Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Witam,
proszę o poradę. Pracownik był zatrudniony na okres próbny, następnie otrzymał umowę na czas nokreślony na okres kilku lat, która właśnie się kończy. Czy biorąc pod uwagę Ustawę antykryzysową, pracodawca może z nim podpisać umowę na czas nieokreślony, czy zgodnie z Ustawą musi to być umowa na czas określony do 2 lat? Zastanawia mnie, czy w świetle Ustawy można w ogóle podpisać teraz z pracownikiem umowę na czas nieokreślony, jeśli nie jest to "konieczne"?

Z góry dziękuję za opinie i (...) Zobacz więcej
21.09.2009, 09:06

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Ja też o to pytałam: http://www.goldenline.pl/forum/prawo-pracy-i-ubezpiecz...
21.09.2009, 09:09
Jarosław

Jarosław D. Cichy obserwator
rzeczywistości

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Ustawa znosi przymus zawierania 3 umowy na czas nieokreślony ale nie oznacza to, że takich umów nie można zawierać. Natomiast jeśli umowa kończy się w tych dniach i miałaby być przedłużona na kolejny czas określony to nalezy pamietac o dwóch rzeczach:
1. ta umowa jak i kolejne w sumie może być zawarta maxymalnie na 2 lata.
2. czas od 22.08 (wejscie w życie ustawy) do końca obecnej umowy nalezy odjać od tych (...) Zobacz więcej
21.09.2009, 09:37
Magdalena

Magdalena B. Spec. ds. Kadr i
Płac, Kirchhoff
Polska Sp. z o.o.

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

tu jest interpretacja:

http://www.rp.pl/temat/359847_Pakiet_antykryzysowy.html
21.09.2009, 12:34
Wioletta

Wioletta B. strategia
marketingowa

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Wytłumaczcie mi prosze łopatlogicznie, bo ja juz nic nie rozumiem.
Czy pracodawca nie może podpisac teraz z pracownikiem np. umowy próbnej 3-m-ce, a potem na czas nieokreślony w (...) Zobacz więcej
22.09.2009, 13:44
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Zawsze może podpisać na czas nieokreślony.

To co zmieniła ustawa antykryzysowa, to że trzecia umowa na czas określony nie jest z mocy ustawy umową na (...) Zobacz więcej
22.09.2009, 14:15
Radosław

Radosław Kolibabski Człowiek podążający
nową drogą,
dosknalący siebie!

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

No i oczywiście umowa na okres próbny nie wchodzi w pakiet (2 umów przed umową na czas nieokreślony).
(...) Zobacz więcej
29.09.2009, 09:50

konto usunięte

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

halo, halo najprościej mówiąc jest to tak a właściwie tak być powinno:
1.Umowa okres próbny (max 3 msc)
2.Umowa na czas określony
3.Umowa na czas określony
4.Umowa na czas nieokreślony
Zgodnie z ustawą antykryzysową z dnia 22.08.09 umowy na czas określony nie mogą być zawierane na dłuższy okres niż 24 miesiące!!!
Natomiast jeśli pracodawca chce dać umowę na czas określony może to zrobić, KP cały czas jest aktualny nie został (...) Zobacz więcej
30.09.2009, 19:35
Elwira

Elwira Borek Specjalista ds. kadr
i płac

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Jejku.. Jak pracodawca chce, to sobie może zawrzeć umowę na czas nieokreślony od początku pracy pracownika. Gdzie jest napisane, że nie można?
Jedynie co ta ustawa zmienia to możliwość zawarcia trzeciej, czwartej, piątej... itd. umowy na czas określony, oczywiście z zachowaniem (...) Zobacz więcej
2.10.2009, 09:18
Dominika

Dominika K. Specjalista ds
Personalnych,
Automotive

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Reasumując, umowy na czas określony trwające od dnia wejścia w życie pakietu antykryzysowego, mogą być bez limitu ilościowego przedłużane do 21.08.2011. Kolejna umowa, po tym terminie, musi być już zawarta na czas nieokreślony. Dodam, że do limitu czasowego faktycznie nie wlicza się umów na okres próbny, ale czas trwania umów na zastępstwo musi być wliczony do 24-miesięcznego (...) Zobacz więcej
5.10.2009, 21:18
Marcin

Marcin Horemski Pracownik działu
prawnego,
specjalista ds. BHP

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Takie coś dziś znalazłem:

Umowy na czas określony - przepisy przejściowe

Przepisy dotyczące zawierania umów na czas określony, które wprowadziła tzw. ustawa antykryzysowa, nie są jednoznaczne i budzą wiele wątpliwości. Jak odnoszą się one np. do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 22 sierpnia br.?

Umowy na czas określony zawarte przed 22 sierpnia 2009 r. i trwające dłużej niż do 31 grudnia 2011 r.

Te umowy nie są objęte przepisami ustawy i rozwiązują się z upływem terminu, na który zostały zawarte (art. 35 ust. 3 ustawy antykryzysowej). Oznacza to, że wliczamy je do limitu maksymalnie dwóch kolejnych umów na czas określony (art. 25 1 kp), ale nie obowiązuje ich limit czasu trwania, tj. 24 miesięcy.

Oczywiście należy w tym przypadku pamiętać o orzeczeniach SN, w myśl których długie, tj. 9-, 5-, a nawet 3-letnie umowy o pracę na czas określony mogą być uznane przez sąd za umowy na czas nieokreślony, jeśli nie uzasadnia tego zadanie określone w czasie, do wykonania którego pracownik został zatrudniony oraz interes obu stron stosunku pracy (wyrok SN z 25 października 2007 r., II PK 49/07; wyrok SN z 7 września 2005 r., II PK 294/04, OSNP 2006/13-14/207).

Przykład z życia

* Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na okres próbny od 1 października do 31 grudnia 2007 r. Następnie pierwszą umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Potem drugą umowę na czas określony od 1 stycznia 2009 r. do 31 stycznia 2012 r.

Ponieważ ta druga umowa została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy antykryzysowej (przed 22 sierpnia 2009 r.) na okres trwający dłużej niż okres obowiązywania ustawy antykryzysowej (tj. dłużej niż do 31 grudnia 2011 r.), nie stosuje się do niej 24-miesięcznego ograniczenia czasowego z tej ustawy. Stosuje się natomiast limit liczby umów na czas określony, co oznacza, że od 1 lutego 2012 r. pracodawca chcąc zatrudnić pracownika, musi zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony.

Umowy na czas określony zawarte przed 22 sierpnia 2009 r. i kończące się w okresie działania ustawy antykryzysowej, tj. przed 31 grudnia 2011 r.

Jeśli chodzi o te umowy, to przepisy przejściowe budzą najwięcej wątpliwości (chodzi o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy antykryzysowej). Do umów tych nie stosuje się ograniczeń liczbowych, stosuje się jednak 24-miesięczne ograniczenie. Zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Pracy do 24-miesięcznego okresu należy wliczać nie tylko okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony zawieranej po dniu wejścia w życie ustawy, ale również okres wcześniejszy – okres obowiązywania umowy trwającej w dniu wejścia w życie ustawy, ale liczony tylko od 22 sierpnia 2009 r.

W przypadku więc pracowników, których umowy na czas określony trwały w dniu 22 sierpnia 2009 r., a kończą się przed 31 grudnia 2011 r., dla uproszczenia należy przyjąć, że z tymi pracownikami można zawierać kolejne umowy na czas określony, ale trwające maksymalnie do 21 sierpnia 2011 r. Potem pracodawca, który nadal chce zatrudniać takich pracowników, musi zawrzeć z nimi umowy na czas nieokreślony.
13.10.2009, 15:01
Dominika

Dominika K. Specjalista ds
Personalnych,
Automotive

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Dokładnie tak to własnie wygląda - pakiet antykryzysowy nie zmienia nic, w przypadku osób, które w dniu wejscia ustawy miały zawarte umowy do 01.01 2012 (...) Zobacz więcej
13.10.2009, 15:35
Rafał

Rafał Fabisiak Radca Prawny

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

No właściwie wszystko powiedzieliście. Tylko przytaknąc..umowę na czas nieokreślony można zawsze zawrzeć kiedy strony mają na to ochotę. A przy umowach na czas określony pamiętać trzeba by od 22.08.2009r liczyć kolejne 24 miesiące do dnia 31.12.2011 czyli do dnia obowiązywania ustawy. Ale na jedno warto zwrócić uwagę....czy zastanawiiście sieczy umowy na zastępstwo.....wlicza się do limitu kolejnych 24 miesiecy? Czy jednak nie? Wbrew pozorom naprawdę to nie jest jednoznaczna sytuacja.Zresztą zaraz po wejściu w życie ustawy podobne wątpliwości dotyczyły umowy na okres próbny -ale tu da sięwybronić argument że nie liczymy tej umowy bo...jak k.p. wskazuje każda z umów może być poprzedzona umową na okres próbny a regulacje ustawy dottyzą umowy na czas okreśłony jako kategroii do któej sam ustawodaca nie zaliczył umowy na okres próbny. NAtomiast już z umową na zastęstwo nie jest tak jednoznacznie. JA jestem zdania, że i ta umowa nie powinna byćliczona ,ale przykładowo prof. prawa pracy K.BAran w swojej publikacji dokładnie twierdzi odwrotnie. JAkie jest (...) Zobacz więcej
13.10.2009, 23:20
Dominika

Dominika K. Specjalista ds
Personalnych,
Automotive

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Jak już pisałam powyżej, znalazłam komentarz, że umowa na zastępstwo ma być wliczana do okresu 24-miesięcznego. (źródło: Gazeta Prawna).

Mimo, że przed wejściem w życie pakietu antykryzysowego, umowy na zastępstwo nie były liczone do limitu 2 umów na czas określony, które można było zawrzeć, to obecnie liczą się do 24-miesięcznego limitu trwania umów na czas określony.

Ja z kolei zgadzam się z tą interpretacją i jestem zdania, że umowy na zastępstwo powinny się liczyć do tych 24 miesięcy, przecież to też jest umowa na czas określony, tylko nie ma ściśle określonej daty dziennej jej zakończenia. (np. zawarta do czasu powrotu Pani Kowalskiej z urlopu macierzyńskiego)

W każdym razie swego czasu również miałam podpisaną taką umowę i o wiele bardziej podoba mi się stanowisko, że powinno się ją wliczać ;)

Może jeszcze czegoś poszukam w (...) Zobacz więcej
14.10.2009, 01:21
Angelika

Angelika K. Szukam pracy -
administracja
biurowa: Radomsko,
Kleszczów...

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Jeśli dobrze zrozumiałam, po 22 sierpnia b.r. nie można zawierac umów na okres dłuzszy niż 24 m-ce tak?
A co w przypadku, gdy pracownik dostał umowę w październiku b.r. (...) Zobacz więcej
14.10.2009, 08:17
Marcin

Marcin Horemski Pracownik działu
prawnego,
specjalista ds. BHP

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Angelika, wydaje mi się, że w takim przypadku zostało naruszone prawo i gdy pracownik odda sprawę do sądu to po 2 latach może zostac przekształcona na umowę na (...) Zobacz więcej
14.10.2009, 16:02
Rafał

Rafał Fabisiak Radca Prawny

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

to doszło do poważnego błędu prawnego. Ustawa antykryzysowa jest w tym przypadku jednoznaczna. Bystry pracownik powinien wystąpić do sądu pracy o ustalenie że doszło do zawarcia umowy na czas nieokreślon, bo...pod rządami ustawy antykryzysoej umowy zawarte na okres ponad 24 miesiące...uważasieza umowy bez zstrzeżonego terminu końcowego, właśnie dlatego że naruszają prawny zakaz. Tak więć radzę szybko rozwiązać tą umowę najlepiej za porozumieniem stron.
Angelika K.:
Jeśli dobrze zrozumiałam, po 22 sierpnia b.r. nie można zawierac umów na okres dłuzszy niż 24 m-ce tak?
A co w przypadku, gdy pracownik dostał umowę w październiku b.r. na 5 lat?
14.10.2009, 23:26
Rafał

Rafał Fabisiak Radca Prawny

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Problem w tym, że ustawodawca nie pomyślał do końca. Ustawa nie jest jednoznaczna, skoro kodeks pracy traktuje umowy na zastępstwo i okres próbny jako odrębne kategorie umów na czas określony - są do nich szczegółowe uregulowania co do terminów wypowiedzeń i ich przeznaczenia-i nie wlicza ich do limitu trzech kolejnych umów( wprawdzie przepisu obecnie zawieszonego) to czy ustawa antykryzysowa używając pojęcia "umowa na czas określony" nie ma przypadkiem na myśli wyłącznie "standardowej" umowy na czas określony???

Mam wątpliwości i dlatego napisałem do Ministerstwa z pytaniem i czekam co napiszą.

NA teraz uważam, że umowy obie :próbna i na zastępstwo nie powinny być liczone do tego limitu.
Dominika Kruk:
Jak już pisałam powyżej, znalazłam komentarz, że umowa na zastępstwo ma być wliczana do okresu 24-miesięcznego. (źródło: Gazeta Prawna).

Mimo, że przed wejściem w życie pakietu antykryzysowego, umowy na zastępstwo nie były liczone do limitu 2 umów na czas określony, które można było zawrzeć, to obecnie liczą się do 24-miesięcznego limitu trwania umów na czas określony.

Ja z kolei zgadzam się z tą interpretacją i jestem zdania, że umowy na zastępstwo powinny się liczyć do tych 24 miesięcy, przecież to też jest umowa na czas określony, tylko nie ma ściśle określonej daty dziennej jej zakończenia. (np. zawarta do czasu powrotu Pani Kowalskiej z urlopu macierzyńskiego)

W każdym razie swego czasu również miałam podpisaną taką umowę i o wiele bardziej podoba mi się stanowisko, że powinno się ją wliczać ;)

Może jeszcze czegoś poszukam w tym temacie...
14.10.2009, 23:33
Grzegorz

Grzegorz Cieślik Payroll Outsourcing
/ Advisory Services
for Employers / D...

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

Rafał Fabisiak:
to czy ustawa antykryzysowa używając pojęcia "umowa na czas określony" nie ma przypadkiem na myśli wyłącznie "standardowej" umowy na czas określony???

ja bym raczej zaliczył - klasyfikacja KP jest tutaj jednoznaczna a nowa ustawa nie tworzy nowych kategori / klasyfikacji umów
15.10.2009, 08:29
Rafał

Rafał Fabisiak Radca Prawny

Temat: Umowa na czas nieokerślony a Ustawa antykryzysowa

No właśnie problem w tym że KP wyróżnia trzy formy/rodzaje umowy na czas określony.NIe bez kozery KP dla każdej z tych form przewiduje inne terminy wypowiedzenia a także cel jakiemu mają służyć. To nie jest przypadek że ustawodawca tak zróżnicował te umowy. Gdyby inaczej było nie wyróżniałby ich.
Grzegorz Cieślik:
Rafał Fabisiak:
to czy ustawa antykryzysowa używając pojęcia "umowa na czas określony" nie ma przypadkiem na myśli wyłącznie "standardowej" umowy na czas określony???

ja bym raczej zaliczył - klasyfikacja KP jest tutaj jednoznaczna a nowa ustawa nie tworzy nowych kategori / klasyfikacji umówRafał Fabisiak edytował(a) ten post dnia 15.10.09 o godzinie 23:30
15.10.2009, 23:30Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do