Temat: Kwalifikacja wstępna i okresowa kierowcy w przewozach na...

Czy dowolny pracownik zatrudniony nie jako kierowca, a np. magazynier, nie potrzebuje zaliczać kwalifikacji wstępnej ani okresowej? ( ma prawo jazdy kat C i może prowadzić sam pow. 3,5 tony ).Natomiast pracownik firmy zatrudniony jako kierowca musi taką kwalifikację odbyć? ( chodzi mi o sporadyczny przewóz rzeczy z firmy (...) Zobacz więcej
24.04.2012, 09:12
Anna

Anna W.
www.konsultacjekadro
we.pl

Temat: Kwalifikacja wstępna i okresowa kierowcy w przewozach na...

Do samej jazdy ciężarówką nie jest potrzebne specjalne szkolenie zwane kwalifikacją wstępną. Dlatego jeżeli ktoś ma prywatnie zakupioną ciężarówkę i potrzebuje przewieźć duże rzeczy dla siebie, to nie musi mieć kwalifikacji wstępnej.
Kwalifikacja wstępna jest wymagana, gdy przewóz rzeczy odbywa się w ramach pracy w firmie transportowej. Tak samo jest, gdy z pojazdu ciężarowego korzysta się przy przewozach na potrzeby własne. Wówczas przedsiębiorca musi zatrudnić kierowcę, który ma ukończoną kwalifikację wstępną. Przewóz na potrzeby własne jest wtedy, gdy transport rzeczy nie jest główną działalnością firmy, ale jedynie jej towarzyszy. Tak jest np. w przypadku piekarni, których główną działalnością jest produkcja chleba, ale towarzyszy jej transport pieczywa do punktów sprzedaży. Jeżeli do tego celu wykorzystywany jest pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, to zatrudniony kierowca musi mieć ukończoną kwalifikację wstępną.
Ustawa o transporcie drogowym określa jednak przypadki, kiedy kierowca nie musi mieć skończonej kwalifikacji wstępnej. Tak jest np., gdy kierowca porusza się pojazdem ciężarowym wykorzystywanym przez siły zbrojne, auto jest poddawane testom np. przez producenta samochodów. Podobnie jest, gdy przejazd odbywa się bez ładunku, np. w celu dokonania naprawy. Ustawa określa też, że nie trzeba mieć skończonej kwalifikacji wstępnej, jeżeli pojazd wykorzystywany jest na użytek osobisty lub gdy służy do przewozu urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy. Jednak w tym drugim przypadku prowadzenie pojazdu nie może być podstawowym zajęciem kierowcy. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca przewozi np. urządzenia potrzebne do usuwania drzew, gdyż jego firma świadczy takie usługi, to kierowca takiego pojazdu nie musi mieć kwalifikacji wstępnej. Jego głównym zajęciem jest (...) Zobacz więcej
25.04.2012, 10:57
Anna

Anna W.
www.konsultacjekadro
we.pl

Temat: Kwalifikacja wstępna i okresowa kierowcy w przewozach na...

wyciąg z ustawy o transporcie drogowym:

3) transport drogowy - krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy; określenie to obejmuje również:
a) każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający warunków, o których mowa w pkt 4,
b) działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
4) niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie (...) Zobacz więcej
25.04.2012, 11:04

Temat: Kwalifikacja wstępna i okresowa kierowcy w przewozach na...

dziękuję
25.04.2012, 12:43Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do