Agnieszka

Agnieszka Zarębska doradca ds. kredytu
hipotecznego,

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Wiem, że zwolnienie lekarskie L4 należy do pracodawcy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty wystawienia.
Podobno, drugie zwolnienie, czyli przedłużające to pierwsze należy dostarczyć dokładnie w dniu wystawienia. Czy jest to prawda?

Przykład:
Pierwsze zwolnienie jest wystawione od 20-12-2008 do 05-01-2009 i to należy dostarczyć do pracy w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia czyli od 20-12-2008,
drugie zwolnienie jest np. od 06-01-2009 do 20-01-2009 i to podobno należy dostarczyć dokładnie w dniu 06-01-2009.

Proszę, powiedzcie mi czy jest to prawda, czy jest to zgodne z kodeksem pracy.
Dlaczego zastanawiam się. Leczę się głównie prywatnie, wizyty są popołudniu. Jeżeli wizytę mam o 18.30 to nie ma możliwości abym dostarczyła je w tym samym dniu do banku, bo przecież bank (pracuję w banku) jest czynny do 18.00. Druga sprawa jest taka, że nie jestem w stanie sama zajechać do innego miasta z L4 ponieważ biorę silne leki przeciwbólowe i po nich nie mogę prowadzić - nie odważę się.
Zwolnienia dostarcza mój mąż, który niestety nie jest w stanie nagle wszystkich obowiązków rzucić i jechać z moim L4. Ma swoją pracę, po pracy swoich klientów, wszystko ma zaplanowane z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ostatnio gdy mąż mój donosił zwolnienie (w terminie tych siedmiu dni, współpracownicy poinformowali go dosyć złośliwie, że przedłużenia powinnam dostarczać w dniu wystawienia).

Proszę, powiedzcie mi jak to jest z tym terminem dostarczenia kolejnych przedłużeń L4. Będę wdzięczna jeżeli podacie mi też akt prawny (...) Zobacz więcej
2.01.2009, 13:47

konto usunięte

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Wg mnie druk ZLA pracownik ma obowiązek dostarczyć do pracodawcy zawsze do 7 dni od wystawienia. Bez względu na to , które to jest zwolnienia.Powinien jednak powiadomić pracodawcę o tym , że nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim telefonicznie bądź w inny sposób tak szybko jak (...) Zobacz więcej
2.01.2009, 13:58
Agnieszka

Agnieszka Zarębska doradca ds. kredytu
hipotecznego,

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Mirella M:
Powinien jednak powiadomić pracodawcę o tym , że nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim telefonicznie bądź w inny sposób tak szybko jak to możliwe.


Tak zrobiłam, poinformowałam kierowniczkę na świeżo po wystawieniu zwolnienia, dzwoniłam do niej zaraz po wyjściu od lekarza.
2.01.2009, 14:15

konto usunięte

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Nie może być obowiązku dostarczenia drugiego zwolnienia w dniu wystawienia, ponieważ to może być czasowo niemożliwe(np. późna wizyta u lekarza).
Pracownik powinien również najpóźniej następnego dnia po jego wystawieniu powiadomić pracodawcę, czy przełożonego o zwolnieniu.
Jeśli jeszcze to jest możliwe i nie leży po wypadku np. w szpitalu.
W regulaminie pracy, jeśli zakład ma obowiązek go sporządzić, powinno być napisane szczegółowiej kiedy i w jaki sposób pracownik ma powiadomić pracodawcę w razie zwolnienia.

Jeśli pracownik złoży zwolnienie po terminie to zostaje obniżone od 8 dnia wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek o 1/4.
Jeśli pracodawca był powiadomiony o zwolnieniu to nawet dostarczenie jego po terminie nie może być powodem dyscyplinarnego zwolnienia pracownika.
Było już postanowienia Sądu w takiej sprawie.

A, tutaj jest prawna interpretacja.

http://www.poradaprawna.pl/index_pytania.php?co=pozycj...
2.01.2009, 15:32
Ewa

Ewa Wasilewska kierownik, ośrodek
szkoleniowo-
wypoczynkowy

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Jeśli zwolnienie lekarskie było do 29.10.2010( piątek) u lekarza byłam wieczorem-prywatnie, następne zwolnienie mam od 30.10( sobota), następnie jest 31-niedziela i 01.11- Dzień wszystkich Świętych- ustawowo dzień wolny od pracy.Do kiedy mam dostarczyć zwolnienie do zakładu-jak liczyć 7 dni?Pilne jeśli ktoś może ,proszę (...) Zobacz więcej
3.11.2010, 19:35
Anna

Anna C. Biuro Rachunkowe
Adria

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

O przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym okresie jej trwania pracodawcę należy powiadomić bezzwłocznie, nie później niż w drugim dniu nieobecności (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Szczegółowy sposób zawiadamiania o nieobecności, lub też bardziej korzystne dla pracownika terminy powiadamiania mogą określać przepisy wewnętrzne, obowiązujące u danego pracodawcy.

Co do 7-dniowego terminu dostarczenia L-4, to wg mnie dotyczy on tylko sytuacji, w której pracownikowi należy się zasiłek chorobowy (może to być przy drugim L-4, ale równie dobrze może być i przy dziesiątym). Mówią o tym przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 z późn. zm).
Do 7-dniowego okresu nie wlicza się dnia otrzymania L-4 (za dzień otrzymania przyjmuję się dzień wystawienia L-4). Wg mnie okres ten obejmuje zarówno dni robocze, jak i wolne od pracy.
Niedotrzymanie tego terminu skutkuje obniżeniem zasiłku chorobowego o 25% (za okres od dnia 8 do dnia dostarczenia L-4).

No chyba, że pracodawca zawarł w regulaminie obowiązek dostarczania dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w jakimś konkretnym terminie - wtedy należałoby się ich trzymać.
Na pewno jednak żadne przepisy ogólnie obowiązujące nie nakazują dostarczania L-4 w dniu (...) Zobacz więcej
3.11.2010, 20:45

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Anna C.:
O przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym okresie jej trwania pracodawcę należy powiadomić bezzwłocznie, nie później niż w drugim dniu nieobecności (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Szczegółowy sposób zawiadamiania o nieobecności, lub też bardziej korzystne dla pracownika terminy powiadamiania mogą określać przepisy wewnętrzne, obowiązujące u danego pracodawcy.

Co do 7-dniowego terminu dostarczenia L-4, to wg mnie dotyczy on tylko sytuacji, w której pracownikowi należy się zasiłek chorobowy (może to być przy drugim L-4, ale równie dobrze może być i przy dziesiątym). Mówią o tym przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 z późn. zm).
Do 7-dniowego okresu nie wlicza się dnia otrzymania L-4 (za dzień otrzymania przyjmuję się dzień wystawienia L-4). Wg mnie okres ten obejmuje zarówno dni robocze, jak i wolne od pracy.
Niedotrzymanie tego terminu skutkuje obniżeniem zasiłku chorobowego o 25% (za okres od dnia 8 do dnia dostarczenia L-4).

No chyba, że pracodawca zawarł w regulaminie obowiązek dostarczania dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w jakimś konkretnym terminie - wtedy należałoby się ich trzymać.
Na pewno jednak żadne przepisy ogólnie obowiązujące nie nakazują dostarczania L-4 w dniu jego wystawienia.

Nic dodać nic ująć :)
3.11.2010, 23:54
Ewa

Ewa Wasilewska kierownik, ośrodek
szkoleniowo-
wypoczynkowy

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

dalej nie wiem -jeśli następne dni po ptrzymaniu zwolnienia były wolne od pracy, to jak mam (...) Zobacz więcej
4.11.2010, 08:05
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

wysłać (...) Zobacz więcej
4.11.2010, 08:35

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Termin na dostarczenie zwolnienia upływa 6 listopada 2010 r.

Zwolnienie można dostarczyć osobiście, poprosić kogoś o dostarczenie (rodzina, współpracownik) albo wysłać (...) Zobacz więcej
4.11.2010, 09:20
Jerzy

Jerzy Kozłowski właściciel,
\"Skala\" Biuro
Usług Budowlanych

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

..:
Wg mnie druk ZLA pracownik ma obowiązek dostarczyć do pracodawcy zawsze do 7 dni od wystawienia. Bez względu na to , które to jest zwolnienia.Powinien jednak powiadomić pracodawcę o tym , że nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim telefonicznie bądź w inny sposób tak szybko jak to możliwe.
10.04.2011, 08:31
Jerzy

Jerzy Kozłowski właściciel,
\"Skala\" Biuro
Usług Budowlanych

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Jerzy Kozłowski:
..:
Wg mnie druk ZLA pracownik ma obowiązek dostarczyć do pracodawcy zawsze do 7 dni od wystawienia. Bez względu na to , które to jest zwolnienia.Powinien jednak powiadomić pracodawcę o tym , że nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim telefonicznie bądź w inny sposób tak szybko jak to możliwe.
10.04.2011, 08:35
Małgośka

Małgośka K. Specjalista ds.
personalnych

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Przepisy wewnętrzne, np. regulamin pracy powinny mówić, kiedy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie. Jedynie w związku z zasiłkiem obniża się podstawę o 25% przy dostarczeniu ZLA po 7 dniach.
Ale, dostarczenie zwolnienia lekarskiego po ustalonym terminie nie powoduje, że nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona. Sąd to kwestionuje i są odnośnie tego postanowienia SN.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 maja 1996 r.

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

§ 2. 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
10.04.2011, 13:12

konto usunięte

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Witam,
mam nietypowe pytanie, ale jakoś nikt nie potrafi mi na nie konkretnie odpowiedzieć.
Chodzi o zajście w ciążę na zasiłku rehabilitacyjnym- przyznanym na 3 miesiące. Co w takiej sytuacji? Przypuśćmy, że w 2 czy 3 miesiącu zasiłku rehabilitacyjnego zaszłam w ciążę, czy jest szansa, że ZUS przedłuży ten zasiłek? Czy jest to nowa jednostka chorobowa i trzeba iść od nowa na zwolnienie?
Sytuacja jest na tyle skomplikowana, że zwolnienie i zasiłek są już po ustaniu stosunku pracy, więc powrót do pracy nie wchodzi w grę.
Sytuacja skomplikowana, ale wierzę, że Specjaliści tu się (...) Zobacz więcej
14.06.2012, 13:09
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

czemu jednostka chorobowa? przecież ciąża to (...) Zobacz więcej
14.06.2012, 13:34

konto usunięte

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

owszem, nie choroba (standardowy tekst), jednakże po niedawnej ciąży obumarłej myślę, że kolejna jest (...) Zobacz więcej
14.06.2012, 14:19

konto usunięte

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

no i po drugie, podejrzewam, że nikt w takiej sytuacji nie przyjmie kobiety do pracy...(chodzi mi o ciążę, oczywiście). W przypadku L4 na chorobę o podłożu psychicznym i w tym czasie stan ciąży-zagrożonej, z pobytem w szpitalu wydłuża się do 270 dni (kod chorobowy B), czy w przypadku zasiłku rehabilitacyjnego jest w ogóle szansa na (...) Zobacz więcej
14.06.2012, 14:21
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

obawiam się że nikt tu Ci nie odpowie na to pytanie, tylko lekarz (...) Zobacz więcej
14.06.2012, 17:38
Aneta

Aneta Kowalska Specjalista ds. płac

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

1. weź zaświadczenie od lekarza, że jesteś w ciaży i idź do zusu, złóż podanie o wypłatę świadczenia w wysokości 100%. ZUS powinien wydać drugą decyzję.

2. jak ci się będzie kończyło obecne świadczenie reh., conajmniej na 6tyg przed jego końcem złóż dokumenty o przedłużenie świadczenia (zazwyczaj takie same jak składałaś o 1 świadczenie). W tym wypadku zaświadczenie o stanie zdrowia powinien wydać lekarz ginekolog, ten który cię prowadzi.

3. jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi w czasie komisji lekarskiej, że nadal jesteś niezdolna do pracy i rokujesz nadzieję na powrót do pracy to zus przyzna ci dalsze świadczenie (już na ciąże). Zazwyczaj przyznają je do dnia porodu. Jednakże całkowita długość swiadczenia reh (1 i 2) nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Temat niedawno przerabiałam (tzn. u pracownicy), ale to dla zus nie (...) Zobacz więcej
14.06.2012, 18:34

konto usunięte

Temat: Pytanie o termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Bardzo Ci dziękuję, podejrzewam, że lekarz orzecznik niekoniecznie będzie chętny do przedłużenia świadczenia reh., ale to chyba rzeczywiście jedyne wyjście, masz rację.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za (...) Zobacz więcej
15.06.2012, 08:35

Następna dyskusja:

termin dostarczenia zwolnienia
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do