Bogumiła

Bogumiła P. Charakter człowieka
jest Jego
przeznaczeniem.

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Czy ktoś z Państwa mógłby mi udzielić informacji na temat ''Praca za granicą, a staż pracy w Polsce''?Mianowicie w okresie od 2000r.do 2006r.pracowałam w Wielkiej Brytanii(legalna praca).Czy staż pracy w W.Brytanii za w/w okresy jest wliczany do stażu pracy w Polsce?Czy kwity potwierdzające wypłatę wynagrodzenia za okres zatrudnienia w Wielkiej Brytanii są wystarczającym dokumentem potwierdzającym legalny okres zatrudnienia za granicą?
Czy mogą Państwo mi w tym pomóc?Bogumiła Puchalska edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 22:54
7.09.2009, 22:53
Agnieszka

Agnieszka Karpierz Szukam nowych wyzwań
w HR

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Witam,

Kodeks pracy nie reguluje kwestii zaliczania okresów zatrudnienia odbytych poza granicami kraju do stażu pracy w Polsce. Odpowiednich unormowań w tym zakresie należy szukać w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Zgodnie z art. 86 powyższej ustawy udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich wykonywane w wymienionych państwach u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Dotyczy to przede wszystkim obywateli następujących krajów oraz pracy w tych krajach:
- państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Węgry oraz Włochy,
- państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależące do UE: Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, obywatelom polskim wlicza się okresy wykonywania pracy za granicą świadczonej po dniu 31 października 2005 r. Wcześniejsze okresy zatrudnienia za granicą zalicza się pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy. Wynika to z art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 164, poz. 1366).

Warunkiem zaliczenia okresów wykonywania pracy za granicą jest ich udokumentowanie. Jednak przepisy, zarówno krajowe jak i wspólnotowe, nie określają, jakimi dokumentami należy potwierdzić okres zatrudnienia za granicą. Wobec braku odpowiednich regulacji zastosowanie znajdzie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Powyższy akt wykonawczy dopuszcza możliwość potwierdzenia okresów zatrudnienia różnego rodzaju dokumentami, nie tylko za pomocą świadectwa pracy.

Do udokumentowania okresów pracy poza krajem mogą, więc posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ publiczny, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia czy referencje.

Przepisy nie regulują kwestii tłumaczenia dostarczanych przez pracownika dokumentów. Należy jednak uznać, że o takie tłumaczenie powinien zatroszczyć się pracownik. Przetłumaczenie dokumentów, od których zależy staż pracy i w konsekwencji wiele uprawnień pracowniczych, leży bowiem głównie w interesie zatrudnionego.

W firmie, w której obecnie pracuje poprzednie okresy zatrudnienia są zaliczane do stażu pracy (pisząc o stażu pracy, mam na myśli staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, np. prawo do nabycia i wymiaru urlopu wypoczynkowego) po przedstawieniu przez pracownika oryginału (do wglądu) dokumentów z kraju, w którym praca była świadczona oraz tłumaczenia tychże dokumentów wykonanego przez biegłego tłumacza.

Mam nadzieje, że wszystko jasno opisałam ;)

Pozdrawiam,
Agnieszka

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Praca-za-granica-staz-...
http://www.nf.pl/News/15357/Praca-za-granica-a-staz-pr...Agnieszka Karpierz edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 20:38
8.09.2009, 17:29
Alina

Alina M.
http://pomocdlapauli
nki.republika.pl

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Agnieszka Karpierz:
Witam,

Kodeks pracy nie reguluje kwestii zaliczania okresów zatrudnienia odbytych poza granicami kraju do stażu pracy w Polsce. Odpowiednich unormowań w tym zakresie należy szukać w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Zgodnie z art. 86 powyższej ustawy udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich wykonywane w wymienionych państwach u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Dotyczy to przede wszystkim obywateli następujących krajów oraz pracy w tych krajach:
- państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Węgry oraz Włochy,
- państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależące do UE: Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, obywatelom polskim wlicza się okresy wykonywania pracy za granicą świadczonej po dniu 31 października 2005 r. Wcześniejsze okresy zatrudnienia za granicą zalicza się pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy. Wynika to z art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 164, poz. 1366).

Warunkiem zaliczenia okresów wykonywania pracy za granicą jest ich udokumentowanie. Jednak przepisy, zarówno krajowe jak i wspólnotowe, nie określają, jakimi dokumentami należy potwierdzić okres zatrudnienia za granicą. Wobec braku odpowiednich regulacji zastosowanie znajdzie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Powyższy akt wykonawczy dopuszcza możliwość potwierdzenia okresów zatrudnienia różnego rodzaju dokumentami, nie tylko za pomocą świadectwa pracy.

Do udokumentowania okresów pracy poza krajem mogą, więc posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ publiczny, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia czy referencje.

Przepisy nie regulują kwestii tłumaczenia dostarczanych przez pracownika dokumentów. Należy jednak uznać, że o takie tłumaczenie powinien zatroszczyć się pracownik. Przetłumaczenie dokumentów, od których zależy staż pracy i w konsekwencji wiele uprawnień pracowniczych, leży bowiem głównie w interesie zatrudnionego.

W firmie, w której obecnie pracuje poprzednie okresy zatrudnienia są zaliczane do stażu pracy (pisząc o stażu pracy, mam na myśli staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, np. prawo do nabycia i wymiaru urlopu wypoczynkowego) po przedstawieniu przez pracownika oryginału (do wglądu) dokumentów z kraju, w którym praca była świadczona oraz tłumaczenia tychże dokumentów wykonanego przez biegłego tłumacza.

Mam nadzieje, że wszystko jasno opisałam ;)

Pozdrawiam,
Agnieszka


Podawajcie autorów artykułów, które cytujecie. Bez tego to łamanie prawa.
:o(
8.09.2009, 18:24
Bogumiła

Bogumiła P. Charakter człowieka
jest Jego
przeznaczeniem.

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Serdecznie dziękuję za odpowiedz.A co w sytuacji, kiedy przez cały okres zatrudnienia nie były opłacane składki na Fundusz Pracy.Czy dobrze rozumiem,że okres po 31.X.2005r.zaliczam do okresu wykonywania pracy za granicą, od którego zależy staż pracy (...) Zobacz więcej
8.09.2009, 19:37
Tomasz

Tomasz Czerkies prawnik, aplikant
radcowski, ADP
Polska sp. z o.o.

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Zgodnie z aktualnie (tj. od 1 lutego br) obowiązującymi przepisami: Udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych (art. 86 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Wobec tego, Twój cały staż pracy podlega zaliczeniu w zakresie uprawnień pracowniczych w Polsce (opłacanie składek na FP obecnie już nie ma znaczenia). Co do dokumentów - przepisy nie precyzują, jakie to powinny być dokumenty. Istotnym jest, aby dokumenty były przetłumaczone przez tłumacza i potwierdzały Twój staż pracy (...) Zobacz więcej
9.09.2009, 22:48
Bogumiła

Bogumiła P. Charakter człowieka
jest Jego
przeznaczeniem.

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Bardzo dziekuję (...) Zobacz więcej
10.09.2009, 12:09

konto usunięte

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Powinna Pani za pośrednictwem swojego byłego Pracodawcy Brytyjskiego otrzymać dokument z tamtejszej ubezpieczalni poświadczający okres odprowadzania za panią tam składek ubezpieczeniowych (czyli cały okres Pani zatyrudnienia), dopiero ten dokument wraz z umową o PRACĘ - oczywiście przetłumaczony przedkłada Pani (...) Zobacz więcej
10.09.2009, 22:51
Marta

Marta Prendka Student, Poznańska
Wyższa Szkoła
Biznesu

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Witam.
Miałam ten sam dylemat i znalazłam bardzo wyczerpującą informację, którą podaję poniżej. Mam nadzieję, że będzie w pełni pomocna i wyczerpująca.

Pozdrawiam.

Kodeks pracy nie reguluje kwestii zaliczania okresów zatrudnienia odbytych poza granicami kraju do stażu pracy w Polsce. Odpowiednich unormowań w tym zakresie należy szukać w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Zgodnie z art. 86 powyższej ustawy udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich wykonywane w wymienionych państwach u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Dotyczy to przede wszystkim obywateli następujących krajów oraz pracy w tych krajach:
- państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Węgry oraz Włochy, 
- państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależące do UE: Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, obywatelom polskim wlicza się okresy wykonywania pracy za granicą świadczonej po dniu 31 października 2005 r. Wcześniejsze okresy zatrudnienia za granicą zalicza się pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy. Wynika to z art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 164, poz. 1366).

Warunkiem zaliczenia okresów wykonywania pracy za granicą jest ich udokumentowanie. Jednak przepisy, zarówno krajowe jak i wspólnotowe, nie określają, jakimi dokumentami należy potwierdzić okres zatrudnienia za granicą. Wobec braku odpowiednich regulacji zastosowanie znajdzie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Powyższy akt wykonawczy dopuszcza możliwość potwierdzenia okresów zatrudnienia różnego rodzaju dokumentami, nie tylko za pomocą świadectwa pracy.

Do udokumentowania okresów pracy poza krajem mogą, więc posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ publiczny, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia czy referencje.
26.01.2011, 21:14
Piotr

Piotr T. IT, Wintel,
Energetyka

Temat: Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Witam,

Otrzymałem ofertę pracy w Mińsku jednak pomimo tego że jest bardzo ciekawa interesuje mnie czy okres przepracowany na Białorusi będzie normalnie wliczony w okres przepracowany w Polsce i będzie wliczany do emerytury (składki).

Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś informacje, chciałbym się po prostu upewnić.

Pozdrawiam
28.06.2012, 16:34

Następna dyskusja:

Praca w gospodarstwie rolny...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do