Karolina

Karolina P. HR Specialist

Temat: umowy zlecenia

w firmie zatrudniamy kilku studentów na podstawie umowy zlecenia. Każdy z nich wypełnił stosowne oświadczenie w którym potwierdza swój status studenta. Dwoje z tych osób, mimo licznych próśb, nie doręczyło kopii swoich legitymacji studenckich (twierdzą że jej nie wyrobili bo nie jest im potrzebna), natomiast przynieśli zaświadczenie ze swoich szkół, że są studentami. Czy w przypadku kontroli ZUS takie zaświadczenie (...) Zobacz więcej
19.04.2008, 22:48
Magdalena

Magdalena Gurdziołek prawa ręka Lucyfera
od lewej roboty

Temat: umowy zlecenia

Oświadczenie powinno wystarczyć o ile znajduje się w nim zapis, że zleceniobiorca zobowiązuje się powiadomić zleceniodawcę niezwłocznie po utracie statusu studenta. Jednak najlepiej mieć ksero (...) Zobacz więcej
20.04.2008, 18:08
Lubomira

Lubomira M. Samodzielna
Księgowa,
Specjalista d/s
księgowych i
kadrow...

Temat: umowy zlecenia

Zajmowałam się zatrudnianiem pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych i studenci musieli dostarczyć jedno z tych dokumentów:
1)legitymację szkolną (oczywiście istotna rzecz to termin ważności legitymacji)
2)zaświadczenie ze szkoły - ważne co jest napisane na zaświadczeniu (na to musisz mieć oko, NIE może być napisane że taka i taka osoba wpłaciła za dany okres pieniądze - zdarzało mi się iż studenci przynosili takie zaświadczenia :)
ważne jest że taka i taka os. jest studentem, uczniem w szkole.....
(tego typu uczelnie najczęściej wpisywali okres od... do ...)

Mając jeden z w/w kserokopii możesz (...) Zobacz więcej
20.04.2008, 19:22
Jarosław

Jarosław Kostrzak inspektor WIIH,
specjalista rozwoju
zasobów ludzkich,
dor...

Temat: umowy zlecenia

Lubomira Moroch:
ważne jest że taka i taka os. jest studentem, uczniem w szkole.....
(tego typu uczelnie najczęściej wpisywali okres od... do ...)

Mając jeden z w/w kserokopii możesz spać spokojnie

Dokładnie tak. Potwierdzam u mnie było podobnie:)
22.04.2008, 08:01

konto usunięte

Temat: umowy zlecenia

karolina p.:
w firmie zatrudniamy kilku studentów na podstawie umowy zlecenia. Każdy z nich wypełnił stosowne oświadczenie w którym potwierdza swój status studenta. Dwoje z tych osób, mimo licznych próśb, nie doręczyło kopii swoich legitymacji studenckich (twierdzą że jej nie wyrobili bo nie jest im potrzebna), natomiast przynieśli zaświadczenie ze swoich szkół, że są studentami. Czy w przypadku kontroli ZUS takie zaświadczenie będzie honorowane?


Zastanowiło mnie to, że nie wyrobili legitymacji, bo nie jest im potrzebna.
Kim jest student bez ważnej legitymacji?
Uczelnia wyrabia legitymację, kiedy osoba jest wpisana na listę studentów i trzeba ją tylko odebrać z kancelarii, jeśli nie na inauguracji roku akademickiego.

http://scary.wordpress.com/2006/09/29/jak-uzyskac-stat...

Ja zawsze wymagam do dokumentów przy umowie zlecenie ksero ważnej legitymacji studenckiej.
Już kiedyś spotkałam się z próbą oszustwa przez "studenta-ucznia".
Widocznie pismo z uczelni o posiadanym statusie studenta łatwiej uzyskać niż legitymację studencką.
To jest ważny dokument obok dowodu osobistego.
22.04.2008, 14:11
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: umowy zlecenia

Joanno
U nas jest wręcz odwrotnie. Zatrudniamy ok 20 studentów. Każdy , przy podpisaniu umowy musiał przedłozyć aktualne zaswiadczenie (wazne tylko 7 dni od daty wystawienia) że jest studentem a nie legitymację. Legitymacja - to tylko uprawnienie studenta do żniżek i nic ponadto - Na targach mozna takich legitymacji kupić duzo, a z zaświadczeniem jest już gorzej - a jeszcze okresowo waznym !! Każda firma ma swoje reguły.
ZUS honoruje przede wszystkim żaświadczenia i to oryginały a nie ksero legitymacji + oswiadczenie studenta.Krzysztof K. edytował(a) ten post dnia 22.04.08 o godzinie 20:58
22.04.2008, 20:56
Michał

Michał Okła Konsultant Senior
SAP HCM

Temat: umowy zlecenia

Witam,

ZUS honoruje przede wszystkim oświadczenia zleceniobiorców. To zleceniobiorca oświadcza że w danym momencie jest studentem, jest studentem/gdzie indziej zatrudniony/ma działalność i tak dalej. Bo idąc tym tokiem rozumowania osobę zatrudnioną w innej firmie na umowę o pracę prosiłabyś o zaświadczenie o zatrudnieniu, a pracującą gdzie indziej na zlecenie prosiłabyś o RMUA żeby się upewnić czy na pewno odprowadza składki. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za to co wypełnił w kwestionariuszu i pod czym (...) Zobacz więcej
22.04.2008, 21:47
Edyta

Edyta O. Specjalista ds.
Planowania
Finansowego

Temat: umowy zlecenia

Przychylam się do tego zdania, że wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy.
Jeśli wymagacie legitymacji lub zaświadczenia z uczelni to wskażcie podstawę prawną, w której jest o (...) Zobacz więcej
23.04.2008, 00:04

konto usunięte

Temat: umowy zlecenia

Gorąco wspieram Edytę, gdzie podstawa prawna uprawniająca zleceniodawcę do żądania dostarczenia zaświadczenia? Nie wymyślajmy dodatkowych utrudnień, bo co by było gdyby w sklepie przed zakupem butów sprzedawca zażądał zaświadczenia od lekarza i to nie zwykłego, a antropologa, o długości naszej stopy? Kontrola ZUS nie ma prawa zarzucić zleceniodawcy braku zaświadczenia ze szkoły wyższej lub kserokopii legitymacji studenckiej, bo przepis wymaga jedynie, i aż, oświadczenia (oświadczenie jest dokumentem mocniejszym dowodowo niż zaświadczenie i legitymacja). Wyobraźcie sobie proces sądowy, w którym żądacie od zleceniobiorcy zwrotu kosztów ewentualnych składek należnych od zlecenia dla "nibystudenta". Nibystudent przed sądem zeznaje: Wysoki sądzie, zleceniodawca nie chciał mojego oświadczenia tylko ksero legitymacji to mu je dałem, nie wiedziałem, że chodzi o to, żebym był studentem w okresie wykonywania zlecenia. Kontrolerzy ZUS sami sprawdzają, a przynajmniej powinni, status zleceniobiorcy, jeśli coś jest na rzeczy. Czy z oświadczeniem, czy z zaświaczeniem, czy też z kserokopią legitymacji, tak czy siak za nieopłacenie składek odpowiada zleceniodawca (płatnik składek). Różnica jest taka, że mając oświadczenie zleceniodawca ma szanse wygrać proces ze zleceniobiorcą, bez oświadczenia napewno go nie (...) Zobacz więcej
24.04.2008, 18:45
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: umowy zlecenia

Panie Krzysztofie W.
Ma Pan rację z małym wyjątkiem.
Nasza firma ma podpisaną umowę o współpracy z uczelnią (o okresowym zatrudnianiu studentów).Jest w niej punkt mówiacy, ze firma podpisuje indywidualne umowy ze studentami tej uczelni na podstawie aktualnych zaswiadczeń potwierdzajacych, ze osoba jest "czynnym studentem" a nie kukłą - wystawionych przez uczelnie . Uczelnia sama okresliła w umowie okres ważnosci dokumentu. (...) Zobacz więcej
25.04.2008, 18:08

konto usunięte

Temat: umowy zlecenia

No i o tym właśnie mówiliśmy,o podstawie żądania zaświadczenia. Tu podstawą jest umowa, i kropka. Ale tak, czy siak kontrola ZUS może sprawdzać fakt bycia studentem,i wcale nie musi dawać wiary zaświadczeniu posiadanemu (...) Zobacz więcej
26.04.2008, 11:18

konto usunięte

Temat: umowy zlecenia

Krzysztof Wiesław Żukowski:
Gorąco wspieram Edytę, gdzie podstawa prawna uprawniająca zleceniodawcę do żądania dostarczenia zaświadczenia? Nie wymyślajmy dodatkowych utrudnień, bo co by było gdyby w sklepie przed zakupem butów sprzedawca zażądał zaświadczenia od lekarza i to nie zwykłego, a antropologa, o długości naszej stopy? Kontrola ZUS nie ma prawa zarzucić zleceniodawcy braku zaświadczenia ze szkoły wyższej lub kserokopii legitymacji studenckiej, bo przepis wymaga jedynie, i aż, oświadczenia (oświadczenie jest dokumentem mocniejszym dowodowo niż zaświadczenie i legitymacja). Wyobraźcie sobie proces sądowy, w którym żądacie od zleceniobiorcy zwrotu kosztów ewentualnych składek należnych od zlecenia dla "nibystudenta". Nibystudent przed sądem zeznaje: Wysoki sądzie, zleceniodawca nie chciał mojego oświadczenia tylko ksero legitymacji to mu je dałem, nie wiedziałem, że chodzi o to, żebym był studentem w okresie wykonywania zlecenia. Kontrolerzy ZUS sami sprawdzają, a przynajmniej powinni, status zleceniobiorcy, jeśli coś jest na rzeczy. Czy z oświadczeniem, czy z zaświaczeniem, czy też z kserokopią legitymacji, tak czy siak za nieopłacenie składek odpowiada zleceniodawca (płatnik składek). Różnica jest taka, że mając oświadczenie zleceniodawca ma szanse wygrać proces ze zleceniobiorcą, bez oświadczenia napewno go nie wygra. Pozdrawiam


To jest prawda, że wystarczające jest podpisane przez zleceniobiorcę wiążące oświadczenie, iż jest aktualnie np. studentem i w razie jakiś zmian ma obowiązek natychmiast poinformować o tym zleceniodawcę.
Ale, zleceniodawca ma również prawo wymagać pewnych dokumentów, które potwierdzają np. jego status studenta. Tak, jak dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje potrzebne do wykonania danego zlecenia i ukończone szkoły.

To jest umowa na podstawie kodeksu cywilnego i może zleceniodawca wymagać dokumentów, jakich chce.
Nie ma tutaj takich zastrzeżeń, jak w przypadku KP.

W ogóle ta dyskusja przestała być merytoryczna.
Dla kogo jest trudnością zrobienie ksera legitymacji i dołączenie do podpisanego oświadczenia?
Sprzeciw jest potwierdzeniem braku wiarygodności, co czasami zdarza się.
W przypadku umów na podstawie KP wymagamy potwierdzenia kwalifikacji, a przy zleceniu jest to równie ważne.
26.04.2008, 12:35
Marcin

Marcin Bugowski HR Process Analyst,
Payroll System
Administrator, Bank
Ha...

Temat: umowy zlecenia

Witam serdecznie.

Kilka miesięcy temu jeden z oddziałów ZUS przeprowadzał kontrolę w firmie, którą obsługiwałem (pracowałem w firmie outsourcingowej).

Pani kontrolerka jasno określiła, że faktycznie w przypadku poprawnego rozliczenia wynagrodzenia za wykonywanie umowy zlecenia, niezbędne jest wypełnienie przez zleceniobiorcę stosownego oświadczenia. Dodatkowo zleceniodawca może wymagać od zleceniobiorcy, najlepiej zaświadczenia z uczelni.
Tutaj należy faktycznie zwrócić uwagę, na to, czy aby na pewno owo oświadczenie nie jest poświadczeniem wpłaty czesnego. (chociaż bywają druki, które zawierają jedno i drugie).

Zgadzam się z kilkoma przedmówcami, że nie rozumiem sytuacji, w której studenci mówią, że nie wyrobili sobie legitymacji, bo im się nie chciało. To nie oni wyrabiają sobie legitymacje, tylko uczelnia robi to dla nich.

Wracając jeszcze do oświadczenia dołączanego do umów zlecenia, ZUS i inne instytucje trzymają się zasady, w której za wypełnienie oświadczenia całkowita odpowiedzialność ponosi ZLECENIOBIORCA i to na nim właśnie ciąży odpowiedzialność w chwili kiedy w jakiś sposób umowa rozliczona zostałaby niepoprawnie.

(a i jeszcze jedna rzecz, Panie Michale O., dokument ZUS RMUA nie powinien być NIGDY i NIGDZIE wymagany do okazania jako potwierdzenie... i właśnie - potwierdzamy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a nie odprowadzanie składek na ub. społeczne. Dokumentem potwierdzającym takowe zgłoszenie jest dokument ZUS ZUA. W rzeczonej wcześniej RMUCe zawiera się nasze wynagrodzenie, a tego nie jesteśmy zobowiązani okazywać żadnej instytucji poza tymi, które ew. badają nasze zdolności kredytowe, itp.
bardzo często zdarza się tak, że panie w przychodniach koniecznie muszą zobaczyć naszą RMUKę. ale po co im? tam jest informacja o wynagrodzeniu. Pracownik idąc tym tropem, nie może nigdy mieć pewności, że pracodawca faktycznie odprowadza za niego składki, ale tak jak powiedziałem nie to warunkuje np. przyjęcie do przychodni, tylko fakt zgłoszenia (...) Zobacz więcej
26.04.2008, 13:30

konto usunięte

Temat: umowy zlecenia

Pani Joanno!
Dyskusja właśnie stała się merytoryczna, a robienie ksera nie jest trudnością. Chodzi jednak o to, żeby nie żądać dokumentów ponad miarę, bo życie stanie się straszne jak każdy będzie żądał dokumentów więcej niż trzeba. Zapewniam Panią, że kser w tym przypadku nie trzeba.

Panie Marcinie!
Nie jest do końca prawdą, że "za wypełnienie oświadczenia całkowita odpowiedzialność ponosi ZLECENIOBIORCA". Owszem odpowiedzialność cywilną ponosi zleceniobiorca (jeżeli uda się wygrać proces) ale w rzeczonej dyskusji chodzi o odpowiedzialność za zobowiąznia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a ta ciąży wyłącznie na płatniku składek, czyli na zleceniodawcy (wyciąg z ustawy o systemie ubezp. społ):
Art. 24.
1. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład
może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 % nieopłaconych składek.
Art. 98.
1. Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:
1) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w
przewidzianym przepisami terminie,podlega karze grzywny do 5 000 złotych.
I tak to (...) Zobacz więcej
26.04.2008, 15:46

konto usunięte

Temat: umowy zlecenia

Witam serdecznie,

Jako student wykonywałem różną pracę, która zazwyczaj potwierdzona była czy to umową zleceniem lub umową o dzieło. W chwili obecnej mam możliwość rozpoczęcia stałej pracy. W związku z tym zwracam się z zapytaniem do Państwa czy będąc studentem studiów dziennych mogę podjąć stałą pracę na zasadzie umowy o pracę? czy istnieją jakiekolwiek przeszkody ku temu? co mogliby Państwo mi poradzić?

Z góry dziękuję za pomoc.
(...) Zobacz więcej
7.06.2008, 12:22
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: umowy zlecenia

Dawidzie
Jeżeli praca nie bedzie kolidowała z zajeciami na studiach - nie ma żadnych przeszkód. No i pytanie czy pracodawcy opłaca sie układ - pracownik,student (...) Zobacz więcej
7.06.2008, 14:17
Katarzyna

Katarzyna S. Specjalista ds. Kadr
i Płac, STOCK Polska

Temat: umowy zlecenia


Wracając jeszcze do oświadczenia dołączanego do umów zlecenia, ZUS i inne instytucje trzymają się zasady, w której za wypełnienie oświadczenia całkowita odpowiedzialność ponosi ZLECENIOBIORCA i to na nim właśnie ciąży odpowiedzialność w chwili kiedy w jakiś sposób umowa rozliczona zostałaby niepoprawnie.

Niezupełnie tak to wygląda... podam przypadek, który dotyczy umowy zlecenie z osobą, która oświadczyła, że jest zatrudniona na pods. umowy o pracę u innego pracodawcy i otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż płaca minimalna - czyli od zlecenia miała tylko skł zdrowotną.
W trakcie kontroli ZUS u zleceniodawcy okazało się jednak, że był osobą bezrobotną w trakcie świadczenia zlecenia i niestety to ZLECENIODAWCA musiał naliczyć i odprowadzić składkę emerytalną i rentową. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą...
przydałyby się zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy, czy RMUA... ale raczej nie można żadać (...) Zobacz więcej
23.02.2012, 12:11Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do