Anna

Anna Lankauf Student,
Politechnika Gdańska

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Witam,

Przebywam na L4, ale chciałabym zachować kontynuację prowadzenia działalności poprzez
wyznaczenia pełnomocnika - który będzie wykonywać działalność w tym czasie:
I mam pytanie:
- czy za pełnomocnika nie będącego pracownikiem muszę odprowadzać jakieś opłaty?
- czy ustalenie pełnomocnictwa wymaga wizyty u notariusza?
- gdzie zgłasza się takie pełnomocnictwo?
- czy treść jak poniżej jest wystarczająca?

…………………………………………………r.
(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
OGÓLNE

Ja, niżej podpisany/a, …………………………………………………….. (imię i nazwisko mocodawcy), działając w imieniu …………………………………………………………. (nazwa spółki) z siedzibą w …………………………………… (miejscowość) udzielam niniejszym

………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)

pełnomocnictwa do występowania w imieniu ……………………………...............................……….. (nazwa spółki) z siedzibą w …………………………….… (miejscowość) we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością, a w szczególności do występowania w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i arbitrażowych.
Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Mocodawca

…………………..……………………………..

z góry dziękuję za porady
19.03.2012, 14:28
Katarzyna

Katarzyna P. radca prawny -
TemidaJestKobieta.p
i MedycznePrawo.pl

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

A Pani jest pewna że chce komuś udzielić tak szerokiego pełnomocnictwa?

Ponadto - np. w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym pełnomocnikiem może być tylko pełnomocnik profesjonalny, osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia, najbliższa rodzina, a w przypadku przedsiębiorcy - pracownik.
Do niektórych czynności wymagane jest pełnomocnictwo w formie szczególnej.

Poza tym pisze Pani o kontynuacji działalności - przejście na zasiłek chorobowy nie powoduje zamknięcia działalności, nie wymaga też jej zawieszenia. Oznacza tylko, że przedsiębiorca nie może osobiście wykonywać pracy.
Od każdego pełnomocnictwa składanego do akt trzeba uiścić (...) Zobacz więcej
19.03.2012, 15:43
Anna

Anna Lankauf Student,
Politechnika Gdańska

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Chcialabym kontynuować działalność przez osobę trzecią, męża bądź siostrę - jak najniższym kosztem.
Czy trzeba zatrudnić kogoś, by działalność mogła być kontynuowana? Czy wystarczy pełnomocnictwo w zakresie prowadzonej działalności, kontakty z klientami, sprzedaż, wystawianie faktur, (...) Zobacz więcej
19.03.2012, 17:33
Katarzyna

Katarzyna P. radca prawny -
TemidaJestKobieta.p
i MedycznePrawo.pl

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Anna Lankauf:
Chcialabym kontynuować działalność przez osobę trzecią, męża bądź siostrę - jak najniższym kosztem.

Taka osoba może być zarejestrowana jako współprowadząca działalność.
Czy trzeba zatrudnić kogoś, by działalność mogła być kontynuowana?

Można zatrudnić na umowę o pracę albo umowę zlecenia lub o dzielo (jeżeli pasuje)
19.03.2012, 19:04
Marta

Marta B. Sama sobie szefem

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Na wypadek ewentualnego zwolnienia lekarskiego (jestem obecnie w ciąży) chciałabym ustanowić męża jako mojego pełnomocnika. Zaznaczę tylko, że jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, a w razie mojej niedyspozycji mąż zajmował by się jedynie niezbędnymi bieżącymi sprawami związanymi z obsługą firmy (podpisywanie dokumentów do US, robienie przelewów za stałe opłaty).

Wg informacji w US w pełnomocnictwie powinny być wyszczególnione czynności do których upoważaniam męża (pełnomocnictwo zwolnione z opłaty skarbowej). ZUS poinformował mnie iż nie wymaga żadnego pełnomocnictwa, a deklaracje i przelewy mogę wykonywać sama podczas L4.

Pełnomocnictwo chciałam sporządzić u notariusza, jednak kancelarie, z którymi się kontaktowałam prosiły abym sama przygotowała treść pełnomocnictwa, a notariusz jedynie poświadczy mój podpis. I tu mam mały dylemat, co konkretnie powinnam w nim ująć.

Z US sprawa jest stosunkowo prosta:
- składanie (czy podpisywanie) i korygowanie deklaracji podatkowych
- składanie i korygowanie zeznania rocznego
Do rachunku bankowego udzielę pełnomocnictwa w banku, więc rozumiem, że w tym dokumencie poświadczonym notarialnie nie muszę tego zawierać.
W przypadku ZUS, który podobno nie wymaga pełnomocnictwa rozumiem, że nie uwzględniam żadnych konkretnych upoważnień. A może jednak coś powinnam.
Zastanawiam się nad zapisem o upoważnieniu do reprezentowania firmy w razie kontroli z ZUS i US.

Będę wdzięczna za wszelkie podpowiedzi (...) Zobacz więcej
14.08.2012, 13:13
Małgorzata

Małgorzata K. Księgowość

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Nazwa, Nazwisko, Adres, NIP
PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam pana .......... legitymującego się dowodem osobistym .......... do stałego reprezentowania mojej firmy we wszystkich sprawach dotyczących działalności firmy, a w szczególności:
1) przed Urzędem Skarbowym przy przeprowadzanych kontrolach, w kwestiach wyjaśniania spraw dotyczących firmy, podpisywania deklaracji podatkowych i deklaracji VAT;
2) przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy przeprowadzanych kontrolach, w kwestiach wyjaśniania spraw dotyczących firmy, podpisywaniu dokumentów (ewentualnie inne pomysły i urzędy).

Nie wiem czy załatwia wszystko co może się przydarzyć, ale mniej więcej takie pisemko. Załatwia comiesięczne podpisywanie deklaracji VAT i wezwania do urzędu aby coś wyjaśnić albo podpisać.
A to z sądami i egzekucją, to chyba na wszelki wypadek?
Pełnomocnictwo nie musi być pisane u notariusza, musi być opłacone w Urzędzie Miasta 17 zł. W różnych przypadkach pełnomocnictwa dla członków rodziny są zwolnione z opłaty, ale nie wiem jak to dokładnie wygląda. Nie wiem też, ile razy trzeba opłacić, żeby mieć dla każdego urzędu oryginały, czy wystarczą kopie z wglądem (...) Zobacz więcej
16.08.2012, 15:45
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Anna Lankauf:
Przebywam na L4, ale chciałabym zachować kontynuację prowadzenia działalności poprzez
wyznaczenia pełnomocnika

Pełnomocnictwo to tylko uprawnienie. Dla przykładu jak zatrudniasz radcę prawnego do prowadzenia sprawy sądowej - to zawierasz z nim umowę zlecenie a oprócz tego udzielasz pełnomocnictwa.

W przypadku DG podobnie - musi być pracownik, osoba na umowę zlecenie/dzieło czy współpracująca albo podwykonawca na fakturę. I podatki oraz ZUSy zależą od konkretnej formy - ale co do zasady nie ma to nic wspólnego z pełnomocnictwem. Możesz dać komuś pełnomocnictwo kto nie jest pracownikiem ani w żaden sposób nie współpracuje. Ale pojawi się problem, jak wykona jakąś pracę dla Ciebie.

A pełnomocnictwo oprócz tego. Wiele rzeczy można zrobić bez pisemnego pełnomocnictwa - ale tam, gdzie są potrzebne może się przydać.

Z tym, że możliwość występowania pełnomocnika przed sądem jest dosyć ograniczona - zależy od rodzaju sprawy (w sprawach karnych tylko adwokat).
Do tego Twoje pełnomocnictwo jest ogólne. Do wielu czynności (przekraczających zakres zwykłego zarządu) wymagane jest pełnomocnictwo szczególne albo rodzajowe - czyli imiennie wymienione "do sprzedaży mieszkania położonego przy ul. ...." czy "do zawierania umów dostawy artykułów spożywczych" (ale już nie przemysłowych) itd.

Niektóre instytucje wymagają pełnomocnictw w określonej formie - np. US do składania deklaracji drogą elektroniczną wymaga druku UPL.

A jeżeli chodzi Ci o spółkę (jak w treści pełnomocnictwa) to poczytaj o prokurze.Mariusz G. edytował(a) ten post dnia 16.08.12 o godzinie 16:27
16.08.2012, 16:24
Marta

Marta B. Sama sobie szefem

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Małgorzata K.:
Nazwa, Nazwisko, Adres, NIP
PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam pana .......... legitymującego się dowodem osobistym .......... do stałego reprezentowania mojej firmy we wszystkich sprawach dotyczących działalności firmy, a w szczególności:
1) przed Urzędem Skarbowym przy przeprowadzanych kontrolach, w kwestiach wyjaśniania spraw dotyczących firmy, podpisywania deklaracji podatkowych i deklaracji VAT;
2) przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy przeprowadzanych kontrolach, w kwestiach wyjaśniania spraw dotyczących firmy, podpisywaniu dokumentów (ewentualnie inne pomysły i urzędy).

Nie wiem czy załatwia wszystko co może się przydarzyć, ale mniej więcej takie pisemko. Załatwia comiesięczne podpisywanie deklaracji VAT i wezwania do urzędu aby coś wyjaśnić albo podpisać.
A to z sądami i egzekucją, to chyba na wszelki wypadek?
Pełnomocnictwo nie musi być pisane u notariusza, musi być opłacone w Urzędzie Miasta 17 zł. W różnych przypadkach pełnomocnictwa dla członków rodziny są zwolnione z opłaty, ale nie wiem jak to dokładnie wygląda. Nie wiem też, ile razy trzeba opłacić, żeby mieć dla każdego urzędu oryginały, czy wystarczą kopie z wglądem do oryginału...

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Moje pełnomocnictwo powoli nabiera kształtu, jednak zdecydowałam, że dla pewności zrobię je notarialnie. Jeśli chodzi o opłatę tych 17 zł, to uzyskałam w Urzędzie Skarbowym dwie odpowiedzi i obie sprzeczne, jeden urzędnik twierdzi, że bez opłaty skarbowej takie pełnomocnictwo jest nieważne, drugi wręcz przeciwnie, poinformował mnie, ze pełnomocnictwo udzielone mężowi jest zwolnione z opłat. I komu tu wierzyć.....
20.08.2012, 10:12
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Marta B.:
ze pełnomocnictwo udzielone mężowi jest zwolnione z opłat.

Pamiętaj, że jeżeli mąż będzie Ci pomagał w prowadzeniu DG, to musisz odprowadzić ZUSy jak od osoby współpracującej. Przy wykonywaniu większości jak nie wszystkich czynności nikt się tymi ZUSami nie zainteresuje - ale w razie kontroli może bardzo boleć.

Co do odpowiedzi US - trzeba zapłacić 17 zł. I takie pełnomocnictwo (ogólne) bywa kwestionowane w trakcie kontroli. Kontrolerzy twierdzą, że potrzebne jest pełnomocnictwo rodzajowe albo szczególne do reprezentowania w czasie kontroli.
20.08.2012, 10:41
Marta

Marta B. Sama sobie szefem

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Mariusz G.:
Marta B.:
ze pełnomocnictwo udzielone mężowi jest zwolnione z opłat.

Pamiętaj, że jeżeli mąż będzie Ci pomagał w prowadzeniu DG, to musisz odprowadzić ZUSy jak od osoby współpracującej. Przy wykonywaniu większości jak nie wszystkich czynności nikt się tymi ZUSami nie zainteresuje - ale w razie kontroli może bardzo boleć.

Co do odpowiedzi US - trzeba zapłacić 17 zł. I takie pełnomocnictwo (ogólne) bywa kwestionowane w trakcie kontroli. Kontrolerzy twierdzą, że potrzebne jest pełnomocnictwo rodzajowe albo szczególne do reprezentowania w czasie kontroli.

Z informacji jakie uzyskałam w ZUS-ie wynika, iż nie muszę go zgłaszać jako osoby współpracującej jeśli nie będzie prowadził ze mną działalności. A prowadzić nie będzie, bo zwyczajnie to nie jego branża i ma swoją pracę.
Pełnomocnictwa chcę udzielić jedynie na wypadek jakiejś mojej niedyspozycji, tak by mógł podpisać za mnie np. deklaracje do urzędu skarbowego lub dokonać przelewów za stałe opłaty związane z działalnością (m.in. składki ZUS). W żaden sposób "pomoc" męża nie będzie prowadziła do osiągania przez moją firmę dochodu.

Pełnomocnictwo ma mnie uchronić przed składaniem podpisów na dokumentach firmowych podczas L-4, gdyż w razie kontroli może to być względem mnie zarzut, że wykonywałam czynności związane z prowadzeniem działalności. A tego wolałabym uniknąć ;)

Mam nadzieję, że mój tok rozumowania jest poprawny i nie jestem w błędzie, bo zbierając informacje z różnych urzędów momentami sama już nie wiem jak powinnam to zrobić aby w przyszłości nie zostało to zakwestionowane.
21.08.2012, 11:36
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Marta B.:
Pełnomocnictwa chcę udzielić jedynie na wypadek jakiejś mojej niedyspozycji, tak by mógł podpisać za mnie np. deklaracje do urzędu skarbowego lub dokonać przelewów za stałe opłaty związane z działalnością (m.in. składki ZUS). W żaden sposób "pomoc" męża nie będzie prowadziła do osiągania przez moją firmę dochodu.

To jak to nazwać, jak nie współprowadzeniem działalności?
Skoro podejmuje działania - to pracuje/współpracuje/świadczy usługi.
Chyba nie oczekujesz, że ktoś sporządzi za darmo deklarację? To nie chodzi o sam podpis.
Pełnomocnictwo ma mnie uchronić przed składaniem podpisów na dokumentach firmowych podczas L-4,

Tylko podpisywanie masz na myśli (co samo w sobie już jest świadczeniem jakichś usług/pracy)? Chcesz sporządzać dokumenty w czasie L-4?
21.08.2012, 11:57
Marta

Marta B. Sama sobie szefem

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Mariusz G.:
Marta B.:
Pełnomocnictwa chcę udzielić jedynie na wypadek jakiejś mojej niedyspozycji, tak by mógł podpisać za mnie np. deklaracje do urzędu skarbowego lub dokonać przelewów za stałe opłaty związane z działalnością (m.in. składki ZUS). W żaden sposób "pomoc" męża nie będzie prowadziła do osiągania przez moją firmę dochodu.

To jak to nazwać, jak nie współprowadzeniem działalności?
Skoro podejmuje działania - to pracuje/współpracuje/świadczy usługi.
Chyba nie oczekujesz, że ktoś sporządzi za darmo deklarację? To nie chodzi o sam podpis.
Pełnomocnictwo ma mnie uchronić przed składaniem podpisów na dokumentach firmowych podczas L-4,

Tylko podpisywanie masz na myśli (co samo w sobie już jest świadczeniem jakichś usług/pracy)? Chcesz sporządzać dokumenty w czasie L-4?

Deklaracje są sporządzane przez biuro rachunkowe, więc tylko ktoś je musi podpisywać. Chciałam upoważnić do tego biuro, ale nie wyraziło zgody.

Rozmawiałam o tych pełnomocnictwach z kilkoma osobami w różnych urzędach i każdy twierdzi co innego. Przyznaję, że mam mętlik w głowie i tylko dlatego jeszcze go nie udzieliłam.
21.08.2012, 12:23
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: L4 -, własna działalność gospodarcza - a pełnomocnictwo

Marta B.:
Deklaracje są sporządzane przez biuro rachunkowe, więc tylko ktoś je musi podpisywać. Chciałam upoważnić do tego biuro, ale nie wyraziło zgody.

Zatem to nie jest biuro. Pewnie nie ma licencji ani OC i za nic nie odpowiada. Normalne biuro się podpisuje (i to zazwyczaj podpisem cyfrowym i wysyła prawie wszystko przez internet - bo szkoda czasu i pieniędzy na koperty, znaczki i pocztę - a przy takiej działalności, jak biuro rachunkowe zakup podpisu szybko się zwraca).

Gratuluję odwagi - płacisz, nie wymagasz, nie znasz się (to nie zarzut - to oczywista oczywistość, że się bierze speców tam, gdzie się nie ma wiedzy i umiejętności) - a jednak podpisujesz się pod deklaracjami a więc ponosisz pełną odpowiedzialność (włącznie z karną) za ich treść.Mariusz G. edytował(a) ten post dnia 21.08.12 o godzinie 13:03
21.08.2012, 13:01Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do