Joanna

Joanna B. Samodzielna księgowa

Temat: sprostowanie świadectwa pracy

Witam,
Mam dwa pytania związane z świadectwem pracy:

1. Czy pracodawca ma obowiązek w pkt.3 świadectwa pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, wskazać stronę składająca oświadczenie woli (są takie sugestie w Rozporządzeniu). Czy brak wskazania strony może być podstawą żądania sprostowania.

2. Czy w pkt 6 świadectwa pracy (informacje uzupełniające)pracodawca może samowolnie wskazać liczbę dni urlopu wypoczynkowego za które pracownik otrzymał ekwiwalent (zaległy urlop 2010r, i proporcjonalny (...) Zobacz więcej
25.01.2011, 17:59

Temat: sprostowanie świadectwa pracy

Witam !
W świadectwie pracy pracodawca może zamieścić informację ogólną, tj. że w okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze np. 13 dni albo informację szczegółową - że pracownik w okresie zatrudnienia wykorzystał urlop w wymiarze 10 dni i wypłacono mu ekwiwalent pieniężny za 3 dni niewykorzystanego w naturze urlopu. Nie ma to żadnego wpływu na późniejsze uprawnienia pracownika.Wpisujemy tylko informację za rok bieżący. A jeżeli chodzi o pkt. 1 to nie wiem kto wypowiedział umowę o pracę i z jakiego powodu została ona rozwiązana, z reguły wpisuje się informację zgodnie z (...) Zobacz więcej
25.01.2011, 18:55
Anna

Anna Branczewska doradca podatkowy
(numer wpisu 11501)
Specjalista ds.
pła...

Temat: sprostowanie świadectwa pracy

Witam,

Ad.1 Według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania w wytycznych dotyczących sposobu wypełniania świadectwa pracy wskazuje się, iż w ust. 3 lit. a świadectwa pracy określa się jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy wymienionych w art. 30 § 1 k.p., a w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy o pracę (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) - także stronę dokonującą takiej czynności. Brak wskazania strony może być podstawą żądania sprostowania świadectwa pracy.

Ad.2 W ust. 6 świadectwa pracy pracodawca może zamieścić informację o:
- należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych z powodu braku środków finansowych
- na żądanie pracownika informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, o uzyskanych kwalifikacjach, o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania.
Pracodawca powinien natomiast w świadectwie pracy w ust. 4 pkt. 1 wskazać liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy wykorzystanego w naturze lub za który przysługuje ekwiwalent pieniężny. W świadectwie pracy nie powinno się więc zamieszczać informacji o ekwiwalencie za zaległy urlop z lat poprzedzających rozwiązanie umowy (...) Zobacz więcej
25.01.2011, 20:06
Joanna

Joanna B. Samodzielna księgowa

Temat: sprostowanie świadectwa pracy

moje pytanie dotyczy umowy na czas określony wypowiedzianej przez pracownikaJoanna Barańska edytował(a) ten post dnia 26.01.11 o godzinie 09:07
25.01.2011, 20:13
Joanna

Joanna B. Samodzielna księgowa

Temat: sprostowanie świadectwa pracy

Anna Branczewska:
Witam,

Ad.1 Według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania w wytycznych dotyczących sposobu wypełniania świadectwa pracy wskazuje się, iż w ust. 3 lit. a świadectwa pracy określa się jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy wymienionych w art. 30 § 1 k.p., a w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy o pracę (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) - także stronę dokonującą takiej czynności. Brak wskazania strony może być podstawą żądania sprostowania świadectwa pracy.

Ad.2 W ust. 6 świadectwa pracy pracodawca może zamieścić informację o:
- należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych z powodu braku środków finansowych
- na żądanie pracownika informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, o uzyskanych kwalifikacjach, o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania.
Pracodawca powinien natomiast w świadectwie pracy w ust. 4 pkt. 1 wskazać liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy wykorzystanego w naturze lub za który przysługuje ekwiwalent pieniężny. W świadectwie pracy nie powinno się więc zamieszczać informacji o ekwiwalencie za zaległy urlop z lat poprzedzających rozwiązanie umowy o pracę.

teraz wszystko rozumiem, bardzo dziękuje za odpowiedz
25.01.2011, 20:15Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do