Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

Mam do czynienia z taką sytuacją i nie bardzo wiem, jakie należy podjąć kroki.

Jeden z pracowników (kierowca) jest obecnie na świadczeniu rehabilitacyjnym, które kończy się w styczniu. Firma nie może go zwolnić, gdyż jest chroniony ze względu na wiek. Czy pracownik musi posiadać jakiś dokument z ZUS bądź lekarza po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego? (decyzja o przyznaniu renty, bądź zdolność do pracy).
Jeśli ZUS wydałby decyzję o częściowej niezdolności do pracy, tzn. że pracownik nie może pracować jako m.in. kierowca, to również brak podstaw do zwolnienia pracownika, bo KP cały czas go chroni, mimo że w firmie nie można byłoby mu dać innego stanowiska (chyba że fikcyjne na taki okres, by mógł po wykorzystaniu urlopu i pracy przez jakiś czas - w sumie 60 dni - udać się na kolejne L4).

Reasumując, czy pracownik musi przedstawić jakiś dokument po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego? czy może tylko złożyć wniosek o zaległy i bieżący urlop?
Za wszelkie sugestie (...) Zobacz więcej
29.10.2011, 19:44
Iwona

Iwona K. HR/Rachuba Płac

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

Krzysztof K.:
Reasumując, czy pracownik musi przedstawić jakiś dokument po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego? czy może tylko złożyć wniosek o zaległy i bieżący urlop?
Zdecydowanie powinien przedstawić zdolność do pracy w obu przypadkach - gdy zamierza do niej wrócić jak i gdyby miał iść na urlop.
29.10.2011, 20:22

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

do pracy tak, ale do urlopu już niekoniecznie.

Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2008 r. (sygn. II PK 214/07) orzekł, że celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku. Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.

A jak wyglądałaby sytuacja, gdyby pracownik wykorzystał część urlopu po świadczeniu rehabilitacyjnym, a następnie poszedł na zwolnienie lekarskie na inny kod choroby? W sumie na zwolnieniu lekarskim dla pracodawcy nie ma wyszczególnionego kodu choroby, tylko na tym, który jest przesyłany do ZUS. Czy w takiej sytuacji to zwolnienie byłoby płatne? Po urlopie wypoczynkowym byłoby to wynagrodzenie chorobowe z nowym okresem zasiłkowym, czy nieobecność usprawiedliwiona niepłatna?
29.10.2011, 20:32
Iwona

Iwona K. HR/Rachuba Płac

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

Krzysztof K.:
do pracy tak, ale do urlopu już niekoniecznie.
Nie rozumiem. Zadaje Pan pytanie, a potem sam sobie na nie odpowiada. Skoro Pan wie lepiej to po co Pan pyta?

W podanym sporze, dośc znanym zresztą chodziło przede wszystkim o to, czy pracownik cięzko naruszył swoje podstawowe obowiązki przez to, ze poszedł na urlop bez zdolności do pracy, ale na urlop, którego zgodnie z planem urlopów pracodawca mu znacznie wcześniej udzielił. I Sąd słusznie zresztą uznał, że nie naruszył - tyle.
Ja się całkowicie zgadzam się z tym co Pan zacytował, że nie mozna uznać, iż niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Niezbędnym warunkiem jest bowiem i zawsze była zgoda udzielona przez pracodawcę.

Czym innym jest przypadek, gdy pracodawca ma mozliwość zadecydowania czy udzieli pracownikowi urlopu, któremu konczy się długie L4. Udzielenie urlopu lub jego nieudzielenie to decyzja wyłącznie pracodawcy i jest co najmniej kilka powodów, dla których pracownika wcześniej na badania trzeba wysłać - np. ZUS właśnie, który za chwilę być może będzie decydował o otwarciu nowego okresu zasiłkowego - no chyba, ze Pan to zrobi za nich:) Jeśli jednak przyjdą do Pana na kontrolę to jest duża szansa, ze o taką zdolność do pracy zapytają, ostatecznie to ich pieniądze.Iwona K. edytował(a) ten post dnia 30.10.11 o godzinie 11:25
30.10.2011, 06:26
Iwona

Iwona K. HR/Rachuba Płac

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

Krzysztof K.:
I kończąc temat są dwa inne wyroki, które lepiej pasują do sytuacji opisanego przez Pana pracownika.
Jeden to I PKN 350/99 - Pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę, a więc udzielenie urlopu wypoczynkowego nie przerywa niezdolności pracownika do pracy.
A drugi to sytuacja gdy pracodawca zwolnił kierownika, za to, że ten nie udzielił urlopu ( i to zaległego chyba) swojemu podwładnemu, bo tamten nie przedstawił zdolności do pracy. Nie pamiętam numeru tego wyroku, ale sąd przyznał rację kierownikowi co do tego, ze urlopu nie mógł udzielić, a tym samym uznał dokonane wypowiedzenie za bezzasadne.

Jak widać oba te wyroki nie są w sprzeczności do tego, który Pan cytuje, bo dotyczą kwestii udzielenia urlopu, a nie jego rozpoczęcia:) Mam nadzieję, że teraz widać lepiej, iż udzielenie pracownikowi urlopu bez zdolności może mieć dla pracodawcy opłakane konsekwencje chociazby w postaci roszczenia przez ZUS wypłaconych niesłusznie zasiłków.Iwona K. edytował(a) ten post dnia 30.10.11 o godzinie 11:36
30.10.2011, 11:19
Ela

Ela Poźniak Certyfikowany Trener
Biznesu
/Akredytowany Coach
ICF/ACC

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

Panie Krzysztofie,
sednem sprawy jest to do jakiego efektu dąży pracodawca- czy chce wysłać pracownika na kolejne L-4+ świadczenie rehabilitacyjne aby " dociągnąć" do wieku emerytalnego tego Pracownika czy znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji
( bo opisane przez Pana intencje nie są jasne).
Jakie plany ma pracodawca w stosunku do tego pracownika? Ma dla niego stanowisko( niekoniecznie to które zajmował do tej pory)i może kontynuować zatrudnienie czy też nie....?
Skonkretyzowane plany należy następnie zweryfikować w kontekście KP i ustawy zasiłkowej.
Po każdym L-4 dłuższym niż 30 dni pracodawca ( chociażby dla własnej ochrony )zgodnie z przepisami musi pracownika wysłać na badania kontrolne ( to lekarz medycyny pracy na podstawie dokumentacji stwierdza możliwość lub jej brak do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy w odniesieniu do leczonej (...) Zobacz więcej
30.10.2011, 12:04

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

pracownik jest w firmie od początku jej istnienia i pracodawca nie chce robić mu krzywdy i zostawiać na lodzie tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Załóżmy, że pracownik po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego otrzymuje zaległy urlop, w trakcie którego dostarczy zwolnienie lekarskie na inny kod choroby, pracodawca musi przerwać urlop i nalicza wynagrodzenie chorobowe? (przez 14 dni) czy traktuje to jako nieobecność (...) Zobacz więcej
30.10.2011, 12:39
Iwona

Iwona K. HR/Rachuba Płac

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

.Iwona K. edytował(a) ten post dnia 30.10.11 o godzinie 13:26
30.10.2011, 13:16
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

wtedy należy zwrócić się do zus-u z zapytaniem, jak traktować ten okres zasiłkowy - stary czy (...) Zobacz więcej
30.10.2011, 15:26
Ela

Ela Poźniak Certyfikowany Trener
Biznesu
/Akredytowany Coach
ICF/ACC

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

pracownik jest w firmie od początku jej istnienia i pracodawca nie chce robić mu krzywdy i zostawiać na lodzie tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Załóżmy, że pracownik po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego otrzymuje zaległy urlop, w trakcie którego dostarczy zwolnienie lekarskie na inny kod choroby, pracodawca musi przerwać urlop i nalicza wynagrodzenie chorobowe? (przez 14 dni) czy traktuje to jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?
nie ma podstawy aby nie naliczać wynagrodzenia chorobowego.Powinniście napisać do ZUS zapytanie, które L-4 należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego ( równie dobrze może się okazać, że poprzednie L-4 były na różne choroby )dopiero mając konkretną datę od oraz informacje które L-4 dotyczą tej choroby dają podstawę do zaliczania do 182 dni ciągłości chorobowej.Byłabym bardzo ostrożna jeśli chodzi o samodzielne ustalanie,że wszystkie zwolnienia to ta sama choroba.Może się okazać , że ta osoba ma choroby współistniejące.Poza tym, jeśli po świadczeniu rehabilitacyjnym lekarz orzecznik ZUS dał decyzję, że świadczenie rehabilitacyjne było skuteczne i tym samym w ocenie ZUS pracownik powinien wrócić do pracy a lekarz leczący wyda kolejne L-4 tym bardziej napisałabym (...) Zobacz więcej
30.10.2011, 15:46

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

Ela P.:
pracownik jest w firmie od początku jej istnienia i pracodawca nie chce robić mu krzywdy i zostawiać na lodzie tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Załóżmy, że pracownik po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego otrzymuje zaległy urlop, w trakcie którego dostarczy zwolnienie lekarskie na inny kod choroby, pracodawca musi przerwać urlop i nalicza wynagrodzenie chorobowe? (przez 14 dni) czy traktuje to jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?
nie ma podstawy aby nie naliczać wynagrodzenia chorobowego.Powinniście napisać do ZUS zapytanie, które L-4 należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego ( równie dobrze może się okazać, że poprzednie L-4 były na różne choroby )dopiero mając konkretną datę od oraz informacje które L-4 dotyczą tej choroby dają podstawę do zaliczania do 182 dni ciągłości chorobowej.Byłabym bardzo ostrożna jeśli chodzi o samodzielne ustalanie,że wszystkie zwolnienia to ta sama choroba.Może się okazać , że ta osoba ma choroby współistniejące.Poza tym, jeśli po świadczeniu rehabilitacyjnym lekarz orzecznik ZUS dał decyzję, że świadczenie rehabilitacyjne było skuteczne i tym samym w ocenie ZUS pracownik powinien wrócić do pracy a lekarz leczący wyda kolejne L-4 tym bardziej napisałabym do ZUS.

dziękuję bardzo :)

mam jeszcze jedno pytanie. Bo pracownik utrzymuje, że po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego nie musi się stawić w ZUS na żadną komisję, tylko może złożyć wniosek o rentę albo przyjść do zakładu pracy, by ten skierował na niezbędne badania, pozwalające określić zdolność do pracy. Jest to możliwe?
31.10.2011, 12:50
Ela

Ela Poźniak Certyfikowany Trener
Biznesu
/Akredytowany Coach
ICF/ACC

Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?

Witam,
świadczenie rahabilitacyjne jest świadczeniem na które wysyła pacjenta lekarz prowadzący domniemając, że ten czas pozwoli pacjentowi powrócić do zdrowia (takie jest założenie świadczenia rehabilitacyjnego - w przeciwnym wypadku lekarz nie widząc szans powrotu do zdrowia sugerowałby pacjentowi od razu złożenie dokumentów o rentę). Generalizując de facto pracownik ma rację a Wy jako pracodawca powinniście otrzymać od pracownika zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia, wysłać pracownika z tym dokumentem do medycyny pracy ( zakładając, że lekarz napisze że jest ok). Jeśli lekarz nie da zaświadczenia o możliwości powrotu do pracy -pracownik powinien kompletować papiery o ustalenie prawa do renty albo o wydłużenie świadczenia rehabilitacyjnego ( max rok) i papiery do ZUS. U pracodawcy jeśli pracownik nie wróci do pracy i dostanie od lekarza dalsze L-4 a Wy wiecie , że złożył papiery o rentę bo to ta sama choroba - macie nieobecność usprawiedliwioną niepłatną aż do czasu otrzymania dokumentu o ewentualnym przedłużeniu do roku świadczenia rehabilitacyjnego albo o ustaleniu renty. Jeśli przyniesie L-4 od innego lekarza pismo do ZUS o ustalenie czy to ten sam okres zasiłkowy i jak traktować to L-4. Sugeruję daleką ostrożność i stałe trzymanie ręki na pulsie w zależności od tego jakie papiery i informacje dostaniecie od pracownika. Jeśli będzie taka potrzeba - proszę pisać na priv ( w miarę możliwości postaram się (...) Zobacz więcej
31.10.2011, 22:05Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do