Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Pracownik chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoją pełnoletnią córkę (nie uczy się) wraz z wnukiem. Ani córka ani wnuk nie ma orzeczenia o niepełnosprawności.
Dodatkowo (nie wiem, czy ma to znaczenie) córka pobiera zasiłek rodzinny na swojego syna.

Czy przysługuje (...) Zobacz więcej
2.02.2010, 10:12
Emilia

Emilia Wawrzyszczuk redaktor,
dziennikarz,
kadrowiec

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Za członka rodziny wg ustawy uważa się:
a)dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
b)małżonka,
c)wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Z tego wynika chyba, że pracownik moze zgłosić do ubezpieczenia wnuka, ale córki nie - skoro jest pełnoletnia i się nie uczy. Warto jednak zadzwonic do ZUSu i (...) Zobacz więcej
2.02.2010, 13:58

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Ale chyba też wnuka nie, bo jest
wnuka albo dziecko obce, dla którego (...) Zobacz więcej
2.02.2010, 15:01
Monika Anna

Monika Anna Rybicka starszy specjalista

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Emilia Wawrzyszczuk:

Z tego wynika chyba, że pracownik moze zgłosić do ubezpieczenia wnuka, ale córki nie - skoro jest pełnoletnia i się nie uczy. Warto jednak zadzwonic do ZUSu i się upewnić:)

Z przepisu, który podałaś pracownik może zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy dziecko znajduje się pod opieką pracownika. A z tego co podała Wioletta to córka pobiera zasiłek rodzinny na dziecko, czyli matka ma prawa do dziecka, a nie babcia.
2.02.2010, 15:25

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Pracownica chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego córkę, która jest studentką.

Córka jest zgłoszona do zdrowotnego jako studentka - czy mam rację, ja jako pracodawca (...) Zobacz więcej
2.03.2010, 16:05
Joanna

Joanna Spułtowska Menedżer
Departamentu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Z przepisu, który przytoczyła Emilia wynika wprost, że ubezpieczony ma prawo zgłosić wnuka. Konieczność ustanowienia opieki dotyczy tylko dziecka obcego.
Miałam taki przypadek i potwierdzałam to (...) Zobacz więcej
2.03.2010, 19:47

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Wioletta Płoch:
Pracownica chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego córkę, która jest studentką.

Córka jest zgłoszona do zdrowotnego jako studentka - czy mam rację, ja jako pracodawca nie muszę?


TERAZ MAM TAKIE PYTANIE :)Wioletta Płoch edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 08:32
3.03.2010, 08:32
Ania

Ania D. Kierownik ds.
personalnych

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Córkę-studenta można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie ukończyła 26 lat. Jeżeli jest studentką i ukończyła 26 lat to zgłasza (...) Zobacz więcej
3.03.2010, 11:24

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Serdecznie dziękuję :)
3.03.2010, 11:42

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Kasuję pytanie, bo mam odpowiedź :)Wioletta Płoch edytował(a) ten post dnia 05.03.10 o godzinie 13:39
5.03.2010, 13:19

Temat: Ubezpeiczenie zdrowotne członka rodziny pracownika

Pracownica ma dziecko w wieku 21 lat, dziecko nie pracuje, nie uczy się, czy dziecku przysługuje ubezpieczenie zdrowotne z tytułu (...) Zobacz więcej
18.05.2010, 16:01

Następna dyskusja:

Zatrudnienie członka rodziny
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do