konto usunięte

Temat: Pytanie do ekspertów na temat pracy w warunkach szkodliwych

Witam,
proszę o komentarz ekspertów w obszarze twardego HR, Wasz komentarz…


Opis sytuacji: W latach siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych pracownik pracował w warunkach szkodliwych i obecnie ubiega się o uznanie a właściwie sklasyfikowanie świadczonej przez siebie pracy jako pracy w warunkach szkodliwych celem szybszego udania się na emeryturę. Nie posiada jednak żadnego dokumentu wydanego przez ówczesnego pracodawcę potwierdzającego pracę w warunkach szkodliwych, który – co warto zaznaczyć – został rozwiązany i brak jest jakiegokolwiek prawnego następcy który przejąłby jego majątek i kontynuował działalność. Nastąpiła całkowita likwidacja zakładu pracy.


List do Ministerstwa Gospodarki w celu uzyskania dokumentacji: Pracownik otrzymał od MG kserokopię kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych znajdujących się w archiwum, a także odpowiedź: „ (…) w sprawie uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w warunkach szczególnych informujemy, że zakład nie wystawił dokumentu potwierdzającego Pana zatrudnienie w warunkach szczególnych (…) archiwa są upoważnianie do odtwarzania dokumentów znajdujących się w zasobach a nie sporządzania nowych – brak jest podstaw do wystawienia świadectwa (…)”


Pytania są następujące:
1.Jak udowodnić (są dwaj świadkowie) czy potwierdzić zatrudnienie w warunkach szkodliwych przed 20 czy 30 laty?
2.Przed jakim organem wnosić o ustalenie stanu faktycznego? Zakładam, że będzie to Sąd Pracy ale chcę się upewnić?
3.Jaki tryb?


Z góry dziękuję za (...) Zobacz więcej
12.03.2011, 14:42
Renata

Renata B. HR , edukacja, III
sektor

Temat: Pytanie do ekspertów na temat pracy w warunkach szkodliwych

Proszę sprawdzić w kartach płacowych, może tam być informacja o dodatku za pracę w warunkach szkodliwych. Jeżeli tak jest można próbować złożyć wszytkie dokumenty ( przekazane przez archiwum ) w ZUS i poczekać na decyzję. Czasami brak świadectwa potwierdzajacego pracę w warunkach szkodliwych nie wyklucza uznania prawa do emerytury z tego tytułu. Jeśli ZUS wyda decyzję negatywną wtedy trzeba odwołać się (...) Zobacz więcej
12.03.2011, 16:42
Piotr

Piotr Górny radca prawny -
partner, Kancelaria
CGS Adwokacko
Radcowska

Temat: Pytanie do ekspertów na temat pracy w warunkach szkodliwych

Jeżeli pracownik może już dochodzić emerytury powinien wystąpić o wydanie decyzji emerytalnej do ZUS, który w braku dokumentów wyda decyzję odmowną a później w drodze odwołania Sąd Okręgowy sąd ubezpieczeń społecznych przeprowadzi postępowanie dowodowe (wtedy przydadzą się świadkowie).
Takie sprawy toczą się przed sądami (...) Zobacz więcej
14.03.2011, 10:35
Grzegorz

Grzegorz M. programista
konstruktor
elektronik

Temat: Pytanie do ekspertów na temat pracy w warunkach szkodliwych

Jeśli brak informacji na temat dodatków płacowych w jaki inny sposób można wykazać pracę w warunkach szkodliwych? Czy ktoś orientuje się jak kiedyś przedsiębiorstwa odprowadzały składki z tytułu takich stanowisk, czy było to indywidualnie czy zbiorowo. Słyszałem, że jednym z powodów z jakich ZUS wydaje odmowną decyzję jest brak składek indywidualnych odprowadzanych przez zakład. (...) Zobacz więcej
17.05.2011, 00:10
Piotr

Piotr Górny radca prawny -
partner, Kancelaria
CGS Adwokacko
Radcowska

Temat: Pytanie do ekspertów na temat pracy w warunkach szkodliwych

postępowanie przed sądem ubezpieczeń społecznych toczy się jako odwołanie od negatywnej decyzji ZUS. Jeżeli chodzi o brak składek indywidualnych to w latach 70-tych i 80-tych wogóle takich składek nie było, zakłady pracy rozliczały się z ZUS na podstawie tzw. (...) Zobacz więcej
18.05.2011, 03:43
Ireneusz

Ireneusz Kaczmarek Menadżer BHP ,
Dyrektor ds
Odszkodowań, Centrum
Odszkodow...

Temat: Pytanie do ekspertów na temat pracy w warunkach szkodliwych

Wtrącę sie, bo piszecie o dwóch rożnych zagadnieniach...

proszę nie mylić warunków SZKODLIWYCH, z warunkami SZCZEGÓLNYMI.

te pierwsze nie uprawniają do przejścia na wcześniejsza emertyture, te drugie owszem.

Warunki SZKODLIWE to praca w przekroczeniach norm: np/ hałas/ wibracja/ pył/ promieniowanie/ chemia.

Warunki SZCZEGÓLNE, to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. i wykaz prac A i B szczególnych który jest załącznikiem do tego rozporządzenia.

Jeżeli się Autor wątku, znajduje w tym wykazie - można walczyć. Jeżeli nie - nie ma szans.
(...) Zobacz więcej
18.05.2011, 06:19Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do