Agnieszka

Agnieszka K. Specjalista ds
personalnych,
Wojskowa
Administracja Koszar

Temat: Odprawa pośmiertna

Mam prośbę, jakie dokumenty musi złożyć żona zmarłego pracownika aby otrzymać odprawę pośmiertną i wynagrodzenie po mężu, chodzi mi o oświadczenie przelania na konto oraz dokumenty potrzebne do rozliczenia PIT-u, czy może coś jeszcze?. Dziękuję (...) Zobacz więcej
6.04.2011, 19:18

konto usunięte

Temat: Odprawa pośmiertna

Witam
Ostatnio przerabiałam ten temat, więc można powiedzieć, że jestem na bieżąco.
Jeśli chodzi o dokumenty, które będą Ci potrzebne do wypłaty odprawy pośmiertnej, wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, premii itp. to należą do nich:
1.Skrócony odpis aktu zgonu pracownika (najważniejszy w sumie dokument),
2.Skrócony odpis aktu małżeństwa (z którego wynika że dana osoba jest żoną zmarłego)
3.Skrócone akty urodzenia dzieci (jeśli pracownik miał dzieci)
4.Oświadczenie, z którego będzie wynikać, kto jest uprawniony do odprawy pośmiertnej i świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku. Jak wiadomo odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika za których Kodeks pracy uznaje małżonka pracownika oraz innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Małżonkowi pracownika odprawa przysługuje, jeżeli w chwili śmierci pozostawał z nim w związku małżeńskim (będzie to wynikać z aktu małżeństwa). W przypadku świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku jest tak samo jak przy odprawie pośmiertnej, uprawnionymi do otrzymania należności za pracę po zmarłym pracowniku są małżonek oraz osoby spełniające warunki wymagane dla uzyskania renty rodzinnej (tj. dzieci własne i przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo, dzieci w ramach rodziny zastępczej oraz rodzice). W oświadczeniu można zamieścić również numer konta, na który przelane zostaną wszelkie świadczenia po zmarłym pracowniku.
Co więcej jeśli chodzi o zamknięcie spraw dotyczących zmarłego pracownika.
1.Świadectwo pracy wydajesz na pisemny wniosek małżonka lub innego uprawnionego członka rodziny.
2.Wypłacając świadczenia małżonce lub innemu uprawnionemu członkowi rodziny musisz pamiętać by na koniec roku wysłać PIT 11. Wobec powyższego musisz mieć kolejne oświadczenie, z którego będą wynikać wszelkie dane niezbędne do wystawienia tego dokumentu. A więc: Nazwisko i imię, NIP, PESEL, Adres zamieszkania oraz właściwy Urząd Skarbowy osoby, której wypłacałaś świadczenia po zmarłym pracowniku.

Mam nadzieję, że pomogłam choć trochę:)
(...) Zobacz więcej
6.04.2011, 20:26
Edyta

Edyta O. Specjalista ds.
Planowania
Finansowego

Temat: Odprawa pośmiertna

Ja jeszcze do wypłaty miałam oświadczenie osób uprawnionych o pozostawaniu we wspólnym (...) Zobacz więcej
7.04.2011, 10:50

konto usunięte

Temat: Odprawa pośmiertna

Tak zgadzam się. Musi być jeszcze oświadczenie osób uprawnionych, że pozostają we wspólnym (...) Zobacz więcej
7.04.2011, 18:35
Agnieszka

Agnieszka K. Specjalista ds
personalnych,
Wojskowa
Administracja Koszar

Temat: Odprawa pośmiertna

Bardzo dziękuję (...) Zobacz więcej
7.04.2011, 20:14
Wojciech

Wojciech Sobota TU Allianz Polska
S.A.

Temat: Odprawa pośmiertna

Prowadzę ubezpieczenia odpraw pośmiertnych.

Jeżeli jest ktoś zainteresowany proszę o kontakt na priv (...) Zobacz więcej
7.04.2011, 21:52

Temat: Odprawa pośmiertna

z tego co wiem wystarczy najzwyczajniej w świecie ubezpieczyć pracownika na życie...
Oferta zaprzyjaźnionej firmy finansowej pozwala mi uniknąć wypłaty odprawy pośmiertnej już za 7 zł/netto za pracownika.

Pozdrawiam, (...) Zobacz więcej
8.03.2012, 13:52
Beata

Beata Gałek własna firma

Temat: Odprawa pośmiertna

Czy jest jakiś określony termin w jakim wypłaca się odprawę pośmiertna uprawnionym członkom rodziny pracownika? Jeśli np-pracownik zmarł 12 dnia miesiąca to do kiedy mam wypłacić świadczenia dzieciom? Wynagrodzenia w firmie wypłaca sie na koniec miesiąca. czy tak powinno zostać (...) Zobacz więcej
26.02.2013, 18:45

Temat: Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna oraz prawa majątkowe powinny zostać wypłacona niezwłocznie, po ustaleniu kręgu osób uprawnionych. Wypłata tej odprawy staje się wymagalna z chwilą (...) Zobacz więcej
27.02.2013, 17:45

Następna dyskusja:

odprawa pośmiertna
Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do