Anna

Anna C. Biuro Rachunkowe
Adria

Temat: odprawa rentowa - korekta świadectwa pracy czy nie?

Witam,
z dniem 31.12.2008 została z pracownikiem rozwiązana umowa za porozumieniem stron - powodem były przedłużające się choroby pracownika i pojęte przez niego starania o uzyskanie renty.
W kwietniu 2009 pracownik otrzymał z zus decyzję o przyznanie renty od dnia 10.12.2008 i zwrócił się w maju do byłego pracodawcy z prośbą o wypłatę odprawy rentowej. Odprawę taką otrzyma 29 maja.
W związku z tym moje pytanie - czy zrobilibyście korektę świadectwa pracy? Zetknęłam się z bardzo (...) Zobacz więcej
27.05.2009, 10:04
Izabela

Izabela Kustra Dyrektor
Finansowo-Handlowy

Temat: odprawa rentowa - korekta świadectwa pracy czy nie?

trzeba wystawić nowe nowe świadectwo pracy, bo odprawa jest świadczneniem, które przysługuje (...) Zobacz więcej
27.05.2009, 12:12
Magdalena

Magdalena Gurdziołek prawa ręka Lucyfera
od lewej roboty

Temat: odprawa rentowa - korekta świadectwa pracy czy nie?

ja bym zrobiła korektę i poprosiła o zwrot wydanego wcześniej świadectwa pracy by pracownik nie mógł się (...) Zobacz więcej
27.05.2009, 12:24
Anna

Anna C. Biuro Rachunkowe
Adria

Temat: odprawa rentowa - korekta świadectwa pracy czy nie?

No właśnie ja też uważam, że powinno się wystawić nowe świadectwo pracy, bo odprawa przysługuje tylko raz i kolejni ewentualni pracodawcy powinni wiedzieć, że została już kiedyś wypłacona.
Ale spotkałam się też z opiniami, że nie należy nic korygować, bo w chwili wystawiania świadectwa było ono prawidłowe i odzwierciedlało stan faktyczny. I że ewentualnie należy pracownikowi dać oświadczenie pisemne o wypłacie.
Tak swoją drogą, to w większości firm, które księguję, nowi pracownicy nie przynoszą żadnych świadectw pracy - mówią, że nie mają, że pogubili i jakoś nie dociera do nich, że mogą sobie tak zaszkodzić, np przy ustalaniu (...) Zobacz więcej
27.05.2009, 13:15
Anna

Anna C. Biuro Rachunkowe
Adria

Temat: odprawa rentowa - korekta świadectwa pracy czy nie?

A w którym punkcie świadectwa to napisać? Tam gdzie jest "wykorzystał dodatkowy urlop albo inne dodatkowe uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami (...) Zobacz więcej
27.05.2009, 13:17

Temat: odprawa rentowa - korekta świadectwa pracy czy nie?

Anna C.:
A w którym punkcie świadectwa to napisać? Tam gdzie jest "wykorzystał dodatkowy urlop albo inne dodatkowe uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy"?


"(...) Co do świadectwa pracy, to wydaje się, że w tej sytuacji należałoby wydać zaświadczenie o wypłacie jednorazowej odprawy rentowej. Wydaje się jednak, że jest dopuszczalne wydanie sprostowanego świadectwa pracy z adnotacją o wypłacie odprawy rentowej z inicjatywy pracodawcy. Nie wyklucza tego art. 97 k.p. (wygaśnięcie roszczenia o sprostowanie dotyczy tylko i wyłącznie pracownika), a możliwość skorygowania świadectwa dopuścił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 1975 r. (I PR 28/7, OSNC 1976/1/14) wykluczając zarazem roszczenie o odszkodowanie z tytułu wydania wadliwego świadectwa pracy. Pracodawca może nawet dobrowolnie uwzględnić spóźniony wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy (tak J. Skoczyński - komentarz do art. 97 k.p. w: "Prawo pracy", LexisNexis, Warszawa 1997-2005). Zarazem nie można "zmusić" pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w celu jego korekty ani do odebrania skorygowanego dokumentu (tak A. Dubowik "Nowe przepisy wykonawcze do kodeksu pracy - część I. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz świadectwa pracy" PiZS 1996/8-9/57)."

We wklejonej przeze mnie treści jest jeszcze parę odnośników ułatwiających dalsze "szperanie" ...

No i o miejscu na świadectwie:
"Na podstawie zaś rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) - dalej r.s.t.ś.p., informacje o wypłacie odprawy rentowej należy umieścić w pkt 9 świadectwa pracy (wzór świadectwa wg załącznika do r.s.t.ś.p.). Zgodnie bowiem z zamieszczonym sposobem wypełniania świadectwa pracy - w pkt 9 świadectwa, pracodawca podaje informacje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów. Odprawa rentowa zaś podobnie jak emerytalna jest świadczeniem wynikającym z przepisów k.p. i jest to świadczenie jednorazowe, co oznacza, że przysługuje pracownikowi tylko raz, tzn. pracownik może otrzymać jedną odprawę w pełnej wysokości tylko raz w życiu. Takie informacje są więc potrzebne kolejnemu pracodawcy."
(tak w skrócie pkt 4.9 ŚP)

PozdrawiamKatarzyna Klekot edytował(a) ten post dnia 27.05.09 o godzinie 14:45
27.05.2009, 14:34Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do