia na inną osobę - wykonuje dyspozycję pracownika co do jego i tylko jego wynagrodzenia. Idąc tym tropem każde potrącenie z tytułu korzystania z samochodu, telefonu słuzbowego itp. dokonane przez pracodawcę za zgodą (pisemną) pracownika byłoby przeniesieniem prawa do wynagrodzenia na pracodawcę i dojdziemy do absurdu, a takich czynności także Inspekcja Pracy nie kwestionuje.
Jeżeli więc przyjąć, że to Jan Kowalski odebrał wynagrodzenie i potem
zlecił przelanie pieniędzy (co jest IMO mocno naciągane, gdy przelewu dokonuje pracodawca,
dlaczego naciagane?
czytając art. 84) to Kowalski dokonał kolejnej transakcji. Oddał komuś te pieniądze - nie wiemy, w jakim celu. Czy to zapłata za coś, darowizna, pożyczka czy coś innego.
i nie nasza to sprawa jak prcownik wydaje swoje pieniądze
A może to darowizna pracodawcy? Np. pracownik wskazał nr rachunku bankowego schroniska dla psów. To kto jest darczyńcą?
pracownik
Skoro pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia ani przenieść prawa na inną osobę - to dale może go dochodzić, jak nie ma KW z podpisem pracownika ani przelewu na jego rachunek bankowy za jego zgodą.
jest dyspozycja z podpisem , jest z jakiego tytułu i gdzie pieniądze zostały przelane - wszystko jest , jaka ma byc podstawa do dochodzenia?
28.03.2011, 21:44
Małgośka

Małgośka K. Specjalista ds.
personalnych

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Jest to wszystko tylko kolejnymi interpretacjami. Oczywiście jest to kwestia, że każdy powinien dysponować swoją własnością, jak chce:)
Ale, jak w tym wszystkim wygląda wypełnienie art. 84 Kp?
Zawsze PIP mówiła, że musi pracownik być właścicielem, albo współwłaścicielem rachunku bankowego, na jaki zostanie dokonany przelew wynagrodzenia?
Była jakiś czas temu mowa, że chcą uelastycznić ten przepis, aby pracodawca sam mógł zadecydować, w jaki sposób dokona zapłaty wynagrodzenia pracownikowi i nie będzie musiało być to jedynie (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 21:58
Piotr

Piotr Górny radca prawny -
partner, Kancelaria
CGS Adwokacko
Radcowska

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

ale właśnie to co mówi PIP też jest interpretacją i to zupełnie pomijającą nie tylko art. 86 par. 3 kp ale też całą sferę prawa zobowiązań (w szczególności przepisów dot., wykonania zobowiązań)z Kodeksu cywilnego, który tu znajduje zastosowanie z mocy (...) Zobacz więcej
29.03.2011, 13:07
Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Wypłata wynagrodzenia na konto

Jeszcze chyba warto zwrócić uwagę, że możliwość przekazania na wniosek np. części wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy osoby trzeciej (fizycznej, firmy, instytucji, pracodawcy itd.), może być "przydatna" w sytuacji gdy następuje zbieg tytułów egzekucyjnych różnego tytułu a mimo braku możliwości dokonania potrącenia dobrowolnego o jakim mowa w KP z powodu konieczności pozostawienia kwoty wolnej, będziemy mogli w ten sposób przekazać część czy całość pozostałego wynagrodzenia we wskazane przez pracownika miejsce będąc w zgodzie (...) Zobacz więcej
29.03.2011, 13:43Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do