Michał

Michał Kuliga IT / Szkolenia /
Finanse osobiste

Temat: odprawa w likwidacji miejsca pracy i okres wypowiedzenia

Panowie i Panie, poradźcie bo jestem w kropce.

Mam likwidację miejsca pracy i 3 miesięczny okres wypowiedzenia z pełnieniem obowiązków służbowych. W związku z likwidacją mam pełne prawo do odprawy.

Znalazłem nową pracę do której chcę odejść, ale mój obecny pracodawca "wypuści" mnie wcześniej tylko wtedy kiedy podpiszę porozumienie stron co skutkować będzie brakiem odprawy.

Czy tak może? Jak ewentualnie to rozegrać żeby wcześniej niż 3 m-c odejść i zachować prawo do odprawy?

Sprawa pilna, proszę (...) Zobacz więcej
16.04.2009, 08:18
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: odprawa w likwidacji miejsca pracy i okres wypowiedzenia

Zmiana trybu nie wyłącza odprawy (zgodnie z Ustawą może być też porozumienie stron - tylko wtedy w porozumieniu warto zapisać, jaka jest przyczyna)

Można też skrócić okres wypowiedzenia nie zmieniając trybu rozwiązania umowy.

Niedawno był (...) Zobacz więcej
16.04.2009, 10:09
Katarzyna

Katarzyna Ostalecka Prawnik, Specjalista
ds. kadr

Temat: odprawa w likwidacji miejsca pracy i okres wypowiedzenia

Zasady, które obowiązują przy wypłacie odprawy z tytułu ustania zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika reguluje Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003, Nr 90 poz. 844 z późn.).
Rozumiem, że stan zatrudnienia wynosi co najmniej 20 osób (tylko wówczas Ustawa ma zastosowanie).
Jeżeli ustanie zatrudnienia następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, to zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w Ustawy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy pieniężnej, której wysokość zależy od zakładowego stażu pracy, tj.
a) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
b) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
c) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Aby otrzymać odprawę pieniężną, umowa o pracę może rozwiązać się zarówno za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę jak również na mocy porozumienia stron (art. 1 ust. 1 Ustawy – jeśli mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym).
Jeśli mamy do czynienia ze zwolnieniem indywidualnym, warunkiem otrzymania odprawy jest, aby niedotycząca pracownika przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron była wyłącznym powodem zwolnienia pracownika (art. 10 ust. 1 Ustawy).

Jeśli rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia do 1 miesiąca (art. 36.1 Kodeksu pracy) – ale o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia decyduje wyłącznie (...) Zobacz więcej
16.04.2009, 11:19

Temat: odprawa w likwidacji miejsca pracy i okres wypowiedzenia

Michale, jeżeli pracodawca nie chce cię wypuścić wcześniej, a tak może, musisz się pogodzić z tym, że nie można mieć dwóch rzeczy na raz. Albo odprawa, albo (...) Zobacz więcej
16.04.2009, 12:32
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: odprawa w likwidacji miejsca pracy i okres wypowiedzenia

Michale
Albo likwidacja stanowiska pracy, 3 miesięczny okres wypowiedzenia i odprawa albo porozumienie stron i o odprawie mozesz tylko pomarzyć.
Jedno jest wyjście - niech pracodawca skróci Ci okres wypowiedzenia( bez porozumienia stron)Krzysztof K. edytował(a) ten post dnia 16.04.09 o godzinie 14:20
16.04.2009, 14:19
Michał

Michał Kuliga IT / Szkolenia /
Finanse osobiste

Temat: odprawa w likwidacji miejsca pracy i okres wypowiedzenia

Andrzej Soliwoda:
Michale, jeżeli pracodawca nie chce cię wypuścić wcześniej, a tak może, musisz się pogodzić z tym, że nie można mieć dwóch rzeczy na raz. Albo odprawa, albo nowa praca.

wiesz nie rozumiem Twojego rozumowania.

jezeli firma mnie nie wypusci to i tak i tak bedzie mi placic a z niewolnika nie ma pracownika.

sami likwiduja miejsce pracy i nie chca iść na rękę, więc totalnie Ciebie nie rozumiem.
16.04.2009, 16:04
Agnieszka

Agnieszka P. Specjalista ds.Kadr
i Płac

Temat: odprawa w likwidacji miejsca pracy i okres wypowiedzenia

Jeżeli podpiszecie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a stanem faktycznym jest likwidacja stanowiska pracy więc nie rozumiem dlaczego nie chce wypłacić odprawy.Zawsze można wziąć urlop bezpłatny a pracujesz (...) Zobacz więcej
17.04.2009, 22:15
Agnieszka

Agnieszka B. "Bycie pozytywnie
nastawionym może nie
rozwiąże
wszystkic...

Temat: odprawa w likwidacji miejsca pracy i okres wypowiedzenia

Na urlop bezpłatny tak samo jak i na porozumienie stron czy skrócenie okresu wypowiedzenia pracodawca zawsze musi wyrazic bądź nie swoja zgode, więc ten urlop bezpłatny to kiepski pomysł :)

Pracodawca prawdopodobnie nie wyrazi zgody i zmusi pracownika do porozumienia stron, albo pracownik zrezygnuje z nowej pracy.

Przy porozumieniu stron równiez nalezy się odprawa, pod warunkiem, że w porozumieniu wpisane będzie powód rozwiązania umowy o prace (najlepiej w odwołać się w takim porozumieniu do ustawy z dnia 13.03. o której było juz (...) Zobacz więcej
17.04.2009, 23:15

Następna dyskusja:

okres wypowiedzenia przy zw...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do